Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.

2,012 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.

 1. 1. XXI. századi könyvtári ellátás III. évezred! A mozgókönyvtári szolgáltatás országos helyzete napjainkban Fehér Miklós Ófehértó, 2010. március 30.
 2. 2. A Könyvtár … <ul><li>Mi a könyvtár? Tudástranszfer-pont </li></ul><ul><li>Pusztán a hozzáférés ma már nem unikum. A nóvum a hozzáférés minőségében </li></ul><ul><li>és a hatás-kontrollban van. A tudás ugyanis minden esetben megbeszélendő dolog! </li></ul><ul><li>Hogyan illeszkedik a könyvtár a település, </li></ul><ul><li>a régió jövőképhez? Támogat, menedzsel, irányt ad! </li></ul><ul><li>Mert mindenkihez eljut, mert éppen a legfontosabbat, a tudást (elvárásokat, igényeket) </li></ul><ul><li>közvetíti és mert folyamatos jelzője a közösség folyamatainak. </li></ul><ul><li>És mi a könyvtáros? Szolga is, szakmunkás is, miközben ennél sokkal több. </li></ul><ul><li>Óriási a szerep! Hiszen a könyvtáros tudástáros! </li></ul>A könyvre kidobott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag. (Gárdonyi Géza)
 3. 3. A társadalmi megújulás részeként a könyvtári rendszer megújulása is tetten érhető <ul><li>Cél: </li></ul><ul><li>Társadalmi esélyegyenlőség, hitelesség és pontosság - megkülönböztetés nélkül, az anyagi korlátok minimalizálásával - a könyvtári (társadalmi) információk piacán. </li></ul>
 4. 4. A megújulás területei: <ul><li>Szabályozás </li></ul><ul><li>Minőségi elvárások (mérések) </li></ul><ul><li>Szolgáltatások </li></ul><ul><li>Infrastruktúra – épület </li></ul><ul><li>Infrastruktúra – informatika </li></ul><ul><li>Humán erőforrás – az erőforrásról szóló ismeretek </li></ul><ul><li>Humán erőforrás – az erőforrás ismeretei </li></ul><ul><li>Integrált ellátás </li></ul>
 5. 5. Eredmények: <ul><li>Az ellátási rendszer szempontjából fontos valamennyi könyvtár rendelkezik korszerű számítógépparkkal, helyi hálózattal, internet hozzáféréssel, integrált könyvtári rendszer-alkalmazásokkal. </li></ul><ul><li>A könyvtárak katalógusaik jelentős részét már elektronikusan is hozzáférhetővé tették. Kialakultak a közös katalogizálás (egy helyen feldolgozni, sok helyen hasznosítani) és egyéb együttműködések tárgyi és személyi feltételei. </li></ul><ul><li>A könyvtárak megjelentek az elektronikus szolgáltatások piacán, adatbázisépítőkké és tulajdonosokká váltak. </li></ul>
 6. 6. Jövőkép <ul><li>A prosperálás 7 kritériuma </li></ul><ul><li>Munkára épülő biztonság – kiszámíthatóság – tervezhetőség </li></ul><ul><li>Hagyomány- és értéktisztelet </li></ul><ul><li>Meleg, barátságos, informatív kulturális élet </li></ul><ul><li>Stabil és minőségi oktatás – képzés </li></ul><ul><li>Kényelmes egyben ösztönző sportélet </li></ul><ul><li>Minőségi, tiszta, otthonos fizikai környezet </li></ul><ul><li>Biztonságos, kiépített fizikai kapcsolat a nagyvilággal, annak bármely szférájával </li></ul><ul><li>A továbblépés útja a </li></ul><ul><li> partnerségben, az integrációban keresendő! </li></ul>
 7. 7. Az integráció során a könyvtári munkának át kell alakulnia. Kölcsönző, olvasó hely helyett szolgáltatási központ <ul><li>Jellemző folyamatok: </li></ul><ul><li>A könyvtár önmagáról alkotott képének átalakulása </li></ul><ul><li>Szolgáltató, szolgáltatás centrikusság, minőség </li></ul><ul><li>„ Hagyományos” könyvtári tevékenységek eltűnése, újak megjelenése </li></ul><ul><li>Projektszemlélet </li></ul><ul><li>Helyi érintettségű, tartalmú adatbázisok felértékelődése </li></ul>
