Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3Kun koulu loppuu –tutkimus 2015
Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella helmikuussa 2015. Tutk...
4
Vastaajamäärä n. 3000 lukiolaista / vuosi. Vuonna 2015 yläkoululaisten N=3050.
Tiedonkeruu vuosittain helmikuun aikana.
Ky...
1 1 1 2
0
30 31 30 30 30
58
55
61
54
59
5
7
0 0
6
1 0 0 0
1
0 0 0 1 01 0 0 0 00
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014 2015
K...
Täysin
varmasti
18 %
Melko
varmasti
39 %
En kovinkaan
varmasti
27 %
En
lainkaan
varmasti
15 %
En aio pyrkiä opiskelemaan l...
11 10 9 10 9
55 53
47 49
44
73 75
80
76 78
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014 2015
%
Vuosi
Vastaajamäärä n. 3000 lukiol...
Vastaajamäärä vuonna 2015 4175 lukiolaista.
Tiedonkeruu helmikuun 2015 aikana.
13
14
Erittäin
paljon
1 %
Melko
paljon
22 %
Melko
vähän
70 %
Ei lainkaan
7 %
Erittäin
paljon
9 %
Melko
paljon
59 %
Melko
vähä...
16
Vastaajamäärä vuonna 2015 4175 lukiolaista ja 3050 yläkoululaista.
Tiedonkeruu helmikuun 2015 aikana.
Erittäin
tarpeell...
46
53
57
74
76
0 20 40 60 80 100
Vierailuja yritysten toimipisteissä
Tietoa työelämän vaatimuksista kaikkinensa
Työnhaun v...
18
Kyllä
65 %
En
13 %
En osaa
sanoa
22 %
19
20
Täysin
varmasti
16 %
Melko
varmasti
45 %
En
kovinkaan
varmasti
29 %
En
lainkaan
varmasti
10 %
Täysin
varmasti
16 %
Melk...
2015 Yläkoululaiset bottom 10
20 Julkishallinto (valtio ja kunnat)
21 Maa- ja metsätalous
22 Elintarviketeollisuus
23 Mets...
2015 Lukiolaiset bottom 10 alaa
20 Vakuutusala
21 Tietoliikenne ja puhelinyhtiöt
22 Rakentaminen
23 Maa- ja metsätalous
24...
23
14
19
25 24
18
0
10
20
30
40
50
Täysin samaa
mieltä
Jokseenkin
samaa mieltä
Jokseenkin eri
mieltä
Täysin eri
mieltä
En osa...
10
25
30
21
14
0
10
20
30
40
50
Täysin samaa
mieltä
Jokseenkin
samaa mieltä
Jokseenkin eri
mieltä
Täysin eri
mieltä
En osa...
28
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)

7,454 views

Published on

Mitä nuoret odottavat työelämältä ja jatkokoulutukselta? T-Median Taloudellinen tiedotustoimisto TATille vuosittain tekemään tutkimukseen vastasi tänä vuonna ennätysmäiset yli 7 200 nuorta.

Published in: Career
 • Login to see the comments

Kun koulu loppuu 2015 - tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista (tiivistelmä)

