Advertisement
חיבור חוטים מאותו צבע
חיבור חוטים מאותו צבע
חיבור חוטים מאותו צבע
חיבור חוטים מאותו צבע
Advertisement
חיבור חוטים מאותו צבע
חיבור חוטים מאותו צבע
חיבור חוטים מאותו צבע
Upcoming SlideShare
אוליבראוליבר
Loading in ... 3
1 of 7
Advertisement

More Related Content

Advertisement

חיבור חוטים מאותו צבע

  1. ‫חוט‬ ‫לחבר‬ ‫איך‬ ‫מצולם‬ ‫הסבר‬‫י‬‫הצבע‬ ‫מאותו‬ ‫טריקו‬‫עבודה‬ ‫באמצע‬: ‫הרבה‬‫בשאלה‬ ‫נתקלת‬ ‫אני‬ ‫פעמים‬ ‫מאוד‬:‫מה‬‫הסיבוב‬ ‫באמצע‬ ‫נגמר‬ ‫כשחוט‬ ‫עושים‬....?‫מחליפי‬ ‫איך‬‫ם‬‫חוט‬‫מאותו‬ ‫הצב‬‫ע‬‫ומהירה‬ ‫קלה‬ ‫בדרך‬....? ‫חוט‬ ‫להחליף‬ ‫אפשר‬ ‫שבה‬ ‫אחת‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫להמחשה‬ ‫תמונות‬ ‫עם‬ ‫ומפורט‬ ‫קצר‬ ‫מדריך‬ ‫עבורכן‬ ‫לצלם‬ ‫החלטתי‬ ‫אז‬.‫אני‬ ‫הצבע‬ ‫מאותו‬ ‫בחוטים‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מחליפים‬ ‫הזאת‬ ‫בטכניקה‬ ‫כי‬ ‫מדגישה‬!! ‫בלבד‬ ‫ההדגמה‬ ‫לצורך‬‫שונים‬ ‫צבעים‬ ‫משני‬ ‫טריקו‬ ‫בחוטי‬ ‫כאן‬ ‫השתמשתי‬.
  2. ‫ומספריים‬ ‫החוטים‬ ‫קצוות‬ ‫שני‬ ‫הוא‬ ‫לו‬ ‫שתזדקקו‬ ‫מה‬ ‫כל‬. ‫בש‬‫קצה‬ ‫את‬ ‫לקפל‬ ‫יש‬ ‫ראשון‬ ‫לב‬‫החוט‬‫לרוחב‬,‫כפ‬‫כאן‬ ‫שעשיתי‬ ‫י‬:
  3. ‫כעת‬,‫החוט‬ ‫לאורך‬ ‫המספריים‬ ‫בעזרת‬ ‫לגזור‬ ‫יש‬‫במר‬‫הקיפול‬ ‫כז‬.‫לגליל‬ ‫שיאפשר‬ ‫באורך‬ ‫החוט‬ ‫את‬ ‫לגזור‬ ‫חשוב‬ ‫בחור‬ ‫להשתחל‬ ‫עובדות‬ ‫אתן‬ ‫איתו‬ ‫החוט‬.‫מייד‬ ‫תבינו‬....‫כמו‬-‫כן‬,‫חשוב‬‫הקצה‬ ‫עד‬ ‫לגזור‬ ‫לא‬!‫כס‬ ‫השאירו‬"‫רווח‬ ‫מ‬...
  4. ‫ככה‬: ‫בקצה‬ ‫מחובר‬ ‫נותר‬ ‫אלא‬ ‫לגמרי‬ ‫גזור‬ ‫אינו‬ ‫שהחוט‬ ‫לב‬ ‫שימו‬.
  5. ‫אותם‬ ‫שגזרנו‬ ‫לאחר‬ ‫החוטים‬ ‫שני‬ ‫נראים‬ ‫ככה‬:
  6. ‫כעת‬,‫השני‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫חוט‬ ‫להניח‬ ‫יש‬‫לזה‬ ‫זה‬ ‫הפוכים‬ ‫כשהם‬,‫הבא‬ ‫באופן‬: ‫לב‬ ‫שימו‬!‫שבין‬ ‫החור‬ ‫במרכז‬ ‫לחבר‬ ‫רוצות‬ ‫אתן‬ ‫אותו‬ ‫הגליל‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫כעת‬‫החוטים‬,‫את‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ה‬"‫קשר‬"‫ביניהם‬.‫להמחיש‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫שלעיל‬ ‫התמונה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫דוגמא‬ ‫אתן‬: ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬‫החוט‬ ‫במרכז‬ ‫הורוד‬ ‫הגליל‬‫מלמעלה‬‫הכתום‬ ‫החוט‬ ‫את‬ ‫או‬‫מלמטה‬.‫את‬ ‫לנו‬ ‫יתנו‬ ‫האפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫הבאה‬ ‫התוצאה‬:
  7. ‫זו‬ ‫תוצאה‬ ‫אם‬‫ה‬ ‫נוצר‬ ‫ולא‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬"‫קשר‬",‫הנכון‬ ‫בכיוון‬ ‫העברתן‬ ‫שלא‬ ‫הרי‬!‫שוב‬ ‫נסו‬. ‫החיבור‬ ‫לאחר‬‫כרגיל‬ ‫ולסרוג‬ ‫להמשיך‬ ‫ניתן‬.‫נקו‬ ‫המקרים‬ ‫במרבית‬‫כלל‬ ‫נראית‬ ‫איננה‬ ‫החוטים‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫דת‬.‫בחלק‬ ‫נעלמת‬ ‫היא‬ ‫הבאה‬ ‫השורה‬ ‫ובסריגת‬ ‫ראשון‬ ‫בשלב‬ ‫נראית‬ ‫היא‬ ‫המקרים‬ ‫מן‬... ‫שוב‬,‫רבות‬ ‫מיני‬ ‫אחת‬ ‫דרך‬ ‫זוהי‬.‫אותה‬ ‫גם‬ ‫לנסות‬ ‫מוזמנות‬. ‫בהצלחה‬!
Advertisement