Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toánBáo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA    ...
1.3.3. Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu...................................14    1.3.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán...
2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báocáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (...
2.2.4.1. Sự giống nhau trong kiểm toán khoản mục doanh thu tại hai      KH A và B......................................
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTSTT  Ký hiệu viết tắt  Nội dung1   PCA        Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông     ...
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ 1.1. Hạch toán tiêu thụ sản phẩm trực tiếp và chuyển hàng.................10Sơ đồ 1.2. Ba g...
Bảng 2.5. Bảng ước lượng trọng yếu đối với khoản mục doanh thu tại KH B71Biểu 2.13. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán v...
LỜI MỞ ĐẦU   Tuy mới hình thành và phát triển hơn 15 năm qua nhưng kiểm toán Việt Nam đãnhanh chóng chứng tỏ được vai t...
Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoảnmục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do C...
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện

3,848 views

Published on

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện

 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện

 1. 1. Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toánBáo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện Đề cương đề tài mã số: TH2627DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU VÀ KIỂM TOÁNKHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀICHÍNH.............................................................................................................3 1.1. Tổng quan về kiểm toán Báo cáo tài chính........................................3 1.1.1. Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính.........................................3 1.1.2. Đối tượng của kiểm toán Báo cáo tài chính....................................3 1.1.3. Mục tiêu kiểm toán Báo cáo tài chính.............................................4 1.1.4. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính.................................4 1.2. Khoản mục doanh thu với vấn đề kiểm toán.....................................5 1.2.1. Bản chất của khoản mục doanh thu................................................5 1.2.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu.........................................5 1.2.1.2.Nguyên tắc ghi nhận doanh thu..............................................7 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu................................................9 1.2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán......................9 1.2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng...................................................9 1.2.2.3. Phương pháp hạch toán doanh thu........................................9 1.2.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục doanh thu...........................10 1.3. Kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính. .....................................................................................................................12 1.3.1. Vai trò kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính........................................................................................................12 1.3.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu...................................13
 2. 2. 1.3.3. Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu...................................14 1.3.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán........................................................14 1.3.3.2. Thực hiện kiểm toán.............................................................22 1.3.3.3. Kết thúc kiểm toán................................................................26CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THUTRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNGTY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA THỰC HIỆN..............29 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA).29 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA)........................................................................29 2.1.2. Đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA):.....................................................30 2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty......................30 2.1.2.2. Đặc điểm dịch vụ cung cấp của PCA:..................................30 2.1.2.3. Đặc điểm khách hàng của PCA:..........................................31 2.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây:...........33 2.1.2.5. Phương hướng phát triển của PCA trong thời gian tới.......35 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA.................................................................................................35 2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA...................................................................................38 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức nhân sự tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA..............................................................................38 2.1.4.2. Đặc điểm trữ hồ sơ tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA....................................................................................................38 2.1.4.3. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA.............................................................................39 2.1.4.4. Quy trình kiểm toán chung do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA thực hiện.............................................................39
 3. 3. 2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báocáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA)thực hiện.....................................................................................................41 2.2.1. Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện..........................................................................................................41 2.2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán........................................................41 2.2.1.2. Kiểm toán doanh thu trong giai đoạn thực hiện kiểm toán..46 2.2.1.3. Kiểm toán doanh thu trong giai đoạn kết thúc kiểm toán.. .49 2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tại Công ty TNHH A do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện..........................................................................................................51 2.2.2.1. Giới thiệu khách hàng A.......................................................51 2.2.2.2. Kiểm toán khoản mục doanh thu trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán tại khách hàng A.......................................................................51 2.2.2.3. Kiểm toán khoản mục doanh thu tại khách hàng A trong giai đoạn thực hiện kiểm toán..................................................................54 2.2.2.4. Kiểm toán doanh thu tại khách hàng A trong giai đoạn kết thúc kiểm toán...........................................................................................65 2.2.3. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tại Công ty B do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện......68 2.2.3.1. Giới thiệu khách hàng B.......................................................68 2.2.3.2. Kiểm toán doanh thu tại KH B trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán....................................................................................................68 2.2.3.3. Kiểm toán doanh thu tại KH B trong giai đoạn thực hiện kiểm toán....................................................................................................71 2.2.3.4. Kiểm toán doanh thu tại khách hàng B trong giai đoạn kết thúc kiểm toán...........................................................................................80 2.2.4. So sánh thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu tại hai khách hàng A và B.............................................................................................82
