Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı1
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VEFAALİYETLERİSİVİL TOPLUM KURULUŞLARI            Sivil toplum kuruluşları      ...
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  Bireyler yöneticilerin  kararlarını eleştirme  özgürlüğüne, uygulamalarını  denetleme iş...
SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı NELERDIR?  Bu kuruluşlar devletin parçası  olmamakla beraber, devlet  tarafından da kontrol...
SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı NELERDIR?  STKlar örgütlerinin çalışabilmesi  ve de projelerinin ödenebilmesi  için genelli...
SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı NELERDIR? Örgüt Nedir? Örgüt; merkezinde, saptanmış ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir...
SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR  Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan  insanların bir ar...
SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR  . Bu da çeşitlilik ve zenginlik  olarak değerlendirilmelidir  Toplumda sosya...
SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR  Sivil toplum kuruluşları, resmi  kurumlar dışında ve  bunlardan bağımsız ola...
SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR  Bireyler yöneticilerin kararlarını  eleştirme özgürlüğüne,  uygulamalarını d...
İnsan Haklarının korunmasında sivil toplum  kuruluşları ve işlevleri  İnsan haklarının korunmasındaki  tek tek birey...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  Ülkemizde Yüzlerce Sivil toplum kuruluşu, dernekler ce  vakıflar bulunmakt...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  Akut: Temel görevi, dağ ve  diğer doğa kazalarında,  doğal afetlerde, ye...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  Kızılay : Doğa olaylarında zarar görenlere çadır,  battaniye, giysi ve yiy...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Yeşilay : Sigara, içki ve uyuşturucu maddeler sağlığımızı olduğu gibi, aile v...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  LÖSEV: lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve  eğitim başta olmak ü...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  TEV : Türk Eğitim Vakfının Temel amacı yetenekli  fakat maddi olanaklardan...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  ÇYDD: Çağdaş Yaşamı  Destekleme Derneği : Atatürk ilke  ve devrimlerini ...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  Kamu iş : üyelerinin mevzuat ve  toplu iş sözleşmelerinden doğan  hak ve...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  TOBB : Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği Odalar ve borsalar  arasında ...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  TSK Mehmetcik Vakfı: Türk  Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı,  ülkemizi...
BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI  Türkiye Diyanet vakfı: İslâm dininin  gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, ...
TEŞEKKÜRLER 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sivil toplum kuruluslari

12,880 views

Published on

Sivil toplum kuruluslari

 1. 1. SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı1
 2. 2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VEFAALİYETLERİSİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  Sivil toplum kuruluşları devlet örgütlenmesi içinde yer almayan sendika, vakıf, dernek, meslek odası vb. benzeri oluşumlardır. STK’lar yürüttükleri çalışmalarla eylem ve uyarılarda yöneticiler üzerinde baskı oluştururlar; bu yolla denetleme işlevi görürler. 2
 3. 3. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Bireyler yöneticilerin kararlarını eleştirme özgürlüğüne, uygulamalarını denetleme işlevini, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle hakkını sivil toplum aracılıyla kullanılır. Düşüncelerin ifade edilmesinde istek ve beklentilerin gerçekleştirilmesinde, demokratik ilke ve uygulamaların yerleşmesinde hak ve özgürlüklerin korunmasında STK’ların önemli katkıları vardır. 3
 4. 4. SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı NELERDIR? Bu kuruluşlar devletin parçası olmamakla beraber, devlet tarafından da kontrol edilmezler. STKlar, devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapamaya çalışırlar. Dünyanın her tarafında, hem ulusal hem de uluslararası çalışan STKlar bulunmaktadır. . STKların genellikle maaşlı çalışan ana personeli ve de daha geniş gönüllü şebekesi bulunur.
 5. 5. SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı NELERDIR? STKlar örgütlerinin çalışabilmesi ve de projelerinin ödenebilmesi için genellikle bağışlara bağlı çalışırlar. Son yıllarda dünyanın birçok yerinde binlerce yeni STK kuruldu. STK, bir ülkenin yurtdaşlarının seslerini duyurabilmesini, toplumların işlemesi için sorumluluk almalarını ve de kendilerini temsil eden devletler ile örgütlü bir şekilde diyaloğa geçmesini sağlamaktadır.
 6. 6. SIVIL TOPLUM KURULUŞLARı NELERDIR? Örgüt Nedir? Örgüt; merkezinde, saptanmış ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanlar bulunan, mali ve maddi kaynaklar ile donatılan ve hukuksal bağlarla da hiyerarşik ilişkileri saptanan canlı, dinamik ve sosyal bir yapı, bir sistemdir
 7. 7. SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR Sivil toplum örgütleri kendi içinde aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesiyle kurumsallaşmaktadır. Bu örgütler her ne kadar tek tip özellik gösteriyor olsalar bile bunlar kendi çatıları altında bir güç oluşturmaktadır. Farklı amaç ve anlayış altında çalışan sivil toplum örgütleri bir şehirde, bölgede ya da ülke bütününde bir demet oluşturmaktadır.
 8. 8. SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR . Bu da çeşitlilik ve zenginlik olarak değerlendirilmelidir Toplumda sosyal dokuyu koruyan bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan kuruluşlardır. Bu örgütler toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri kendi ürettiğini bir başkasına dayatmaz.
 9. 9. SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır
 10. 10. SIVIL TOPLUM KURULUŞ AMAÇLARı NELERDIR Bireyler yöneticilerin kararlarını eleştirme özgürlüğüne, uygulamalarını denetleme işlevini, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle hakkını sivil toplum aracılıyla kullanılır. Düşüncelerin ifade edilmesinde istek ve beklentilerin gerçekleştirilmesinde, demokratik ilke ve uygulamaların yerleşmesinde hak ve özgürlüklerin korunmasında STK’ların önemli katkıları vardır
 11. 11. İnsan Haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşları ve işlevleri İnsan haklarının korunmasındaki tek tek bireylerin yapabilecekleri sınırlıdır. Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları STK’lar insan haklarının korunmasında daha etkili olur. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanı temelde bir veya birden çok insan haklarına dayanmaktadır. STK’ların yoksulluk, şiddet, ırkçılık, sağlık sorunları, evsizlik ve çevresel sorunlara karşı durmak için etkin çalışmalar yürütmektedir.
 12. 12. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Ülkemizde Yüzlerce Sivil toplum kuruluşu, dernekler ce vakıflar bulunmaktadır, Bunların içerisinde en çok bilinen kuruluşlarından bazılarının isimleri ve görevleri şu şekildedir. Tema: Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek
 13. 13. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Akut: Temel görevi, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşmaktır
 14. 14. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Kızılay : Doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder. Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar. Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.
 15. 15. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Yeşilay : Sigara, içki ve uyuşturucu maddeler sağlığımızı olduğu gibi, aile ve toplum hayatımızı bozarak büyük zararlar verir. Yeşilay Derneği bu zararlı alışkanlıklardan kurtulmayı ve yakalanmamayı sağlamak amacıyla 5 mart 1920 tarihinde kurulmuştur.
 16. 16. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI LÖSEV: lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edimsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
 17. 17. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI TEV : Türk Eğitim Vakfının Temel amacı yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek.
 18. 18. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği : Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür
 19. 19. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Kamu iş : üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerinin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği arttıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak, üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamakla yükümlüdür.
 20. 20. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.
 21. 21. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI TSK Mehmetcik Vakfı: Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.
 22. 22. BAZı SIVIL TOPLUM KURULUŞLARıNıN GÖREVLERI Türkiye Diyanet vakfı: İslâm dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmektir.
 23. 23. TEŞEKKÜRLER 

×