Cloud Computing

13,374 views

Published on

Cloud Computing Presentation
M.Sc. IT in Business 20 Regular
Chulalongkorn University

Published in: Technology, Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,216
Actions
Shares
0
Downloads
1,145
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • คำจำกัดความของ Cloud ComputingCloud Computing คือ หนึ่งในไอทีเทคโนโลยี ที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลและแอพพลิเคชั่นไปยัง “Cloud” แล้วสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากหลายทาง โดยอาศัยการประมวลผลกลาง (Central Processing) ซึ่งเคยเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายกันเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาแต่ต่างกันตรงที่เดิม ใช้หลักการจัดสรรเวลา (Time-Sharing) การทำงานของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการกับผู้ใช้หลายๆคน จนกระทั่งเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาได้เกิดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นทั้งส่วนข้อมูลและโปรแกรมส่วนใหญ่จึงอาศัยทรัพยากรของตนเอง แน่นอน Cloud Computing นั้นแตกต่างจากเมื่อ 50 ปีก่อนที่ใช้อาศัยการจัดสรรเวลาเพราะเมื่อก่อนเรามีทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำกัด ในปัจจุบันCloud Computing จึงเข้ามามีบทบาทเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT-Infrastructure) ที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์, การตั้งค่า และอัพเดทโปรแกรม ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Outsource แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ถือเป็นสมาร์ตโซลูชั่นสำหรับผู้ใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ซับซ้อน ปัจจุบัน Cloud Computing ยังคงพัฒนาและยังไม่มีนิยามที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวาง Cloud Computing เป็นเซตของเครือข่ายที่ให้บริการโดยมีคุณลักษณะในการปรับขนาดทรัพยากร และ ขีดความสามรถ (Scalable) รวมถึงการรับประกันคุณภาพของบริการ (Quality of Service) การทำให้มีลักษณะเป็นส่วนตัวโดยมีค่าใช้จ่ายในการคำนวณตามต้องการ และสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากหลายทางระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (cloud computing) เป็นแนวคิดสำหรับแพลทฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ในยุคหน้า เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ในการลดภาระด้านการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ทั้งการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ (Corporate Users) และ ผู้ใช้ระดับส่วนบุคคล (Individual Users)  โดยเป็นหลักการนำทรัพยากรของระบบไอที ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในรูปแบบการให้บริการ (Software As A Services: saas) ในระดับการประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ ตลอดจนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจำนวนมาก ๆ เพื่อการทำงานที่ซับซ้อน  แต่สามารถใช้บริการประมวลผล และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จากผู้ให้บริการระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และชำระค่าบริการตามอัตราการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง  
 • 1) Public Clouds : เป็นระบบบริการที่ทั่วไปเน้นไปที่การทำงานแบบไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อบริการลูกค้าจำนวนมาก ราคาไม่แพงผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้2) Private clouds : เป็นระบบที่มีความเฉพาะเพื่อทำงานสำหรับลูกค้า โดยเชื่อมต่อการทำงานโดยตรงผ่าน Cloud Provider มีระบบการจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัยที่ดี3) Hybrid Clouds: เป็นระบบแบบเชื่อมประสานการทำงานของทั้ง Public Clouds และ Private clouds สามารถส่งต่อข้อมูลและคำสั่งข้ามระหว่าง Application ของ Public Cloud และ Private Cloud ได้ประเภทของ Cloud ComputingPublic cloud เป็น Cloud