Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HAKLAR VE SORUMLULUKLAREL ELE
HAKHak;Bir özgürlüğün sağlanması için kiĢiyeAnayasa ve kanunlarla tanınmıĢ yetkilerdir. Eğitim Hakkı YaĢama Hakkı Sağ...
ÖZGÜRLÜK KiĢinin baĢkalarının buyruk ve isteklerine göre değil de,kendi isteklerine göre davranabilmesi gücüdür. Ba...
ÖZGÜRLÜK  Din ve vicdan  Özgürlüğü  Basın yayın Özgürlüğü
SORUMLULUK Sorumluluk,KiĢinin kendisine ve baĢkasına karĢı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine...
ÖRNEK SORUMLULUKLARıMıZ Gereksiz yere akan muslukları kapatmalıyız Gereksiz yere yanan lambaları söndürmeliyizBunların d...
VATANDAġ OLARAK SORUMLULUKLARıMıZ  Seçme ve seçilme hakkı  Kanunlara uymak  Vergi vermek  Askerlik yapmak
SEÇME VE SEÇILME HAKKı  Milletvekili,muhtar,belediye baĢkanı ve diğer  temsilcilerin katıldığı seçme iĢine seçim denir...
KANUNLARA UYMAK  Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar  koyar.Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize  ...
VERGI VERMEK  Devletin ihtiyaçlarını karĢılamak için insanlardan  aldığı paraya vergi denir.Vergi paraları bize  yol...
VERGI GELECEĞIMIZIN TEMINATıDıR!
ASKERLIK YAPMAK  Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan her erkek 20  yaĢına gelince askerlik yapmak zorundadır.
ĠNSAN HAKLARININ EVRENSELLĠĞĠ  En temel hakkımız ;  YAġAMA HAKKIDIR.
ANAYASAMIZ TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLER; Herkes kiĢiliğine bağlı dokunulmaz,devredilemez,vazgeçilemez temel hak ve hürriye...
TEMEL HAKLARıMıZ  Sosyal ve ekonomik haklar  KiĢi hak ve hürriyetleri  Siyasi hak ve Ödevler
KIġI HAK VE HÜRRIYETLERI  YaĢama hakkı  KiĢi dokunulmazlığı ve özgürlüğü  KiĢi hürriyeti ve güvenliği  Özel hayatı...
SOSYAL VE EKONOMIK HAKLAR  Eğitim hakkı  ÇalıĢma ve dinlenme hakkı  Sağlık çevre ve konut hakkı
SIYASI HAK VE ÖDEVLER  Seçme ve seçilme hakkı  Dilekçe hakkı  Bilgi edinme hakkı
TEġEKKÜRLER…
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haklar ve sorumluluklar el ele

7,032 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haklar ve sorumluluklar el ele

 1. 1. HAKLAR VE SORUMLULUKLAREL ELE
 2. 2. HAKHak;Bir özgürlüğün sağlanması için kiĢiyeAnayasa ve kanunlarla tanınmıĢ yetkilerdir. Eğitim Hakkı YaĢama Hakkı Sağlık Hakkı Toplantı Hakkı Vs…
 3. 3. ÖZGÜRLÜK KiĢinin baĢkalarının buyruk ve isteklerine göre değil de,kendi isteklerine göre davranabilmesi gücüdür. Bazı özgürlüklerimiz; Seyehat Özgürlüğü YerleĢme Özgürlüğü HaberleĢme Özgürlüğü DüĢünce Özgürlüğü
 4. 4. ÖZGÜRLÜK Din ve vicdan Özgürlüğü Basın yayın Özgürlüğü
 5. 5. SORUMLULUK Sorumluluk,KiĢinin kendisine ve baĢkasına karĢı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesidir. Ödevlerimizi yapmak Odamızı temiz tutmak Yatağımızı düzenlemekBunlar bazı sorumluluklarımızdır.
 6. 6. ÖRNEK SORUMLULUKLARıMıZ Gereksiz yere akan muslukları kapatmalıyız Gereksiz yere yanan lambaları söndürmeliyizBunların dıĢında vatandaĢ olarak da sorumluluklarımız vardır.
 7. 7. VATANDAġ OLARAK SORUMLULUKLARıMıZ Seçme ve seçilme hakkı Kanunlara uymak Vergi vermek Askerlik yapmak
 8. 8. SEÇME VE SEÇILME HAKKı Milletvekili,muhtar,belediye baĢkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme iĢine seçim denir.18 yaĢını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir. Seçimlere katılmak bireylerin hakkıdır.
 9. 9. KANUNLARA UYMAK Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar.Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar.Kanunlara uymayanlar cezalandırılır.Kanunlara uyulmadğı zaman toplumun düzeni bozulur.kanunlara uymazsak suçlu duruma düĢeriz
 10. 10. VERGI VERMEK Devletin ihtiyaçlarını karĢılamak için insanlardan aldığı paraya vergi denir.Vergi paraları bize yol,okul,hastane,köprü olarak geri döner.
 11. 11. VERGI GELECEĞIMIZIN TEMINATıDıR!
 12. 12. ASKERLIK YAPMAK Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan her erkek 20 yaĢına gelince askerlik yapmak zorundadır.
 13. 13. ĠNSAN HAKLARININ EVRENSELLĠĞĠ En temel hakkımız ; YAġAMA HAKKIDIR.
 14. 14. ANAYASAMIZ TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLER; Herkes kiĢiliğine bağlı dokunulmaz,devredilemez,vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
 15. 15. TEMEL HAKLARıMıZ Sosyal ve ekonomik haklar KiĢi hak ve hürriyetleri Siyasi hak ve Ödevler
 16. 16. KIġI HAK VE HÜRRIYETLERI YaĢama hakkı KiĢi dokunulmazlığı ve özgürlüğü KiĢi hürriyeti ve güvenliği Özel hayatın gizliliği Konut dokunulmazlığı YerleĢme ve seyahat özgürlüğü Din ve vicdan özgürlüğü DüĢünce ve kanaat özgürlüğü
 17. 17. SOSYAL VE EKONOMIK HAKLAR Eğitim hakkı ÇalıĢma ve dinlenme hakkı Sağlık çevre ve konut hakkı
 18. 18. SIYASI HAK VE ÖDEVLER Seçme ve seçilme hakkı Dilekçe hakkı Bilgi edinme hakkı
 19. 19. TEġEKKÜRLER…

×