Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація Казюк ДФРР

2,261 views

Published on

Презентація Казюк ДФРР

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація Казюк ДФРР

 1. 1. Інвестиційний фінансовий ресурс органів місцевого самоврядування - Державний фонд регіонального розвитку Яніна Казюк Асоціація районних та обласних рад Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування
 2. 2. Державний фонд регіонального розвитку створено з метою:  прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України  переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу  відходу від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об’єктів, передусім бюджетної сфери На 2016 рік обсяг ДФРР – 3000,0 млн грн
 3. 3. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування інвестиційних проектів і проектів регіонального розвитку: на конкурсній основі відповідно до: - Держаної стратегії регіонального розвитку - стратегії регіональних стратегій розвитку - планів заходів з їх реалізації
 4. 4. Стратегічними цілями державної регіональної політики до 2020 року є: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
 5. 5. Нормативно-правове забезпечення 1. Стаття 24-1 «Державний фонд регіонального розвитку» Бюджетного кодексу України» 2. Закон України від 05 лютого 2015 року № 156- VIII «Про засади державної регіональної політики» 3. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» 5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (№ 80, від 24 квітня 2015 року)
 6. 6. Нормативно-правове забезпечення 6. Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 7. Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 8. Перелік документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 9. Форма з оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 10. Методичні рекомендації щодо заповнення Форми інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
 7. 7. Схема розподілу ДФРР між регіонами Відповідно до ст.24-1 Бюджетного кодексу України визначається обсяг коштів Державного фонду регіонального та здійснюється його розподіл  Обсяг коштів ДФРР затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.  Індикативний прогнозний обсяг коштів ДФРР визначається у прогнозі Держбюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.  Розподіл коштів ДФРР здійснюється з дотриманням критеріїв: • 80 % - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; • 20 % - відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні)
 8. 8. Як отримати гроші з ДФРР Проекти повинні відповідати одній з таких умов: 1. Відповідність пріоритетам, визначеним у - Державній стратегії регіонального розвитку, - стратегії розвитку регіону - плану заходів з її реалізації 2. Впровадження інвестиційних програм і проектів як співробітництва територіальних громад 3. Підтримка добровільного об'єднання територіальних громад
 9. 9. Умовами відбору регіональною комісією проектів є: 1. Відповідність проектів вищевказаним умовам 2. Відповідність таким критеріям:  для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;  календарний план реалізації становить від 1 до 3 років;  співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 %;  спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 10. 10. Алгоритм проходження відбору проектів 5. Регіональна комісія приймає рішення про переможців конкурсу та подає ОДА. 6. ОДА формує і подає перелік відібраних проектів у Мінрегіон до 1 травня року, що передує плановому. 7. Для оцінки проектів Мінрегіон утворює комісію, яка проводить оцінку та перевірку відповідності поданих документів. 8. За результатами проведення оцінки проектів Мінрегіон подає до 1 серпня року, КМУ для затвердження пропозиції щодо розподілу ДФРР з переліком проектів. 9. Розподіл коштів ДФРР затверджується КМУ за погодженням з Комітетом ВР України з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.
 11. 11. Алгоритм проходження відбору проектів 1. Обласні державні адміністрації створюють регіональні комісії для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів. 2. Регіональні комісії визначають технічне завдання проектів (на основі стратегії) та оголошують конкурс. 3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті ОДА не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення оцінки та відбору. 4. Заявники подають комісії проекти за встановленою формою та пакет документів. Через он-лайн платфрму ДФРР заявники звертаються до регіонального адміністратора сайту http://dfrr.minregion.gov.ua отримують логін/пароль та вносять інформацію про проект.
