Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 GVHD: Lê Đức Long SVTH : ...
TỔNG QUAN – TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 11 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chươ...
MỤC TIÊU BÀI DẠY <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><ul><li>Biết các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương t...
TRỌNG TÂM – ĐiỂM KHÓ – KiẾN THỨC LIÊN QUAN <ul><li>Trọng tâm </li></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài <ul><li>Kiến thức liên qu...
MỤC LỤC – BÀI 8 <ul><li>Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ – gợi động cơ – vào bài mới </li></ul><ul><li>Hoạt động 2 : Làm quen...
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – gợi động cơ – vào bài mới <ul><li>Câu 3 : Muốn nhập vào giá trị 3 cạnh a, b, c của một tam ...
<ul><li>Câu 4 : Hãy nêu thủ tục nhập dữ liệu vào từ bàn phím trong NNLT Pascal. </li></ul>Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – g...
<ul><li>Câu 5 : Hãy nêu thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình trong NNLT Pascal. </li></ul>Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – gợi độ...
Hoạt động 2: Làm quen với Turbo Pascal <ul><li>1. Các file cần thiết để thực hiện các ví dụ và bài thực hành trong máy tí...
2. Khởi động Turbo Pascal: 10/07/11 Nguyễn Thành Tài 1. Chạy chương trình Turbo Pascal trên môi trường MS_DOS Trên màn hìn...
10/07/11 Nguyễn Thành Tài MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA TURBO PASCAL Tên File chương trình Con trỏ soạn thảo Dòng menu Dòng hướng ...
3. Giới thiệu màn hình làm việc của Turbo Pascal: <ul><li>Màn hình làm việc gồm 3 phần chính: thanh tiêu đề, thanh menu, v...
4. Giới thiệu thanh menu: <ul><li>Thanh menu bao gồm các nhóm lệnh chính: </li></ul><ul><li>F ile, E dit, S earch, R un...
5. Cách sử dụng thanh menu: <ul><li>Khi muốn kích hoạt, chọn một lệnh trong thực đơn </li></ul><ul><ul><li>Cách 1 : dùng c...
6. Một số thao tác và phím tắt thường sử dụng để soạn thảo và thực hiện một chương trình viết bằng Pascal: <ul><li>a. Trìn...
b. Một số phím tắt thường dùng: 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Quan sát sách giáo khoa trang 33, Hãy cho biết một số thao tác ...
“ các bước lập trình” khác với “trình tự thao tác”. <ul><li>Các bước lập trình gồm: </li></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu mục đíc...
<ul><li>Cách thực hiện: </li></ul><ul><ul><li>Soạn thảo chương trình (Khởi động Pascal, Lưu - F2 trước hoặc sau tùy ý). </...
10/07/11 Nguyễn Thành Tài Hoạt động 3: Minh họa ví dụ
<ul><li>Chương trình tính căn bậc hai của một số nguyên dương </li></ul><ul><li>Phát hiện lỗi chương trình. Thực hiện dịch...
Hoạt động 5: Tập thực hiện chương trình và tìm lỗi thuật toán để hiệu chỉnh 10/07/11 Nguyễn Thành Tài
Hoạt động 5: Tập thực hiện chương trình và tìm lỗi thuật toán để hiệu chỉnh 10/07/11 Nguyễn Thành Tài a b kq 0 0 vô nghiệm...
Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò <ul><li>1) Củng cố nội dung đã học: </li></ul><ul><li>Thực hiện câu hỏi trắc nghiệm sau: </l...
1) Củng cố nội dung đã học: <ul><li>Câu 2 : Trên màn hình soạn thảo của Turbo Pascal, thành phần nào chứa các nhóm lệnh củ...
2) Bài tập về nhà <ul><li>Ôn tập lại bài học ngày hôm ngay; </li></ul><ul><li>Ôn tập toàn bộ chương 2; </li></ul><ul><li>H...
