Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Bài giảng, ngực bụng] tuy song 2

8,678 views

Published on

Giải phẫu

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Bài giảng, ngực bụng] tuy song 2

 1. 1. ThS. Hoàng Minh Tú
 2. 2.  Nêu được vị trí và kích thước của tủy sống  Mô tả hình thể ngoài và phân đoạn của tủy sống.  Mô tả cấu tạo trong của tủy sống.
 3. 3. • Trong ống sống • Trên: hành não, bờ trên đốt sống cổ C1 • Dưới: khoảng gian đốt sống thắt lưng L1 và L2 (thường là bờ trên L2). Từ đây, tủy sống chỉ còn là dây tận cùng chạy tiếp xuống dưới cho đến tận xương cụt. Lỗ lớn xương chẩm Tủy sống L1 – L2 S1 – S2 Đuôi ngựa
 4. 4. • Nhìn thẳng: thẳng đứng • Nhìn nghiêng: hai chỗ uốn cong theo chiều cong của cột sống. • Bao quanh tủy sống là các màng tủy sống và dịch não tủy; khoảng nằm giữa màng tủy cứng và ống sống chứa mỡ và các búi tĩnh mạch. • Tủy sống dài khoảng 42 - 45 cm, nặng 30 gr; đường kính của tủy sống thay đổi theo từng đoạn.
 5. 5. Hình trụ dẹt, màu xám trắng, có hai chỗ phình: - Phình cổ: tương ứng với đám rối thần kinh cánh tay - Phình thắt lưng: tương ứng với đám rối thần kinh thắt lưng. Đầu dưới tủy sống nhỏ lại như hình nón nên gọi là nón tủy. Nón tủy là tận cùng của tủy sống, nối với dây tận cùng.
 6. 6. Tuỷ sống được chia làm hai nửa bởi khe giữa - trước và rãnh giữa - sau. Mặt bên của mỗi nửa tuỷ sống có hai rãnh: rãnh bên - trước, nơi thoát ra các rễ trước; và rãnh bên - sau, nơi đi vào của các rễ sau. Rễ trước và rễ sau hợp lại với nhau tạo thành dây thần kinh sống. Các rãnh bên lại chia mỗi nửa tuỷ sống thành 3 thừng: Thừng trước Thừng bên Thừng sau Ở các đoạn tuỷ cổ và ngực trên, giữa thừng sau còn có rãnh trung gian sau ngăn cách bó thon và bó chêm.
 7. 7. Tủy sống được chia thành các đoạn tủy tương ứng với mỗi cặp thần kinh gai sống. Có 31 đoạn tuỷ được phân chia như sau: Phần cổ: cho 8 đôi dây thần kinh cổ I - VIII. Phần ngực: cho 12 đôi dây thần kinh ngực I - XII. Phần thắt lưng: cho 5 đôi dây thần kinh thắt lưng I - V. Phần nón tuỷ: cho 5 đôi dây thần kinh cùng I - V và đôi dây thần kinh cụt I (có rễ các dây thần kinh cụt II và III, nhưng kém phát triển). Phần cổ Phần ngực Phần TL Nón tủy
 8. 8. Tốc độ phát triển của cột sống nhanh hơn so với tủy sống, nên tủy sống tận cùng ở vị trí bờ dưới đốt sống thắt lưng L1 hoặc bờ trên đốt sống thắt lưng L2. Vì vậy chiều cao của mỗi đoạn tủy ngắn hơn chiều cao của đốt sống tương ứng, nên một đoạn tủy sẽ không liên quan trực tiếp với đốt sống cùng tên, mỗi đốt sống sẽ liên quan với một đoạn tủy thấp hơn: Ở cổ: số đoạn tủy và dây thần kinh gai sống = số mỏm gai đốt sống + 1. Ở ngực trên (N1 - N5), số đoạn tủy = số mỏm gai + 2 Ở ngực dưới (N6 - N10), số đoạn tủy = số mỏm gai + 3. Mỏm gai đốt sống ngực N11 và khoảng gian gai ngay dưới liên quan với ba đoạn tủy thắt lưng L2, L3, L4.
 9. 9. Chất xám nằm trong, có hình chữ H. Nét ngang là chất trung gian trung tâm. Nét dọc có ba sừng: sừng trước, sừng sau và sừng bên Các sừng chạy liên tục theo chiều dài của tủy sống tạo nên các cột chất xám là: cột trước, cột sau và cột trung gian. Ống trung tâm Sừng sau Sừng trước Sừng bên Chất trung gian trung tâm
 10. 10.  Sừng trước:  Chứa thân của các nơron vận động  Là nơi tận cùng của các sợi của các dải vỏ-tuỷ. Các nơron trong cột trước tạo thành nhiều nhân.  Sừng sau  Chia thành bốn phần: đỉnh, chỏm, cổ và nền  Đây là nơi tận cùng của các sợi từ rễ sau thần kinh sống.  Nhánh trục của các nơron sừng sau tạo nên các dải cảm giác chạy lên não. Các nhân của sừng sau bao gồm nhân viền, chất keo hay nhân sau - ngoài và nhân riêng.  Sừng bên hay cột trung gian  Vùng chất xám trung gian nằm giữa cột trước và cột sau, chia thành: chất trung gian trung tâm nằm sát ống trung tâm và chất trung gian bên nằm ngoài chất trung gian trung tâm. Cột này chứa thân của các nơron vận động tự chủ mà nhánh trục của chúng đi tới các hạch giao cảm ở ngoại vi. Bó chêm Dải vỏ - tủy trước Dải vỏ - tủy bên Dải tủy - đồi thị trước Dải tủy - tiểu não sau Dải tủy tiểu não trước Dải tủy - đồi thị bên Bó thon
 11. 11. Chất trắng bao quanh chất xám, gồm hai nửa, mỗi nửa gồm 3 thừng: thừng trước, thừng bên và thừng sau. Mỗi thừng chứa các bó và dải. Dải có hướng đi lên là dải cảm giác, hướng đi xuống là dải vận động. Thừng trước có dải vỏ - tuỷ trước dẫn truyền vận động có ý thức, dải tuỷ - đồi thị trước dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ và một số các dải khác. Thừng bên có dải vỏ - tuỷ bên dẫn truyền vận động có ý thức, dải đỏ - tuỷ dẫn truyền vận động không có ý thức (thuộc hệ ngoại tháp), dải tuỷ - đồi thị bên dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt, dải tuỷ - tiểu não trước và dải tuỷ - tiểu não sau dẫn truyền cảm giác bản thể không ý thức. Thừng sau có bó thon và bó chêm. Những bó này chủ yếu chứa các sợi dẫn truyền cảm giác xúc giác tinh tế và cảm giác bản thể có ý thức.  Mép trắng trước nằm sau khe giữa - trước, trước mép xám trước. Mép trắng sau nằm ở đầu trước vách giữa - sau. Bó chêm Dải vỏ - tủy trước Dải vỏ - tủy bên Dải tủy - đồi thị trước Dải tủy - tiểu não sau Bó thon
 12. 12. ỐNG TRUNG TÂM: Là một ống nhỏ, nằm giữa và chạy suốt dọc chiều dài của tủy sống Trên thông với não thất IV Dưới trong nón tủy phình rộng thành buồng tủy.

×