Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redesign Playmobile.pl - case study K2 User Experience

8,426 views

Published on

Przebudowa portalu playmobile.pl - prezentacja na Polish IA Summit 2011 wygłoszona przez Paulinę Rzymską z K2 i Marcina Piotrowskiego z Play.

Published in: Design, Technology, Business
 • Be the first to comment

Redesign Playmobile.pl - case study K2 User Experience

 1. 1. Redesign portalu Playmobile.plCase study
 2. 2. Tło projektu 2
 3. 3. KlientOperator telefonii komórkowej PLAY oferuje usługi Działania Operatora w 2011 roku skupiają sięabonamentowe dla klientów indywidualnych na poszerzeniu portfolia smartfonów orazi biznesowych oraz usługi bezabonamentowe typu wprowadzeniu nowej oferty abonamentowejprepaid. - All Inclusive.W 2010 roku PLAY jako pierwszy w Polsce Obecnie z usług Sieci korzysta bliskowprowadził bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci 5 milionów klientów, co daje 10% rynku(Stan Darmowy) w ofercie na abonament i na w Polsce. Aż 7 na 10 osób przenoszącychkartę. numer do innego operatora decyduje się na ofertę PLAY.
 4. 4. ProjektPlaymobile.pl to oficjalny portal operatora telefoniikomórkowej Play, prezentujący ofertę dla klientaindywidualnego i biznesowego oraz SklepInternetowy. Obsługą serwisu od początku zajmujesię agencja interaktywna K2 Internet.Niniejsza prezentacja jest dokumentacją pracnad nową odsłoną portalu, prowadzonychintensywnie od stycznia do października 2010 rokui nadal kontynuowanych. Zakres prac obejmujeprzygotowanie nowej koncepcji architekturyinformacji, opracowanie struktury, projektówgraficznych i kodowanie.Obecnie do portalu wprowadzane są kolejne zmiany Portal playmobile.pl w 2010 rokui funkcjonalności związane z usprawnieniem procesusprzedażowego. 4
 5. 5. Współpraca K2 i PLAYWspółpraca K2 Internet i PLAY rozpoczęła się Wybrane nagrodyna początku 2006 roku, a więc od momentu wejściatej marki na polski rynek telefonii komórkowej. Kampania dla marki PlayW ciągu 5 lat przygotowano m.in. 4 odsłony portalu nagroda Effie brązowa 2010konsumenckiego, część biznesową i korporacyjnąoraz szereg miniserwisów promocyjnych.K2 zajmuje się stałą obsługą portalu playmobile.pl www.zajacmroku.ploraz kampaniami promocyjnymi. nagroda Kreatura 2009W styczniu 2009 roku Agencja ponownie wygrałaprzetarg na obsługę marki w ramach działańinteractive. www.playmobile.pl wyróżnienie Webstar 2008
 6. 6. Ewolucja portalu Play.pl Portal w 201 roku 1 6
 7. 7. Początki portalu
 8. 8. Start projektuPunktem wyjścia prac nad portalem byłowprowadzenie nowej oferty telefonii stacjonarnej(Play Domowy) oraz potrzeba jej zaprezentowaniana playmobile.pl.Zespoły K2 i Play już w grudniu 2009 roku spotkałysię na wstępnych warsztatach, podczas którychzastanawiały się jak pokazać ofertę w portalu.Ustalono, że kosmetyczne zmiany w projektachfunkcjonalnych i graficznych są niewystarczające.Zadaniem Agencji była więc kompleksowa rewizjastruktury, architektury informacji i szaty graficznejportalu.I tak rozpoczął się największy - trwający odstycznia do października 2010 - redesign w historiiportalu… 8
