Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tipularen eredua

Tipularen eredua

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tipularen eredua

  1. 1. ZERTARAKO BALIO DU? NORBERAREN OINARRIZKO EZAUGARRETAZ HAUSNARTZEKO TIPULAREN EREDUA
  2. 2. TIPULAREN EREDUA  Mailakatuta dago , 6 mailetan  Mailak:Bakoitzak galdera zehatza -Ingurua -Portaera -Konpetentziak -Sinismenak -Nortasuna -Misioa
  3. 3. TIPULAREN EREDUA Ingurunea Zerekin egingo dut topo? Ikasleak nolakoak izango dira? Alferrak Langileak Baldarrak Klasean nola portatuko dira? Ondo Gaizki Adibidez
  4. 4. TIPULAREN EREDUA PORTAERA Zer egingo dut? Adibidez Nola jarriko naiz harremanetan ikasleekin? Adeitsua Zorrotza Zein tonu erabiliko dut? Baxua Ozena
  5. 5. TIPULAREN EREDUA Konpetentziak Zer egiteko kapaz naiz? Adibidez Gai naiz alderdi teorikoa ondo azaltzeko baina hori alderdi praktikoarenik batzeko zailtasunak ditut. Bakoitzak dituen alde onak eta mugak kontuan hartuz
  6. 6. TIPULAREN EREDUA Sinismenak Zertan sinisten dut? Sinisten denari buruz gogoeta bat egin, batzuk kolokan jarriz Adibidez -Beharrezkoa da egunero ikastea -Azterketak bidezkoak dira eta balio dute? Bai ,baina beste baliabide batzuk aplika daitezke(hitzaldiak,lanak)
  7. 7. TIPULAREN EREDUA Nortasuna Nolakoa naiz bai profesionalki zein pertsonalki? Laguntzailea Alaia Gogorra Adibidez Pertsonalki Profesionalki Adeitsua Serioa
  8. 8. TIPULAREN EREDUA Misioa Zeintzuk dira nire xedeak? Adibidez Umeei dakidana transmititzea,mekanismo ezberdinen bitartez. Umeei baloreak transmititzea(Anaitasuna)

×