Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezcenna Faktura

616 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bezcenna Faktura

  1. 1. Един следобед едно момченце се приближи до майка си, която приготвяше вечерята в кухнята и й подаде бележка, на която беше написало нещо. След като избърса ръцете си и свали престилката си, тя прочете какво пишеше на бележката :
  2. 2. - Косене на тревата в градината... 15.00 - Чистене на стаята ми тази седмица … 5.00 - Гледане на брат ми ... 5.00 - Ходене за хляб ... 0.50 - Хвърляне на боклука – цяла седимица 2.50 - Бележник с добри оценки … 50.00 - Чистене на двора ... 5.00 - ОБЩО ДЪЛЖИМИ ... 83.00
  3. 3. Майката го погледна настойчиво, докато детето стоеше в очакване. После взе химикалка и на гърба на същата бележка написа :
  4. 4. <ul><li>За това че те носих 9 месеца в корема си и ти дадох живот ... НИЩО - За толкова безсънни нощи, за това че те лекувах и се молех за теб ... НИЩО - За любовта и радостта в нашето семейство ... НИЩО - За страха и притесненията, когато се разболяваше ... НИЩО - За храна, облекло и образование ... НИЩО - За това че държа ръката ти и те подкрепям ... НИЩО </li></ul>
  5. 5. Когато момчето дочете написаното от майка му, очите му бяха пълни със сълзи . Погледна я в очите и каза : “ Обичам те, мамо ...&quot;; после взе химикалката и написа с много едри букви : “ НАПЪЛНО ИЗПЛАТЕНО ”.
  6. 6. Такива сме хората , като деца – искаме отплата за добрите дела, които вършим . Трудно е да разберем, че най-добрата отплата е ЛЮБОВТА, а тя – за наше щастие - е напълно БЕЗПЛАТНА !!!

×