Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סיכום פעילות ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בישראל בגליל ובעמקים

1,828 views

Published on

ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בישראל הוא ארגון התחבורה היחיד המתמקד בפריפריה. במסגרת פעילותנו בצפון אנו פועלים באזור מעלות-כרמיאל וכן באזור עפולה. במצגת זו ניתן לראות את סיכום הפעילות שלנו באזור

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

סיכום פעילות ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בישראל בגליל ובעמקים

  1. 1. 1 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫נוסעי‬ ‫ארגון‬‫ובעמקים‬ ‫בגליל‬
  2. 2. 2 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫באזור‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫מאפייני‬‫הגליל‬ •‫ישובים‬‫לא‬ ‫מזמן‬ ‫לא‬ ‫שעד‬ ‫ומרוחקים‬ ‫קטנים‬‫נכנסה‬‫בכלל‬ ‫תחבורה‬ ‫אליהם‬ •‫עיקרית‬ ‫תחבורתית‬ ‫נגישות‬–‫פרטי‬ ‫רכב‬,‫שירות‬ ‫ומוניות‬ ‫טרמפים‬. •‫פעילות‬ ‫הפסקת‬‫עד‬ ‫התחבורה‬‫הלילה‬ ‫של‬ ‫מוקדמות‬ ‫השעות‬(‫סביבות‬10‫וחצי‬) •‫באמצעי‬ ‫רבים‬ ‫מעברים‬ ‫ביצוע‬‫תח‬"‫צ‬‫למקומות‬ ‫הגעה‬ ‫לצורך‬‫מרכזיים‬ •‫אוטובוסים‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫תדירות‬,‫שעה‬ ‫מחצי‬ ‫למעלה‬ ‫בתחנות‬ ‫המתנה‬. •‫מחסור‬‫קטנים‬ ‫בישובים‬ ‫לילה‬ ‫בקווי‬. •‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫בעיקר‬ ‫משתמשת‬ ‫הציבורית‬ ‫בתחבורה‬. •‫וגורם‬ ‫נסיעה‬ ‫זמני‬ ‫שמאריכים‬ ‫ומסורבלים‬ ‫מפותלים‬ ‫האוטובוסים‬ ‫של‬ ‫נסיעה‬ ‫מסלולי‬ ‫יעילות‬ ‫לחוסר‬. •‫רכבות‬ ‫קווי‬ ‫שני‬ ‫לפעול‬ ‫יתחילו‬ ‫בקרוב‬:‫והשני‬ ‫לכרמיאל‬ ‫האחד‬-‫לעפולה‬ ‫העמק‬ ‫רכבת‬. •‫הצפון‬ ‫אזורי‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫אקספרס‬ ‫נתיב‬ ‫והשתלטות‬ ‫הצפון‬ ‫מאזור‬ ‫אגד‬ ‫יציאת‬(‫צפת‬-‫חיפה‬, ‫נהריה‬-‫וירושלים‬ ‫ברק‬ ‫לבני‬ ‫חרדים‬ ‫וקווי‬ ‫חיפה‬.) •‫מרכזית‬ ‫תחנה‬‫כרמיאל‬ ‫של‬‫הגליל‬ ‫לאזור‬ ‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫את‬ ‫מקשרת‬‫העליון‬,‫אזור‬ ‫גם‬ ‫ובקרוב‬ ‫המרכז‬‫לעפולה‬
