Successfully reported this slideshow.

Talent Base: KAPO™-menetelmä

1,370 views

Published on

KAPO™ on IT-ratkaisusuunnittelun menetelmä, jolla tehostetaan ketterää kehitystä ja parannetaan lopputuotteen laatua.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Talent Base: KAPO™-menetelmä

 1. 1. Mikä on KAPO-menetelmä ja miten se auttaa onnistumaan 12/2013 Johannes Paarvala Talent Base Oy
 2. 2. Alkusanat • Puhuja: – Johannes Paarvala, Senior Consultant, Talent Base Oy – Yli 6 vuoden kokemus online-palveluiden ja sisällönhallintajärjestelmien suunnittelusta • KAPO-menetelmä: – Talent Basen yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa kehittämä, laajaan projektikokemukseen perustuva menetelmä – Täydentää saumattomasti esim. Nitor Creationsin Pragmatic Agile -mallia – Näyttö menetelmän tehokkuudesta on todistettu useissa asiakasprojekteissa
 3. 3. KAPO on menetelmä, jolla tehostetaan ketterää kehitystä ja parannetaan lopputuotteen laatua
 4. 4. Miksi... KAPO
 5. 5. Kuinka määritellä erinomainen lopputuote? • Tarkoituksenmukainen – Oma perhe voi asua • Helppo ottaa käyttöön – Avaimet käteen, sähköt vedetty • Helppo käyttää – Ovet saa auki, kahvat olemassa • Kestävä – Ei kosteusvaurioita 2 vuoden päästä • Tyylikäs – Kehtaa asua, miellyttää silmää • Toimii eri tilanteissa – Perheenlisäys, onko tilaa laajentaa • Edullinen – Varaa ostaa, rakennuttajalle kannattavaa
 6. 6. Erinomainen lopputuote syntyy, kun ymmärretään tarpeet, ymmärretään mahdollisuudet ja ratkaistaan asia fiksusti • Tarve: – Olohuoneeseen halutaan takka • Tarpeen tarkennus: – Sisustusväline (ei lämmitys/ruoanlaitto) – Ostaja epäilee, että puulämmitteistä ei keritä lämmittämään – Polttopuuta ei saa ostettua lähialueilta • Ehdotus: – Käytetäänkin sähköistä sisustustakkaa ja näytetään ostajalle video tai 3D-malli sisustustakasta • Hyödyt: – – – – • Pienemmät kustannukset, talo nopeammin valmis Laatu parempi kuin tavallisella takalla, joka aina synkkänä Ylläpitokustannukset turhasta hormista jälkeenpäin. Takka siirrettävissä muualle (muutto/huoneesta toiseen) Päätöksen kommunikointi projektille: – Linjaus tehdään talon piirrustuksiin ja rakennustarvikkeisiin
 7. 7. IT- projektin erinomaiseen lopputuotteeseen vaikuttaa moni sidosryhmä mm.: ”Kestää Liiketoiminta Sisäiset käyttäjät/ylläpitäjät Ulkoasu ja käyttökokemus Muut järjestelmät/projektit Arkkitehtuuri Ulkoiset käyttäjät/asiakkaat Kehitystiimi todella ”Meidän kauan tehdä ”Tuotto aikataulu noin” tulee ja salainen ”Sen pitää oikeasti rajapinta” tehdä tämä, ja tästä” tämä ja tämä” ”Laitetaan se skaalautumaan ”UI, flow, tälläkin infralla värit ja näin” fontit ”Multa jos ”HAML/ näin” kysyttäs niin SASS olisi se toimisi paras näin” mutta” ”Näin me ”Siis voidaan se oikeesti, tämä oikeasti saada puuttuu, me valmiiks” tarvitaan se” USER STORY As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>. USER PERSONA Maria, 41, on perheenäiti, jolle Wordin käyttö on luontevaa, mutta ….
 8. 8. Tästä seuraa... • • • Haasteet: – Vaatimukset ovat usein eri sidosryhmiltä. Ne ovat eritasoisia, eri ihmisiltä, erilaisista rooleista, rajatusta näkökulmasta, jättävät tulkinnanvaraa tai jopa puuttuvat – Vaatimuksia ei ole linjattu keskenään. Mitä jokin asia tarkoittaa toisen sidosryhmän kannalta nyt tai tulevaisuudessa? – Kuinka kiinnostuneita ollaan kokonaisuudesta, eli erinomaisesta lopputuotteesta monesta näkökulmasta Ongelma: – Erinomainen lopputuote edellyttää, että kaikki osa-alueet on otettu huomioon, mutta kehitystiimin syöte on vain USER STORY ja ehkä USER PERSONA – Tässä tilanteessa erinomaisen ratkaisun tekeminen vaatii kehitystiimiltä suunnittelua, kommunikointia ja ymmärrystä sidosryhmien tarpeista ja tämä maksaa aikaa. Tulos: – Erinomaista lopputuotetta ei saada aikaiseksi (heti tai ei ikinä)
