Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bien hat chieu nay

1,042 views

Published on

 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bien hat chieu nay

 1. 1. Nhạc sĩ Hồng Đăng Ca sĩ Thanh Lam PPs vang.nguyentai@gmail.com
 2. 2. Nhạc sĩ Hồng Đăng Ca sĩ Thanh Lam PPs vang.nguyentai@gmail.com
 3. 3. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu
 4. 4. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao ? Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào Môi Cười rất xinh lung linh mầu áo Câu hát gợi lên nhưng khát khao đại dương
 5. 5. Ơi biến Việt Nam, ơi sông Việt Nam! Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
 6. 6. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
 7. 7. Nhạc sĩ Hồng Đăng Ca sĩ Thanh Lam PPs vang.nguyentai@gmail.com
 8. 8. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào Môi cười rất xinh lung linh màu áo Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu
 9. 9. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao ? Chân trời vẫn xanh màu nắng rất ngọt ngào Môi Cười rất xinh lung linh mầu áo Câu hát gợi lên nhưng khát khao đại dương
 10. 10. Ơi biến Việt Nam, ơi sông Việt Nam! Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
 11. 11. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
 12. 12. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương

×