Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

فائقة

892 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

فائقة

  1. 1. لله لا سهد لا قصغهمت للعهد فيه لههر هدر ، وهلن قللا هه هرع الا هدك ودعهعع صا اهلي كا ، وهلن عدد مس ، مهد ، مل سه مصعد وهم قعد هلا له معهما ٠عد را. سه
  2. 2. -عا ي ع-اعم صهههععع عا ع-ه س . . س لعصمت ي ٠عع هم مر ي ص علق ه ، ص-هم-عساهم( محت هل عو عل . لطعم . ،عع لا معم هه ال محلها ص لحل لإ ء ءم عر ص . هم. ض ، عصر . ٠ هم مع ق هم اهم « عقب ٠ للا في لمحه . كعع ء ل ععصع « عقله عا . عب ء ه . ع ، لهيبه سسسسمهيا ،عصءء-هءصسعمعع صعععن» ك كععص هم ل عةعع عم عله. هب مذ صس عم عهعهم . عل « . . مءله،كهعب . ههععءءلمعر،عم لكمه سم . سم لعام هير وه. ءمع محعع ءءسعء معحهكميمحعع ا ءء اء ح لعهععح عمير كء كعم،ء- ، ه . فعم هممعم صصعجكعمعارعسسء ملعهمسصمم عن سعيرعهص-همهعس . طعسسءسسههممءمهدسععمهعمسم هحكاهعع همها ٠ اعمهسسعهسهمء هيرك صممهما-مطهر- ماك عهس٠ء كعامل ، ، عل عهع سه صا . ال س هعع عكس همعءلا تنئئبعههع--مصمعس ا ععحههعهعس سا هم ققننلعئثعنإ عه٠ تنئئهعمرحم ثتننعء ٠ . س بمعمظقئعإ . . سا-ه. عمعم . ار معع . ٠ معه هيرك. --
  3. 3. ع مهده اوه الل ا ق ترجمة لمنعهم

×