Làm ch công c tìm ki_m google

498 views

Published on

 • Be the first to comment

Làm ch công c tìm ki_m google

 1. 1. LÀM CHỦ CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLE • Trainer: Trần Quang Tâm • Position: Chief Marketing Officer • Company: Khoi Nghiep Tre Corp.• Email: quangtam@khoinghieptre.vn
 2. 2. PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ
 3. 3. LÀM CHỦ CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLENỘI DUNG:1. Tìm kiếm cơ bản2. Tìm kiếm nâng cao
 4. 4. LÀM CHỦ CÔNG CỤ TÌM KIẾM GOOGLEThảo luận: Các bạn sử dụng công cụ tìm kiếmGoogle như thế nào ?
 5. 5. 1. TÌM KIẾM CƠ BẢN• Ví dụ 1: Search với từ khóa: Khởi Nghiệp Trẻ• Ví dụ 2: Search với từ khóa: “Khởi Nghiệp Trẻ”
 6. 6. 1. TÌM KIẾM CƠ BẢN• Tìm kiếm chính xác 1 cụm từ với dấu ngoặc kép.• Ví dụ: Search với từ khóa tác động bổ trợ # “tác động bổ trợ”
 7. 7. 1. TÌM KIẾM CƠ BẢN• Dùng toán tử dấu “ + “: cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.• Kết quả trả về là tất cả các trang mà có tiêu đề hoặc nội dung hoặc cả 2 có chứa keywords.
 8. 8. 1. TÌM KIẾM CƠ BẢNVí dụ: Search với keyword Vnexpress +quốc hội Vnexpress + quốc hội = Vnexpress quốc hội
 9. 9. 1. TÌM KIẾM CƠ BẢN• Dùng toán tử dấu “ – ”: Google loại bỏ các keyword phía sau dấu “ – “.• Ví dụ: Search với từ khóa: a. Vnpro b. Vnpro -ccna
 10. 10. Vấn đề: Làm thế nào tìm kiếm chính xác hơnnữa, ví dụ: tìm kiếm chỉ trong 1 trang Web nhấtđịnh, hoặc 1 định dạng file duy nhất,… ????????????????????????????????
 11. 11. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• A. Toán tử “site”:• Chỉ tìm kiếm đúng từ khóa trong một trang web chỉ định.• Cấu trúc: keyword site:www.[website.com]
 12. 12. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• A. Toán tử “site”:• Ví dụ: Tìm kiếm cụm từ “lịch sử” trong trang chỉ định Vnexpress “lịch sử” site:www.vnexpress.net
 13. 13. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• B. Toán tử filetype:• Tìm kiếm chính xác định dạng file theo từ khóa chỉ định• Cấu trúc: Keyword filetype:[loại file]Loại file: pdf, doc, xls, ppt, mp3, flv,…
 14. 14. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• B. Toán tử filetype:• Ví dụ: Tìm kiếm tất cả các tài liệu pdf mà liên quan đến bệnh cận thị “bệnh cận thị” filetype:pdf
 15. 15. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• C. Toán tử “ intitle”:• Tìm kiếm ra tất cả các Website có chứa các bài viết mà TIÊU ĐỀ đúng với từ khóa chỉ định.• Cấu trúc: Intile:[keyword]
 16. 16. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• C. Toán tử “ intitle”:• Ví dụ: Tìm kiếm tất cả các websites chứa các bài viết có TIÊU ĐỀ Gandalf intitle:Gandalf
 17. 17. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• C. Toán tử “ intitle”:• Mất tác dụng nếu có thêm từ khóa đứng trước toán tử “intitle”
 18. 18. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• D. Toán tử “inurl”• Tìm kiếm tất cả các URL có chứa từ khóa chỉ định• Cấu trúc: Inurl:[keyword]
 19. 19. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• D. Toán tử “inurl”• Ví dụ: Tìm kiếm tất cả các URL mà có chứa từ khóa là nhommuare. Inurl:nhommuare
 20. 20. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• D. Toán tử “inurl”• Mất tác dụng nếu có bất kz từ khóa nào đứng trước Inurl. Inurl:nhommuare
 21. 21. 2. TÌM KIẾM NÂNG CAO• Tìm kiếm các chuyên đề về học thuật: Google books: www.books.google.com• Mẹo khi tìm kiếm tài liệu tiếng Anh.• Ví dụ: “The java language specification” – site:www.amazone.com
 22. 22. THEO DÕI ĐỐI THỦ TRONG TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN • HỎI ĐÁP

×