Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

2,410 views

Published on

PBS dilaksanakan mulai Tahun 1 pada 2011 dan penambahbaikan UPSR pada 2016, mulai Tingkatan 1 pada 2012 dan penambahbaikan PMR pada 2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

 1. 1. PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Penceramah: Dr. Tajulddin Bin Muhammad (SIPartner +) Tempat: SK. Bukit Tumbuh, K.Terengganu Masa: 9.30 pg – 12.30 tgh Tarikh: 14/06/2014 Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, Lembaga Peperiksaan Malaysia
 2. 2. Bila PBS mula dilaksanakan?  PBS dilaksanakan mulai Tahun 1 pada 2011 dan penambahbaikan UPSR pada 2016, mulai Tingkatan 1 pada 2012 dan penambahbaikan PMR pada 2014.
 3. 3. LATAR BELAKANG 18 SEPT 2008 Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu. 14 Mei 2009 Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR 2005 – 2006 •International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA) “Memperkasa PBS Humanising Assessment” 4 OGOS 2008 Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) 20 Jun 2010 6
 4. 4. LATAR BELAKANG 19 Julai 2010 18 Ogos 2010 24 Sept 2010 20 Jun 2010 27 Julai 2010 8
 5. 5. LATAR BELAKANG KELULUSAN 17 Dis 2010
 6. 6. Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia ialah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. COMPANY LOGO PENTAKSIRAN
 7. 7. PEPERIKSAAN PUSAT Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
 8. 8. COMPANY LOGO KOMPONEN PBS
 9. 9. Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. COMPANY LOGO PENTAKSIRAN SEKOLAH
 10. 10. PENTAKSIRAN Formatif Sumatif Apabila makanan sedang dimasak, tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif Pentaksiran sumatif Apabila makanan telah dihidang, tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran Pentaksiran sumatif pentaksiran formatif
 11. 11. PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 2 3 4 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran. Mengubahsuai strategi pengajaran untuk memenuhi perbezaan individu Meningkatkan keyakinan murid untuk belajar . Murid belajar cara belajar (learn how to learn)
 12. 12. COMPANY LOGO Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P 1 2 3 4 5 6 CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
 13. 13. CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang COMPANY LOGO 5 Merujuk Standard Prestasi 6 dihasratkan dalam dokumen kurikulum
 14. 14. COMPANY LOGO PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan Pemulihan MULA
 15. 15. Proses Pembentukan Proses Merumuskan What What Assessment of learning Pentaksiran FORMATIF Pentaksiran SUMATIF QA Why How Assessment for learning Sepanjang P & P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Report Di hujung sesuatu unit pembelajaran Why Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid How Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi QA Report Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan
 16. 16. COMPANY LOGO PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibina oleh LP (instrumen dan garis panduan dari LP) Dan dilaksanakan oleh sekolah (ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah )
 17. 17. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) KOKURIKULUM BMI SEGAK SUKAN Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa • Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan. •Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Ekstra Kurikulum Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara KOMPONEN PAJSK
 18. 18. COMPANY LOGO PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD • Aptitud Umum • Aptitud Khusus PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK INVENTORI PERSONALITI Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability ) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual, • Dicadangkan kepada semua murid • Tidak berjadual • Tidak diwajibkan untuk semua murid Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu 22
 19. 19. MATLAMAT/ OBJEKTIF KURIKULUM  Garis panduan dan penentu sempadan ilmu.  Penyampaian maklumat ikut peringkat.  Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa.  Membina modal insan abad ke 21.  Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S)  Kurikulum yang sama – ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu.  Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air.
 20. 20. FALSAFAH PENDIDIKAN KURIKULUM  Idealisme - Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir.  Realisme - Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat.  Paramatisme - Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar.  Perianelisme - Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap.  Essentialisme - Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran.  Progressivesme - Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan.  Rekonstrutionalisme - Penerapan t/jawab sosial dan lahir masyarakat berilmu.  Eksistentialisme - Pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka.
 21. 21.  penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada,  Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan, iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid.  Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth)
 22. 22.  “Sesungguhnya, dalam usaha untuk melahir dan membangunkan modal insan yang akan memacu kemajuan negara pada masa hadapan, kita memerlukan generasi rakyat Malaysia yang mempunyai pemikiran minda kelas pertama, menguasai kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), bersifat inovatif dan kreatif serta berkemampuan untuk melonjakkan negara ke persada antarabangsa” -Ketua Pengarah KPM Datuk Dr. Khair Mohamad Yusof
 23. 23. KENAPA PERLU PBS?  Pertama, semua negara yang berada di tiga negara terbaik sistem pendidikan mereka melaksanakan pendekatan yang hampir sama dengan PBS. Mereka (misalnya Sweden) telah 20 tahun melaksanakan sistem ala-PBS.  Sweden, Finland dan Norway sudah menggerakan pendidikan berasaskan inovasi dan keusahawanan sebagai asas pembangunan pendidikan mereka  Majikan syarikat Malaysia hari ini semakin ramai menerima para eksekutif dari negara maju 20 tahun lagi, jika kita tidak bersedia menyediakan sistem pendidikan yang kompetatif dengan negara maju, apakah negara kita akan hanya dipenuhi dengan eskpertariat dari negara maju yang mengemudikan syarikat syarikat besar di Malaysia semata mata dasar pendidikan tidak mampu menghasilkan kualiti sumber manusia yang diharapkan oleh sektor pekerjaaan?
 24. 24. Kenapa perlu PBS?  Pencapaian PISA dan TIMSS masih rendah berbanding negara jiran  Pesanan Saidina Ali Abi Thalib.”.ajarlah anakmu mengikut zamannya”
 25. 25. CABARAN PERLAKSANAAN PBS  Kesukaran memasukkan maklumat ke pengkalan data  Beban memasukkan deskriptor dan evidens  Tugas guru dalam PdP terganggu dengan tugas pengkeranian  Ketidak fahaman guru, ibu bapa dan pelajar tentang PBS
 26. 26. PBS diteruskan 1 April 2014 Video Penambahbaikan PBS
 27. 27. Rumusan  Guru sebagai pembimbing/fasilitator  Guru perlu kreatif dan inovatif Eg: kepelbagaian teknik PdP  Guru mengamalkan pencarian ilmu sepanjang hayat  Sistem Pendidikan negara perlukan perubahan mengikut zaman  Guru sentiasa menjalankan kajian tindakan Kerjasama semua pihak dalam menjayakan PPPM (2013-2025)
 28. 28. SEKIAN TERIMA KASIH

×