 9. 9. Tätä haettiin.. ..mutta tälläinen tuli
 10. 10. Esittelyssä... KAPO
 11. 11. Mikä on KAPO 1/3 - idea • KAPO on menetelmä, jolla tehostetaan ketterää kehitystä ja parannetaan lopputuotteen laatua • KAPO-tiimi koostuu ammattitaitoisista ja kokeneista ammattilaisista, jotka työskentelevät askeleen edellä (esim. sprintti edellä) itse kehitysvaihetta • KAPO-tiimi valmistelee ja kirkastaa liiketoiminnan tarpeet konkreettiseksi ratkaisuksi, jotta itse kehitys voidaan aloittaa nopeasti ja varmistaa, että kehitys sujuu ongelmitta • KAPO-menetelmä varmistaa erinomaisen syötteen kehitystiimille • KAPO-tiimi varmistaa, että ratkaisusuunnitelma, arkkitehtuuri, prototyyppi ja operatiivinen malli on validoitu ja hyväksytty ennen kehityksen aloittamista. • KAPO-tiimi on kokonaisvastuussa erinomaisesta lopputuotteesta Liiketoiminta (Vaatimus) Tuote ja hyväksyntä KAPO Laadunvalvonta Kehitys
 12. 12. Mikä on KAPO 2/3 Konseptointi/ ratkaisusuunnittelu: Ratkaisusuunnitelma, kuin ka vaatimus toteutetaan. Mitkä ovat vaatimuksen (olohuoneessa on takka) yksityiskohdat ja kuinka ne linjataan. Arkkitehtuuri: Mitkä ovat tuotteen rakenneosat, niiden ulospäin näkyvät ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet ja riippuvuudet. Talon perustukset, ympäristö, tontin muoto jne. Takasta tulisijan teho, koko, eristeet. Prototyyppi: Konkreettinen esimerkki lopputuloksesta (esim. käyttöliittymä), joka on liiketoiminnan ymmärrettävissä, kokeiltavissa ja helppo muuttaa. Takasta 3D-malli tai pienoismalli sekä materiaaleja kokeiltaviksi. Operaatiot: Miten sisäiset käyttäjät käyttävät ratkaisua. Malli analysoitu ja optimoitu (yksinkertaistettu ja automatisoitu). Mihin takkaa käytetään sisustus, ruoanlaitto, lämmitys.
 13. 13. Mikä on KAPO 3/3 Ulkoasu ja käyttökokemus Sisäiset käyttäjät/ ylläpitäjät Liiketoiminta Liiketoimintavaatimukset ja niiden priorisointi Omistaja Konseptointi Arkkitehtuuri Prototyyppi Valmis tuote (ja hyväksyntä) Operaatiot Ulkoiset käyttäjät/ asiakkaat Muut ITjärjestelmät ja projektit Erinomainen ratkaisusuunnitelma, toteutuksen priorisointi ja tuki Toteutus Kehitys laadunvalvontaan Kehitystiimi Kehitystiimi
 14. 14. KAPO... Osa-alueet
 15. 15. Design KAPO Operations, KAPO Develop ment • K = Konseptointi/ratkaisusuunnittelu – Rooli: ratkaisusuunnittelija (ymmärtää liiketoiminnan tavoitteet sekä ymmärtää tekniikan asettamat vaatimukset ja osaa suunnitella niiden pohjalta hyviä ratkaisuja sovellusalueelle) – Alkuperäisten vaatimusten jatkojalostaminen, pilkkominen ja teknisempien vaatimusten tunnistaminen/määrittämien. – Riippuvuudet identifioitu ja työ eri projektien ja tiimien välillä koordinoitu – Liiketoimintasäännöt, teknisen toteutuksen suunta, arkkitehtuuri, integraatiot, sisältömalli, operatiivinen malli, design ja prototyyppi linjattu yhtenäiseksi, dokumentoitu ja hyväksytty – Liiketoimintatarpeet siirrettynä konkreettisiksi vaatimuksiksi kehitykseen ja testaukseen ratkaisusuunnitelman eli konseptin muodossa – Priorisoitu tuote-backlog (yhdessä liiketoiminnan kanssa) kehitystiimin arvioitavaksi ja yksityiskohtaiseen tekniseen suunnitteluun. – End-to-end -vastuu valvoa ratkaisujen toteutumista (laadunvalvonta) End users
