Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebook Tổng quan thị trường Internet

1,074 views

Published on

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tks huynh da chia se, em xin phep download nhe',
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ebook Tổng quan thị trường Internet

 1. 1. Tổng  quan    thị  trường  trực  tuyến  Việt  Nam   Source  of  all  sta-s-cs:
 2. 2. Mục  lục   1.  Mở  đầu   3   Sơ  bộ  thị  trường  internet   2.Tốc  độ  tăng  trưởng  thị  trường  internet   4   3.  Số  người  sử  dụng  internet     5   4.  Mức  độ  sử  dụng  internet     6   5.  Việc  sử  dụng  internet  theo  độ  tuổi     7   Các  hoạt  động  trực  tuyến     1.    Tổng  quát   8   2.  Các  trang  web  được  ưa  thích     11   3.  Mạng  xã  hội   15   Quảng  cáo  trực  tuyến     17  Source  of  all  sta-s-cs: Quảng  cáo  trên  điện  thoại   22   About    Taka  -­‐  WSI  
 3. 3. Việt  Nam     Mở  đầu   Năm 1997 là mốc đáng nhớ khi "giấc mơ Internet" của Việt Nam thành hiện thực bằng việc kết nối mạng toàn cầu.Đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng Internet nhanh nhất trong khu vực và nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới.       Sau 14 năm kết nối với mạng Internet toàn cầu, đến thời điểm này, Việt Nam có gần 27 triệu người sử dụng Internet, chiếm 31% dân số, với hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ. Sự phát triển đó không chỉ thể hiện ở những con số về tốc độ tăng trưởng, loại hình dịch vụ, số lượng truy cập mà còn thể hiện qua việc người dân có thể truy cập Internet ở mọi lúc, mọi nơi.      Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  3   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 4. 4. Việt  Nam     Tốc  độ  tăng  trưởng  thị  trường  internet  2000  -­‐  2010  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  4   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 5. 5. Việt  Nam     Số  người  sử  dụng  internet  tại  Việt  Nam  2004  -­‐  2010  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  5   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 6. 6. Việt  Nam     Mức  độ  sử  dụng  internet  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  6   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 7. 7. Việt  Nam     Việc  sử  dụng  internet  theo  độ  tuổi  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  7   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 8. 8. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Người  sử  dụng  internet  có  5  loại  hoạt  động  trực  tuyến  khác  nhau    như  sau:   •  Thu  thập  thông  jn   •  Giải  trí  trực  tuyến                 •  Giao  jếp  trực  tuyến     •  Blog  và  mạng  xã  hội         •  Kinh  doanh  trực  tuyến    Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  8   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 9. 9. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  9   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 10. 10. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Hoạt  động  thường  xuyên  nhất  là  thu  thập  thông  jn  với  2  hoạt  động   chính:  đọc  jn  tức    và  sử  dụng  các  công  cụ  wm  kiếm.    Có  94%  người  sử   dụng  internet  đọc  thông  jn  và  92%  sử  dụng  công  cụ  wm  kiếm.       Trong   khi   đó   các   hoạt   động   thương   mại   điện   tử   thì   vẫn   chưa   phát   triển.   Mua   sắm   đấu   giá   mới   chỉ   vừa   vượt   khỏi   mốc   42%   người   sử   dụng  và  ngân  hàng  điện  tử  thì  vẫn  đang  ở  mức  sơ  khai  với  10%  người   sử  dụng.    Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  10   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 11. 11. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Phục  vụ  cho  hoạt  động  thu  thập  thông  -n   Các  trang  web  được  ưa  thích  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  11  
 12. 12. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Phục  vụ  cho  hoạt  động  giao  -ếp   Các  trang  web  được  ưa  thích  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  12  
 13. 13. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Phục  vụ  cho  các  hoạt  động  giải  trí     Các  trang  web  được  ưa  thích  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  13  