10/07/11 Nguyễn Thành Tài Cảm ơn đã theo dõi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsbd taint

726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsbd taint

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 GVHD: Lê Đức Long SVTH : Nguyễn Thành Tài HỒ SƠ BÀI DẠY
 2. 2. TỔNG QUAN – TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 11 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình 1. MỤC TIÊU 2. TRỌNG TÂM - ĐiỂM KHÓ – KiẾN THỨC LIÊN QUAN Tin học lớp 11 Chương I. Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Chương II. Chương trình đơn giản Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tệp và thao tác với tệp Chương trình con và lập trình có cấu trúc
 3. 3. MỤC TIÊU BÀI DẠY <ul><li>Kiến thức: </li></ul><ul><ul><li>Biết các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết một số công cụ của môi trường Turbo Pascal. </li></ul></ul><ul><li>Kỹ năng: </li></ul><ul><ul><li>Bước đầu sử dụng được chương trình dịch để phát hiện lỗi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bước đầu chỉnh sửa được chương trình dựa vào thông báo lỗi của chương trình dịch và tính hợp lý của kết quả thu được. </li></ul></ul><ul><li>Thái độ: </li></ul><ul><ul><li>Giúp học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc soạn thảo và hiệu chỉnh chương trình từ đó có thái độ nghiêm túc trước những qui định nghiêm ngặt trong lập trình để hình thành dần phong cách lập trình. </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 4. 4. TRỌNG TÂM – ĐiỂM KHÓ – KiẾN THỨC LIÊN QUAN <ul><li>Trọng tâm </li></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài <ul><li>Kiến thức liên quan </li></ul><ul><li>Điểm trọng tâm: </li></ul><ul><ul><li>Biết kích hoạt môi trường Pascal, lưu, mở, biên dịch, chạy chương trình và thoát khỏi môi trường đó. </li></ul></ul><ul><li>Điểm khó: </li></ul><ul><ul><li>Phát hiện lỗi, chỉnh sửa được chương trình khi có thông báo lỗi và tính hợp lý của kết quả thu được. </li></ul></ul><ul><li>Cần biết trước các bài học trước về cấu trúc của một chương trình, một số kiểu dữ liệu chuẩn, khai báo biến, phép toán biểu thức, câu lệnh gán và thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản. </li></ul>
 5. 5. MỤC LỤC – BÀI 8 <ul><li>Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ – gợi động cơ – vào bài mới </li></ul><ul><li>Hoạt động 2 : Làm quen với Turbo Pascal </li></ul><ul><li>Hoạt động 3 : Minh họa ví dụ </li></ul><ul><li>Hoạt động 4 : Tập soạn thảo chương trình và dịch lỗi cú pháp </li></ul><ul><li>Hoạt động 5 : Tập thực hiện CT, tìm lỗi thuật toán để hiệu chỉnh </li></ul><ul><li>Hoạt động 6 : Củng cố - dặn dò </li></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 6. 6. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – gợi động cơ – vào bài mới <ul><li>Câu 3 : Muốn nhập vào giá trị 3 cạnh a, b, c của một tam giác ta phải sử dụng câu lệnh nào? </li></ul><ul><ul><li>A) Readln(a, b, c); B) Read(a); Read(b); Read(c); </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Readln(a); Readln(b); Readln(c); D) Cả A, B, C đều đúng </li></ul></ul><ul><ul><li>Hãy chọn phương án đúng nhất. </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài <ul><li>Câu 2 : Hãy cho biết câu lệnh đưa ra màn hình câu “Xin chao” và con trỏ đặt ở hàng tiếp theo với câu đó (xuống hàng). </li></ul><ul><ul><li>A) Write (‘Xin chao’); B) Writeln(‘Xin chao’); </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Read(Xin chao); D) Readln(‘Xin chao’); </li></ul></ul><ul><ul><li>Hãy chọn phương án đúng. </li></ul></ul><ul><li>Câu 1 : Hãy cho biết câu lệnh đưa ra màn hình câu “Xin chao” và con trỏ đặt ở cùng hàng với câu đó (không xuống hàng). </li></ul><ul><ul><li>A) Write (‘Xin chao’); B) Writeln(‘Xin chao’); </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Read(Xin chao); D) Readln(‘Xin chao’); </li></ul></ul><ul><ul><li>Hãy chọn phương án đúng. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Câu 4 : Hãy nêu thủ tục nhập dữ liệu vào từ bàn phím trong NNLT Pascal. </li></ul>Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – gợi động cơ – vào bài mới 10/07/11 Nguyễn Thành Tài <ul><li>Thủ tục nhập thông tin từ bàn phím: </li></ul><ul><ul><li>Read(<danh sách biến vào>); </li></ul></ul><ul><ul><li>Readln(<danh sách biến vào>); </li></ul></ul><ul><ul><li>Trong đó, danh sách biến vào là một hay nhiều biến đơn (trừ biến kiểu boolean). Khi có nhiều biến thì tên các biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’ </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Câu 5 : Hãy nêu thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình trong NNLT Pascal. </li></ul>Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – gợi động cơ – vào bài mới 10/07/11 Nguyễn Thành Tài <ul><li>Thủ tục xuất thông tin ra màn hình: </li></ul><ul><ul><li>Write(<danh sách kết quả ra>); </li></ul></ul><ul><ul><li>Writeln(<danh sách kết quả ra>); </li></ul></ul><ul><ul><li>Trong đó, danh sách kết quả ra có thể là tên biến, biểu thức, hằng; các hằng xâu thường được dùng để đưa ra chú thích hoặc tách kết quả ra; các thành phần trong kết quả ra được viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’ </li></ul></ul>
 9. 9. Hoạt động 2: Làm quen với Turbo Pascal <ul><li>1. Các file cần thiết để thực hiện các ví dụ và bài thực hành trong máy tính ? </li></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài <ul><li>turbo.exe </li></ul><ul><li>turbo.tpl </li></ul><ul><li>graph.tpu </li></ul><ul><li>egavga.bgi </li></ul>Để sử dụng Turbo pascal, trên máy tính phải có các file chương trình cần thiết. Hãy cho biết tên các file chương trình đó?
 10. 10. 2. Khởi động Turbo Pascal: 10/07/11 Nguyễn Thành Tài 1. Chạy chương trình Turbo Pascal trên môi trường MS_DOS Trên màn hình desktop, chọn My Computer, chọn ổ đĩa C:, chọn thư mục TP, chọn thư mục BIN, double click vào biểu tượng Trên màn hình desktop, double click vào biểu tượng 2. Chạy chương trình Turbo Pascal trên môi trường WINDOWS Trên màn hình desktop, chọn My Computer, chọn ổ đĩa C:, chọn thư mục TP, chọn thư mục BIN, double click vào biểu tượng Trên màn hình desktop, double click vào biểu tượng
 11. 11. 10/07/11 Nguyễn Thành Tài MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA TURBO PASCAL Tên File chương trình Con trỏ soạn thảo Dòng menu Dòng hướng dẫn các phím chức năng Dòng Cột Vùng soạn thảo
 12. 12. 3. Giới thiệu màn hình làm việc của Turbo Pascal: <ul><li>Màn hình làm việc gồm 3 phần chính: thanh tiêu đề, thanh menu, vùng soạn thảo. </li></ul><ul><ul><li>Cách soạn thảo cũng tựa như trong hệ soạn thảo văn bản khác; </li></ul></ul><ul><ul><li>Phần mở rộng tên file là *.pas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tên file mặc định ban đầu noname00.pas ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tọa độ vị trí con trỏ trên vùng soạn thảo ở góc dưới trái màn hình (chỉ số dòng : chỉ số cột); </li></ul></ul><ul><ul><li>Thanh trạng thái (status bar) gồm các phím chức năng và các mô tả theo menu ngữ cảnh. </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 13. 13. 4. Giới thiệu thanh menu: <ul><li>Thanh menu bao gồm các nhóm lệnh chính: </li></ul><ul><li>F ile, E dit, S earch, R un, C ompile, D ebug, T ools, O ption, W indows, H elp </li></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài F ile : Tập tin và thư mục E dit : soạn thảo văn bản chương trình S earch : tìm kiếm R un : Chạy chương trình C ompile : Biên dịch chương trình D ebug : Soát lỗi T ools : Các công cụ W indow : Cửa sổ soạn thảo văn bản chương trình H elp : Trợ giúp