 8. 8. A könyvtár <ul><li>Tanító </li></ul><ul><li>Szükséglet ismerő és kielégítő </li></ul><ul><li>Kapu a tudásalapú társadalomhoz Felzárkóztató, esélyteremtő intézmény Identitás és kultúraközvetítő </li></ul><ul><li>Küldetés három területen: </li></ul><ul><li>Esélyteremtés </li></ul><ul><li>Érték és hagyományőrzés </li></ul><ul><li>Új érték létrehozása </li></ul>
 9. 9. Az Integráció jelentése <ul><li>Az erőforrások osztott és célszerű alkalmazása azért, hogy az egy helyen és egy alkalommal megteremtett tudások, termékek, szolgáltatások több helyen, többszörözött formában történő felhasználása lehetővé váljon. </li></ul><ul><li>Az integráció funkció alapon kell, hogy megvalósuljon. Minden funkciónak ugyanis saját, egyedi feltételrendszere van! A könyvtári funkciók a használói csoportok mentén alakulnak! </li></ul>
 10. 10. Az integráció főbb céljai <ul><li>Fenntartói szempontból a költséghatékonyabb működés . </li></ul><ul><li>Felhasználói (azaz olvasói) szempontból jobb könyvtár . </li></ul><ul><li>Jobb épület adottságok (állomány, szolgáltatások és a használat, a hozzáférés számára) </li></ul><ul><li>Hosszabb nyitva tartás </li></ul><ul><li>Jobb állomány </li></ul><ul><li>Több szolgáltatás </li></ul><ul><li>Jobb könyvtár </li></ul><ul><li>A “jó”, vagy “jobb” könyvtár fogalmát persze eléggé nehéz meghatározni. Könnyebb “érezni” a kifejezés tartalmát. Ha mégis pontosítani szeretnénk, akkor az alábbi kritériumokat sorolhatjuk ide: </li></ul>
 11. 11. A jó könyvtár jellemzői: <ul><li>Nyugodt, barátságos légkör </li></ul><ul><li>Hosszú nyitva tartási idő </li></ul><ul><li>Önkiszolgáló elrendezés, rendszer </li></ul><ul><li>Olvasói önállóság bátorítása szakértő felhasználó-támogatás mellett </li></ul><ul><li>Széleskörű szakértelmű, barátságos, segítőkész könyvtárosok </li></ul><ul><li>Kurrens dokumentumok széles választéka böngészéshez az olvasók felmért igényeinek megfelelő válogatással </li></ul><ul><li>Megújulásra kész működés, az olvasói – felhasználói igények változásának mérése, követése </li></ul><ul><li>Egyensúly biztosítása a nyomtatott és az elektronikus információ-források között </li></ul><ul><li>Egyszerű és gyors eljárások, ügyintézés </li></ul><ul><li>A könyvtár tereiben rengeteg számítógépes munkaállomás van nyomtatóval felszerelve </li></ul><ul><li>Könnyen használható, a könyvtár minden szintjéről, helyiségéből és otthonról is elérhető katalógus mely egy felületen tartalmazza a könyvtár teljes anyagát </li></ul><ul><li>Egyszerűen és olcsón használható másológépek, szkennerek a könyvtár minden pontján, azaz bárhol tartózkodik a felhasználó, látótávolságban talál másológépet </li></ul><ul><li>Vonzó és használható épület, használatot elősegítő olvasói terek, feliratok, jelzések, nagy szabadidős övezetek (kávézó, könyvüzlet, találka pont) </li></ul><ul><li>Személyre szabott szolgáltatások </li></ul><ul><li>Hangsúlyosodó információ ellátás az információ hordozók hangsúlya helyett </li></ul>
 12. 12. Az integráció főbb céljai <ul><li>A könyvtár szempontjából: </li></ul><ul><li>Olyan erőforráshoz jutás , ami eddig csak a másik könyvtár rendelkezésére állt, de most a közös működés révén lehetővé válik az erőforrás közös, racionális használata. </li></ul><ul><li>Mindez 3 alaptétel betartása mellett valósítható meg: </li></ul><ul><li>Integrálni kizárólag az előnyök érvényesülése esetén érdemes. </li></ul><ul><li>Az előnyöknek meg kell jelenniük mindhárom érintett szereplő, azaz a fenntartók, a felhasználók és a könyvtárak esetében is. </li></ul><ul><li>Az egyik érintett szereplőnél megjelenő előny nem okozhat ugyanakkor a másik érintett szereplőnek hátrányt, illetve amilyen mértékben hátrányt okoz, olyan mértékben előnynek sem tekinthető. </li></ul>