computing แบบที่ใช้ทรัพยากรที่ได้เตรียมเอาไว้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บแอพพลิเคชั่น หรือเว็บเซอร์วิส ซึ่งให้บริการการแชร์ทรัพยากรและยูทีลิตี้ขั้นพื้นฐาน ตัวอย่าง Amazon Web Service แต่ก็มีข้อจำกัดในด้าน SLA และในบริษัทขนาดใหญ่ต่างมี Data center เป็นของตนเองแล้วพวกเข้ายังไม่ต้องการที่จะย้ายไปใช้ Public cloud ในเวลาอันสั้นPrivate cloud เป็นการจำลอง Cloud computing ขึ้นมาเพื่อใช้งานบนเน็ตเวิร์กส่วนตัวสำหรับบริษัทระดับ Enterprises และ Coporatesขนาดใหญ่ โดยมีประโยชน์ทำให้เกิด Data center รวมกันเป็นแหล่งเดียว (consolidation) และเกิดความยืดหยุ่นในเรื่อง Cycle times และ internal Quality of ServicesHybrid cloud คือ Private Cloud ที่ต่ออยู่กับ Public Cloud โดยการจัดการเมื่อเกิด Overflow และ Peak adaptation นั้นกระทำผ่าน Public Cloud
 • การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะมีโครงสร้างดังนี้ 1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ( User interaction interface) ท้าหน้าที่รับค้าขอบริการจากผู้ใช้ในรูปแบบเว็บโปรโตคอล 2. ส่วนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) เก็บและบริหารรายการของบริการ ผู้ใช้สามารถค้นดูบริการที่มีจากที่นี่ 3. ส่วนบริหารงาน (system management) ท้าหน้าที่ก้าหนดทรัพยากรที่เหมาะสม เมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการ เมื่อมีการขอใช้บริการ ข้อมูลการขอ request จะถูกส่งผ่านให้ส่วนนี้ 4. ส่วนจัดหาทรัพยากร (provisioning tool) จาก นั้นส่วนบริหารงานจะติดต่อกับส่วนนี้ เพื่อจองทรัพยากรจากกลุ่มเมฆ และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บที่เหมาะสมให้ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ท้างานแล้วก็จะส่งผลที่ได้ให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้บริการ ต่อไป 5. ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ( Monitoring and Metering) เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการหรือเก็บข้อมูลสถิติเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป 6. กลุ่มเมฆของเซิร์ฟเวอร์ (cloud server) ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์จ้านวนมหาศาลนับหมื่นนับแสนเครื่องที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกัน กลุ่มเมฆนี้ต่อเชื่อมเข้าหากันด้วยเครือข่ายเป็นระบบ Grid ในระบบนี้จะใช้ซอฟต์แวร์Virtualization ในการท้างานเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ ขึ้นกับระบบน้อยที่สุด
 • Layer of Abstraction ของ Cloud Computing1) Infrastructure-as-a-Service (IaaS) เป็นระดับล่างสุดของ Cloud Computing ผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น Amazon และ Mossoให้บริการเครื่อง instances สำหรับ developer โดย instances จริงๆแล้วมีพฤติกรรมเหมือน dedicated server ถูกควบคุมโดย developer ซึ่งรับผิดชอบในการทำงานของมัน ดังนั้นเมื่อเครื่องทำงานถึงประสิทธิภาพที่จำกัดไว้ developer จะต้องจัดการกับแบ่งแอพพลิเคชั่นออกไปทำงานบนอีก instance ด้วยตนเอง บริการนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับนักพัฒนาผู้ที่สามารถเขียนซอฟต์แวร์โดยมีวิธีในการพัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นได้เพียงเล็กน้อย2) Platform-as-a-Service (PaaS) ระดับ Abstraction ซึ่งสูงขึ้น บริการเช่น Google App Engine ที่จัด programming environment ให้โดยซ่อนรายละเอียดของ instances machine และรายละเอียดทางเทคนิคจาก developer โดยโปรแกรมจะรันบน data center โดยที่ developer ไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับการ allocate พื้นที่ แต่สิ่งที่ต้องแลกคือ developer จะต้องยอมรับเงื่อนไขของ environment ตัวอย่างเช่นการใช้ key-value stores แทนการใช้ฐานข้อมู3) Software-as-a-Service (SaaS) เป็นระดับ Abstraction สูงที่สุดของ Cloud Computing โดยกำหนดแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้แบบออนไลน์ รวมทั้งทรัพยากรและการจัดเก็บ โดย SaaSแตกต่างจากเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันแบบเดิมที่ไม่อินเตอร์เฟส กับข้อมูลผู้ใช้ (เช่นเอกสาร) หรือทำได้ลักษณะที่มีข้อจำกัด ตัวอย่างที่เป็นที่นิยมเช่น Microsoft (Windows Live) Hotmail, ชุด Office เช่นของ Google Documents และ Zoho, และธุรกิจซอฟต์แวร์ออนไลน์ เช่น Salesforce.com
