Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatieavond groep 8

186 views

Published on

De Powerpoint van de informatieavond 30 oktober 2013 groep 8

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatieavond groep 8

 1. 1. Welkom  Op weg naar zelfstandigheid
 2. 2. Tijdpad * Intern overleg * Voorlopig advies van de leerkracht * Informatieavond groep 8 * Voorlichtingen ouders groep 8 VO * Groep 8 bezoeken aan VO * Open huis avonden * CITO * Definitief advies * Aanmelding VO 2014 (ouders) * Gesprekken VO leerkracht groep 8 * Bericht van plaatsing * Kennismaking nieuwe school
 3. 3. Advies vervolgonderwijs: 1. Op basis van observaties:  De persoonlijkheid van het kind • • •  Leervermogen of capaciteiten Karaktereigenschappen Belangstelling De werkhouding 2. Op basis van toetsresultaten:  De leerresultaten LVS (en eindtoets)
 4. 4. Aanvullende opmerkingen:         De leerkracht heeft een adviserende rol. VO heeft voldoende aan het gefundeerde advies van de leerkracht. Leerkracht geeft 1 niveau aan. De ontvangende VO scholen bepalen het niveau van plaatsing. Aanmelding door ouders en kind bij VO. (ma 17 en di 18 maart) Leidsters sturen digitale overdracht voor 2 april naar www.vohengelo.nl Ouders krijgen kopie ter inzage. Ouders geven in het document toestemming voor het doorsturen naar VO.
 5. 5. CITO  Rekenen/wiskunde  Taal  Begrijpend lezen  Technisch lezen  Woordenschat (reg.)  Luisteren (reg.)  Eindtoets (reg.)
 6. 6. Welk type onderwijs? • • • • • • • Praktijkonderwijs Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd theoretische leerweg Theoretische leerweg HAVO VWO (Atheneum / Gymnasium)
 7. 7. Gesprekken met het VO  Alle documenten zijn opgestuurd naar VO. (voor 2 april)  De teamleiders komen op school.  Stellen positief kritische vragen.  De leerkrachten motiveren de ingevulde formulieren.
 8. 8. AFSLUITING Vele wegen leiden naar Rome……. Heb vertrouwen in het proces en vergeet niet onderweg uit te stappen om samen met uw kind te genieten van de weg naar zelfstandigheid…..
 9. 9. Afscheid groep 8 vanuit school .  Dinsdag 1 juli (houd deze avond vrij!)  Musical of ander optreden.  Persoonlijk afscheid in de groep.  Afsluiten met hapje/drankje/dansje met heel groep 8, de leid(st)ers / leerkrachten en alle gasten.
 10. 10. Afscheidsfeest groep 8 op eigen initiatief (vanuit ouders / kinderen)  Graag over communiceren met de leid(st)ers / leerkrachten  Graag met heel groep 8 organiseren  Graag alle klasgenoten uitnodigen

×