Successfully reported this slideshow.

Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych

0

Share

Loading in …3
×
1 of 39
1 of 39

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych

 1. 1. Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Styczeń 2015 Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 2. 2. Programowanie jest łatwe O ile jedynym wymaganiem jest ”to ma działać”, to dzięki dostępności: wygodnych języków programowania wysokiego poziomu zintegrowanych środowisk programistycznych wielkiej ilości gotowych bibliotek programistycznych błyskawicznej i łatwej do otrzymania zewnętrznej pomocy (StackOverflow itp.) programowanie jest naprawdę łatwe! Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 3. 3. Programowanie jest trudne Problemy pojawiają się wraz z: Ewolucją modelu biznesowego i wymagań Postępującą w czasie rozbudową projektu i akumulacją kodu Wzrostem popularności projektu i co za tym idzie liczby użytkowników Rozrostem zespołu programistycznego Rozrostem infrastruktury (liczby serwerów, liczby krajów w jakiej działa projekt, itp.) Nieuchronną w perspektywie paru lat rotacją członków zespołu Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 4. 4. Programowanie jest trudne W wyniku działnia tych czynników, prawie każdy projekt programistyczny napotyka pewne podstawowe problemy: Pogmatwanie fundamentalnej logiki biznesowej Stale rosnący czas potrzebny na wykonywanie bieżących zmian Stale rosnący czas potrzebny na wdrożenia nowo zatrudnianych programistów/programistek Rosnącą liczbę błędów Częste awarie Wolne i niestabilne działanie aplikacji pod obciążeniem Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 5. 5. Czym jest techniczna organizacja projektu? Przez techniczną organizację projektu rozumiem działanie mające na celu optymalizacje jego jakości od strony inżynieryjnej, to jest sumy poniższych jego cech: Poprawności i zgodności z wymaganiami Niezawodności Wydajności Przejrzystości dla osób dotychczas niezwiązanych z projektem Łącznego długoterminowego kosztu Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 6. 6. Czym jest techniczna organizacja projektu? Techniczna organizacja projektu odbywa się w obliczu ograniczonych zasobów czasowych, finansowych oraz ludzkich Wobec tego nie chcemy ściśle rzecz biorąc jedynie podnosić jakości inżynieryjnej w jakikolwiek sposób Chcemy dokonywać jej ciągłej ”metaoptymalizacji”, to jest: Identyfikować czynniki, które mają na nią w danej chwili największy pozytywny lub negatywny wpływ Znajdować konkretne sposoby na optymalizację tych czynników Wdrażać te sposoby poczynając od tych które dają największe ogólne zyski w stosunku do wysiłku ich wdrożenia Ta prezentacja jest próbą identyfikacji kilku takich właśnie ważnych czynników, które wydają się być wspólne dla wielu projektów Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 7. 7. Przywiązuj wagę do czytelnego układu katalogów Układ katalogów jest najbardziej podstawową metodą komunikacji podziału całego systemu na niezależne moduły Chaotyczny układ katalogów praktycznie uniemożliwia zrozumienie wysokopoziomowej architektury systemu, a w zasadzie często oznacza jej brak Dobre drzewo katalogów nie jest ani zbyt głębokie (zbyt wiele poziomów zagnieżdżenia), ani zbyt szerokie (zbyt wiele plików w jednym katalogu) Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 8. 8. Mądrze zarządzaj zależnościami Automatyzuj zarządzanie zależnościami Pieczołowicie dokumentuj zależności Gdzie są używane Jeśli ustawiona jest konkretna wersja, dlaczego? Linkuj powiązane zgłoszenia na GitHub, pull requesty, itp. Unikaj jak ognia modyfikowania zewnętrznych zależności przez monkey patching lub przez włączenie zależności w główne repozytorium Zamiast tego zgłaszaj błędy i pull requesty w orginalnym projekcie Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 9. 9. Mądrze zarządzaj zależnościami Słaby Gemfile: gem 'rails', '3.0.18' gem 'capistrano' gem 'eventmachine', '1.0.0.beta.3' gem 'will_paginate', '3.0.pre2' gem 'daemons', '1.1.4' gem 'gabba', :path => './vendor/gems/gabba' gem 'browser', :path => './vendor/gems/browser' gem 'calendar_date_select', :git => 'git://github.com/paneq/calendar_date_select', :branch => 'rails3test' ... Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 10. 