Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Promotieonderzoek LINKEDin

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Promotieonderzoek LINKEDin

  1. 1. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-2007 1 Onderzoek naar domesticatie van ICT in organisaties drs.ing. J. Taal
  2. 2. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-20072 • Wetenschapelijke vraag: “Welke factoren zijn van invloed zijn op het slagen of falen van een ICT implementatie?” Centrale vraag: • Maatschappelijke vraag: “Hoe kan meer inzicht in deze factoren worden ingezet om het succes van ICT implementaties te verhogen?”
  3. 3. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-20073 Onderzoek literatuur veranderings- management literatuur cultuur verandering literatuur Implementatie trajecten acceptatie van de ICT implementatie relevante succesfactoren visionaire succesbepalende factoren hygiënische succesbepalende factoren case studie samenvatting en rapportage voor- onderzoek hypothese veldonderzoek resultaat toetsing van het model kritische succes factoren ontwerp implementatie model
  4. 4. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-20074 De brugfunctie tussen PROCESSEN MENS TECHNIEK
  5. 5. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-20075 beheer organisatie financiële afdeling management werkwijze van gebruikers beheersing van risico's en bedreigingen vooruitgang / verbetering benodigde tijd voor dagelijks onderhoud invloed op organisatie ICT beheer beveiliging op applicatieniveau impact op eigen werkwijze efficiëntie verbetering invloed op de ondersteuning van de markt positie welzijn organisatie rendement verbetering pasbaarheid in huidige infra voordelen voor financiële afhandeling eenvoud in het gebruik kosten reductie werkwijze personeel toename in afhankelijkheid duidelijkheid in verantwoordelijkheden continuïteit en beschikbaarheid van implementatie betrokkenheid in het project betrokkenheid bij kostenaspect Implementation flower realisatie gebruikers klant voorlichting cultuur in de organisatie opleiding en training tevredenheid gebruikers kwaliteit verbetering in product of in dienstverlening kosten leveringstijd duidelijke beschrijving service / snelheidswinst ondersteuning na aanschaf draagvlak in organisatie communicatie
  6. 6. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-20076 Zeven stappenplan 1. Vaststellen onderzoeksplan 2. Verrichten van een literatuuronderzoek 3. Verrichten van een empirisch onderzoek 4. Analyseren van de onderzochte factoren 5. Ontwikkelen van het implementatiemodel 6. Evalueren van het implementatiemodel en het onderzoeken van de resultaten 7. Uitwerken van onderzoeksresultaten
  7. 7. versie 1.2.0Promotieonderzoek drs.ing. J.Taal - © copyright 20-12-20077 1 3 2 6 5 7 8 relevante factoren voor implementatie 6 4 9 ontwerp implementatie model 12 10 11 14 13 15 evaluatie en rapportage overzicht kritische succesfactoren toetsing implementatie model bedrijf N analyse resultaten analyse geschiktheid literatuur ontwerp modellen mening deskundigen seminars lezingen belanghebbende partij klant analyse resultaten analyse resultaten analyse resultaten analyse resultaten toetsing implementatie model bedrijf 1 vooronderzoek literatuur verandering management literatuur cultuur verandering recente literatuur ICT implementaties belanghebbende partij management belanghebbende partij gebruikers belanghebbende partij financiële afdeling belanghebbende partij staf afdelingen

×