Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chieu tren qh

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Chieu tren qh

 1. 1. Nhạc sĩ TRịnh Công Sơn Ca sĩ Lan Phương PPs vang.nguyentai@gmail.com
 2. 2. Chiều trên quê hương tôi Có khi đây một trời mưa bay Có nơi kia đồi thông nắng đầy Có bên sông bờ xa sương khói
 3. 3. Chiều trên quê hương tôi Nắng phơi trên màu ngói non tươi Gió mang tin một mùa sẽ tới Sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài
 4. 4. Chiều trên quê hương tôi Có những chốn riêng cho mọi người Những con đường lứa đôi Những góc hè phố vui
 5. 5. Giọt chiều trên lá Như mắt người cười giữa chiều phai
 6. 6. Chiều trên quê hương tôi Gió đến chơi từ bờ biển xa Núi đôi khi màu sim tím lạ Nắng như môi hoàng hôn trên phố
 7. 7. Chiều trên quê hương tôi Với bao nhiêu điều đã trôi qua, Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ Nét quê hương nghìn năm vẫn là
 8. 8. Nhạc sĩ TRịnh Công Sơn Ca sĩ Lan Phương PPs vang.nguyentai@gmail.com
 9. 9. Chiều trên quê hương tôi Có khi đây một trời mưa bay Có nơi kia đồi thông nắng đầy Có bên sông bờ xa sương khói
 10. 10. Chiều trên quê hương tôi Nắng phơi trên màu ngói non tươi Gió mang tin một mùa sẽ tới Sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài
 11. 11. Chiều trên quê hương tôi Có những chốn riêng cho mọi người Những con đường lứa đôi Những góc hè phố vui
 12. 12. Giọt chiều trên lá Như mắt người cười giữa chiều phai
 13. 13. Chiều trên quê hương tôi Gió đến chơi từ bờ biển xa Núi đôi khi màu sim tím lạ Nắng như môi hoàng hôn trên phố
 14. 14. Chiều trên quê hương tôi Với bao nhiêu điều đã trôi qua, Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ Nét quê hương nghìn năm vẫn là
 15. 15. Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ Nét quê hương nghìn năm vẫn là Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ Nét quê hương nghìn năm vẫn là

×