Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11. klass - Nõudlus ja pakkumine

3,763 views

Published on

Juhan Lehepuu, majandusõpetus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11. klass - Nõudlus ja pakkumine

 1. 1. NÕUDLUS JA PAKKUMINE Juhan Lehepuu
 2. 2. Leiame vastused küsimustele:  Mis on nõudlus?  Mis on nõudluselastsus?  Mis põhjustab nõudluse muutust?  Mis on pakkumine?  Mis on pakkumiselastsus?  Mis põhjustab pakkumise muutust?  Kuidas kujuneb välja turuhind?  Milline on hindade roll turumajanduses?
 3. 3.  NÕUDLUS on kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate hindadega antud ajahetkel.  NÕUDLUSSEADUS ütleb, et madalate hindadega ostavad inimesed rohkem kaupu ja teenuseid, kui kõrgete hindadega  Kolm tegurit selgitavad, miks inimesed nii käituvad: ostujõud, vähenev isiklik väärtus ja asenduskaubad.  Ostujõud suureneb hinna langedes ja väheneb hinna tõustes.
 4. 4.  Vähenev isiklik väärtus - näiteks kui autokütus on väga kallis, siis tehakse ainult hädapärased sõidud. Kui kütus on odav, tehakse ka lõbusõite.  Asenduskaupade olemasolu - paljudel toodetel on asenduskaubad. Valmisolek kasutada asenduskaupu sõltub hindadest. Näiteks, kui coca cola hind tõuseb, asendatakse see teise karastusjoogiga. Asenduskaubad on kaubad, mis rahuldavad sarnaseid vajadusi.
 5. 5.  NÕUDLUSELASTSUS näitab, kui palju hinnamuutus mõjutab nõutava kaubakoguse muutust.  Nõudluselastsust mõõdetakse tulutestiga: kogutulu = hind x müüdud kogus  Hinnatõus Kogutulu suureneb - jäik nõudlus Kogutulu väheneb - elastne nõudlus  Hinnalangus Kogutulu suureneb - elastne nõudlus Kogutulu väheneb - jäik nõudlus
 6. 6.  Kui hinnamõju on suur - elastne nõudlus  Kui hinnamõju on väike - jäik nõudlus  Nõudluselastsus on erinevatel kaupadel ja teenustel erinev järgmistel põhjustel: 1. asenduskaupade olemasolu - kui asenduskaupu on rohkem, on nõudlus tavaliselt elastsem (coca cola ja piim); 2. osatähtsus eelarvest - mida suurem see on, seda elastsem on nõudlus; 3. aeg - mida rohkem on aega inimestel kohaneda hinnamuutustega, seda elastsem on nõudlus.
 7. 7. Nõudluse muutust põhjustavad:  sissetulekute muutus;  asenduskaupade hinnamuutus;  täiendkaupade hinnamuutus. Täiendkaubad (siduskaubad) on kaubad, mida sageli tarbitakse koos;  ilma või hooaja muutus;  ostjate arvu muutus;  stiilide, maitsete, harjumuste muutus;  ootuste muutus
 8. 8. Jäätise nõudlus TG-s 20.12.2011  HIND 0,25€ 0,50€ 0,75€ 1€ 1,25€ 1,50€  NÕUTAV KOGUS 200 160 120 80 50 30
 9. 9. Jäätise nõudlus TG-s 20.12.2011 0,50 0,25 0,75 1 1,25 1,50 30 50 80 120 160 200 KOGUS HIND X X X X X X
 10. 10. PAKKUMINE  PAKKUMINE on toodete hulk, mida tootja soovib ja suudab müüa erinevate hindadega antud ajahetkel.  PAKKUMISSEADUS ütleb, et kõrgemate hindadega pakutakse rohkem kaupu ja teenuseid, kui madalate hindadega.  Pakkumiselastsus näitab, kuidas hinnamuutus mõjutab pakutavate koguste muutust.
 11. 11.  Pakkumine on elastne siis, kui 5% hinnamuutus põhjustab pakutavate koguste muutust rohkem kui 5%.  Kui pakutav kogus suureneb vähem kui 5%, siis on pakkumine jäik  Pakkumise muutust põhjustavad: 1. toote omahinna muutused; 2. tootjate arvu muutus; 3. ootuste muutus.
 12. 12. Jäätise pakkumine TG-s 17.01.2012  HIND 0,25€ 0,50€ 0,75€ 1€ 1,25€ 1,50€  PAKUTAV KOGUS 30 50 80 120 160 200
 13. 13. Jäätise pakkumine TG-s 17.01.2012 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50 30 50 80 120 160 200 X X X X X X KOGUS HIND
 14. 14. Turgu tasakaalustav hind (turuhind) 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50 30 50 80 120 160 200 X X X X X XX X X X X X KOGUS HIND NP
 15. 15. TURUHIND  On üks hind, mille eest müüjad soovivad müüa just niipalju, kui ostjad osta soovivad.  See on hind, mille juures kohtuvad nõudlus- ja pakkumiskõverad.  See on hind, mille puhul pakkumine on võrdne nõudlusega. See on ainus hind, mis “tühjendab turu”.
 16. 16. Müügihind on madalam turuhinnast  Kui müügihind on turuhinnast madalam, konkureerivad ostjad intensiivsemalt omavahel (defitsiit) ja sellega lükkavad hinda kõrgemale.  Kui hind tõuseb, väheneb nõutav kogus ja suureneb pakutav kogus.  Hind tõuseb seni, kuni jõutakse turuhinnani (tasakaaluhinnani)
 17. 17. Müügihind on kõrgem turuhinnast  Kui müügihind on turuhinnast kõrgem, konkureerivad müüjad intensiivsemalt ostjate raha pärast (ülejääk) ja sellega lükkavad hinda alla.  Kui hind langeb, suureneb nõutav kogus ja väheneb pakutav kogus.  Hind langeb seni, kuni jõutakse turuhinnani (tasakaaluhinnani)
 18. 18. Hindade roll turumajanduses  1. Normivad piiratud ressursside kasutamist – mida vähem on mingisugust kaupa, seda kõrgem on tema hind ja vähem tarbijaid ning vastupidi.  2. Motiveerivad tootmist – kõrgemad hinnad motiveerivad tootma rohkem, madalad hinnad vähem
 19. 19. Turuhinnad annavad olulist informatsiooni ja stiimuleid:  nad näitavad müüjatele milliseid kaupu ja kui palju tarbijad soovivad (mida toota?) – hinnad näitavad ära tarbijate eelistused;  nad teatavad tarbijatele soovitud kaupade tootmiskulud – kui palju maksab soovitud kaupade tootmine;  ettevõtjatel on stiimul hoida omahind võimalikult madalal – mida madalam on omahind, seda suurem on kasum.
 20. 20. Kuidas kujuneb välja turuhind?  Turuhind kujuneb välja nõudluse ja pakkumise koosmõju tulemusena

×