 • ประวัติของ Cloud Computingคำว่า Cloud นั้นเรายืมมาจากการสื่อสารแบบโทรศัพท์ในยุคปี 90 ดาต้าเซอร์กิจได้เกิดขึ้น (บนเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต) เป็นการยากที่จะเดินสายเชื่อมต่อระหว่างปลายทางแต่ละจุด ดังนั้นผู้ให้บริการเริ่มมีบริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน หรือที่เรียกว่า VPN โดยผู้ให้บริการ VPN สามารถรับประกันแบนด์วิธเทียบเท่ากับที่การใช้วงจรแบบฟิกส์ในราคาที่ต่ำกว่า เพราะสามารถสวิตช์ทราฟฟิกส์และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่อาศัยสวิตช์นี้เองจึงเป็นการยากที่จะบอกล่วงหน้าได้ว่าข้อมูลเดินทางผ่านเส้นทางใด คำว่า "Telecom cloud" จึงถูกใช้เพื่ออธิบายเครือข่ายประเภทนี้ และ Cloud Computing ก็มีคอนเซพต์ค่อนข้างคล้ายกัน Cloud Computing อาศัยพื้นฐานเครื่องเสมือน (virtual machine) ซึ่งเกิดขึ้นหรือลดจำนวนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพราะว่า Virtual instances สามารถที่จะเกิดตามความต้องการ จึงเป็นการยากการที่จะตรวจสอบได้ว่ามี virtual machine เท่าไรที่ทำงานให้ขณะนั้น รวมถึง virtual machine ดังกล่าวทำงานอยู่ที่ไหนเหมือน Cloud networkแนวคิดของ Cloud Computing ย้อนกลับไปยังเมื่อ 1960 เมื่อ John McCarthy ได้เสนอความคิดเห็นว่าวันหนึ่งการคำนวณจะถูกจัดการให้สามารถใช้มันได้อย่างสาธารณะ โดยลักษณะการแชร์บริการกัน แต่ส่วนคำว่า Cloud เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 1990 นั้น คือ Asynchronous Transfer Mode หรือที่เรียกเครือข่ายแบบ ATM ต่อมา General Magic เริ่มออกผลิตภัณฑ์ Cloud Computing ได้เพียงช่วงหนึ่งในปี 1995 โดยร่วมกับพันธมิตรหลายราย เช่น ATT&T ก่อนที่ผู้บริโภคหันไปยังอินเตอร์เน็ต ในศตวรรษที่ 21 คำ " Cloud Computing " เริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายแต่ส่วนมากจะมุ่งไปในลักษณะ SaaSในปี 1999 Salesforce.com ได้ก่อตั้งขึ้นโดย Marc Benioffและ Parker Harris พวกเขาใช้เทคโนโลยีหลายอย่างที่พัฒนาโดยบริษัทเช่น Google และ Yahoo! เพื่อประยุกต์ในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้แนวคิดของ "On demand" และ SaaSกับธุรกิจของเค้าและลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ กุญแจสำหรับ SaaSอยู่ที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งได้โดยให้การสนับสนุนทางเทคนิคเท่าที่จำเป็น ซึ่งผู้ใช้พอใจกับความยืดหยุ่นและความเร็วที่ได้ในช่วงต้นปี 2000 Microsoft ขยายแนวคิดของ SaaSผ่านการพัฒนา Web service ต่อมาไอบีเอ็มเพิ่มแนวคิดเหล่านี้ในปี 2001 กับ Autonomic Computing Manifesto ซึ่งอธิบายถึงเทคนิคอัตโนมัติขั้นสูง เช่น self-monitoring , self-healing, self-configuring, and self-optimizing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบไอทีที่ซับซ้อนโดยมี สตอเรจ เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และเน็ตเวิร์ค ระบบความปลอดภัย และองค์ประกอบอื่นๆที่แตกต่างกันนั้นสามารถ virtualizeข้าม enterprise กันได้Amazon เริ่มมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา cloud computing โดยพัฒนา data center ของพวกเขา และพบว่า Cloud architecture ใหม่ปรับปรุงประสิทธิภาพ พวกเขาผ่านได้เปิดให้เข้าถึงระบบของเข้าได้ผ่านทาง Amazon Web Services ในปี 2005ในปี 2007 ของ Google และ IBM และมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งได้เริ่มวิจัย cloud computing กันอย่างกว้างขวางโครงการวิจัย ในเดือนสิงหาคม 2008 Gartner Research พบว่า องค์กรต่างๆเริ่มวางแผนจากเดิมที่บริษัทนั้นเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการ ได้มีแผนที่จะย้ายไปยัง cloud computing ซึ่งกำลังเติบโต
 • 14.5 / 10.53
 • 14.5 / 8.45
 • Amazonเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นผู้ให้บริการด้าน cloud ให้บริการ service หลากหลาย ตั้งแต่ storage ไปจนถึง platform และ databasesAmazon มี แloudtechnologies มากมาย เช่น- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) เป็นบริการประมวลผลกลางของAmazon.com's cloud computing platform, Amazon Web Services (AWS) - Amazon Simple DB เป็นบริการ database รวมถึง functions หลักๆที่เกี่ยวข้องกับ database ด้วย (indexing and querying) ทำงานร่วมกับ EC2 และ S3 - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เป็นบริการในการจัดเก็บไฟล์และข้อมูลออนไลน์ด้วยปริมาณพื้นที่ที่ไม่จำกัด จะใช้งานได้ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเท่านั้น - Amazon CloudFrontCloudFront เป็นบริการเว็บสำหรับ content delivery มันทำงานร่วมกับ Amazon Web Services อื่นๆ เป็นวิธีที่ง่ายในการแจกจ่ายcontent ให้กับ end users ซึ่งมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง - Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)is a messaging queue service: it's a service that handles message or work flows between other components in a system. ยังไม่แน่ใจว่าจะแปลว่าอะไรดี เดี๋ยวข้อปรึกษาเพื่อนๆก่อน
 • สร้าง Amazon Machine Image (AMI) ที่ประกอบไปด้วย Application, Library, Data และตั้งค่าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือถ้ามี AMI ที่มีอยู่แล้วก็นำมาใช้งานได้เลยUpload AMI ไปไว้บนบริการ Amazon S3 ซึ่ง Amazon S3 มีความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ และมีความรวดเร็วในการเข้าถึงและจัดเก็บ AMI อีกด้วยใช้ Amazon EC2 ในการตั้งค่าด้านความปลอดภัย และการเข้าถึงเครือข่ายเลือกประเภทของ Instance และระบบปฏิบัติการณ์ของผู้ใช้ กำหนดความต้องการว่าต้องการ run บน location ไหน, Utilize Static IP Endpoints, หรือแนบ Persistent block ในการจัดเก็บ Instance ของผู้ใช้ (ค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ Amazon EC2 จะคิดตามการใช้งานจริง เช่น คิดตามชั่วโมง,คิดตามการส่งข้อมูล
 • Google App Engine คือ บริการ hosting platform และ บริการพื้นที่ application (development platform) ซึ่งให้ user ที่เป็นนักพัฒนาWeb application สามารถสร้าง application บน web ให้สามารถรองรับอัตราการเข้าชมสูง โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อให้รองรับอัตราการเข้าชมสูงเพราะGoogle มีโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ที่แข็งแกร่ง และมีความเชื่อถือได้ในการให้บริการ กล่าวคือ ใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ของ Google ดังนั้น จึงมีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ (App Engine คือแพลตฟอร์มการพัฒนาและการให้บริการพื้นที่แอปพลิเคชันของ Google)
 • ภาพนี้ เป็นภาพสถาปัตยกรรมของWeb Application ที่Run อยู่บน Google App Engine ที่มีลักษณะการทำงานเป็น Cloud Computing อย่างหนึ่งนักพัฒนาโปรแกรมเขียนโค้ดขึ้นมา ซึ่ง ปัจจุบันนี้Google App Engine รองรับ 2 ภาษาคือ Python และ Java (ส่วนภาษาGo Programming Language กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้’)2. แล้วทำการอัพโหลดขึ้น Google App Engine ผ่าน SDK (Software Development Kit) ที่ Google App Engine เตรียมไว้ให้3. ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึง webappของเราได้ โดยผ่านทาง browser ต่างๆ4. นักพัฒนา ก็สามารถควบคุมการใช้งานของเว็บได้โดยผ่าน browser เช่นเดียวกันอื่นๆ : จะเห็นได้ว่า Web Application ที่ developer พัฒนานั้น จะต้องพัฒนาให้สามารถRun อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ GAE กำหนดไว้
 • ตัวอย่าง website : officialroyalwedding2011.org (เป็นเวบไซต์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพระราชพิธีสมรสของเจ้าชายวิลเลี่ยม กับ คุณเคท มิดเดลตัน)ซึ่งWeb ดังกล่าว ใช้ Service ของ GAEจะเห็นว่า Homepage นี้ก็ค่อนข้างดูดี น่าสนใจ สามารถ เล่น Youtube Video, มี Link ไปยัง Facebook, Twitter, และ Flickr streams.(Google’s right in the midst of it, as the search giant’s been picked to host the official Royal Wedding website.The site’s live at www.officialroyalwedding2011.org, and at the bottom of every page, you’ll find the brief message, "Powered by Google App Engine, implemented by Accenture." )
