Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09 03 canh thiep dau xuan

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

09 03 canh thiep dau xuan

 1. 1. PPs : vang.nguyentai@gmail.com Ca sĩ : Như Quỳnh Nhạc sĩ : Hoài Linh
 2. 2. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng Xuân đến rồi đây nào ai biết không? Mang những hoài mong đi vào ngày tháng Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang
 3. 3. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm Trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm
 4. 4. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình Để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm
 5. 5. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì Ước nguyện sao chóng thành, rượu hồng se duyên
 6. 6. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi
 7. 7. Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân
 8. 8. Ca sĩ : Như Quỳnh PPs : vang.nguyentai@gmail.com Nhạc sĩ : Hoài Linh
 9. 9. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình Để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm
 10. 10. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì Ước nguyện sao chóng thành, rượu hồng se duyên
 11. 11. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi
 12. 12. Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân
 13. 13. Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân
 14. 14. Thaân chuùc caùc baïn : Moät naêm maïnh khoûe vaø traøn ñaày Haïnh Phuùc

×