 9. 9. Zmiana pozycjonowania marki PLAYDodatkowym katalizatorem zmian na portalu było Kampanie wizerunkowe PLAY 2010 i 201 na billboardach 1wdrożenie nowej strategii komunikacyjnej na początku2010 roku, koncentrującej się wokół idei wolnościkontaktu bez ograniczeń.Po raz pierwszy komunikacja marki PLAY w ATLu w takdużym stopniu zaczęła opierać się na postaciach ludzkich.Zadaniem Agencji było wypracowanie rozwiązańprojektowych, które pozwolą na przeniesienietej komunikacji do portalu playmobile.pl. Kampania nowych abonamentów 201 na billboardach 1
 10. 10. Warsztaty o rynku mobilnym w Krynicy ZdrojuW styczniu 2010 roku odbyły się wspólne warsztatyK2 i PLAY poświęcone trendom w telefoniikomórkowej i strategii sprzedażowej Operatora.Ich celem było przybliżenie Agencji specyfiki rynkumobilnego – wyjaśnienie mechaniki ofert, sprzedaży,segmentacji klientów.Podczas dwudniowych sesji mogliśmy szczegółowozapoznać się z planami i strategią PLAY na rok2010 oraz podyskutować o kierunku kolejnegoredesignu portalu.Warsztaty pozwoliły nam jeszcze lepiejprzeanalizować potrzeby i wymagania biznesowePLAY, co było szczególnie pomocne we wstępnym(koncepcyjnym) etapie prac nad portalem. 10
 11. 11. Eye-tracking dotychczasowego portaluAby lepiej zrozumieć potrzeby i wymagania użytkownikówportalu zorganizowaliśmy – na prośbę PLAY - badaniaeye-trackingowe obecnego serwisu. Naszym celem byłospojrzenie na portal oczami użytkowników i zidentyfikowaniejego najsilniejszych oraz najsłabszych elementów.Badanie opierało się na serii kilku zadań jakie najczęściejwykonuje się w portalach telefonii komórkowej oraz wolnymprzeglądaniu kluczowych stron playmobile.pl i portalikonkurencji.Wyniki pokazały, że poruszanie się po serwisie generalnie niesprawiało użytkownikom większych trudności, jednak pewneproblemy pojawiły się podczas korzystania ze SklepuInternetowego. To zainspirowało nas do intensywnych pracnad poprawą procesu zakupowego w nowym portalu. 11
 12. 12. Założenia portalu PLAYKlient określił następujące wymagania wobec nowegoportalu:1. Przebudowa architektury informacji portalu tak, by jeszcze lepiej dostosować ją do dynamicznie zmieniającej się oferty.2. Wzrost konwersji w procesie zakupowym.3. Komunikowanie nowego wizerunku PLAY.4. Promowanie na portalu różnych kanałów zakupu: internet, salony, infolinia.5. Pozyskiwanie nowych klientów oraz obsługa obecnych klientów. 12
 13. 13. Użytkownicy portaluPortal playmobile.pl skierowany jest do czterech grup użytkowników: Potencjalni klienci telefonii komórkowej szukają informacji o ofercie i telefonach w PLAY Klienci innych operatorów obecnie obsługiwani przez innych operatorów komórkowych, poszukują informacji o możliwościach przeniesienia numeru do PLAY Obecni klienci chcą przedłużyć umowę z PLAY lub dokupić dodatkową ofertę na preferencyjnych warunkach Klienci biznesowi szukają informacji o ofercie i telefonach dla firm 13
 14. 14. Metodyka projektowaProjekt realizowany był zgodnie z założeniami projektowania zorientowanego na użytkownika(User-Centered Design) – metodyki wykorzystywanej w projektach K2 User Experience. Zaplanowanie procesu Analiza wymagań projektowego Ewaluacja rozwiązań Analiza kontekstu projektowych użycia Sukces! Projekt spełnia wymagania biznesowe i użytkowników Projektowanie 14
 15. 15. Realizacja