 12. 12. Проблеми та типові недоліки  Не всі регіони затвердили регіональні стратегії розвитку та плани заходів  ОДА не оголошували конкурси проектів  При оцінці проектів, на регіональному рівні, існує суб'єктивний вплив (у т. ч. членів комісії) у виборі об'єктів  Низький фаховий рівень членів комісії, більшість з яких не читають проекти або не знайомі із сайтом ДФРР  Проекти хоча і подаються у межах регіональних стратегій розвитку, проте не спрямовані на розвиток територій  Більшість поданих проектів спрямовані на капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної інфраструктури  Низька якість поданих проектів  Відсутність кваліфікованих кадрів для підготовки інвестиційних проектів розвитку
 13. 13. Тернопільська Волинська Рівненська Житомирська Закарпатська Чернівецька Івано- Франківська Львівська Хмельницька Вінницька Київська Черкаська Одеська Миколаївська Херсонська Запорізька Кіровоградська Дніпропетровська Полтавська Чернігівська Сумська Харківська Луганська Донецька м. Київ 95,7 98,6 148,7 83,5 147,4 62,9 93,0 98,0 104,1106,5 115,5 234,0 95,6 98,5 67,9 120,7120,1 177,4 90,7 154,6 116,0 Передбачен о ДФРР 2 900 млн. грн. Касові видатки 2 377 млн. грн. 127,0 136,8 78,6 129,1 86,6 109,3 127,0 169,4 141,3 80,3 55,4 125,3 85,0 84,8 20,5 127,4 54,7 112,1 71,0 88,5 65,4 95,0 133,0 57,0 114,5 67,3 67,9 84,0 154,3 СТАН ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДФРР РЕГІОНАМИ У 2015 РОЦІ
 14. 14.  Як наслідок: - 8 разів вносились зміни до розпорядження КМУ №766-р 2015 р. - Понад 25 проектів виключено з розпорядження КМУ №766-р 2015 р. - Понад 100 проектів відкориговано в частині обсягів фінансування. - Планувалося, що усі проекти 2015 року будуть завершені у 2015 році, фактично завершено проектів – 61%. Освоєння коштів ДФРР - касові видатки – 82%.
 15. 15. Тернопільська Волинська Рівненська Житомирська Закарпатська Чернівецька Івано- Франківська Львівська Хмельницька Вінницька Київська Черкаська Одеська Миколаївська Херсонська Запорізька Кіровоградська Дніпропетровська Полтавська Чернігівська Сумська Харківська Луганська Донецька м. Київ 25 43 50 13 25 40 26 44 14 40 68 112 13 18 15 4034 4228 1 69 35 52 24 5 20 60 28 23 70 25 3 24 20 20 17 28 31 0 21 14 8 32 14 10 17 9 3 34 1 Всього проектів 876в т.ч. погашення кредиторської заборгованості – 41 проект Здані у 2015 році 532 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДФРР РЕГІОНАМИ У 2015 РОЦІ
 16. 16. 16 ДФРР 2015: ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Кількість проектів з енергоефективності, що реалізувалися у регіонах: 23 Реалізувалися 2 Не реалізувалися Тимчасово окупована територія ПРОЕКТИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ДО ФІНАНСУВАННЯ У 2015 Р. 189 16 * - за кошти ДФРР здійснювалося розроблення проектної документації для 49 проектів, що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької і Луганської областей та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб. Тернопільська Волинська Рівненська Житомирська Чернівецька Івано- Франківська Львівська Хмельницька Вінницька Київська Черкаська Одеська Миколаївська Херсонська Запорізька Кіровоградська Дніпропетровська Полтавська Чернігівська Сумська Харківська Луганська Донецька м. Київ 1 11 3 1 1 5 1 15 311 8 11+49* 1 1 1 103 48 0 29 2 5 5 0 1 29 3 3 10+37* 5 0 2 0 6 9 3 5 0 5 6 3 11 1 0 3 1 1 15 0 Закарпатська 180 млн. грн. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАВЕРШЕНІ У 2015 Р. 159 118 млн. грн. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ
 17. 17. ДФРР 2015 ТА 2016: ПОРІВНЯННЯ РОЗПОДІЛУ тис. грн. №з/п Регіон 2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р. 80% 20% Разом 1 Вінницька обл. 87 186,708 89 981,199 61 488,931 50 816,118 148 675,639 140 797,317 2 Волинська обл. 56 102,028 58 492,238 39 566,281 33 032,995 95 668,309 91 525,233 3 Дніпропетровська обл. 177 385,503 182 776,081 177 385,503 182 776,081 4 Донецька обл. 234 034,273 239 472,083 234 034,273 239 472,083 5 Житомирська обл. 68 020,052 70 067,235 47 971,536 39 569,876 115 991,588 109 637,111 6 Закарпатська обл. 67 715,001 70 643,377 47 756,398 39 895,247 115 471,399 110 538,624 7 Запорізька обл. 95 676,122 98 472,615 95 676,122 98 472,615 8 Івано-Франківська обл. 74 462,850 77 557,358 52 515,357 43 799,859 126 978,207 121 357,217 9 Київська обл. 92 963,158 97 127,050 92 963,158 97 127,050 10 Кіровоградська обл. 53 206,799 54 670,869 37 524,404 - 90 731,203 54 670,869 11 Луганська обл. 120 655,542 123 810,960 - 69 921,187 120 655,542 193 732,147 12 Львівська обл. 136 762,698 142 211,206 - 80 312,570 136 762,698 222 523,776 13 Миколаївська обл. 62 948,094 65 042,205 62 948,094 65 042,205 14 Одеська обл. 129 115,270 134 097,041 129 115,270 134 097,041 15 Полтавська обл. 78 563,356 80 805,895 78 563,356 80 805,895 16 Рівненська обл. 62 435,133 65 177,659 44 032,739 36 808,529 106 467,872 101 986,188 17 Сумська обл. 61 040,048 62 541,608 43 048,848 35 319,842 104 088,896 97 861,450 18 Тернопільська обл. 57 827,377 59 819,743 40 783,093 33 782,691 98 610,470 93 602,434 19 Харківська обл. 147 473,721 152 580,074 147 473,721 152 580,074 20 Херсонська обл. 57 786,431 59 667,182 40 754,216 33 696,534 98 540,647 93 363,716 21 Хмельницька обл. 70 416,490 72 696,555 49 661,638 41 054,762 120 078,128 113 751,317 22 Черкаська обл. 67 882,397 69 814,668 67 882,397 69 814,668 23 Чернівецька обл. 48 947,464 51 040,649 34 520,483 28 824,772 83 467,947 79 865,421 24 Чернігівська обл. 57 477,125 58 726,016 40 536,076 33 165,018 98 013,201 91 891,034 25 м. Київ 154 556,360 162 708,434 154 556,360 162 708,434 РАЗОМ 2 320 640,000 2 400 000,000 580 160,000 600 000,000 2 900 800,000 3 000 000,000
 18. 18. ДФРР 2016: ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАМИ ПЕРЕЛІКІВ ПРОЕКТІВ 9 НАДАНО 16 НЕ НАДАНО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ, ПОДАНИХ МІНРЕГІОНУ НА РОЗГЛЯД ОБСЯГ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ДФРР 2016 3000,0 млн. грн. 124 18 Тернопільська Волинська Рівненська Житомирська Чернівецька Івано- Франківська Львівська Хмельницька Вінницька Київська Черкаська Одеська Миколаївська Херсонська Запорізька Кіровоградська Дніпропетровська Полтавська Чернігівська Сумська Харківська Донецька м. Київ 91,5 93,6 140,8 79,9 152,6 65,0 97,1 91,9 97,8 101,9 110,5 239,5 98,5 93,4 69,8 193,7 113,7 182,854,7 162,7 109,6 121,4 222,5 80,8 134,1 Луганська Закарпатська
 19. 19. ДФРР – КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ Діючі критерії, передбачені Наказом Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 1) актуальність проекту; 2) соціальний та економічний ефект від реалізації проекту; 3) інноваційний підхід до вирішення проблеми; 4) термін реалізації проекту; 5) фінансова, інституційна сталість результатів проекту; 6) обґрунтованість вартості проекту. Оцінка відбувається за бальною системою: 0 - повна невідповідність, 1 - значна невідповідність, 2 - часткова відповідність, 3 - повна відповідність. Мінрегіоном разом з Проектом Європейського Союзу з питань регіонального розвитку у 2016 році опрацьовуються зміни до наказу Мінрегіону № 80 від 24 квітня 2015 року, щодо визначення критеріїв для оцінювання проектів, які подаються до фінансування за рахунок ДФРР. Так, наприклад, пропонується використовувати критерії, що комплексно визначають значимість проекту для громад чи регіону в цілому. Зокрема: • актуальність вирішення проблеми для кіл-ті жителів певної території (від 5 до 100%); • вплив проблеми на розвиткові можливості мешканців (обмежує можливості, погіршує якість життя, є загрозою життю або здоров‘ю, погіршує стан довкілля); • ступінь впливу проекту на вирішення проблеми (опосередкований, незначний прямий, частково або повністю вирішує проблему); • інноваційність (традиційні підходи вирішення проблеми, підходи не мають аналогів в регіоні, не мають аналогів в Україні, відкриває нові можливості для регіону); • територіальний вплив проекту (на одну громаду, на кілька громад/район, на кілька районів області, на всю область); • економічна спроможність проекту (не створює нових робочих місць та не сприяє економії чи збільшенню надходжень, створює рообочі місця та сприяє економії чи збільшенню надходжень).
