Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫בשרון‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫נוסעי‬ ‫ארגון‬
•‫אנחנו‬ ‫מי‬?
•‫והישגים‬ ‫פעילות‬
2
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫אנחנו‬ ‫מי‬?
•‫גרעין‬‫פעילים‬‫שקם‬‫סביב‬‫קמפיין‬‫לתיגבור‬‫קו‬27‫של‬‫של‬
"‫מטרופולין‬",‫אשר‬‫מקשר‬‫בין‬‫שכ...
3
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫הישגים‬–‫ראשונה‬ ‫הצלחה‬!
•‫קו‬ ‫של‬ ‫תיגבור‬27‫למשרד‬ ‫ופנייה‬ ‫ברשת‬ ‫עצומה‬ ‫אירגון‬ ‫בעיקבות‬
‫התחבור...
4
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫והישגים‬ ‫פעילות‬
•‫השירות‬ ‫לשיפור‬ ‫הצעות‬ ‫ריכוז‬,‫חברת‬ ‫עם‬ ‫פגישה‬ ‫וזימון‬"‫מטרופולין‬"‫להצגת‬
‫וב...
5
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫והישגים‬ ‫פעילות‬
•‫קמפיין‬‫שילוט‬ ‫להצבת‬ ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬ ‫התנגדות‬ ‫להסרת‬
‫ב‬ ‫למידע‬ ‫אלקטרוני...
6
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫והישגים‬ ‫פעילות‬
•‫שילוט‬ ‫להצבת‬ ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬ ‫התנגדות‬ ‫להסרת‬ ‫קמפיין‬
‫ב‬ ‫למידע‬ ‫אלקטרונ...
7
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫והישגים‬ ‫פעילות‬
•‫קמפיין‬"‫בוחרים‬"‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫יעילה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬"–‫מועמדים‬ ‫החתמת‬
‫הציבור...
8
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫והישגים‬ ‫פעילות‬
•‫קמפיין‬"‫בוחרים‬"‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫יעילה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬"
9
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫הישגים‬–‫חדש‬ ‫לילה‬ ‫קו‬!
10
‫הבא‬ ‫הקודם‬
‫הישגים‬–‫קו‬"‫פרימיום‬"‫חדש‬‫לאזה‬"‫ת‬‫רעננה‬!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

סיכום פעילות ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בשרון

776 views

Published on

סיכום פעילות ארגון נוסעי התחבורה הציבורית"תחבורה בדרך שלנו" בשנים 2012-2013. הוצג בכנס פעילי ארגון נוסעי התחבורה הציבורית ב- 25.4.14

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סיכום פעילות ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בשרון