 16. 16. ProjektowaniePrace projektowe obejmowały wypracowaniekoncepcji nowego portalu, zaplanowanie strukturytreści oraz zaprojektowanie interfejsu użytkownikaw formie prototypu nowego serwisu.Następnym krokiem było projektowaniegraficzne na bazie architektury informacjiwypracowanej dzięki konsultacjom z Klientemi testom użyteczności z udziałem użytkowników.Wreszcie projekty graficzne zostały dodatkowozweryfikowane na badaniach eye-trackingowych. 16
 17. 17. Prototyp serwisuW ramach prac nad architekturą informacji Do przygotowania prototypuprzygotowano interaktywny prototyp portalu – klikalny,szczegółowy (hi-fidelity), zapewniający symulację wykorzystano program MS Visio 2010ścieżki zakupowej użytkownika. wraz z dodatkiem VisDynamica opracowanym przez TomaszaPrace prowadzono w cyklu iteracyjnym: kolejne Seroczyńskiego z K2 Internet.zmiany i ulepszenia były wprowadzane do projektufunkcjonalnego na podstawie badań, analizyeksperckiej oraz uwag klienta.Dzięki takiemu podejściu mogliśmy stale monitorować http://www.visdynamica.compostępy prac projektowych i weryfikować zgodnośćprojektu z wymaganiami Klienta i użytkowników. 17
 18. 18. Projekty funkcjonalne i graficzne Wstępny projekt architektury informacji portalu Finalny projekt graficzny strony głównej portalu 18
 19. 19. Nowa nawigacjaPogrupowanie podobnych kategorii tematycznych w większe całości pozwoliło zredukować ilość pozycjiw menu nawigacyjnym z 9 do 4, choć zakres treści się nie zmniejszył. Poprzednie menu Nowe menu
 20. 20. Nowe ścieżki użytkownikówUłatwieniem w poruszaniu się po portalu są wyraźnie wydzielone ścieżki nawigacyjnedla różnych grup użytkowników – obecnych i potencjalnych:Ścieżki zbudowano w oparciu o segmentację klientów PLAY i potrzeby, z jakimi przychodząna portal.
 21. 21. Nowy proces zakupowyJedną z istotniejszych zmian w portalu było Zakupy można rozpocząć z dowolnego miejscaprzeorganizowanie procesu zakupowego w serwisie – od strony oferty, telefonów czyod strony użytkownika. promocji.Nowy projekt zakłada większą niż dotychczas Niezależnie od miejsca, z którego użytkownikintegrację sklepu internetowego (dawniej rozpoczyna proces zakupowy, ścieżkie-Shop) z portalem. nawigacyjne w serwisie dostosowywane są do scenariusza jego wizyty.Użytkownik, korzystając z wygodnychkonfiguratorów, może w prosty i intuicyjnysposób dobrać i zakupić odpowiednią dla siebieofertę wraz z telefonem. Dotychczas zapośrednictwem portalu mógł kupić jedyniewybrane oferty. 21
 22. 22. Wyszukiwanie dynamiczneNową funkcjonalnością portalu jest wyszukiwarkaz funkcją wyszukiwania dynamicznego(„search-as-you-type”).Mechanizm ten pozwala szybciej przeszukiwaćtreści portalu ponieważ użytkownik otrzymujewstępne wyniki wyszukiwania już w trakciewpisywania hasła.Dodatkowo wyniki podzielone są na kategorietematyczne odpowiadające głównym działomportalu. W ten sposób użytkownik możez łatwością zorientować się w zakresie informacji. 22
 23. 23. Nowa stopkaBadania z użytkownikami portalu pokazały, Poprzednia wersja stopkiże stopka jest szczególnie częstowykorzystywanym elementem nawigacyjnymportalu. Projektując nowy serwis poświęciliśmyjej zatem sporo uwagi.Zawartość stopki została przebudowana zgodniez nową strukturą treści. Zredukowano ilośćlinków do najpotrzebniejszych tak, by ułatwić jej Nowa wersja stopkiprzeglądanie.Dzięki zastosowaniu białego tła w projekciegraficznym linki stały się bardziej kontrastowei czytelne.
