Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Advies van de Nationale Arbeidsraadivm tewerkstelling in de kunstensector              (Advies Nr. 1.810 – 1...
Doelstelling van het advies van de NAR • De heersende misbruiken met betrekking tot de kunstensector  een halt toe roepen...
KrachtlijnenIn de samenwerking met een sociaal bureau voor kunstenaars          (zoals t-heater) zou er niets ve...
Kleine vergoedingsregelHet gebruik van de KVR wordt behouden maar danwel binnen striktere grenzen. – Enkel bedoeld voor a...
3de betalersysteem (art. 1bis) wordtstrikter gereglementeerd (1/2)• Voorwaarden voor de kunstenaar: – Het uitoefenen van ...
3de betalersysteem (art. 1bis) wordtstrikter gereglementeerd (2/2)• Ook volgende regels rond het 3de betalersysteem worde...
Uitzonderingsregels werkloosheid• Worden uitgebreid naar scheppende kunstenaars   (art. 10 MB 26/11/1991& art.116§5KB 2...
Commissie kunstenaars• Wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van RVA en de sociale partners• Krijgt meer en concrete ta...
Meer informatie?Het volledige advies kan je nalezen op onze websiteUiteraard kan je ook steeds terecht in één van onze kan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Krachtlijnen van het advies van de Nationale Arbeids Raad (NAR) i.v.m. de tewerkstelling in de kunstensector

1,919 views

Published on

Op 17 juli heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn lang verwachte advies in verband met de tewerkstelling in de kunstensector gefinaliseerd. Dit advies is er gekomen om de heersende misbruiken in de sector een halt toe te roepen.

Het advies is een richtlijn naar de politiek en is dus zeker nog niet bindend.
Toch vinden wij het belangrijk om u reeds de krachtlijnen van dit advies mee te geven.
We hebben deze krachtlijnen voor u opgelijst in een korte en duidelijke presentatie.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Krachtlijnen van het advies van de Nationale Arbeids Raad (NAR) i.v.m. de tewerkstelling in de kunstensector

 1. 1. Advies van de Nationale Arbeidsraadivm tewerkstelling in de kunstensector (Advies Nr. 1.810 – 17/7/2012) een samenvatting – de voornaamste krachtlijnen
 2. 2. Doelstelling van het advies van de NAR • De heersende misbruiken met betrekking tot de kunstensector een halt toe roepen. • Misbruiken? – Niet-kunstenaars krijgen kunstenaarscontracten en zo onterecht de kunstenaars korting – Onterechte toetreding tot de voordelige situatie in de werkloosheid – Minimumvoorwaarden zoals afgesproken binnen de verschillende sectoren worden niet gerespecteerd – Oneigenlijk gebruik van het stelsel van „kosten eigen aan de werkgever‟ Deze misbruiken werden voornamelijk vastgesteld bij het gebruik van het derde betalersysteem.
 3. 3. KrachtlijnenIn de samenwerking met een sociaal bureau voor kunstenaars (zoals t-heater) zou er niets veranderen!
 4. 4. Kleine vergoedingsregelHet gebruik van de KVR wordt behouden maar danwel binnen striktere grenzen. – Enkel bedoeld voor artistieke activiteiten – Bedoeld voor niet-professionele activiteiten (je bouwt geen rechten op en bent niet verzekerd) – Er wordt opnieuw geopteerd om de kunstenaarskaart in te voeren – Op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij de commissie kunstenaars – Beperkt in tijd, kan vernieuwd worden en kan teruggeroepen worden in geval van misbruik
 5. 5. 3de betalersysteem (art. 1bis) wordtstrikter gereglementeerd (1/2)• Voorwaarden voor de kunstenaar: – Het uitoefenen van een professionele artistieke activiteit Ter herinnering: bv. podiumtechnici kunnen niet onder art 1bis vallen. Zij kunnen wel arbeidsovereenkomsten hebben, bv. via een SBK. – Eén of meerdere voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst ontbreken – Beschikken over een “beroepsvisum kunstenaars” uitgereikt door de commissie kunstenaars• Voorwaarden voor de opdrachtgever: – Beschikken over een specifieke erkenning van de RSZ – Gesubsidieerde organisaties waarbij de elementen van een arbeidsrelatie aanwezig zijn mogen niet meer via art 1bis werken.
 6. 6. 3de betalersysteem (art. 1bis) wordtstrikter gereglementeerd (2/2)• Ook volgende regels rond het 3de betalersysteem worden verstrengd: – Kosten aan de werkgever worden beperkt, beter geregeld en gecontroleerd – De sectorminima worden opgelegd – De kunstenaarsvrijstelling of bijdragevermindering RSZ wordt onder voorwaarden van correct gebruik geplaatst. – De vergoeding van zelfstandige kunstenaars en tewerkstelling via art 1bis moet evenwaardig zijn met de loonkost van een klassieke arbeidsovereenkomst voor een gelijkaardige prestatie.
 7. 7. Uitzonderingsregels werkloosheid• Worden uitgebreid naar scheppende kunstenaars (art. 10 MB 26/11/1991& art.116§5KB 25/11/1991)• Cumulregel (cumulatie tussen werkloosheidsuitkering & inkomsten) wordt herbekeken door RVA• Ook het aantal dagen tewerkstelling om de voordeelregeling (art.116§5KB 25/11/1991) te behouden wordt herbekeken
 8. 8. Commissie kunstenaars• Wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van RVA en de sociale partners• Krijgt meer en concrete taken• Zal werken op 3 domeinen: – Criteria bepalen voor toekenning van: • de “KVR-kaart” • het “beroepsvisum kunstenaar” • de “zelfstandigheidsverklaring” – De hierboven vermelde documenten afleveren en vernieuwen – Zich uitspreken over klachten of vragen ingediend i.v.m. bovenstaande taken
 9. 9. Meer informatie?Het volledige advies kan je nalezen op onze websiteUiteraard kan je ook steeds terecht in één van onze kantoren:t-heater Antwerpen t-heater Brugge t-heater Brussel t-heater GentSint-Jacobsmarkt 66 Smedenstraat 4 Adolphe Maxlaan 3 H.Lippensplein 92000 Antwerpen 8000 Brugge 1000 Brussel 9000 GentTel: 03 202 89 25 Tel: 050 44 20 44 Tel: 02 600 12 00 Tel: 09 264 29 63Fax: 03 231 27 33 Fax: 050 34 20 84 Fax: 02 600 12 09 Fax: 09 264 29 69Antwerpen@t- brugge@t-heater.be brussel@t-heater.be gent@t-heater.beheater.bet-heater Hasselt t-heater Leuven t-heater Luik t-heater Sint-NiklaasDemerstraat 103 Jan Cobbaertplein 1 Boulevard d‟Avroy 36 Parklaan 13 A3500 Hasselt 3000 Leuven 4000 Luik 9100 Sint-NiklaasTel: 011 26 09 40 Tel: 016 29 88 80 Tel: 04 220 57 30 Tel: 03 760 15 50Fax: 011 26 09 49 Fax: 016 29 88 89 Fax: 04 220 57 39 Fax: 03 760 15 59hasselt@t-heater.be leuven@t-heater.be luik@t-heater.be sint-niklaas@t- heater.be

×