Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 23 giai dieu tq

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11 23 giai dieu tq

  1. 1. Nhạc sĩ : Trần Tiến Ca sĩ : Trung Đức PPs : vang.nguyentai@gmail.com
  2. 2. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi Dịu dàng trong tiếng ru hời Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi Trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau Tôi nghe trong lời tha thiết Phút hành quân mẹ tiễn đưa con Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường...
  3. 3. Và tôi yêu, và tôi hát Lời yêu thương, lời bỏng cháy Tháng ngày này, đất nước ơi Tổ quốc của chúng tôi!
  4. 4. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi Thầm mang bao nỗi vui buồn Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi Hùng thiêng trong tiếng chuông đồng Tôi nghe trong đoàn quân đi Tôi nghe trong lời bão tố Bốn nghìn năm đất nước gian nan Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn...
  5. 5. Và tôi yêu, và tôi hát Lời yêu thương, lời bỏng cháy Tháng ngày này, đất nước ơi Tổ quốc của chúng tôi!
  6. 6. PPs : vang.nguyentai@gmail.com Nhạc sĩ : Trần Tiến Ca sĩ : Trung Đức
  7. 7. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi Từ bao năm tháng thăng trầm Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi Từ trong mơ ước thanh bình Tôi thương yêu người dân tôi Bao năm hai bàn tay trắng Giữ gìn cho đất nước tôi yêu Cho giọng nói người Việt Nam trong sáng suốt đời...
  8. 8. Và tôi yêu, và tôi hát Lời yêu thương, lời bỏng cháy Tháng ngày này, đất nước ơi Tổ quốc của chúng tôi!

×