 24. 24. Współpraca przy projekcieModel współpracy pomiędzy Agencją a Klientem obejmował organizację cyklicznychwarsztatów projektowych - minimum 1 raz w tygodniu, a w końcowej fazie projektu jeszczeczęściej. Tematem warsztatów była początkowo architektura informacji, a na dalszym etapieprac – także projekty graficzne. 24
 25. 25. Warsztaty user experienceW Laboratorium Badawczym K2 User Experiencezorganizowaliśmy dla Klienta specjalną sesjęwarsztatową poświęconą zagadnieniu user experienceoraz architektury informacji.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele działówofertowych PLAY, którzy mogli dowiedzieć się więcejo tworzeniu serwisów internetowych oraz mielimożliwość zaprojektowania swojej wersji portalu PLAY. Projekty funkcjonalne strony głównej playmobile.pl przygotowane przez zespół Oferty PLAY
 26. 26. Warsztaty dotyczącearchitektury informacjiPoczątkowo spotkania poświęcone były zebraniuwymagań biznesowych poszczególnych businessunitów PLAY do nowego portalu.Następnie służyły dyskusjom nad przygotowanymiw Agencji rozwiązaniami projektowymi.Podczas dyskusji posługiwaliśmy się wstępnymiszkicami interfejsów, które następnie byłyprzenoszone na projekty funkcjonalne i testowane z użytkownikami podczas sesji badawczych. 26
 27. 27. Warsztaty graficzneCelem spotkań było opiniowanie projektówprzygotowanych w studiu graficznym K2.Drobne zmiany i sugestie były nanoszone naprojekty bezpośrednio w trakcie spotkań.Dzięki temu mogliśmy szybko sprawdzić różnerozwiązania projektowe, zaś graficy mieli okazjęszczegółowo wyjaśnić Klientowi swoje propozycjeprojektowe. 27
 28. 28. Warsztaty z Klientem były przełomowym momentemw pracy nad portalem. Dzięki ich formule, zakładającejbezpośrednie wprowadzanie zmian do projektów, udałosię szybko i sprawnie zaakceptować wszystkiemateriały graficzne oraz wypracować satysfakcjonującydla obu stron rezultat.Marcin Strzałkowski, Art Director 28
 29. 29. Projekty graficzneK2 zaproponowało cztery linie graficznenowego portalu. Wszystkie zostały poddanebadaniom eye-trackingowym i ocenieKlienta.Zespół Portal Solutions PLAY wyłonił dwiez nich, zaś do wyboru wersji finalnejzaangażowano użytkowników portaluPlaymobile.plNa stronie wybory.playmobile.pl użytkownicymogli oddawać głosy na wybrany projekt.Zwycięska linia graficzna była dalejrozwijana.
 30. 30. Linia graficzna 1 30
 31. 31. Linia graficzna 2 31
 32. 32. Linia graficzna 3 32
 33. 33. Linia graficzna 4 33
 34. 34. Zwycięski projekt wybrany przez użytkowników
 35. 35. Nowa linia graficzna portalu
 36. 36. Finalny projekt graficzny Wersja dla klientów biznesowych Wersja dla klientów indywidualnych
 37. 37. Obszerna zawartość portalu playmobile.pl wymagałastworzenia wielu szablonów dla treści różnego typu.Wyzwaniem było zachowanie spójności graficznejw obrębie całego serwisu oraz pogodzenie wizji dwóchprojektantów. Przeprowadziliśmy długie spotkaniawewnętrzne i wielokrotne korekty projektówgraficznych, co pozwoliło nam wypracować obecnywygląd serwisu.Arek Sobczyk, Senior Graphics Designer 37
 38. 38. Założenia nowej linii graficznejKolorystykaCzcionkaTahomaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed doeiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute iruredolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eufugiat nulla pariatur. 38
 39. 39. Siatka projektowaSiatka jest podziałem układu strony, któryzapewnia porządek, logikę i nadajeinterfejsowi strukturę.Nowa siatka portalu została zaprojektowanaprzy uwzględnieniu popularnej rozdzielczościekranów monitorów 1024x768.Bazuje na 4 kolumnach i stosowana jestkonsekwentnie na wszystkich podstronachplaymobile.pl 39
 40. 40. Przykłady zastosowania siatki 40
 41. 41. HeaderyW nawiązaniu do nowego pozycjonowania marki wszystkie headery w portalu oparte są na zdjęciach.Przyjęliśmy jednak kilka wariantów, w zależności od sekcji portalu, w której aktualnie znajduje się użytkownik. Header z wewnętrzną nawigacją Header na liście promocji i stronach ofertowych Header na stronie promocji 41
 42. 42. IkonografiaIkony serwisu zaprojektował uznany ilustrator Paweł Jońca.
