Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball o estudi?

457 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball o estudi?

 1. 1. Estudies o treballes? Puc estudiar i treballar alhora? Vull estudiar i treballar alhora?
 2. 2. Perquè vull treballar: <ul><li>Per guanyar diners </li></ul><ul><li>Per comprar-me coses sense haver de dependre de ningú </li></ul><ul><li>Per agafar experiència amb el tracte amb altres persones </li></ul><ul><li>Per conèixer com és el “curro” </li></ul><ul><li>Perquè necessito diners per pagar-me els estudis </li></ul><ul><li>Perquè ....... </li></ul><ul><li>Perquè ....... </li></ul>Quina triaries ? Triaries més d’una?
 3. 3. Què he de fer per treballar mentre estic estudiant? - Fem una llista de prioritats: - Futur professional - Activitats extra escolars - Amics, xicota, xicot, - Obligacions familiars importants - ____(escriu la teva prioritat)_____
 4. 4. Què he de fer per treballar mentre estic estudiant? - Quin futur vull? - De què m’agradaria treballar... - Fins on vull arribar en els estudis... - Independitzar-me... - Anar a treballar i viure a un altre país - Formar una família, tenir fills, .... - __________________________
 5. 5. Què he de fer per treballar mentre estic estudiant? - Condicions per compaginar-ho - Horari de temps ocupat/temps lliure - Activitats que es poden deixar de fer... - Temps lliure disposat a “sacrificar” - Quin tipus de feina estic disposat a fer - Especulació del temps útil i temps mort - Mentre trobo feina, què faig?
 6. 6. Què he de fer per treballar mentre estic estudiant? - Que ha de dir un currículum - Nom, telefon, foto, edat, on vius - Estudis fets o que estàs fent - Experiència laboral (temps, feina feta) - Altres coneixements (informatica, idiomes) - Afeccions, interessos - Disponibilitat
 7. 7. Vale! Vull treballar! Què faig? Index - 1. EL PROCÉS D’AUTOANÀLISIS: Actituds, Aptituds, Hàbits, Coneixements, Experiència...   2. LA CARTA DE PRESENTACIÓN : Format, Contingut, Extensió,... 3. LA CREACIÓ DEL CURRICULUM VITAE: Una vegada fets els passos previs ens centrarem en el C.V.: Extensió, Contingut, Aspectes a ressaltar, Aspectes que s’han d’ometre, Format, Vocabulari, Estructura,...   4. FONTS D’INFORMACIÓ : Llista de Institucions, Organismes i Centres públics i privats, dedicats a la tramitació d’ofertes i demandes de feina a nivell nacional e internacional, així com altres possibles fonts útils de informació.  
 8. 8. Actituds: Son condicionants de la conducta (innats y adquirits) Aptituds: Predisposició per a fer una activitat física o mental. Son majoritàriament innates, però es potencien, es desenvolupen o s'atrofien , segons els estímuls oferts. Punts forts i punts débils: Què podem aprofitar o rebutjar del nostre comportament. Ho sabrem amb l'anàlisi exhaustiu dels dos punts anteriors y de nostra trajectòria personal. Depèn del l'experiència i la capacitat de ser crític con un mateix. Hàbits: Mecanismes automàtics de conducta que habitualment fem en tasques intranscendents. Èxits: Tot el què hem aconseguit en nostra trajectòria. Vale! Vull treballar! Què faig? 1.- procés d’autoanàlisi
 9. 9. Qui sóc? Cóm sóc? Pensa uns minuts en quines son les teves aptituds, actituds, hàbits i disposicions davant el mon laboral. Omplim els qüestionaris del fulletó 1
 10. 10. Introducció sobre la Carta: No fotocopiada, no “formulari”, sense faltes ortogràfiques – mecanogràfiques Primeres nocions sobre qui som: Sempre son llegides, poden impressionar favorablement o predisposar negativament. Dos tipus de carta: La que respon a una oferta concreta o l’enviada “en fred” oferint el que sabem fer Punts forts i punts débils : No repetir el CV, Resaltar lo possitiu, No pot ser massa efusiva, Dirigirla a una persona en concret. Parts de la carta: Inici: Perquè et dirigeixes a l’empresa. Fortalesses i interessos: Els teus punts forts i l’interès que tens en l’empresa. Curriculum: Solament una referència al CV que adjuntes. Final: Quedar a disposició de l’empresa Veure Model de carta adjunt Vale! Vull treballar! Què faig? 2.- Carta de presentació
 11. 11. Introducció al Currículum: És l'únic document disponible (juntament amb la carta) per a ser triat per una entrevista. El CV ha de reflectir el millor de tu, tant a nivell personal com l'expectatives laborals. El CV ha de tenir 1 o 2 fulls màxim: No utilitzis 2 paraules si ho pots escriure en 1: NO “La meva funció com a Cap de Manteniment és...” SI “Cap de Manteniment. Funcions:...” No escriguis frases inútils que no porten res de bo: NO &quot;Cuando llegué no había un plan de mantenimiento preventivo y debí ocuparme de su desarrollo e implantación&quot; SI &quot;Desarrollo e implantación del plan de mantenimiento preventivo&quot; Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 1/ 7
 12. 12. Evita &quot;frases fetes&quot; i redundants: “ Vull posar en el seu coneixement que...&quot;, Expressa una idea en cada frase Utilitza: - Paraules curtes - Frases curtes i senzilles Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 2/ 7 Això t’estalviarà un terç dels teus problemes de comunicació escrita
 13. 13. Reflexa en el CV que reuneixes les exigències del lloc de treball: No ni ha dos empreses iguals ni dos llocs de treballs iguals: Encara que siguin del mateix sector, cada empresa té unes característiques pròpies que la fa diferent de les altres Fixa’t en les característiques de l’empresa: Posa més èmfasi o destaca més aquelles característiques que més s’ajusten a l’empresa on donaràs el teu CV (tan personals com professionals) Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 3/ 7
 14. 14. El CV sempre ha de ser original: Imprimeix un original, mai fotocòpia: Recorda: El CV reflexa el teu ànim a la recerca de feina Consells pràctics: - Fotografia original, mai fotocòpies color - Paper consistent (UNE – A4) – mínim 80 g/m 2 - Color blanc, colors pastel, mai estridents - Presentació i disseny cuidats Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 4/ 7
 15. 15. Conveniència de datar el CV: Serveix de referència per a actualitzacions MAI signis el CV, ja ho fas a la carta (si es lliura en mà i sense carta, sí es por fer) Destaca les teves qualitats, però MAI MENTEIXIS: Digues la veritat, però solament aquella que interessa - Informa de les dades que t’afavoreixen, ja preguntaran les altres - Utilitza expressions que dissimulin els punts dèbils - No inventis res per quedar bé, no ho pots demostrar - Posa èmfasi en els teus punts forts Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 5/ 7
 16. 16. El CV ha d’estar ben estructurat: Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 6/ 7 Mirar el model annex i les recomanacions que inclou
 17. 17. RECORDA: 1.- El CV ha de tenir 1 o 2 fulls màxim 2.- Reflexa en el CV que reuneixes les exigències del lloc de treball 3.- El CV sempre ha de ser original 4.- El CV ha d’estar ben estructurat 5.- Conveniència de datar el CV 6.- Destaca les teves qualitats, però MAI MENTEIXIS Vale! Vull treballar! Què faig? 3.- La “creació” del CV 7/ 7

×