Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teclado Virtual TIC TAC

1,085 views

Published on

Teclado Virtual TICTAC

CEE Manuel López Navalón

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teclado Virtual TIC TAC

 1. 1. Teclado Virtual TICTAC CEE Manuel López Navalón Depto. Enxeñería Telemática Inst. Ciencias Educación Uvigo USC
 2. 2. <ul><li>Breve presentación do proxecto TICTAC </li></ul><ul><ul><li>Fundamentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Taboleiro de Conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>Teclado virtual </li></ul></ul><ul><li>Presentación das Características do teclado virtual </li></ul><ul><ul><li>De uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Técnicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Software de apoio </li></ul></ul><ul><ul><li>Hardware de apoio </li></ul></ul><ul><li>Fase na que se atopa </li></ul><ul><li>Breve demostración práctica do uso do teclado virtual. </li></ul>Esquema de traballo
 3. 3. <ul><li>Fundamentos </li></ul><ul><ul><li>A dificultade na comunicación como dous extremos dun continuo </li></ul></ul><ul><ul><li>A competencia de comprensión e expresión escrita como criterio </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimización mediante uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Lixeiros e sinxelos de crear e manexar </li></ul></ul><ul><li>Taboleiro de Conceptos </li></ul><ul><ul><li>Sinxelo de crear e xestionar </li></ul></ul><ul><ul><li>I.A. sinxela para optimizalo </li></ul></ul><ul><ul><li>Rexistro de uso, multiusuario, ordenación adaptable á mobilidade. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compactación semántica desplazamento automático e incitación á comunicación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenación adaptable ao acceso </li></ul></ul><ul><ul><li>Teclas de accesos rápidos e xestión de control de esfínteres. </li></ul></ul><ul><li>Teclado virtual </li></ul>Breve presentación do proxecto
 4. 4. <ul><li>Similar a un teclado virtual convencional, este amósase na pantalla maximizando a área adicada aos caracteres para permitir aos alumnos con discapacidade visual e ou dificultades para fixar a mirada o rastreo ou barrido de teclado. </li></ul><ul><li>Para facilitar o proceso de aprendizaxe e adaptación ao dispositivo, o teclado pode ser axustado dacordo con 5 graos cualitativos de velocidade: Moi lento a moi rápido. </li></ul><ul><li>Na propia pantalla de benvida e configuración pode seleccionarse tamén o idioma (galego ou castelán). </li></ul>Teclado virtual: características de uso I
 5. 5. <ul><li>Destacamos unha serie de diferencias clave con respecto a un QWERTY de barrido convencional: </li></ul><ul><li>As teclas de función convencionais foron resiradas. </li></ul><ul><li>Todos os símbolos foron agrupados baixo a categoría “simbolo”, similar ao que ocurre nos móbiles. </li></ul><ul><li>A liña superior usase para compactación en categorías para dirixir o barrido: vogais, consonantes, maiúsculas, números, símbolos, controis, fin. </li></ul><ul><li>As vogais aparecen primeiro, están coloreadas de xeito distintivo e ordeadas dentro da súa propia categoría dacordo cun criterior de frecuencia, iesto é, as máis usadas na lingua seleccionada aparecen primeiro. </li></ul>Teclado virtual: características de uso II
 6. 6. <ul><li>As consonantes son a seguinte categoría, tamén se atopan coloreadas distintivamente e ordeadas dacordo coa súa frecuencia na lingua seleccionada. </li></ul><ul><li>May convirte a letra seleccionada en Maiúscula. Non existe o bloqueo de maiúsculas por non ser prioritario para a expresión. </li></ul><ul><li>Os números están ordeados de xeito convencional. </li></ul><ul><li>Os símbolos dispoñibles son aqueles esenciais para a comunicación. Prescindimos, por exemplo, dos signos de apertura de interrogación e exclamación, porque os únicos realmente imprescindibles son os de peche). </li></ul><ul><li>A extensión “.com” foi incluída en conxunto como facilitador dada a súa importancia e prevalencia nas comunicacións en liña e a súa dificultade para ser tecleada mediante escaneo de pantalla. </li></ul><ul><li>Mediante o botón de control accedese a b_t / b_p/ b_l , que significan borrar todo, borrar palabra e borrar letra respectivamente. </li></ul>Teclado virtual: características de uso III
 7. 7. Exemplo: teclado castelán
 8. 8. <ul><li>Aplicación web. </li></ul><ul><li>Desenvolvida con Netbeans 6.5 e o server da aplicación é Sun Glassfish v.2. </li></ul><ul><li>A linguaxe de programación usada foi Sun Java EE5 cun entorno IceFaces. Este entorno aplica Ajax (Asynchronous JavaScript+XML) de xeito transparente ao programador. Mediante o uso desta tecnoloxía evitamos parpadeos e recargas da pantalla ademáis de reducir a súa demanda de ancho de banda, mellorando a experiencia do usuario </li></ul>Teclado virtual: características técnicas
 9. 9. <ul><li>O teclado foi programado para actuar en conxunción con outros dispositivos como os sintetizadores de voz ou programas de texto a voz. Na actualidade o teclado pode oralizar as mensaxes directamente mediante o programa “Lectura de Textos”, do proxecto Fressa </li></ul><ul><li>Para seleccionar un carácter do teclado mentres o barrido automático funciona, o usuario debe conseguir un click mediante calquera sensor adaptable á súa mobilidade (soplo, presión, tirón, parpadeo, toque, dilatación/contración, emulador de rato, etc). </li></ul>Teclado virtual: software e hardware de apoio
 10. 10. <ul><li>Na actualidade atópase pasando a súa última proba de campo nun centro con rapazas gravemente afectadas por parálise cerebral. Unha vez superado este último paso será posto a disposición do público dende a páxina do noso centro para a súa utilización libre e gratuíta. </li></ul><ul><li>Para esta fase de proba a ETSI de Telecomunicacións de uVigo modificou un rato USB convertendoo nunha entrada jack de 3.5mm. Deste xeito podemos conectar ao ordenador diferentes sensores (neste caso mercados en internet) e mesmo dispositivos adecuados a propósito. </li></ul>Situación do Teclado virtual

×