10. Mądrze zarządzaj zależnościami Dobry Gemfile: # Geocoding gem 'geocoder' # PDF documents generation (for receipts, for example) gem 'prawn' gem 'prawn-table' # Excel documents generation (statistical reports, etc.) gem 'spreadsheet' # Trigger Google Analytics events from server side # Switch back to upstream after 0.0.5 is released gem 'staccato', git: 'git://github.com/tpitale/staccato' # DelayedJob gem 'delayed_job' # Revert to upstream after 4.0.3 release: # https://github.com/collectiveidea/delayed_job_active_record/issues/99 gem 'delayed_job_active_record', github: 'collectiveidea/delayed_job_active_record' Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 11. 11. Minimalizuj infrastrukturę Więcej klocków - bardziej profesjonalna architektura? Nie! Działa wolno, potrzebny nowy klocek? Rzadko! Co zmierzyłeś? Każdy nowy komponent infrastruktury: baza danych, serwer proxy, cache, ... to większe prawdopodobieństwo awarii. To także konieczność zorganizowania i utrzymywania: Monitorowania i narzędzi pomiarowych Backupu Failover-u Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 12. 12. Maksymalizuj wykorzystanie istniejącej infrastruktury Tymczasem, niektóre popularne komponenty infrastruktury oferują bogate, rzadko wykorzystywane możliwości Na przykład, w zakresie funkcji PostgreSQL oferuje: Silnik wyszukiwania pełno tekstowego (tsearch) Bazę płaskich dokumentów o wydajności porównywalnej do MongoDB (hstore) Indeksowane zapytania na dokumentach JSON (typ jsonb) Indeksowane zapytania geograficzne (moduły cube, earthdistance, PostGIS) Funkcje kryptograficzne (moduł pgcrypto) ... Wszystko to w ramach jednego procesu, wspólnego monitorowania, backup-u i failover-u, z tymi samymi metodami wykonywania pomiarów i tak dalej Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 13. 13. Nie twórz własnej infrastruktury Jeżeli uważasz, że w ramach komercyjnego projektu świetnym pomysłem będzie rozwinięcie własnej: bazy danych serwera www systemu kryptograficznego ... to prawdopodobnie jesteś w bardzo dużym błędzie Jak to się kończy? http://www.anton-pirker.at/the-big-rewrite-war-story/ Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 14. 14. Nie twórz własnej infrastruktury Udane projekty w tej przestrzeni są wynikiem: Wieloletniej pracy dziesiątków, często setek ludzi Biegłej znajomości teorii podlegającej danemu zastosowaniu Tysięcy popełnionych i naprawionych błędów Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 15. 15. Nie twórz własnej infrastruktury Jeśli naprawdę jesteś przekonana/przekonany, że masz świetny pomysł, to: Wydziel osobne repozytorium Zaprogramuj swój pomysł Dokładnie udokumentuj przynajmniej cały zewnętrzny interfejs tego programu Udostępnij projekt jako Open Source Przekonaj trzy niepodległe Ci osoby do jego używania Przekonaj się, że nikt nie chcę tego używać Usuń to repozytorium i ogarnij się Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 16. 16. Znaj wartość pisemnej dokumentacji O skomplikowanych procesach i systemach po prostu nie da się z dobrym skutkiem wyłącznie rozmawiać Ważne systemy, komponenty, procedury i standardy które nie zostały pisemnie wyspecyfikowane, nie są też raczej wysokiej jakości Praca domowa: Znajdź trzy ważne, często używane metody w swoim projekcie Napisz do każdej z nich dokumentacje np. na wzór dokumentacji API Rails Czy nie nasuwa Ci się wiele pomysłów na usprawnienia? Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 17. 17. Znaj wartość pisemnej dokumentacji Patrz też: Matematyka, fizyka i inżynieria Leslie Lamport, “Thinking for programmers” https://www.youtube.com/watch?v=4nhFqf_46ZQ Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 18. 18. Identyfikuj i dokumentuj “fundamenty” projektu Jedynym z podstawowych warunków udanej pracy zespołowej jest obecność dokumentacji najważniejszych: Serwerów i systemów Komponentów programistycznych Procedur (korzystania z kontroli wersji, code review, zgłasznia propozycji zmian) Standardów (dla wszystkich używanych technologii) Jest to jedyny sposób upewnienia się, że cały zespół posiada: Wspólne, pełne zrozumienie najbardziej podstawowych aspektów całego projektu Jednolite, systematyczne i efektywne podejście do pracy http://c2.com/cgi/wiki?ConceptualIntegrity Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 19. 19. Pisz czytelną dokumentację Stosuj zdania Wszyscy wielcy pisarze je stosowali... Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 20. 20. Pisz czytelną dokumentację Unikaj “ściany tekstu” Długie paragrafy ciągłego tekstu będą po prostu ignorowane Pisz krótkie, zrozumiałe zdania... ... ale nie stosuj skrótów innych niż najbardziej powszechnie znane Kiedy usunięcie któregokolwiek ze słów z któregokolwiek ze zdań wypacza jego sens lub czyni je niegramatycznym, osiągnąłeś cel Patrz też: Strunk & White, “The elements of style” Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 21. 