Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talent toolbox - Tjekliste forældre

Tjekliste forældre

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Talent toolbox - Tjekliste forældre

  1. 1.       Talent Toolbox   Guide - Talenttjekliste for forældre Vejledning i hvordan du udfylder en Talenttjekliste for dit barn / dine børn. 1: Skriv www.talenttoolbox.net/DK i url’en 2: Tryk ’Login’ 3: Indtast den pinkode, du har fået udleveret fra skolen og tryk ’Registrer’ 2   1   3
  2. 2.       Talent Toolbox   4: Indtast dine login oplysninger. Login og kodeordet har du fået udleveret fra skolen. 5: Vælg dit barns klasse. Har du flere børn, vælger du klasse for det barn, du først vil udfylde Talenttjeklisten på. 4 5 5
  3. 3.       Talent Toolbox   6: Vælg dit barn. 7: I denne liste står 25 forskellige udsagn, hvor du skal vælge det svar for hvert af udsagnene, du synes passer bedst til barn. Du skal gøre det ud fra din umiddelbare vurdering, og det bør højest tage et minut at færdiggøre alle 25 udsagn. En mappe i venstre hjørne vil blinke som tegn på, at svaret bliver gemt. Klik på ’Færdig’, når alle spørgsmålene er besvaret. 8: Har du flere børn trykker du på ’Login’ for at udfylde Talenttjeklisten for dit andet barn. 6 7 8

×