 4. 4. 2.2.4.1. Sự giống nhau trong kiểm toán khoản mục doanh thu tại hai KH A và B..........................................................................................82 2.2.4.2. Sự khác nhau trong kiểm toán khoản mục doanh thu tại hai KH A và B................................................................................................83CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀNTHIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂMTOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁNPHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA) THỰC HIỆN..............................................88 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện.........................................................................................88 3.2. Đánh giá chung về thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện.................................................................................89 3.2.1. Ưu điểm:........................................................................................90 3.2.2. Nhược điểm:..................................................................................91 3.3. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện...............................................93KẾT LUẬN..................................................................................................107DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC
 5. 5. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTSTT Ký hiệu viết tắt Nội dung1 PCA Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA2 BCTC Báo cáo tài chính3 KTV Kiểm toán viên4 HT KSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ5 GTGT Giá trị gia tăng6 TK Tài khoản7 TNHH Trách nhiệm hữu hạn8 BGĐ Ban giám đốc9 GĐ Giám đốc10 KH Khách hàng11 Cty Công ty12 BCĐKT Bảng cân đối kế toán13 BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh14 TK Tài khoản15 BTC Bộ tài chính16 VSA Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam
 6. 6. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ 1.1. Hạch toán tiêu thụ sản phẩm trực tiếp và chuyển hàng.................10Sơ đồ 1.2. Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán BCTC.................................14Sơ đồ 1.3. Các bước trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.........................15Sơ đồ 2-1: Sơ đồ bộ máy tổ chức tại PCA......................................................36Sơ đồ 2.2. Sơ đồ quy trình kiểm toán chung tại PCA.....................................87Sơ đồ 3.1. Trình tự lập chương trình kiểm toán............................................101Biểu đồ 2.1. Cơ cấu dịch vụ của PCA.............................................................31Biểu đồ 2.2. Cơ cấu khách hàng của PCA......................................................33Bảng 1.1. Mục tiêu và quá trình kiểm soát nội bộ đối với doanh thu.............11Bảng 1.2. Mục tiêu kiểm toán.........................................................................13Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh 03 năm 2006, 2007, 2008 của PCA................33Bảng 2.2 Mức độ trọng yếu của khoản mục...................................................44Bảng 2.3 Trắc nghiệm đạt yêu cầu đối với kiểm toán doanh thu...................46Biểu 2.1. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................53Bảng 2.4. Bảng ước lượng trọng yếu đối với khoản mục doanh thu tại KH A54Biểu 2.2. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................56Biểu 2.3. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................57Biểu 2.4. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................59Biểu 2.5. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................60Biểu 2.6. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................62Biểu 2.7. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................63Biểu 2.8. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................64Biểu 2.9. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................65Biểu 2.10. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................66Biểu 2.11. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................67Biểu 2.12. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................70
 7. 7. Bảng 2.5. Bảng ước lượng trọng yếu đối với khoản mục doanh thu tại KH B71Biểu 2.13. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................74Biểu 2.14. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................76Biểu 2.15. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................78Biểu 2.16. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................79Biểu 2.17. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................80Biểu 2.18. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................81Bảng 3.1. Đánh giá rủi ro phát hiện................................................................97Bảng 3.2. Phân tích về tỷ suất lợi nhuận.........................................................99
 8. 8. LỜI MỞ ĐẦU Tuy mới hình thành và phát triển hơn 15 năm qua nhưng kiểm toán Việt Nam đãnhanh chóng chứng tỏ được vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong việc tăng cườngvà nâng cao hiệu quả quản lý, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanhnghiệp, khách hàng và những người quan tâm. Đặc biệt, Việt Nam đã gia nhập tổ chứcthương mại thế giới – WTO mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinhtế quốc gia nói chung và kiểm toán nói riêng. Vì thế những năm gần đây, với sự ra đờicủa hàng loạt công ty kiểm toán trong nước đã chứng tỏ được sự phát triển vượt bậc củangành nghề kiểm toán Việt Nam. Trong xu hướng phát triển chung đó, Công ty TNHHKiểm toán Phương đông ICA (PCA) ra đời và ngày càng chứng tỏ được vị thế, uy tíncủa mình, với chiến lược xây dựng PCA thành một công ty kiểm toán hàng đầu trongnước và khu vực. Qua quá trình học tập môn kế toán – kiểm toán và tìm hiểu thực tế công tác tổchức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA, em đã được tìm hiểutổng quan chung về công ty, tìm hiểu về quy trình kiểm toán chung của công ty và quytrình kiểm toán từng phần hành cụ thể trong kiểm toán báo cáo tài chính. Trong quátrình đó em đã tiếp cận và đi sâu tìm hiểu về kiểm toán khoản mục doanh thu. Emnhận thấy khoản mục doanh thu là khoản mục rất trọng yếu trên báo cáo tài chính vàluôn chứa đựng nhiều sai phạm tiềm tàng. Vì vậy kiểm toán doanh thu là một phần vôcùng quan trọng, có tính quyết định chất lượng của toàn bộ cuộc kiểm toán. Với sử chỉdẫn và giúp đỡ tận tình của ThS. Tạ Thu Trang cũng như các anh chị kiểm toán viênvà trợ lý kiểm toán thuộc phòng Tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA,em đã chọn kiểm toán khoản mục doanh thu để đi sâu vào tìm hiểu và phát triển thànhkhóa luận tốt nghiệp với đề tài là: “Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thutrong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương ĐôngICA (PCA) thực hiện”. Khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về doanh thu và kiểm toán khoản mục doanh thutrong kiểm toán Báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báocáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực hiện.
 9. 9. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoảnmục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toánPhương đông ICA thực hiện. Thông qua việc nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng kiểm toán khoản mục doanhthu, em xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mụcdoanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phươngđông ICA thực hiện. Từ đó góp phần tăng cường hiệu quả và chất lượng kiểm toán nóichung tại Công ty. Do thời gian tìm hiểu có hạn và khả năng bản thân còn hạn chế nên khóa luậntốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầycô và các bạn để khóa luận này hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009
 10. 10. Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung, độc giả có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.Vui lòng truy cập tại đây để xem hướng dẫn: http://thuvienluanvan.com

×