 14. 14. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Blog  và  mạng  xã  hội  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  14   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 15. 15. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Độ  tuổi  sử  dụng  mạng  xã  hội   Zing  me  và  facebook  đang  trong  trận  đấu  “song  mã”  trên  đấu  trường  mạng  xã  hội.  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  15   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 16. 16. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Lý  do  cá  nhân  sử  dụng  mạng  xã  hội  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  16   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 17. 17. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến     Mạng Internet đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống, nhưng quảng cáo trực  tuyến  vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng đầu tư quảng cáo, và con số này thấp hơn so với các nước cùng khu vực Đông Nam Á. “Để tiếp cận với một người dùng Internet, các nhà quảng cáo chỉ mới chi 50 cents (tương đương 10.000VNĐ) mỗi năm. Trung Quốc chi gấp 15 lần con số này”, ông Brian Pelz, đồng sáng lập VNG và thành viên của ban điều hành IAB, nhận xét.  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  17   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 18. 18. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Mức  chi  cho  quảng  cáo  trực  tuyến  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  18   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 19. 19. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Mức  chi  cho  quảng  cáo  trực  tuyến  tăng  nhanh.  Tuy  nhiên  so  với  các  kênh  quảng  cáo   truyền  thống  khác  thì  mức  chi  này  còn  rất  thấp.  VD:  trong  khi  j  vi  chiếm  76%  chi  jêu   cho  quảng  cáo  thì  internet  rất  khiêm  tốn  với  con  số  0.4%.  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  19   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 20. 20. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Các  mô  hình  Pnh  giá  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  20   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 21. 21. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Các  kênh  quảng  cáo  trên  internet  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  21   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 22. 22. Việt  Nam   Quảng  cáo  trên  điện  thoại   Tỷ  lên  truy  cập  internet  bằng  điện  thoại  di  động  Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  22   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 23. 23. Việt  Nam   Quảng  cáo  trên  điện  thoại   Tỷ  lên  truy  cập  internet  bằng  điện  thoại  di  động  theo  tuổi    Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  23   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 24. 24. Tính đến tháng 01/2011, số người dùng Internet tại Việt Nam đã vượt qua con số 27triệu người, đứng thứ 7 tại châu Á, bên cạnh số lượng trang web của Việt Nam cũngtiếp tục tăng trưởng mạnh, điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của lĩnh vực InternetMarketing. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet Marketing vẫnchưa tạo được đột phá để có thể chiếm lĩnh nhiều hơn thị trường  quảng cáo thôngqua Internet. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khách hàng vẫn chưa thật sự nhìn rađược lợi ích của loại hình tiếp thị mới này.   Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hộicho các doanh nghiệp khi khai thác thị trường này. Source  of  all  sta-s-cs:
 25. 25. ABOUT  WSI    WSI  leads  the  global  Internet  industry  offering  best  of  breed  digital  markejng  solujons  to  suit  the  needs  of  muljple  industries.    The  company  has  the  world’s  largest  Internet  Consultants’  network  with  its  head  office  in  Toronto,  Canada.  WSI  Consultants  have  helped  thousands  of  businesses  realize  their  online  markejng  potenjal.  By  using  innovajve  Internet  technologies  and  advanced  digital  markejng  strategies,  businesses  can  have  a  WSI  Digital  Markejng  System  tailored  to  their  individual  needs  to  elevate  their  Internet  presence  and  profitability  to  new  levels.  With  the  support  and  cooperajon  of  its  customers,  franchise  network,  employees,  suppliers  and  charitable  organizajons,  WSI  aims  to  help  make  child  poverty  history  through  its  global  outreach  program  (www.makechildpovertyhistory.org).  For  more  informajon  about  WSI’s  offerings  and  business  opportunijes,  please  visit  our  website  at    www.wsidigitalmarkejng.com.  The  informajon  herein  is  the  property  of  RAM  Corporate  (RAM).  We  are  an  independently  owned  and  operated  WSI  franchised  business.    The  informajon  herein  is  the  property  of  Research  and  Management  Corporate  (RAM).  Each  WSI  franchise  office  is  an  independently  owned  and  operated  business.     ©2011  RAM.  All  rights  reserved.      

×