 1. 1. 1 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫בשרון‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫נוסעי‬ ‫ארגון‬ •‫אנחנו‬ ‫מי‬? •‫והישגים‬ ‫פעילות‬
 2. 2. 2 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬? •‫גרעין‬‫פעילים‬‫שקם‬‫סביב‬‫קמפיין‬‫לתיגבור‬‫קו‬27‫של‬‫של‬ "‫מטרופולין‬",‫אשר‬‫מקשר‬‫בין‬‫שכונת‬‫מורשה‬‫ומרכז‬ ‫העיר‬‫רמת‬-‫השרון‬‫למוקדי‬‫בילוי‬‫ועניין‬‫בהרצליה‬. ‫הצוות‬‫התרחב‬‫לפעילות‬‫למען‬‫שיפור‬‫התחבורה‬ ‫הציבורית‬‫בשרון‬‫הדרומי‬. •‫רכז‬:‫שמש‬ ‫עמית‬,‫מרכזי‬ ‫פעיל‬:‫ורדי‬ ‫איתי‬. ‫נוספים‬ ‫פעילים‬:‫רויטמן‬ ‫הדס‬,‫שימון‬ ‫דויד‬,‫גולדפרב‬ ‫ניר‬
 3. 3. 3 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הישגים‬–‫ראשונה‬ ‫הצלחה‬! •‫קו‬ ‫של‬ ‫תיגבור‬27‫למשרד‬ ‫ופנייה‬ ‫ברשת‬ ‫עצומה‬ ‫אירגון‬ ‫בעיקבות‬ ‫התחבורה‬
 4. 4. 4 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫והישגים‬ ‫פעילות‬ •‫השירות‬ ‫לשיפור‬ ‫הצעות‬ ‫ריכוז‬,‫חברת‬ ‫עם‬ ‫פגישה‬ ‫וזימון‬"‫מטרופולין‬"‫להצגת‬ ‫ובהם‬ ‫הרעיונות‬: ‫מתל‬ ‫מהיר‬ ‫קו‬-‫אשר‬ ‫ברעננה‬ ‫התעשייה‬ ‫לאזור‬ ‫מרכז‬ ‫הרכבת‬ ‫ותחנת‬ ‫אביב‬ ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫להגעה‬ ‫אז‬ ‫עד‬ ‫נגיש‬ ‫היה‬ ‫לא‬. ‫קו‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫תיגבור‬27‫לרווחת‬ ‫לילה‬ ‫כקו‬ ‫והפעלתו‬ ‫להרצליה‬ ‫השרון‬ ‫מרמת‬ ‫ואזור‬ ‫פיתוח‬ ‫בהרצליה‬ ‫המבלים‬ ‫והרצליה‬ ‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫והצעירים‬ ‫הנוער‬ ‫הים‬ ‫חוף‬. ‫לקו‬ ‫חדשה‬ ‫קצה‬ ‫תחנת‬249(‫הוד‬ ‫מהיר‬-‫השרון‬-‫תל‬-‫אביב‬)‫גיל‬ ‫בשכונת‬- ‫עמל‬. ‫קו‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬149(‫מכפ‬ ‫מהיר‬"‫לת‬ ‫ס‬"‫א‬)‫כחלופה‬ ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫גם‬ ‫לקו‬ ‫מהירה‬"‫הספגטי‬"247‫אלו‬ ‫בשעות‬ ‫המופעל‬. ‫קו‬ ‫מסלול‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ארגון‬1–‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫פנימי‬,‫מסלול‬ ‫שיכלול‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫אטרקטיבי‬,‫ל‬ ‫שירות‬ ‫לרבות‬"‫סינמה‬-‫סיטי‬"
 5. 5. 5 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫והישגים‬ ‫פעילות‬ •‫קמפיין‬‫שילוט‬ ‫להצבת‬ ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬ ‫התנגדות‬ ‫להסרת‬ ‫ב‬ ‫למידע‬ ‫אלקטרוני‬"‫אמת‬ ‫זמן‬"‫האוטובוס‬ ‫בתחנות‬ ‫התנגדה‬ ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬"‫העיר‬ ‫בחזות‬ ‫פגיעה‬ ‫של‬ ‫משיקולים‬"‫ליוזמת‬ ‫חברת‬"‫מטרופולין‬"‫למידע‬ ‫אלקטרוני‬ ‫שילוט‬ ‫להצבת‬‫אמת‬ ‫בזמן‬‫בתחנות‬ ‫בעיר‬ ‫האוטובוס‬. ‫לעירייה‬ ‫פנה‬ ‫הארגון‬,‫לחברי‬ ‫ואף‬ ‫והארציים‬ ‫המקומיים‬ ‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫ערי‬ ‫בשאר‬ ‫בהצלחה‬ ‫שהופעל‬ ‫למיזם‬ ‫ההתנגדות‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כנסת‬ ‫השרון‬.
 6. 6. 6 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫והישגים‬ ‫פעילות‬ •‫שילוט‬ ‫להצבת‬ ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬ ‫התנגדות‬ ‫להסרת‬ ‫קמפיין‬ ‫ב‬ ‫למידע‬ ‫אלקטרוני‬"‫אמת‬ ‫זמן‬"‫האוטובוס‬ ‫בתחנות‬
 7. 7. 7 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫והישגים‬ ‫פעילות‬ •‫קמפיין‬"‫בוחרים‬"‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫יעילה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬"–‫מועמדים‬ ‫החתמת‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫לשיפור‬ ‫אמנה‬ ‫על‬ ‫העירייה‬ ‫לראשות‬. ‫פומבית‬ ‫התחייבו‬ ‫מועמדים‬ ‫ארבעה‬:‫אבי‬‫גרובר‬"(‫בית‬)",‫אבנר‬ ‫נורית‬"(‫מהפך‬ ‫ברמה‬)"‫למדן‬ ‫עידן‬"(‫מר‬"‫צ‬)",‫זילברמן‬ ‫לירן‬"(‫תותים‬.)"
 8. 8. 8 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫והישגים‬ ‫פעילות‬ •‫קמפיין‬"‫בוחרים‬"‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫יעילה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬"
 9. 9. 9 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הישגים‬–‫חדש‬ ‫לילה‬ ‫קו‬!
 10. 10. 10 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הישגים‬–‫קו‬"‫פרימיום‬"‫חדש‬‫לאזה‬"‫ת‬‫רעננה‬!

×