Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 40 dep giac mo hoa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

10 40 dep giac mo hoa

 1. 1. Nhạc sĩ : Hoàng Trọng Ca sĩ : Duy Trác PPs : vang.nguyentai@gmail.com
 2. 2. Nhạc sĩ : Hoàng Trọng Ca sĩ : Duy Trác PPs : vang.nguyentai@gmail.com
 3. 3. Hôm qua đến tìm em Anh thấy hoa xưa rơi đầy trước thềm Bâng khuâng bước nhẹ êm Sợ làm tan bao giấc mơ hoa triền miên
 4. 4. Anh y ê u n é t h ồ n nhi ê n Y ê u bi ế t bao khi em ng ồ i khu ấ t r è m Đ ô i tay nh ấ p đư ờ ng kim L à n m ô i h é cư ờ i t ự nhi ê n
 5. 5. Lòng bồi hồi mơ ước Đường hoa thắm đôi ta cùng chung bước Đời chẳng còn thương nhớ Vì duyên ta đẹp tình thơ
 6. 6. Hương thơm ngát đồng xanh Ta sống yên vui trên mảnh đất lành Đêm đêm ngắm trời xa Tình quê thấy lòng nở hoa
 7. 7. Một mái tranh nghèo Lo gì nắng mai hay mưa chiều Mộng ngát đôi lòng Trăng hạnh phúc ta cùng soi bóng
 8. 8. Đồng lúa thơm lành Ta cầy cấy chung lo gia đinh Cuộc sống thanh bình Ôi bài hát muôn đời thắm tình
 9. 9. Hôm qua đến tìm em Anh thấy hoa xưa rơi đầy trước thềm Bâng khuâng bước nhẹ êm Sợ làm tan bao giấc mơ hoa triền miên
 10. 10. Anh yêu nét hồn nhiên Yêu biết bao khi em ngồi khuất rèm Đôi tay nhấp đường kim Làn môi hé cười tự nhiên
 11. 11. Lòng bồi hồi mơ ước Đường hoa thắm đôi ta cùng chung bước Đời chẳng còn thương nhớ Vì duyên ta đẹp tình thơ
 12. 12. Hương thơm ngát đồng xanh Ta sống yên vui trên mảnh đất lành Đêm đêm ngắm trời xa Tình quê thấy lòng nở hoa

×