 43. 43. Strona główna sekcji „Telefony i modemy”
 44. 44. Lista telefonów Strona telefonu
 45. 45. Strona główna sekcji „Oferta”
 46. 46. Pierwsza wersja stron ofertowych Obecna wersja strony ofertowej (abonament)
 47. 47. Pierwsza wersja konfiguratora oferty Obecna wersja konfiguratora oferty
 48. 48. Strona główna sekcji „Promocje”
 49. 49. Lista promocji Strona promocji
 50. 50. Strona główna sekcji „Obsługa Klienta”
 51. 51. Strona tekstowa Mapa zasięgu
 52. 52. Badania z użytkownikami
 53. 53. Badania nowego portaluW trakcie projektu przeprowadzono 1 serię testów użyteczności z użytkownikamioraz 3 serie badań eye-trackingowych. Testy użyteczności sprawdzenie projektu funkcjonalnego nowego portalu wspólnie z użytkownikami – dopracowanie prototypu i poprawienie błędów Badania eye-trackingowe badania aktualnego portalu (wprowadzenie szybkich zmian przed wystartowaniem ostatecznego portalu) oraz badania nowego portalu (sprawdzenie nowych projektów graficznych w celu ich optymalizacji) Badania pilotażowe testy z udziałem pracowników PLAY – zweryfikowanie, na ile projekt funkcjonalny spełnia określone na początku wymagania biznesowe 53
 54. 54. Badaniom eyetrackingowym poddano 4 wersje projektów graficznychstrony głównej playmobile.pl:
 55. 55. Badania użytecznościnowego portaluCelem przeprowadzonego badania byłoprzetestowanie użyteczności prototypu nowegoportalu playmobile.pl oraz optymalizacjazastosowanych rozwiązań projektowych.W badaniu wykorzystano prototyp z symulacjąprocesu zakupowego (specjalnie napisanyna te potrzeby skrypt koszyku zakupowego).Przebadano główne ścieżki użycia serwisu:• Zapoznanie się z ofertą - abonamenty, promocje, przenoszenie numeru, telefony• Obsługa klienta – logowanie, znalezienie salonu, doładowanie konta• Proces zakupowy z dwóch punktów startowych - od telefonu i od abonamentu 55
 56. 56. Wnioski z badań użytecznościPod wpływem obserwacji i wniosków z badań do prototypu i projektów graficznychwprowadzono następujące zmiany:• Ogólne: Mocniejsze wyeksponowanie linków w pomocniczej nawigacji• Strona główna: Zadbanie o widoczność boksu „Przejdź do Play” oraz hasła „Przenieś numer” w projekcie graficznym• Telefony i modemy: Przebudowa strony głównej działu „Telefony i modemy” tak, by jeszcze lepiej podkreślić przejście do listy telefonów, przebudowa listy telefonów• Oferta: Przebudowa konfiguratora ofertowego z uwagi na wątpliwości badanych co do jego działania• Abonamenty: Wybór strony z konfiguratorem abonamentów zamiast pojedynczej strony każdego abonamentu 56
 57. 57. Rezultaty
 58. 58. Konwersja zakupowa z koszykaUWAGA: Na prośbę Klienta zamieszczamy dane pokazujące trendy, bez danych liczbowych. 58
 59. 59. Liczba wizyt w formularzuUWAGA: Na prośbę Klienta zamieszczamy dane pokazujące trendy, bez danych liczbowych. 59
 60. 60. Konwersja zakupowa z formularzaUWAGA: Na prośbę Klienta zamieszczamy dane pokazujące trendy, bez danych liczbowych. 60
 61. 61. Liczba zamówieńUWAGA: Na prośbę Klienta zamieszczamy dane pokazujące trendy, bez danych liczbowych. 61
