Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taltio visio 2017

5,896 views

Published on

Taltio visio 2017. Esitelty ensimmäisen kerran TALTIO aamupäiväseminaarissa 2.2.2017.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taltio visio 2017

 1. 1. VISIO 2.  helmikuuta  2017
 2. 2. Lyhyesti TALTIOsta Epästrukturoidut raha- ja tavaraliikenteen, tositteiden hallinnan ja raportoinnin käytännöt hukkaavat tärkeää tietoa ja tuottavat turhaa manuaalista työtä, mikä tekee niistä kalliita. Kuittien ja laskujen sähköistäminen ja tietosisältöjen standardointi nopeuttaa tiedon siirtoa, mahdollistaa tiedon käsittelyn koneellisesti ja luo pohjan uudelle palveluliiketoiminnalle. TALTIO-hankeen tavoite on kiihdyttää globaalin standardin käyttöönotto Suomessa ja olla kansainvälinen edelläkävijä. TALTIO-edelläkävijät ja julkishallinto tarjoavat mahdollisuuden TALTIO muotoisen tiedon siirtoon ja hyödyntävät sitä itse. Me jaamme tietoa pilottihankkeista. Me edistämme ja viestimme tietosuojaan liittyvistä asioista. Me kehitämme verkkolaskun toiminnallisuuksia. Nykytila Mahdollisuus Tavoitteemme Suunnitelma Toimenpiteet 2
 3. 3. Laskujen käsittely manuaalisesti maksaa 1,5 miljardia euroa Suomessa on vuosittain 2,8 miljardia laskua, joista 10% on yritysten ja/tai julkishallinnon välisiä. 2% 8% Näistä 280 miljoonasta laskusta puolet ovat sähköisiä. 50% 50% 3%97% Sähköisistä laskuista vasta noin 4 miljoonaa on rakenteisia. Tavanomaisien tai ei-rakenteisten laskujen käsittelyyn kuluu aikaa ja resursseja, n. 5 - 7€ per lasku*, yhteensä 1,4 - 2,0 miljardia euroa. Kuluttajat Yritykset Julkis- hallinto Tavanomainen Sähköinen Rakenteinen Kuva / pdf 3*TARU-hanke
 4. 4. Kuittien käsittely summatasolla maksaa 0,7 miljardia, rivitasolla niitä ei edes kannata käsitellä nykytekniikalla Suomessa on vuosittain 1,4 miljardia kuittia, joista 8% on yritysten kuitteja. Näistä 110 miljoonasta kuitista ei yksikään ole sähköinen. 100% 0% Lisäksi, kuitteja käsitel- lään vain ylätasolla – rivitason tietoja ei käytetä lainkaan. Kuitin käsittelyyn kuluu n. 5 - 7€, yhteensä 0,6 - 0,8 miljardia euroa. Kuluttajat Yritykset Julkis- hallinto Tavanomainen Sähköinen 4*TARU-hanke
 5. 5. Nykyinen käytäntö hukkaa operatiivisesti tärkeää tietoa ja tuottaa manuaalista työtä… Urakoitsija tilaa rakennusmateriaalit Laskun käsittely käy monta vaihetta Materiaali käytetään ja kirjataan Raportointi pro- jektin etenemisestä § Materiaalit vastaanotetaan § Ne kirjataan varastoon § Lasku vastaanotetaan § Sen sisältö selvitetään § Se hyväksytään § Se kirjataan ostovelaksi § Se maksetaan § Se kirjataan maksetuksi § Kirjaus kuluksi projektille / työnumerolle § Arvonlisäveroraportointi verottajalle § Rakennusmateriaaliraportointi § Materiaalien käyttö ja työtunnit toteuma vs. suunnitelma? § Käytettyjen materiaalien kustannus vs. budjetti? § Jäljellä olevan varaston määrä ja arvo? Puolet työvaiheiseta automatisoituvat tai muuttuvat selkeästi helpommiksi rakenteellisella tiedolla 5
 6. 6. … emmekä hyödynnä laskuilla ja kuiteilla olevaa arvokasta tietoa Rivitason tiedoilla yrittäjä voi esimerkiksi: § Selvittää käytettyjen tarvikkeiden perusteella, mikä hankkeista oli kannattavin § Selvittää toteuman perusteella, mistä kaupasta mikäkin tarvike on ollut edullisin Toimittaja: Oy Rakennuspalvelu Päivämäärä: 13.1.2017 Kuitin loppusumma: 5 000 € Josta veroa: 1 200 € Toimeksianto: Vesikatto Tyypillisesti kuitista jää käteen: Nämä tiedot hukataan: Tuote Määrä Yksikkö Summa Valuutta À-hinta Alv Veroton hinta Bitumihuopa 1,1m 240 m 2 600 € 10,83 624 1 976 Räystäspelti 55 m 550 € 10 132 318 Työ 24 h 1 850 € 77,08 444 1 406 6