 • Cloud Computing

  1. 1. Cloud Computing<br />
  2. 2. Agenda<br />What is Cloud Computing?<br />1<br />History of Cloud Computing<br />2<br />Trend of Cloud Computing Technology<br />3<br />Applications of Cloud Computing<br />4<br />
  3. 3. Cloud Computing<br />What is Cloud Computing?<br />
  4. 4. What is Cloud computing<br />“Cloud computing is a style of computing where massively scalable IT-related capabilities are provided as a service across the Internet to multiple external customers” <br />
  5. 5. What is Cloud computing<br />http://www.youtube.com/watch?v=3JZV1codtq0<br />
  6. 6. What is Cloud computing - Type<br />Public cloud – suitable for applying to general systems not particular systems and serving massive clients and also cheap price.<br />Private cloud – suitable for particular systems or needed high security systems through cloud provider.<br />Hybrid cloud – this system is a composition of Public cloud and Private cloud. It also use for transferring data from one to another cloud.<br />
  7. 7. What is Cloud computing - Structure<br />Service catalog<br />User interaction interface<br />is the list of services that a user can request<br />is how users of cloud interface with the cloud to request services<br />Cloud Computing<br />Structure<br />System management<br />Cloud Servers<br />Virtual or physical servers managed by System management<br />is the piece which manages the resources available<br />Monitoring and metering<br />Provisioning tool<br />Tracks the usage of the cloud so the resources used can be attributed to a certain user <br />Carves out the systems from the cloud to deliver on the requested service<br />
  8. 8. Cloud Computing - Layers<br />Saas (Software as a Service) : Application is hosted by a provider and is accessible via the Web ; such as Google apps , Sales Force(CRM)<br />Paas (Platform as a Service) : Development in the cloud (web) ; such as Microsoft Azure , Google App Engine<br />Iaas (Infrastructure as a Service) : Computer infrastructure accessible via the web ; such as Amazon Web services , Rankspace cloud<br />
  9. 9. Cloud Computing<br />History of Cloud Computing<br />
  10. 10. History of Cloud Computing<br />1960 : John McCarthy’s Concept <br />“Computation may someday be organized as a public utility."<br />“Pioneered the concept of delivering enterprise applications via a simple website”<br />1999 : Salesforce.com<br />2000 : Microsoft <br />2001 : IBM<br />“Expanded Sass Concept through web service”<br />2005 : Amazon<br />“Launch of Amazon web services”<br />2007 : Google and IBM<br />“Start researching Cloud Computing”<br />2008 : Gartner Research<br />“Start using Cloud Computing in many organization”<br />
  11. 11. Cloud Computing<br />Trend of Cloud Computing Technology<br />
  12. 12. Trend of Cloud Computing<br />Organization start to use<br />Private cloud services are run in datacenters managed by third parties, but also in private datacenters on company property managed by corporate IT staffs.<br />Corporate IT departments will create clouds within their IT infrastructure and lease cloud power to suppliers and customers. <br />More scalable and customizable<br />They’re scalable, growing and shrinking as needed. They’re also managed centrally in a virtualized environment.<br />Cloud computing vendors will make their applications more customizable by end users. Then corporations will move mission-critical unique applications into the cloud.<br />