 62. 62. Bilans projektu 216 ekranów architektury informacji w prototypie 204 strony dokumentacji funkcjonalnej 52 przebadane osoby podczas badań użyteczności i eyetrackingowych … a do tego wiele wersji projektów funkcjonalnych i graficznych, dziesiątki spotkań i warsztatów z Klientem
 63. 63. Autorka Paulina Rzymska User Experience Architect W K2 Internet od 2008 roku zajmuje się projektowaniem architektury informacji i user experience. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała dla marek: Play, Getin Bank, Open Finance, Noble Bank, ORLEN, PZU, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 64. 64. Zespół projektowyProject managment JavaScript development• Magdalena Zawada - account director • Łukasz Rozbicki – Web Developer• Agata Miryn – Sienkiewicz – account executive • Hubert Smusz – Senior Web Developer• Bartosz Bobrowski – senior project managerProjektowanie interakcji, architektura informacji Podziękowania• Paulina Rzymska - user experience architect • Maciej Lipiec – wsparcie projektowo-strategiczne • Paulina Makuch – realizacja badań usability • Jarosław Górecki – wsparcie obsługoweProjekt graficzny wdrożenia• Marcin Strzałkowski – art director • Michał Gołębiowski – napisanie skryptu koszyka• Arek Sobczyk - senior graphic designer na potrzeby badań użyteczności • Tomasz Seroczyński - VisDynamica.com • Tomasz Wiaderny – alternatywne projekty graficzneDevelopment szablonów HTML • Rafał Kocik – konsultacje copy• Paweł Włodarczyk – webdeveloper• Łukasz Rozbicki – webdeveloper
 65. 65. K2 User Experience to wyspecjalizowany zespół działający w Potrzebujesz konsultacji?ramach agencji K2 Internet, zajmujący się tworzeniem koncepcjidla nowych produktów interaktywnych i e-usług, projektowaniem Skontaktuj się, jeśli interesuje Cię współpraca z nami!interakcji, prowadzeniem badań z udziałem użytkowników. Maciej LipiecPomagamy naszym Klientom tworzyć udane produkty i usługi. User Experience DirectorOdkrywamy potrzeby konsumentów. e-mail: maciej.lipiec@k2.plProjektujemy ergonomiczne i efektywne aplikacje oraz serwisy tel. 510 533 592internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne (systemy iOS,Android, Symbian, Windows), interfejsy dla ekranów Katarzyna Wiśniewskadotykowych, kiosków multimedialnych, sprzętu elektronicznego. New Business DirectorKonsultujemy i testujemy użyteczność (audyty i badania e-mail: katarzyna.wisniewska@k2.plusability, eye tracking). tel. +48 (22) 448 70 21; 605 102 574Badamy skuteczność kreacji reklamowych – nie tylko wInternecie. K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A,Łączymy wysokiej klasy wiedzę psychologiczną z know-how 00-145 Warszawatechnologicznym i doświadczeniem marketingowym. tel. +48 (22) 448 70 00 fax. +48 (22) 448 71 01Naszą ofertę projektowo-badawczą znajdziesz na stronie e-mail: biuro@k2.plwww.k2.pl/ux www.k2.pl 65
 66. 66. 66
 67. 67. Źródła wybranych zdjęć• Slajd 8: http://www.flickr.com/photos/jurvetson/2261734491/sizes/z/in/photostream/• Slajd 24: http://www.flickr.com/photos/dwmoran/3729048272/• Slajd 27: http://www.flickr.com/photos/kara_allyson/4360710819• Slajd 35: http://www.flickr.com/photos/mybloodyself/3076291330/in/photostream/ 67

×