 14. 14. 5. Cách sử dụng thanh menu: <ul><li>Khi muốn kích hoạt, chọn một lệnh trong thực đơn </li></ul><ul><ul><li>Cách 1 : dùng chuột </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách 2 : dùng phím </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>F10 để kích hoạt thanh menu kết hợp phím Enter và các phím mũi tên trái, phải, lên, xuống để lựa chọn các nhóm lệnh và lệnh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alt + Kí tự đầu tiên có màu đỏ kết hợp các phím mũi tên trái, phải, lên, xuống để lựa chọn các nhóm lệnh và lệnh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ngoài ra còn có một số lệnh được gán cho những phím đặc biệt gọi là phím tắt hay phím “ nóng ”. </li></ul></ul></ul><ul><li>Khi không muốn kích hoạt hay sử dụng: </li></ul><ul><ul><li>Nhấp chuột bất kì tại vùng soạn thảo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bấm phím ESC </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 15. 15. 6. Một số thao tác và phím tắt thường sử dụng để soạn thảo và thực hiện một chương trình viết bằng Pascal: <ul><li>a. Trình tự thao tác cần thiết để một chương trình có thể thực hiện được trong Pascal: </li></ul><ul><ul><li>Soạn thảo chương trình (lưu - F2, mở - F3, đóng cửa sổ (close) - Alt+F3 … </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gõ nội dung của chương trình gồm phần khai báo và các lệnh trong thân chương trình. Về cơ bản, việc soạn thảo chương trình tương tự như soạn thảo văn bản. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Biên dịch chương trình: Compile – Alt+F9 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiển thị thông báo lỗi. Cần phải sửa lỗi nếu có, lưu chương trình rồi tiến hành biên dịch lại cho tới khi không còn lỗi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Thực hiện (chạy) chương trình: Run – Ctrl+F9 </li></ul></ul><ul><ul><li>Đọc kết quả (nhằm kiểm tra và đánh giá dựa trên bộ Test). </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 16. 16. b. Một số phím tắt thường dùng: 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Quan sát sách giáo khoa trang 33, Hãy cho biết một số thao tác và phím tắt thường sử dụng để soạn thảo và thực hiện một chương trình viết bằng Turbo Pascal? YÊU CẦU, ĐỂ: 1. Thực thi chương trình: 2. Mở một chương trình nguồn: 3. Đóng một cửa số chương trình: 4. Lưu một chương trình đang soạn thảo 5. Chuyển tới một cửa sổ chương trình tiếp theo 6. Thoát khỏi Turbo Pascal: 7. Xem lại màn hình kết quả: 8. Biên dịch chương trình: 9. Bảng chọn (menu) được kích hoạt 10. Xem trợ giúp DÙNG PHÍM TẮT: Ctrl+F9 F3 Alt+F3 F2 F6 Alt+X Alt+F5 Alt+F9 F10 hoặc Alt+Kí tự đầu tiên màu đỏ F1
 17. 17. “ các bước lập trình” khác với “trình tự thao tác”. <ul><li>Các bước lập trình gồm: </li></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu mục đích, yêu cầu bài toán </li></ul></ul><ul><ul><li>Mô tả thuật giải và vẽ lưu đồ </li></ul></ul><ul><ul><li>Viết chương trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhập và chạy thử chương trình (Cài đặt – Mã hóa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sửa chữa chương trình và kiểm tra kết quả </li></ul></ul><ul><ul><li>Ứng dụng và bảo quản chương trình </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 18. 18. <ul><li>Cách thực hiện: </li></ul><ul><ul><li>Soạn thảo chương trình (Khởi động Pascal, Lưu - F2 trước hoặc sau tùy ý). </li></ul></ul><ul><ul><li>Biên dịch chương trình (Alt+F9) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chạy chương trình (Ctrl+F9) </li></ul></ul><ul><ul><li>Đọc kết quả, nhận xét so với bộ Test </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài Hoạt động 3: Minh họa ví dụ
 19. 19. 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Hoạt động 3: Minh họa ví dụ
 20. 20. <ul><li>Chương trình tính căn bậc hai của một số nguyên dương </li></ul><ul><li>Phát hiện lỗi chương trình. Thực hiện dịch, chạy và hiệu chỉnh chương trình </li></ul>Hoạt động 4: Tập soạn thảo chương trình và dịch lỗi cú pháp 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Quan sát cú pháp trong chương trình sau, Hãy cho biết những lỗi của chương trình? Và hãy sửa những lỗi đó?