21. Pisz czytelną dokumentację Myśl o swoim docelowym odbiorcy Decelowy odbiorca Twojej dokumentacji posiada oczywiście mniej informacji na temat o którym piszesz, niż Ty Pisanie dokumentacji która nie jest odbierana jako wyrwana z kontekstu wymaga świadomego wysiłku Nie pisz w pośpiechu i staraj się tłumaczyć “od początku” ... ... zwłaszcza jeśli zgłaszasz błąd w zewnętrznym projekcie Ilustruj każde ogólne sformułowanie przynajmniej jednym konkretnym przykładem Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 22. 22. Pisz czytelną dokumentację Nadaj tekstowi klarowną strukturę wizualną Dokumenty techniczne częściej są przeglądane niż czytane od początku do końca Naprzemienne czytanie kodu i zwięzłego tekstu o wyraźnej strukturze, jest znacznie łatwiejsze niż czytanie kodu na przemian z jednostajną, “powieściowej” prozą Stwórz wyraźną hierarchię: nagłówki, podnagłówki, sekcje, paragrafy, przykłady Używaj list wypunktowanych do wyliczeń, tabel i wykresów do prezentowania danych Znaj możliwości swoich narzędzi: W wiki, trackerach itp. stosuj podświetlanie składni, zwijane bloki kodu itp. W kodzie korzystaj z możliwości RDoc Niech to jakoś wygląda! Patrz też: “Grid Systems in Graphic Design”, Josef Müller-Brockmann “Elementarz stylu w typografii”, Robert Bringhurst “Detal w typografii”, Jost Hochuli Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 23. 23. Klarownie organizuj dokumentację Podstawowe dokumenty zorganizuj w Wiki, w formie drzewa, na przykład: Standardy programistyczne Ogólne zasady Kod w Ruby Modele Rails Kontrollery Rails Widoki Rails SQL HTML/CSS ... Procesy Kontrola wersji Aktualizowanie serwerów ... Przewodniki Korzystanie z Git Pisanie wydajnego kodu Zgłaszanie zmian do istniejących Gemów Tworzenie Gemów ... Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 24. 24. Klarownie organizuj dokumentację Dokumentacja mocno powiązana z kodem źródłowym powinna być częścią repozytorium Dotyczy to dokumentacji m. in.: Układu katalogów API dla najważniejszych obszarów logiki biznesowej API dla najczęściej używanych komponentów ogólnego przeznaczenia ... https://github.com/voloko/sdoc Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 25. 25. Twórz standardy dla wszystkich używanych języków W dłuższym horyzoncie czasowym brak standaryzacji dla jakiejkolwiek technologii prędzej czy później powoduje poważne problemy. Podstawę może stanowić któryś z istniejących standardów: https://github.com/narkoz/guides Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 26. 26. Standaryzuj użycie kontroli wersji Wrzucanie zmian w Git-a to nie jest jeszcze kontrola wersji Sensowna kontrola wersji to: Logicznie oddzielne zmiany w oddzielnych commitach Dokładne, czytelne opisy commitów dokumentujące kontekst dla dokonanych zmian Używanie właściwych branchów dla właściwych zmian Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 27. 27. Edukuj (siebie i innych) w zakresie pracy zespołowej Aby zespół programistyczny mógł tworzyć wysokiej jakości, spójne projekty, wszyscy programiści muszą posiadać dwie podstawowe umiejętności: Umiejętność przygotowania swojego kodu do użytku i rozbudowy przez inne osoby Umiejętność analizy istniejącego kodu pod kątem jak najlepszego dopasowania zamierzonych zmian do zamysłów oryginalnego autora tego kodu Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 28. 28. Edukuj (siebie i innych) w zakresie pracy zespołowej Bierz udział (i zachęcaj do brania udziału) w projektach Open Source Udane wprowadzenie zmiany w którymś z dojrzałych, uznanych projektów Open Source wymaga od programisty: Konkretnego pomysłu i jasnego jego zakomunikowania Lektury wskazówek dotyczących wprowadzania zmian (“Contributing guidelines”) Sensownego podziału wprowadzanej zmiany na commity i dobrego ich udokumentowania Dostosowania swojego kodu do stylu projektu Nabyte w ten sposób umiejętności są bezcenne również w komercyjnym projekcie Udane zmiany na uznanych projektach Open Source stanowią wobec tego lepszą reklamę programisty niż najpiękniejsze z CV Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 29. 29. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Niejednokrotnie błędnie podjęta decyzja projektowa skutkuje miesiącami czy wręcz latami zmarnowanego i zbędnego wysiłku implementacyjnego Rozpoznanie kiedy mamy do podjęcia decyzje o tak dużych potencjalnych konsekwencjach jest sztuką w samą sobie Niestety często decyzje te, nawet jeśli zostały rozpoznane jako ważne, są podejmowane na zasadzie: “widzimisię” “lubie bo znam” / ”nie lubie bo nie znam” “lubie bo fajna składnia” “kolega używał” Jest to jedno z podstawowych źródeł problemów projektów programistycznych Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 30. 30. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Następujące, przykładowe decyzje mają najczęściej daleko idące konsewkencje: Wybór technologii programistycznych Języka programowania Bazy danych Bibliotek ... Wybór infrastruktury Liczby serwerów Rodzaju serwerów Rozmieszczenia usług pomiędzy serwerami ... Projekt wysokopoziomowej organizacji kodu Układu katalogów, konwencji nazewniczych i używanych wzorców projektowych Dokładnego kształtu najbardziej ogólnych i najczęściej używanych modułów ... Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 31. 31. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Wszystkie ważne decyzje projektowe tego typu muszą być ugruntowane w: Jasno i precyzyjnie sformułowanych wymaganiach Wymagania które nie są od początku dokładnie znane, należy zastąpić wspólnie dokonanymi oszacowaniami i przedziałami Szacowanie to nie to samo co zgadywanie i myślenie życzeniowe Wiedzy teoretycznej z zakresu informatyki, m. in.: Algortymów Architektury komputerów Systemów operacyjnych Systemów rozproszonych Baz danych ... Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 32. 32. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Wszystkie ważne decyzje projektowe muszą być ugruntowane w: Praktycznym doświadczeniu w stosowaniu szerokiego wachlarza technologii Prototypujcie! Udanych istniejących wdrożeniach danego pomysłu czy technologii Np. w projektach Open Source Eksperymentach (metoda naukowa) Hipoteza Eksperyment Pomiar Statystyka! Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 33. 33. Ważne decyzje podejmuj metodycznie W procesie podejmowania decyzji powinny: Brać udział conajmniej dwie osoby Zostać udokumentowane i upublicznione: Znane wymagania oraz oszacowania nieznanych czynników Rozważone alternatywy, ich za i przeciw Wykonane eksperymenty, prototypy i testy Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 34. 34. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Argumentacja stojąca za ostateczną decyzją również powinna być jasno opisana, upubliczniona i znana wszystkim członkom zespołu Zespół musi być świadomy, że decyzja została podjęta racjonalnie, a nie argumentem przez autorytet Dokumentacja pozwala porównać późniejszy rzeczywisty obrót spraw z projektem i stale usprawniać proces podejmowania decyzji Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 35. 35. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Przykłady ilustrujące racjonalny proces projektowy w działaniu: Propozycja dodania funkcji generowania bezpiecznych tokenów do ActiveRecord: https://github.com/rails/rails/issues/16879 Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 36. 36. Ważne decyzje podejmuj metodycznie Metodologia podejmowania decyzji i zgłaszania zmian, na którą zgodził sie zespół, powinna sama w sobie również zostać udokumentowana Przykłady: https://wiki.postgresql.org/wiki/Submitting_a_Patch https://wiki.postgresql.org/wiki/Reviewing_a_Patch Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 37. 37. Mierz i rządź Ucz się dokonywać pomiarów i porównywać różne podejścia i implementacje John Carmack o równoległych implementacjach: https://web.archive.org/web/20140719065227/http: //www.altdev.co/2011/11/22/parallel-implementations/ Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 38. 38. Czerp inspiracje z udanych projektów https://github.com/torvalds/linux/tree/master/Documentation/ development-process https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/ ManagementStyle https://github.com/torvalds/subsurface/blob/master/README (Sekcja “Contributing”) https://wiki.postgresql.org/wiki/Development_information http://guides.rubyonrails.org/contributing_to_ruby_on_rails.html http://contribute.jquery.org/ Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych
 39. 39. Praca Zapraszamy do pracy z nami Szukamy jednego programisty z min. 2 latami doświadczenia w Rails Rails 4.2, Ruby 2.2, RSpec 3, PostgreSQL 55-65 złotych brutto za godzinę pracy (średnio 9 000 - 11 000 złotych miesięcznie) mailto:jrzeszotko@gmail.com Jarosław Rzeszótko // jrzeszotko@gmail.com Tutoria GmbH Zasady technicznej organizacji projektów programistycznych

×