 20. 20. Назва проекту: Прізвище Ім’я По-батькові: (відповідального за створення проекту в онлайн платформі ДФРР) Робочий та мобільний телефон: (відповідального за створення проекту в онлайн платформі ДФРР) Електронна пошта: (на цю адресу регіональним адміністратором онлайн платформи ДФРР буде надіслано логін і пароль доступу до сторінки створення проекту) Рік подання проекту: Заявник: (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування) Технічне завдання: (номер і назва технічного завдання на реалізацію якого подається проект регіонального розвитку) ФОРМА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ для створення проекту регіонального розвитку в онлайн платформі Державного фонду регіонального розвитку http://dfrr.minregion.gov.ua/ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ЗАПОВНЕННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ УСІ ПОЛЯ.
 21. 21. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) Заявник (найменування місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування) Тематичний напрям реалізації проекту Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)) Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн 1 рік 2 рік 3 рік Разом Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн 1 рік 2 рік 3 рік Разом Назва регіону, в якому реалізується проект Назва району, в якому реалізується проект Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника Телефон, факс, e-mail заявника Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 22. 22. І. Реєстраційна картка проекту с. ІІ. Зміст проекту с. ІІІ. Проект с. 1. Анотація проекту с. 2 Детальний опис проекту с. 2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с. 2.2. Мета та завдання проекту с. 2.3. Основні заходи проекту с. 2.4. План-графік реалізації заходів проекту с. 2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту с. 2.6. Інновації проекту с. ІV. Бюджет проекту с. 4.1. Загальний бюджет проекту с. 4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с. 4.3. Очікувані джерела фінансування с. 4.4. Локальний кошторис с. V. Інформація про учасників реалізації проекту с. VІ. Додатки с. ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ
 23. 23. ІІІ. ПРОЕКТ • 1. Анотація проекту. • 2. Детальний опис проекту. • 2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект. • 2.2. Мета та завдання проекту. • 2.3. Основні заходи проекту. • 2.4. План-графік реалізації заходів проекту. • 2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту. • 2.6. Інновації проекту. • Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.
 24. 24. Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом Загальна вартість (тис. грн) Джерела фінансування, тис. грн у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту 1. 2. РАЗОМ: IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ Статті видатків Загальна сума, тис. грн Джерела фінансування, тис. грн у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту ДФРР місцевий бюджет інші учасники проекту 1. Видатки споживання: 2.Видатки розвитку: РАЗОМ: 4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ
 25. 25. Джерела фінансування Сума (тис. грн) Частка у % від загального обсягу фінансування проекту 1. Фінансування з ДФРР 2. Фінансування з місцевого бюджету 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: 1) учасників з бюджетного сектору 2) учасників з підприємницького сектору 3) учасників з громадськості Загальний обсяг фінансування 4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС Локальний кошторис складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту. VІ. ДОДАТКИ Наводиться додаткова інформація (за потреби).
 26. 26. 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) «Питна вода для села» 2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект 3. Мета та завдання проекту 4. Територія, на яку проект матиме вплив 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту 8. Основні заходи проекту 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн 11. Джерела фінансування проекту 12. Учасники реалізації проекту та їх функції 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) Форма технічного завдання
 27. 27. Дякую за увагу! Казюк Яніна Мирославівна yanina_m@i.ua

×