 7. 7. Tiedon kerääminen ja strukturointi globaaliin standardiin mahdollistaa lasku- ja kuittitiedon hyödyntämisen! Monta eri tietolähdettä, mutta sama tietorakenne mahdollistaa automaation, syvällisen analyysin ja uutta liiketoimintaa. 7
 8. 8. Rakenteellisuus määrittää mikä tieto löytyy mistäkin, niin että tietokonekin ymmärtää sen 8 § Ennalta sovittu tietorakenne § TALTIO:n rakenne on merkitty tunnistein, kuten ”määrä” ja ”yksikkö” § Tunnisteiden nimet on käännetty eri kielille, myös suomeksi Tuote Määrä Yksikkö Summa Valuutta Bitumihuopa 1,1m 240 m 2 600 € Räystäspelti 55 m 550 € Työ 24 h 1 850 € § Merkkijono ilman tunnistettavaa rakennetta § Esimerkiksi teksti, ääni, tai kuva 1,1 metriä leveää bitumihuopaa 240 metriä hintaan 2600 euroa, räystäspeltiä 55 metriä hintaan 550 euroa ja tehty työ, kolme työpäivää, 1850 euroa. Rakenteeton Rakenteellinen Esimerkiksi Esimerkiksi
 9. 9. Taloushallinnosta ei tule liikkeenjohdon neuvonantajaa, jos sen rutiinitehtäviä ei automatisoida 9 Kirjaukset Raportointi Analyysi Neuvonanto Analyysi Neuvonanto Rakenteellinen tieto mahdollistaa rutiinitehtävien automatisoinnin Taloushallinto voi keskittyä enemmän lisäarvoa tuottavaan työhön Aika kuluu vähän lisäarvoa tuovaan tekemiseen Nykytila Automaatio Parempi ajankäyttö Talous- hallintoon käytetty aika
 10. 10. Kuitti- ja laskutiedon standardointi säästää kustannuksissa ja luo lisäarvoa Arvo Säästetty aika Tarkempi tieto Uusi liiketoiminta Yritys Taloushallinto Suomi Raportointiin ja hallintoon käytetty aika vapautuu omaan liiketoimintaan. Rivitasoinen reaaliaikai- nen tieto tukee päätök- sentekoa ja parantaa asiakaspalvelua. Globaalin standardin päälle on järkevää kehittää uutta liiketoimintaa. Aika tiliöinneistä vapautuu analyysiin ja asiakasarvoa tuottavaan toimintaan. Tarkka, reaaliaikainen tieto syventää analyysiä liiketoiminnan tukemi- seen ja rahoittamiseen. Raportoinnista yritysten neuvonantajaksi. Huomattava julkishallinnon tehostaminen: verotus, valvonta, valtio ja kunnat. Reaaliaikainen ja läpinäkyvä viranomais- raportointi ja verotus. Globaalin kehityksen etunenässä uutta vientiä. 10
 11. 11. Yritys Taltio Kirjanpito Tiliotteet Kuitit Laskutus Arkisto Ostotilaukset Varaston- hallinta Myynti- tilaukset Tavoitetilassa olemme luoneet rakenteisen ja standardoidun tiedonkeräämisen ympärille ekosysteemin Viranomaiset Raportointi ja verot Analyysi ja ennustaminen Asiantuntijapalvelut Palkkahallinnon integraatio Uusi, kansainvälinen palveluliiketoiminta Rajat ylittävä tiedonvälitys Liiketoiminta 11
 12. 12. Tulevaisuudessa taloustieto on muuttanut liiketoiminnan kuin kontit rahtiliiketoiminnan 12 Rahaa käsittelevissä transaktioissa on yksilöivä tunniste, mikä varmentaa tositteen aitouden. § Vähentää harmaata taloutta § Vaikeuttaa veronkiertoa Kaikki osto- ja myynti- tilaukset, sekä laskut ja kuitit noudattavat samaa rakennetta. § Manuaalinen käsittely, erityisesti ”syöttö järjestelmään” vähenee Viranomaisraportointi tapahtuu sähköisesti ja monilta osin automaattisesti. § Arvonlisäverojen huomiointi reaaliaikaisesti § Edulliset ja kattavat tilasto- palvelut esim. sijoittajille. Standardoinnin ansiosta tiedon toimitusketju § nopeutuu, § automatisoituu, § muuttuu turvallisemmaksi ja § tarjoaa uusia mahdollisuuksia.
