Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011

113,880 views

Published on

Published in: Education

Kertas kerja lawatan ke kl jun 2011

  1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEDENA45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR DARUL EHSAN KERTAS KERJA NAMA PROGRAM : LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR TARIKH : 25 JULAI 2011 TEMPAT : PUSAT SAINS NEGARA DAN SURIA KLCC KUALA LUMPUR ANJURAN : PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASISEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEDENA
  2. 2. PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR Julai 20111.0PENGENALANBelajarmelaluipengalamanadalahsangatpentinguntukmurid-muridkhasnya (murid-muridberkeperluankhas).Olehsebabitu, program lawatansambilbelajardiadakanuntukmurid-muridinisupayamerekamendapatpengalamandaripadalawatantersebut.Programini jugabertujuanmenjanamindamurid-muridterhadappengalaman yangdilaluinyasertamendapatpengetahuanbaru. Lawatanmerupakansalahsatudaripadateknikpengajarandan pembelajaran yang memberiimpakmendalamkepadamurid-murid. Tempatlawatan yangdipilihadalahtempat yang memberipendedahan dan input yang berkaitandenganpengajaran danpembelajaran di dalamkelas.2.0BUTIR-BUTIR AM 2.1 Penasihat : En Abd Hamid bin Hassan 2.2 Pengerusi Program : Pn Norhayati bt Jupri 2.3 TempatLawatan : PusatSains Negara danSuria KLCC, Kuala Lumpur. 2.5 Tarikh : 25 Julai 2011 ( tarikh yang cadangkan ) 2.6 JumlahPeserta : 44 orang (Guru, Ibubapa dan murid) 2.7 Pengangkutan : Bas sewa3.0 OBJEKTIF PROGRAM 3.1 Memberipendedahankepadamurid-muridsuasanapembelajaran di luarkelas. 3.2 Mengeratkanhubungansilaturrahim di antara guru,ibubapa/penjaga dan murid. 3.3 Memberipengalaman yang barudanmenjanamindakepadamurid-murid. 3.4 Meningkatkankemahiranbersosialmurid-muridpendidikankhas.4.0 KUMPULAN SASARAN Semuaguru, ibubapa/penjaga dan muridpendidikankhas(rujuklampiran 1)PPKI SMK SERI BEDENA 2 2011
  3. 3. PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR Julai 20115.0 ANGGARAN KEWANGANA. ButiranPendapatan1. Bayaranpeserta ( RM 20 X 32 orang ) RM 960.002.BayaranPenjaga ( RM 40 X 4 orang ) RM 160.003. Sumbanganluar RM 500.00Jumlah RM 1620.00B. ButiranPerbelanjaan1. Pengangkutan ( RM 1000 X 1 buah bas ) RM 1000.002. Makanan & Minuman ( RM 10 X 32 orang ) RM 320.003. Tiket LRT Ke Suria KLCC ( RM 5 X 32 orang ) RM 160.004. Kontigensi RM 200.00Jumlah RM 1680.00JUMLAH KESELURUHAN (A + B) RM 3300.00PPKI SMK SERI BEDENA 3 2011
  4. 4. PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR Julai 20116.0 TENTATIF PROGRAM Isnin (25 / 07/ 2011) 7.00 pagi : Berkumpul di sekolah 7.15 pagi : Taklimat ringkas 8.30 pagi : Bertolak ke Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur 10.30 pagi : Tiba di Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur 10.50 tghari : Aktiviti di Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur 12.30 tghari : MakanTegahari di PusatSains Negara 1.00 petang : Bertolak ke KL Sentral untuk menaiki LRT ke Suria KLCC 2.00 petang : Tiba di KL Sentral 2.30 petang : Menaiki tren keSuria KLCC 3.30 petang : SolatZohor (Jamak) di SurauSuria KLCC 4.30 petang : Makan petang di KFC Suria KLCC 5.30 petang : Bersiar-siar di taman Suria KLCC 6.00 petang : Bertolak pulang ke sekolah 9.00 malam : Tiba di sekolahPPKI SMK SERI BEDENA 4 2011
  5. 5. PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR Julai 20117.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAPenasihat : En Abd Hamid bin Hassan Pengetua SMK Seri Bedena Pn Hjh Siti Rahmah bt Timin Penolong Kanan Kurikulum PnHjhJamaliahbtJahari PenolongKanan Hal EhwalMurid En Ishak bin Marsudi PenolongKananKokurikulumPengerusi : PnNorhayatibtJupri Penyelaras Program Pendidikan Khas IntegrasiSetiausaha : EnShahrolNizam B. MispanBendahari : PnSuhanaBt. MohdRoyaniAJK KECILi Makanan : PnSitiRulizahbtNorhatimii Disiplin : PnNorAzmabtSaidina Abu Bakariii Pengangkutan : En MohdYusofbinAbdManapiv PertolonganCemas : PnNorazlinabtShafiev Dokumentasi : En shahrolNizambinMispanPPKI SMK SERI BEDENA 5 2011
  6. 6. PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR Julai 20118.0 PENUTUPSayaamatberharap programlawataninimendapatkerjasamadankomitmendaripadasemuapihaksamaada yangterlibatsecaralangsungataupuntidaklangsungdalammenjayakannya. Hal inikerana, programinimemberimanafaatkepadamurid-muriduntukmenimbapengalamanbarusertamengeratkanhubungansilaturrahim di antara guru,ibubapa/penjagadanmurid.Disediakanoleh : Disemakoleh : Disahkanoleh :…………………………………………….. ……………………………………………….. …………………………………………….En ShahrolNizam bin Mispan PnNorhayatibtJupri En Abd Hamid bin HassanSetiausaha Program Lawatan Penyelaras PPKI PengetuaSMK Seri Bedena SMK Seri Bedena SMK Seri BedenaUlasan :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..PPKI SMK SERI BEDENA 6 2011
  7. 7. PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR Julai 2011PPKI SMK SERI BEDENA 7 2011

×