  13. 13. Trend of Cloud Computing<br />Cloud will be all desktop software, anyone can access<br />Local applications will become passé and PCs will become slimmer, more agile gateways to the cloud where the heavy lifting is done.<br />Business units and even individual employees will be able to control the processing of information directly, without the need for legions of technical specialists.<br />Change from data sharing to application sharing<br />Cloud computing  will develop effective and capable of communicating on the Internet has the potential to enhance the speed and stability of the exchange (Share) from the exchange of information (Data Share) to share in the applications (Application Share) on the cloud environment in the future.<br />
  14. 14. Cloud Computing<br />Applications of Cloud Computing<br />
  15. 15. Applications of Cloud Computing<br />Amazon EC2 & S3<br />Google App Engine<br />Windows Azure<br />Google App<br />Panda Cloud<br />
  16. 16. Applications of Cloud Computing<br />Amazon EC2 & S3<br />Google App Engine<br />Windows Azure<br />Google App<br />Panda Cloud<br />Dropbox<br />iCloud<br />
  17. 17. Amazon Web Service<br /><ul><li> Amazon is the most widely known cloud vendor.
  18. 18. Offering services on many different fronts, from storage to platform to databases.
  19. 19. To have their finger in a number of cloud technologies.</li></ul> Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)<br /> Amazon Simple DB<br /> Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)<br /> Amazon CloudFront<br /> Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)<br />
  20. 20. Amazon Web Service<br />
  21. 21. Amazon EC2 & S3<br />Amazon Web Service (AWS)<br />Amazon S3<br />Amazon EC2<br />Storage<br />OS Image (AMI)<br />OS Image (AMI)<br />
  22. 22. Google App Engine<br />Google App Engine (GAE) is a platform for developing and hosting web applications in Google-managed data centers. (GAE is Platform as a Service : PaaS) .[1]<br />GAE is a cloud computing technology. <br />It virtualizes applications across multiple servers.[2]<br />Source: <br />[1] http://code.google.com/appengine/docs/python/runtime.html <br />[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Google_App_Engine<br />
  23. 23. Google App Engine <br />Source Code<br />Python Scripts<br />Framework WebApp [Django]<br />Develop<br />User<br />1<br />2<br />Developer<br />Use<br />3<br />SDK<br />4<br />Upload Script<br />Web Browser<br />Console<br />Cloud Computing<br />Application<br />Phyton Runtime Library Datastore<br />Big Table<br />Source: http://oursenpeluche.wordpress.com/<br />
  24. 24. Google App Engine <br />http://www.officialroyalwedding2011.org/<br />Powered by Google App Engine<br />
  25. 25. Google App Engine vs. Amazon Web Service<br />
  26. 26. References<br />http://code.google.com/appengine/<br />http://www.webpronews.com/google-picked-for-royal-wedding-site-hosting-duties-2011-03<br />http://www.officialroyalwedding2011.org<br />http://oursenpeluche.wordpress.com/<br />http://www.google.com/apps/intl/th/group/index.html<br />www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=91077<br />http://code.google.com/appengine/docs/python/runtime.html <br />http://en.wikipedia.org/wiki/Google_App_Engine<br />
  27. 27. Cloud Computing<br />Thank You<br />

  ×