 21. 21. Hoạt động 5: Tập thực hiện chương trình và tìm lỗi thuật toán để hiệu chỉnh 10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 22. 22. Hoạt động 5: Tập thực hiện chương trình và tìm lỗi thuật toán để hiệu chỉnh 10/07/11 Nguyễn Thành Tài a b kq 0 0 vô nghiệm ???
 23. 23. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò <ul><li>1) Củng cố nội dung đã học: </li></ul><ul><li>Thực hiện câu hỏi trắc nghiệm sau: </li></ul><ul><li>Câu 1 : Màn hình soạn thảo của chương trình Turbo Pascal có những thành phần nào sau đây? </li></ul><ul><ul><li>A) Thanh tiêu đề </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Thanh menu (bảng chọn) </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Vùng soạn thảo </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Cả A, B, C đều đúng </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 24. 24. 1) Củng cố nội dung đã học: <ul><li>Câu 2 : Trên màn hình soạn thảo của Turbo Pascal, thành phần nào chứa các nhóm lệnh của chương trình ? </li></ul><ul><ul><li>A) Thanh tiêu đề </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Thanh menu </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Vùng soạn thảo </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Thanh công cụ </li></ul></ul><ul><li>Câu 3 : Muốn mở một danh sách nhóm lệnh (File, Edit,…,Help) trên bảng chọn bằng phím tắt, ta thực hiện: </li></ul><ul><ul><li>A) Giữ phím Alt+Kí tự đầu tiên màu đỏ của nhóm lệnh </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Giữ phím Shift+Kí tự đầu tiên màu đỏ của nhóm lệnh </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Giữ phím Ctrl+Kí tự đầu tiên màu đỏ của nhóm lệnh </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Nhấn kí tự đầu tiên màu đỏ của nhóm lệnh. </li></ul></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 25. 25. 2) Bài tập về nhà <ul><li>Ôn tập lại bài học ngày hôm ngay; </li></ul><ul><li>Ôn tập toàn bộ chương 2; </li></ul><ul><li>Hoàn thành bài tập GV cho (6 bài); </li></ul><ul><li>Hoàn thành các câu hỏi và bài tập trong SGK trang 35, 36; </li></ul><ul><li>Hoàn thành bài tập và thực hành 1; </li></ul><ul><li>Xem phụ lục B, SGK: “1. Môi trường Turbo Pascal” trang 122; </li></ul><ul><li>Xem phụ lục B, SGK: “7. Một số thông báo lỗi” trang 136. </li></ul><ul><li>Xem hướng dẫn sử dụng nhanh Turbo Pascal 7.0 </li></ul>10/07/11 Nguyễn Thành Tài
 26. 26. 10/07/11 Nguyễn Thành Tài Cảm ơn đã theo dõi

×