Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuntutan pengawas upsr 2012

3,384 views

Published on

Tuntutan Pengawas UPSR

  • Be the first to comment

Tuntutan pengawas upsr 2012

  1. 1. LPM/AM 18.pin 1/05 LAMPIRAN “A” KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI SEPTEMBER / 2013 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : AHMAD YUSRI BIN ISMAIL No Kad Pengenalan : 800102-11-6131 No. Telefon : 6186495(S) (R) Gred/Kategori/ [Kumpulan (*)] : : DG 41 -- Jawatan : PPPS ( GURU PENOLONG ) Pendapatan (RM) Gaji : RM 3511.19 No Akaun : 07110-29-00001256-5 Elaun-elaun : RM 700.00 Nama Bank : BSN Jumlah : RM 4211.19 Alamat Bank : K.TERENGGANU Kenderaan Jenis/Model : PROTON WIRA No.Pendaftaran : TAF 9379 Kuasa (C.C) : 1500 c.c. Kelas Tuntutan : A/B/C/D/E (**) A Alamat Pejabat Sekolah Kebangsaan Ru Rendang, 21600 Marang, Terengganu. 09-6186495 Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat 20 Kilometer Alamat Rumah Lot 3545 Kg Banggol Katong, Serada 20050 Kuala Terengganu,Terengganu Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat 33 Kilometer KENYATAAN TUNTUTAN Waktu Bertolak Sampai 05.09.2013 (Khamis) 9.30 pagi . 1.30 petang Bertolak dari SK Ru Rendang Ke Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan taklimat UPSR 2013. Bertolak dari Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan ke rumah. Selesai tugas. 20 km 33 km 10.09.2013 (Selasa) 6.45 pagi 2.15 petang Bertolak dari Rumah Ke Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan untuk Pengawasan UPSR 2013 Bertolak dari Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan ke rumah. Selesai tugas. 33 km 33 km Tarikh Tujuan/Tempat Jarak (k.m)
  2. 2. 11.09.2013 (Rabu ) 6.45 pagi 10.30 pagi Bertolak dari Rumah Ke Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan untuk Pengawasan UPSR 2013 Bertolak dari Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan ke rumah. Selesai tugas. 33 km 33 km 12.09.2013 ( Khamis ) 6.45 pagi 5.30 petang Bertolak dari Rumah Ke Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan untuk Pengawasan UPSR 2013 Bertolak dari Pusat Peperiksaan ( TB020 ) SK Pengkalan Berangan ke rumah. Selesai tugas. 33 km 33 km JUMLAH 251 km TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Jumlah RM 175.70 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [ Resit ] : RM Bas [ Resit ] : RM Keretapi [ Resit ] : RM Feri [ Resit ] : RM Lain-Lain [ Resit ] : RM JUMLAH : RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN _____ x Elaun Makan sebanyak _______ / sehari : RM ___1__ x Elaun Harian sebanyak __RM _22.50___ / sehari : RM 22.50 JUMLAH : RM 22.50 TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) ELAUN LOJING ___ x BSH sebanyak [Resit ] RM _______ / sehari : RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : RM Bagi: 500 km pertama 251 km x 0.70 sen/km RM 175.70 501 hingga 1 000 km ….. km x 0.65 sen/km RM 1 001 km hingga 1 700 km ...... km x ...... sen/km RM 1 701 km dan seterusnya …… km x …… sen/km RM
  3. 3. ____ x Elaun Lojing sebanyak RM _______ / sehari : RM JUMLAH : RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit disertakan ] : RM Tempat Letak Kereta [ Resit ] : RM Dobi [ Resit ] : RM Pos [ Resit ] : RM Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] : RM Kerugian pertukaran matawang asing – (@3%) (Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan : Dan Brunei Darusalam sahaja) RM JUMLAH : JUMLAH TUNTUTAN : RM 198.20 PENGAKUAN PENGESAHAN PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Saya mengaku bahawa: (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM ................. telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM ................... dibuat atas urusan rasmi;dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh : 12 SEPTEMBER 2013 ....................................................... (Tandatangan) Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. Tarikh : ................................. ........................................................ (Tandatangan) ......................................................... . (Nama) .......................................................... (Jawatan) b.p.Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal Pendahuluan Diri diberi RM Tolak: Tuntutan sekarang RM