 16. 16. Design KAPO Operations, KAPO Develop ment • A = Arkkitehtuuri – Rooli: kokenut IT-arkkitehti – Tekninen ratkaisusuunnitelma linjattu yrityksen arkkitehtuuriin ja infraan sopivaksi organisaation kannalta parhaalla tavalla – Uusien vaatimusten suunnittelu ja koordinointi toisille ITjärjestelmille – Standardien käyttö – Tietoturvan varmistaminen – arkkitehtuurin toimintatapojen varmistaminen – Ohjelmiston ja teknologioiden valinta End users
 17. 17. Design KAPO Operations, KAPO Develop ment • P = Prototyypin kehitys – Rooli: kokenut UI-suunnittelija ja kehittäjä – Prototyyppi on liiketoiminnan ymmärrettävissä oleva konkreettinen esimerkki lopputuloksesta, esimerkiksi käyttöliittymä tai simuloitu rajapinta – Prototyyppi on helposti esitettävissä ja kokeiltavissa ja muuttaminen helppoa ja nopeaa. Proton muuttaminen myös maksaa vähän verrattuna lopullisen tuotteen. – Prototyyppi myös sitouttaa aikaisessa vaiheessa organisaation henkilöitä ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja kertoa tarpeet – Prototyyppi varmistaa, että visuaalinen suunnitelma on todella toteutettavissa. Lisäksi protyypillä voidaan optimoida tulosta ennen lopullista toteutusta. – Konseptoija on vastuussa teknisen ratkaisun ja prototyypin yhdistämisestä. Esimerkiksi sisältötarpeet, vaikutukset muihin ITjärjestelmiin ja muut tekniset asiat voidaan identifioida ja optimoida. End users
 18. 18. Design KAPO Operations, KAPO End users Develop ment • O = Operatiivinen optimointi – Rooli: ratkaisusuunnittelija (ymmärtää liiketoiminnan tavoitteet ja osaa suunnitella tehokkaita operatiivisiä prosesseja) – Liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan prosessit on määritetty (automaatio, manuaaliset työvaiheet identifioitu) ja kommunikoitu – Käyttöönottoon liityvät vaiheet analysoitu ja optimimoitu (vaikutukset minimoitu, käyttöönoton vaiheet kommunikoitu) – Elinkaari suunniteltu (kuinka käyttö aloitetaan, kuinka käyttö lopetetaan) – Koulutustarpeet identifioitu (konseptin kommunikointi koulutukseen jos tarpeellista)
 19. 19. KAPO... Hyödyt
 20. 20. KAPO:n hyödyt • Kehitetään oikeita asioita, koska on selvä ymmärrys siitä, mikä on juuri nyt tärkeää, mitä on tulossa seuraavaksi ja mikä on tarpeeksi selvää kehitettäväksi. • Kehitystä voidaan tehdä nopeammin, tehokkaammin ja ennustettavammin, koska ratkaisusuunnitelma on valmis, ei auki olevia kysymyksiä, koska ongelmat, riippuvuudet ja vaihtoehtoiset toteutustavat analysoitu ja ratkaistu. • Kehitystä voidaan tehdä laadukkaammin, koska ratkaisu on mietitty, validoitu ja uudelleenkäyttö huomioitu. Tästä syntyy vähemmän roskaa. • Kehitetty ominaisuus saadaan käyttöön helpommin, koska käyttöönotton vaikutukset on huomioitu, optimoitu ja kommunikoitu. • Tehdään siis tarkoituksenmukaisia, helposti käyttöönotettavia, helppokäyttöisiä, kestäviä, tyylikkäitä, eri tilanteissa toimivia ja edullisia IT-tuotteita.
 21. 21. KAPO on menetelmä, jolla tehostetaan ketterää kehitystä ja parannetaan lopputuotteen laatua
 22. 22. Tuote-esittely omistajalle, joka ei ole tottunut hyvään lopputulokseen
 23. 23. Kiitos! Lisätietoja: Nino Ilveskero +358 40 511 8935 nino.ilveskero(at)talentbase.fi www.talentbase.fi

×