 13. 13. XBRL, laajennettava liiketoiminnan raportointikieli, on sähköinen standardi tiedonvälitykselle 13 1998 Ensimmäiset testit XML-kielen käytöstä talouden raportoinnissa 2002 Australia ottaa ensimmäisenä XBRL- kielen käyttöön. Sitä käytetään pankkiliiketoiminnan valvonnassa 2003 Kiina sallii yrityksille tilinpäätösraportoinnin XBRL-kielen versio 2.1 julkaistaan 2005 USA sallii yrityksille tilinpäätösraportoinnin XBRL-kielellä. Ensimmäisenä kielen ottivat käyttöön isot, innovatiiviset yritykset. 2009 USA ottaa käyttöön yritysten raportointiin XBRL nopeuttaa SAP:ia käyttävien yritysten tilinpäätösraportointia jopa 75 %. SAP Sr. Director of Financial Solutions, 2010 2011 Britannia ja Tanska ottavat käyttöön yritysten raportointiin 2000 XBRL-kielen versio 1.0 julkaistaan Suurin osa nykyratkaisuista keskittyy kulujen kohdistamiseen XBRL:ssä. Tulevaisuuden ratkaisut vastaavat sijoittajien, johtajien ja sidosryhmien tarpeisiin. Lisäksi se nopeuttaa raportointia, parantaa talouskontrolleja ja säästää resursseja. Gartner 2016 2017 XBRL-kieltä käytetään yli 50 maassa, XBRL- kieltä kehittää yli 600 tahoa yksityis- ja julkiselta sektorilta. 2013 Euroopan pankki- viranomainen ottaa käyttöön 2015 Standardiksi EU:ssa
 14. 14. TALTIOn käyttöönotto tapahtuu hyötynäkökulmasta ja markkinalähtöisesti 1 2 3 Uran uurtajat 2017 Opportunistit à 2020 Seuraajat 2020 à § Innovatiiviset yritykset, kuten TALTIO-hankkeen osalliset, alkavat käyttää TALTIO-muotoista tietoa § Julkishallinnon edelläkävijät ja infrastruktuuria rakentavat tahot avaavat rajapintoja, esim. PRH ja verottaja § Osoitetut liiketoiminnan hyödyt ja kansainvälinen kauppa ovat peruste ottaa TALTIO-muoto käyttöön § Edellisen aallon yritysten toimittajat ja loppu julkishallinto siirtyy TALTIO-muotoiseen talousdataan Loputkin yritykset ottavat TALTIO- muodon käyttöön joko § markkinoiden ohjaamana § tai julkishallinnon vaatimana 14
 15. 15. Hankkeita on jo käynnissä ja moni yritys on kehityksessä mukana 15 Hallko § Digitaalinen kokousten hallintaratkaisu asunto- ja kiinteistöyhtiöille § Kokouskutsut, materiaalien jako, viestintä ja arkisto § Kokouspalkkioiden maksatus ja ilmoitukset verottajalle hoituvat rakenteisesti. Taksi Helsinki § Kännykkäsovellus, jolla voi tilata ja maksaa taksin § Kuitti taksimatkasta tulee eTasku sovellukseen rakenteisena. Kaksi esimerkkihanketta TALTIO-muodon käytöstä Osa tahoista edistämässä rakenteista tietoa
 16. 16. Seuraavaksi meidän pitää saada liikkeelle enemmän kaupallisia pilotteja ja jakaa käyttökokemuksia ME EDELLYTÄMME VALTIOLTA § Julkishallinto ottaa käyttöön sisäisesti ja ulkoisesti § Uutta lainsäädäntöä verkkolaskujen ja sähköisten kuittien käyttöönottamiseksi § Pilotoinnin tukemista ketterästi yritysryhmissä 16 ME TEEMME § Vaikutamme päättäjiin ja neuvomme julkishallintoa § Tiedotamme, koulutumme ja jaamme kokemuksia § Jatkamme standardin ylläpitoa ja kehittämistä ME ODOTAMME YRITYKSILTÄ § Tiedonvaihdon mahdollistaminen standardin mukaisesti § Pilotteja liiketoimintalähtöisesti yksin tai yritysryhmissä § Tiedonvaihtoa käytännön kokemuksista EKOSYSTEEMI Rakentuu yhteisten tavoitteiden päälle onnistuneita käyttökokemuksia jakamalla ja lainsäädännön sen mahdollistamalla.
 17. 17. KIITOS 17

×