 13. 13. Mindezek alapján a könyvtáros feladatai - ma <ul><li>A (potenciális) használók számbavétele </li></ul><ul><li>Igénykutatás </li></ul><ul><li>Szolgáltatások tértől független szervezése </li></ul><ul><li>Együttműködés, Partnerség </li></ul><ul><li>Helyi érintettségű, tartalmú adatbázis építése </li></ul><ul><li>A helyismereti információk feldolgozása és szolgáltatása megoldott-e? </li></ul><ul><li>Tisztázott-e, hogy a közösség mit ért helyismereti információn? </li></ul><ul><li>Annak tisztázása, hogy a teljesítményt kivel vetjük össze. Milyen önértékelési szempontrendszert használunk? Ehhez hogyan gyűjtjük az adatokat? </li></ul><ul><li>A helyi közösség véleménye, szándékai visszacsatolása megoldott-e? </li></ul><ul><li>Tisztázott-e, kik a partnerek, akikkel integrációban lehet tevékenykedni? </li></ul><ul><li>Kik azok, akiktől átveszünk és kik azok, akiknek átadunk információt, szolgáltatást? </li></ul>
 14. 14. És mi a könyvtár feladata – ma? <ul><li>? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>--------------- </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A fenntartó sikerességének szolgálata </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. A KSZR 5 évéről <ul><li>A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) néhány éves előkészítést követően 2005-ben született. Legalábbis a KSZR koncepciót a Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. száma </li></ul><ul><li>2005. március 7-én tette közzé. </li></ul><ul><li>2006-tól beszélhetünk megvalósult KSZR-ről. </li></ul>
 16. 16. A KSZR 5 évéről <ul><li>A KSZR szakmai koncepció – nem azonos a megvalósult finanszírozási rendszer által támogatott többcélú kistérségi társulásban működő ellátási modellel. </li></ul>
 17. 17. A mozgókönyvtári ellátásba bevont települések
 18. 18. A mozgókönyvtári ellátásba bevont települések szolgáltatók szerint
 19. 19. A KSZR 5 évéről <ul><li>112 kistérségben 1767 ellátott település (2009 évi adat) </li></ul><ul><li>Normatív támogatás révén 2006-ban mintegy 1,3 milliárd Ft </li></ul><ul><li>2007-ben mintegy 1,7 milliárd Ft </li></ul><ul><li>2008-ban mintegy 2,3 milliárd Ft </li></ul><ul><li> 2009-ben mintegy 2,1 milliárd Ft </li></ul><ul><li>került a könyvtári rendszerbe. </li></ul><ul><li>A forrás hasznosulását a KI 2008-as vizsgálata alátámasztja. A KSZR </li></ul><ul><li>könyvtári szolgáltatóhelyek sokkal jobb eredményt mutatnak fel: </li></ul><ul><li>Gyarapodás forint értéke terén Különbség 159 % </li></ul><ul><li>Gyarapodás darabszáma terén Különbség 141 % </li></ul><ul><li>Helyben használt dokumentumok száma terén Különbség 121 % </li></ul><ul><li>Kurrens folyóiratok példányszáma terén Különbség 109 % </li></ul><ul><li>14 év alatti helyben használt dokumentumok terén Különbség 70 % </li></ul><ul><li>Kurrens folyóirat címek száma terén Különbség 59 % </li></ul><ul><li>Internethozzáférések száma terén Különbség 59 % </li></ul><ul><li>Személyes könyvtárhasználatok száma terén Különbség 37 % </li></ul><ul><li>Számítógépek száma terén Különbség 15 % </li></ul><ul><li>Nyitva tartás növekedése terén Különbség 12 % </li></ul>
