Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contos adaptados

908 views

Published on

Contos Adaptados e Accesibles nas IV Xornadas Tadega

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Contos adaptados

  1. 1. Xandre, o elefante sen sombra TADEGa Ana Belén Domínguez Besada Coordinadora do equipo “Contos Adaptados e Accesibles”
  2. 2. ‘ O Equipo de Contos’ <ul><li>Ciméntase na creación de contos adaptados e accesibles que vaian acompañados de materiais e actividades multimedia. </li></ul><ul><li>Nace do convencemento da existencia de dúas necesidades fundamentais: </li></ul><ul><ul><li>A necesidade de atender ás demandas pedagóxicas persoais e específicas de todo o alumnado. </li></ul></ul><ul><ul><li>A necesidade de traballar en prol da convivencia, da aceptación e o respecto polas diferenzas a través da dotación de materiais accesibles, e co uso das TIC. </li></ul></ul>
  3. 3. O proxecto <ul><li>Conto orixinal, adaptado e accesible (W3C), acompañado de actividades multimedia (LIM) e propostas didácticas. </li></ul><ul><li>Para todas as idades (3-8). </li></ul><ul><li>A narración do conto: </li></ul><ul><ul><li>Texto escrito en galego e castelán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imaxes Widgit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lectura en audio e a LSE, e a variante galega. </li></ul></ul><ul><li>Subvención por parte do MEC. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>O propósito é contribuír: </li></ul><ul><ul><li>Á comprensión lectora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ao uso de diferentes sistemas en contornos inclusivos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Á sensibilización e ao fomento do respecto e da integración. </li></ul></ul><ul><ul><li>Á dotación de axudas técnicas e materiais adaptados e accesibles ao profesorado e ás familias. </li></ul></ul>
  5. 5. Xandre, o elefante sen sombra <ul><li>Protagonista: Xandre. </li></ul><ul><li>Tema: o recoñecemento e a valoración positiva das pequenas, pero grandes diferenzas. </li></ul><ul><li>Argumento: un elefante nace cunha característica que o fai diferente e por ese motivo perde parte da súa identidade (a sombra). Precisará de tempo e da axuda dos demais para cambiar a mentalidade no seu entorno. </li></ul><ul><li>Partes: principio (nacemento), nó (as diferenzas físicas e o choque coa que a sociedade considera a “normalidade”) e desenlace. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>A distribución de todo o material elaborado faise a través da web de forma accesible e gratuíta. </li></ul><ul><li>Enlaces </li></ul><ul><ul><li>www.contosdexandre.net </li></ul></ul><ul><ul><li>www.tadega.net </li></ul></ul>
  7. 7. Conclusións

×