 1. 1. 3Kun koulu loppuu –tutkimus 2015 Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella helmikuussa 2015. Tutkimuksen kyselylinkki välitettiin yhteistyössä OPH:n ja Suomen Rehtorit Ry:n kanssa suoraan yläkouluihin ja lukioihin. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luottamusvälillä yläkoululaisten tulosten kohdalla ± 2,2 %-yksikköä ja lukiolaisten tulosten kohdalla ± 1,8 %-yksikköä. Tulokset on painettu sukupuolen mukaan.
 2. 2. 4
 3. 3. Vastaajamäärä n. 3000 lukiolaista / vuosi. Vuonna 2015 yläkoululaisten N=3050. Tiedonkeruu vuosittain helmikuun aikana. Kymppiluokka 0 % Ammattiopisto 31 % Lukio 62 % Kaksoistutkinto 6 % Oppisopimus 1 % Töihin 0 % Välivuosi 0 %
 4. 4. 1 1 1 2 0 30 31 30 30 30 58 55 61 54 59 5 7 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 01 0 0 0 00 20 40 60 80 100 2011 2012 2013 2014 2015 Kymppiluokka Ammattiopisto Lukio Kaksoistutkinto Oppisopimus Töihin Välivuosi % Vuosi
 5. 5. Täysin varmasti 18 % Melko varmasti 39 % En kovinkaan varmasti 27 % En lainkaan varmasti 15 % En aio pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen 1 %
 6. 6. 11 10 9 10 9 55 53 47 49 44 73 75 80 76 78 0 20 40 60 80 100 2011 2012 2013 2014 2015 % Vuosi Vastaajamäärä n. 3000 lukiolaista / vuosi. Vuonna 2015 lukiolaisten N=4175. Tiedonkeruu vuosittain helmikuun aikana. Yliopisto Ammatti- korkeakoulu Ammattiopisto
 7. 7. Vastaajamäärä vuonna 2015 4175 lukiolaista. Tiedonkeruu helmikuun 2015 aikana.
 8. 8. 13
 9. 9. 14 Erittäin paljon 1 % Melko paljon 22 % Melko vähän 70 % Ei lainkaan 7 % Erittäin paljon 9 % Melko paljon 59 % Melko vähän 30 % Ei lainkaan 2 %
 10. 10. 16 Vastaajamäärä vuonna 2015 4175 lukiolaista ja 3050 yläkoululaista. Tiedonkeruu helmikuun 2015 aikana. Erittäin tarpeellinen 29 % Melko tarpeellinen 36 % Ei kovin tarpeellinen 25 % Ei lainkaan tarpeellinen 10 %
 11. 11. 46 53 57 74 76 0 20 40 60 80 100 Vierailuja yritysten toimipisteissä Tietoa työelämän vaatimuksista kaikkinensa Työnhaun vaiheita: hakemista ja rekrytointia Esimerkkejä elävästä elämästä eli erialojen työntekijöitä kertomassa työstään Tarkempaa läpikäyntiä eri tutkinnoista ja mitkä tutkinnot johtavat mihinkin ammatteihin / asemaan %
 12. 12. 18 Kyllä 65 % En 13 % En osaa sanoa 22 %
 13. 13. 19
 14. 14. 20 Täysin varmasti 16 % Melko varmasti 45 % En kovinkaan varmasti 29 % En lainkaan varmasti 10 % Täysin varmasti 16 % Melko varmasti 45 % En kovinkaan varmasti 28 % En lainkaan varmasti 11 %
 15. 15. 2015 Yläkoululaiset bottom 10 20 Julkishallinto (valtio ja kunnat) 21 Maa- ja metsätalous 22 Elintarviketeollisuus 23 Metsäteollisuus 24 Tietoliikenne ja puhelinyhtiöt 25 Taloushallinto- ja kirjanpito 26 Energia 27 Vakuutusala 28 Metallien jalostus 29 Kiinteistöalan palvelut ja siivous 21 2015 Yläkoululaiset top 10 alaa 1 Terveyspalvelut 2 Matkailu- ja ravitsemisala 3 Sosiaalipalvelut 4 Kulttuuri ja viihde 5 Media- ja viestintä 6 Opetus- ja koulutus 7 Tietotekniikka-ala 8 Kaupanala 9 Yliopistot ja tutkimuslaitokset 10 Lääketeollisuus
 16. 16. 2015 Lukiolaiset bottom 10 alaa 20 Vakuutusala 21 Tietoliikenne ja puhelinyhtiöt 22 Rakentaminen 23 Maa- ja metsätalous 24 Elintarviketeollisuus 25 Kuljetus, liikenne ja logistiikka 26 Metsäteollisuus 27 Kone- ja metallituoteteollisuus 28 Metallien jalostus 29 Kiinteistöalan palvelut ja siivous 22 2015 Lukiolaiset top 10 alaa 1 Kulttuuri ja viihde 2 Opetus- ja koulutus 3 Terveyspalvelut 4 Matkailu- ja ravitsemisala 5 Sosiaalipalvelut 6 Media ja viestintä 7 Pankki- ja rahoitusala 8 Kaupanala 9 Yliopistot ja tutkimuslaitokset 10 Lääketeollisuus
 17. 17. 23
 18. 18. 14 19 25 24 18 0 10 20 30 40 50 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa %
 19. 19. 10 25 30 21 14 0 10 20 30 40 50 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa %
 20. 20. 28

×