  3. 3. 3 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫העמק‬ ‫באזור‬ ‫התחבורה‬ ‫מאפייני‬ •‫המרכזית‬ ‫התחנה‬ ‫הפיכת‬‫הארץ‬ ‫למרכז‬ ‫יזרעאל‬ ‫ועמק‬ ‫הגליל‬ ‫בין‬ ‫למקשרת‬ ‫בעפולה‬. •‫מחירי‬‫הארץ‬ ‫במרכז‬ ‫מרחקים‬ ‫אותם‬ ‫לעומת‬ ‫מאוד‬ ‫גבוהים‬ ‫נסיעה‬. •‫השכונות‬ ‫ברוב‬ ‫התדירות‬ ‫בעפולה‬‫כל‬ ‫היא‬15‫בממוצע‬ ‫דקות‬.‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫בשכונה‬ ‫היא‬ ‫התדירות‬ ‫המערבית‬45‫מוקדם‬ ‫מסתיים‬ ‫השירות‬ ‫החדשות‬ ‫השכונות‬ ‫ובאחת‬ ‫דקות‬ (‫ב‬-20:30),‫מה‬‫על‬ ‫מועדפת‬ ‫פחות‬ ‫כאופציה‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫את‬ ‫שהופך‬ ‫האלו‬ ‫באזורים‬ ‫התושבים‬. •‫תחנות‬‫העיר‬ ‫ברוב‬ ‫האוטובוס‬‫נגישות‬,‫מכוסות‬‫קצה‬ ‫בנקודות‬ ‫בעיקר‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫ועם‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫המרוחקים‬ ‫באזורים‬‫עמוד‬ ‫תחנות‬. •‫פער‬‫הכיוון‬ ‫לאותו‬ ‫השונות‬ ‫החברות‬ ‫תעריפי‬ ‫בין‬ ‫גדול‬. •‫מעפולה‬‫מסתיימות‬ ‫הנסיעות‬ ‫עילית‬ ‫לנצרת‬‫מאוד‬ ‫מוקדם‬(9‫לערך‬) •‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫תדירות‬‫כמו‬ ‫מרכזיים‬ ‫הלא‬ ‫והעמק‬ ‫הגליל‬ ‫לאזורי‬‫ישובים‬,‫וכו‬ ‫קיבוצים‬'
  4. 4. 4 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫הצפון‬ ‫באזור‬ ‫הארגון‬ ‫פעילות‬ •‫מעלות‬ ‫הלילה‬ ‫לקו‬ ‫צמוד‬ ‫מעקב‬-‫המפרץ‬ ‫לב‬,‫פעילותו‬ ‫הפסקת‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬. •‫למעלות‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫ונהריה‬ ‫לעכו‬ ‫הלילה‬ ‫בקו‬ ‫שילוט‬ ‫הוספת‬(‫עליו‬ ‫עולים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫הנ‬ ‫מהסיבה‬"‫ל‬.) •‫יוסף‬ ‫עידן‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ –‫עצמה‬ ‫בנהריה‬ ‫למאסף‬ ‫נהריה‬ ‫של‬ ‫לילה‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ –‫לאקספרס‬ ‫ממעלות‬ ‫לילה‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬.‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫נהריה‬ ‫תושבי‬ ‫גם‬ ‫יוכלו‬ ‫אז‬. •‫קו‬ ‫של‬ ‫הנסיעות‬ ‫תדירות‬ ‫לשיפור‬ ‫פעילות‬12‫מעלות‬-‫נהריה‬‫אחה‬ ‫בשעות‬"‫צ‬, –‫הנ‬ ‫בקו‬ ‫כרטיסים‬ ‫סוגי‬ ‫הוספת‬"‫כרטיסיות‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫כרגע‬ ‫ל‬. •‫קו‬ ‫של‬ ‫נסיעתו‬ ‫לקיצור‬ ‫פעילות‬263‫כרמיאל‬-‫יותר‬ ‫ישיר‬ ‫לקו‬ ‫והפיכתו‬ ‫כרמיאל‬ ‫בתוך‬ ‫עכו‬. •‫שמחייב‬ ‫כפי‬ ‫נסיעה‬ ‫ומסלולי‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫ורדים‬ ‫בכפר‬ ‫הפרסום‬ ‫להגברת‬ ‫פעילות‬ ‫החוק‬. •‫לנהריה‬ ‫ורדים‬ ‫מכפר‬ ‫מקו‬ ‫החדש‬ ‫הקו‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ‫לשינוי‬ ‫פעילות‬(‫ישיר‬.)