  4. 4. Baki dituntut/Baki dibayar balik RM LPM/AM 18.pin 1/05 LAMPIRAN “A” KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI DISEMBER / 2012 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : AHMAD YUSRI BIN ISMAIL No Kad Pengenalan : 800102-11-6131 No. Telefon : 6194727(S) (R) Gred/Kategori/ [Kumpulan (*)] : : DG 41 -- Jawatan : PPPS Pendapatan (RM) Gaji : RM 3061.19 No Akaun : 07110-29-00001256-5 Elaun-elaun : RM 841.80 Nama Bank : BSN Jumlah : RM 3902.99 Alamat Bank : K.TERENGGANU Kenderaan Jenis/Model : PROTON WIRA No.Pendaftaran : TAF 9379 Kuasa (C.C) : 1500 c.c. Kelas Tuntutan : A/B/C/D/E (**) A Alamat Pejabat Sekolah Kebangsaan Padang Mengkuang, 21400 Marang, Terengganu. 09-6194727 Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat 28 Kilometer Alamat Rumah Lot 3545 Kg Banggol Katong, Serada 20050 Kuala Terengganu,Terengganu Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat 26 Kilometer KENYATAAN TUNTUTAN Waktu Bertolak Sampai 03.12.2011 Tarikh Tujuan/Tempat Jarak (k.m)
  5. 5. ( Isnin ) 6.45 pagi . 1.30 petang Bertolak dari Rumah Ke Pusat Peperiksaan SPM 2012 ( TA035 ) SMK Agama Sultan Zainal Abidin Ladang untuk Pengawasan SPM 2012. Bertolak dari Pusat Peperiksaan SPM 2012 ( TA035 ) SMK Agama Sultan Zainal Abidin Ladang ke rumah. Selesai tugas. 26 km 26 km 05.12.2011 ( Rabu ) 1.00 petang . 5.30 petang Bertolak dari Rumah Ke Pusat Peperiksaan SPM 2012 ( TA035 ) SMK Agama Sultan Zainal Abidin Ladang untuk Pengawasan SPM 2012. Bertolak dari Pusat Peperiksaan SPM 2012 ( TA035 ) SMK Agama Sultan Zainal Abidin Ladang ke rumah. Selesai tugas. 26 km 26 km 08.12.2011 ( Khamis ) 10.15 pagi 5.00 petang Bertolak dari Rumah Ke Pusat Peperiksaan SPM 2012 ( TA035 ) SMK Agama Sultan Zainal Abidin Ladang untuk Pengawasan SPM 2012. Bertolak dari Pusat Peperiksaan SPM 2012 ( TA035 ) SMK Agama Sultan Zainal Abidin Ladang ke rumah. Selesai tugas. 26 km 26 km JUMLAH 156 Km TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Jumlah RM 109.20 TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi [ Resit ] : RM Bas [ Resit ] : RM Keretapi [ Resit ] : RM Feri [ Resit ] : RM Lain-Lain [ Resit ] : RM JUMLAH : RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN _____ x Elaun Makan sebanyak _______ / sehari : RM ___1__ x Elaun Harian sebanyak __ RM _22.50___ / : RM 22.50 Bagi: 500 km pertama 156 km x 0.70 sen/km RM 109.20 501 hingga 1 000 km …… km x …… sen/km RM 1 001 km hingga 1 700 km ...... km x ...... sen/km RM 1 701 km dan seterusnya …… km x …… sen/km RM
  6. 6. sehari JUMLAH : RM 22.50 TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) ELAUN LOJING ___ x BSH sebanyak [Resit ] RM _______ / sehari : RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : RM ____ x Elaun Lojing sebanyak RM _______ / sehari : RM JUMLAH : RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit disertakan ] : RM Tempat Letak Kereta [ Resit ] : RM Dobi [ Resit ] : RM Pos [ Resit ] : RM Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] : RM Kerugian pertukaran matawang asing – (@3%) (Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan : Dan Brunei Darusalam sahaja) RM JUMLAH : JUMLAH TUNTUTAN : RM 131.70 PENGAKUAN PENGESAHAN Saya mengaku bahawa: (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM ................. telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM ................... dibuat atas urusan rasmi;dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh : 21 NOVEMBER 2012 ....................................................... (Tandatangan) Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. Tarikh : ................................. ........................................................ (Tandatangan) ......................................................... . (Nama) .......................................................... (Jawatan) b.p.Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal
  7. 7. PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Baki dituntut/Baki dibayar balik RM Pendahuluan Diri diberi RM Tolak: Tuntutan sekarang RM

×