 20. 20. A KSZR 5 évéről <ul><li>Problémát jelent, hogy KSZR szolgáltatásra alkalmas települések könyvtárai – szabályozási és egyéb okok miatt – számos esetben nem válhattak KSZR szolgáltatókká, míg az arra nem alkalmas települési könyvtárak – forrásbevonás érdekében – sok esetben bevállalták ezt a funkciót. </li></ul><ul><li>Korszerűsítésen az általános tartalmakon túl az alábbiak érthetők: </li></ul><ul><ul><ul><li>Szolgáltató könyvtár könyvtárinformatikai rendszerének fejlesztése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szolgáltató könyvtár szállító kapacitásának fejlesztése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szolgáltató-helyek fizikai megfelelőségének kialakítása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szolgáltató-helyek technikai, könyvtárinformatikai rendszere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Állomány revízió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Állomány-nyilvántartások, katalógusok digitalizálása, web-es szolgáltatás bevezetése </li></ul></ul></ul>
 21. 21. KSZR és a Könyvtári Stratégia <ul><li>A stratégia az alábbi jövőképpel számolt : </li></ul><ul><li>„ A kistelepüléseken és a kisvárosokban élők ugyanazt a könyvtári ellátást kapják, mint amit az ODR tagkönyvtáraiban.” </li></ul><ul><li>Mára egyértelművé vált, hogy a jövőképet célszerű módosítani. Nem „ugyanarról” az ellátásról kell beszélnünk, hanem arról, hogy a kistelepüléseken és a kisvárosokban élők ugyanolyan eséllyel kapják meg a számukra szükséges és általuk igényelt ellátást, mint amilyen eséllyel egy nagyvárosi polgár kapja meg azt a könyvtári rendszer nagyobb tagjaitól. </li></ul><ul><li>Az „ugyanaz” kifejezés ugyanis a szolgáltatások egységességére utal. Ennek létrejöttével azonban tovább kell lépnünk az „azonos esély” megvalósítására. Ez nem a technológiai azonosságot, hanem azt hangsúlyozza, hogy az adott tér és szolgáltatási hely azonos eséllyel képes az ott élők igényeit szolgálni egy másik tér szolgáltatási színvonalához képest. </li></ul>
 22. 22. KSZR és Szemléletváltás <ul><li>A szemléletváltozás lényege, hogy nem könyvtári </li></ul><ul><li>intézményben, hanem könyvtári ellátásban gondolkodunk . </li></ul><ul><li>Az új rendszerben csökken a nyilvános könyvtárak száma. </li></ul><ul><li>2003-ban még 2071 nyilvános könyvtár volt, ez a szám </li></ul><ul><li>2008-ra 1312-re csökkent. </li></ul><ul><li>A KSZR rendszer a következő ellátási formákat támogatja a szolgáltatást fogadók és közvetítők szerint: </li></ul><ul><li>a) Önálló könyvtár fenntartása (3000–5000 fős településen) </li></ul><ul><li>b) Könyvtári szolgáltató helyek fenntartása (1000–3000 fős településen) </li></ul><ul><li>c) Könyvtárbuszos ellátás kiterjesztése (elsősorban 1000 fő alatt) </li></ul>
 23. 23. Szemléletváltás <ul><li>Jó irányba mutat az, hogy több helyen a megújult könyvtár egyben információs központ, közösségi hely lett. Így a KSZR az UMVP keretében meghirdetett IKSZT fejlesztési programhoz is szervesen illeszthető. Ezek az intézmények el vannak látva számítógéppel (esetenként kapcsolódva az E-Magyarország vagy a Közkincs programokhoz), azaz alkalmasak arra, hogy telekunyhó, teleház, E-pont, közművelődési intézet, könyvtár helyett egyetlen többfunkciós intézmény lássa el az eddigiek feladatait. </li></ul>
 24. 24. Problémás területek – tovább dolgozunk! <ul><ul><li>Tulajdonviszonyok </li></ul></ul><ul><ul><li>Vagyongazdálkodás </li></ul></ul><ul><ul><li>Finanszírozás megosztás </li></ul></ul><ul><ul><li>Működtetési szerződések tartalma </li></ul></ul><ul><ul><li>Jogszabály-értelmezési problémák </li></ul></ul><ul><ul><li>A szolgáltató könyvtár kritériumai </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyilvántartások </li></ul></ul><ul><ul><li>A kapott szolgáltatások minőségellenőrzése </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatikai háttér feladatai, szerepe </li></ul></ul><ul><ul><li>Statisztikai számbavétel, adatszolgáltatás </li></ul></ul>
 25. 25. A végtelen útját járjuk. De most itt a Kép a a Legenda c. diafilmből. Forrás: Neumann-Ház

×