‫כיום‬ ‫יעילות‬ ‫לא‬ ‫הפעילות‬ ‫שעות‬,‫בין‬ ‫קו‬ ‫אין‬08:00‫עד‬15:00. •‫לרשות‬ ‫פנייה‬‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫הארצית‬,‫לעפולה‬ ‫טבריה‬ ‫בין‬ ‫הנסיעה‬ ‫מחיר‬ ‫להפחתת‬, ‫מכרז‬ ‫במסגרת‬ ‫כבר‬‫העמקים‬.‫וטבריה‬ ‫עפולה‬ ‫עיריית‬ ‫ראשי‬ ‫חתומים‬ ‫המכתב‬ ‫על‬. •‫בשכונת‬ ‫החדשות‬ ‫לתחנות‬ ‫ישיבה‬ ‫וספסלי‬ ‫מוצלות‬ ‫תחנות‬ ‫הוספת‬"‫יזרעאל‬ ‫רובע‬" ‫ודרום‬ ‫ובמערב‬ ‫החדשה‬‫עפולה‬. •‫להוספת‬ ‫פעולה‬‫פנימי‬ ‫לקו‬ ‫תחנה‬‫מאזור‬‫המקום‬ ‫עובדי‬ ‫לטובת‬ ‫הקניות‬ ‫מתחם‬ ‫מאוד‬ ‫רחוק‬ ‫להם‬ ‫עוצר‬ ‫שהאוטובוס‬.
  5. 5. 5 ‫הבא‬ ‫הקודם‬ ‫שלנו‬ ‫ההישגים‬ •‫הוספת‬‫נסיעה‬‫אחרונה‬‫מנהריה‬‫למעלות‬‫בשעה‬23:15‫מותאמת‬‫לרכבת‬.‫בעזרת‬ ‫עצומה‬‫אינטרנטית‬‫שחתמו‬‫עליה‬200‫אנשים‬‫ובעזרתו‬‫של‬‫ראש‬‫העיר‬‫שקיים‬‫פגישות‬ ‫עם‬‫משרד‬‫התחבורה‬‫ונתיב‬‫אקספרס‬. •‫הוספת‬‫קווי‬‫לילה‬‫בין‬‫מעלות‬‫ללב‬‫המפרץ‬‫ובחזור‬(‫קו‬471).‫הקו‬‫התחיל‬‫לפעול‬‫עם‬ ‫תחילת‬‫המכרז‬‫בשיתוף‬‫פעולה‬‫עם‬‫ראש‬‫עיריית‬‫מעלות‬‫תרשיחא‬. •‫הוספת‬‫קווים‬‫חדשים‬‫לשכונה‬‫המערבית‬‫ולדרום‬‫העיר‬‫עפולה‬-‫אזורים‬‫שהיו‬‫מנותקים‬ ‫מתח‬"‫צ‬‫במשך‬‫שנים‬,‫החתמנו‬‫עצומה‬‫ידנית‬‫שחתמו‬‫עליה‬1,400‫אנשים‬,‫נעשו‬‫פניות‬ ‫למשרד‬‫התחבורה‬,‫ונערכה‬‫פגישה‬‫עם‬‫מנהל‬‫אשכול‬‫העמק‬. •‫הפעלת‬‫שני‬‫קווים‬‫חדשים‬5-‫ו‬-6,‫מעגליים‬,‫אחד‬‫נוסע‬‫בכיוון‬‫השעון‬‫והשני‬‫נגד‬‫כיוון‬ ‫השעון‬.‫בתדירות‬‫של‬45-40‫דק‬'‫לכל‬‫כיוון‬‫ובכל‬‫שעות‬‫היום‬. •‫שיפור‬‫הנגישות‬‫והמידע‬‫לקווים‬‫הפנימיים‬‫החדשים‬‫לדרום‬‫ומערב‬‫עפולה‬‫ובקווים‬ ‫נוספים‬‫בעמק‬‫יזרעאל‬‫כולל‬‫הוספת‬‫מערכות‬‫כריזה‬. •‫שיפור‬‫תדירות‬‫קו‬6. •‫החזרת‬‫תחנות‬‫שהוסרו‬‫עקב‬‫שיפוץ‬‫בעפולה‬. •‫קיבלנו‬‫תלונות‬‫רבות‬‫עם‬‫תחילת‬‫המכרז‬‫במעלות‬‫על‬‫איחור‬‫של‬‫קו‬‫הבוקר‬‫בשעה‬,‫דבר‬ ‫שגרם‬‫לאנשים‬‫לא‬‫להגיע‬‫לעבודה‬,(‫בין‬7-8‫בבוקר‬‫לא‬‫היו‬‫נסיעות‬‫כלל‬).‫עם‬‫פנייתנו‬ ‫למשרד‬‫התחבורה‬‫הקו‬‫חזר‬‫לפעול‬‫תוך‬4‫ימים‬.
  6. 6. 6 ‫הבא‬ ‫הקודם‬

×