Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hogyan fogunk közlekedni 30 év múlva? (Fleischer Tamás)

A Szkeptikus Klub 2019. szeptember 17-i rendezvénye. Fleischer Tamás ny. tudományos főmunkatársa (KRTK Világgazdasági Intézet) előadása.
Egyre több és egyre szélesebb utat építünk, a nagyvárosokban mégis egyre nagyobb a torlódás, miközben a város egyre élhetetlenebbé válik, a legtöbb teret az autók foglalják el. Mi a megoldás? Vajon a bár lassan, de mégis terjedő elektromos autók vagy az egyre okosabbnak tűnő, ám sokak által bizalmatlanul szemlélt önvezető autók megoldást jelentenek a problémára? Esetleg megosztott járművekkel kellene közlekedni, feladva a magánszemélyek autóbirtoklásának hagyományát? Van egyáltalán az autózásnak jövője? Vagy egészen másképp kellene megközelíteni az egész kérdéskört, és alapjaiból újragondolni a közlekedés rendszerét, hogy működőképes, de fenntartható és környezetbarát is legyen? Ezeket a kérdéseket feszegeti előadásában saját kutatásait is bemutatva Fleischer Tamás, a Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hogyan fogunk közlekedni 30 év múlva? (Fleischer Tamás)

 1. 1. Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ fleischer.tamas@krtk.mta.hu A Szkeptikus Klub rendezvénye Szkeptikus Társaság, Kossuth Klub Budapest, 2019. szeptember 17. HAZAI KÖZLEKEDÉSI IDŐMÉRLEG ÉS A KÖZLEKEDÉS JÖVŐJE (KÖZLEKEDÉSI DILEMMÁK: TECHNOLÓGIA, TÁRSADALOM, TÉRHASZNÁLAT, IDŐMÉRLEG, JÖVŐ)
 2. 2. Auto 1 - megjelenik az automobil + ipar 2.1 2 …futószalag, tömeggyártás, Modern idők … (kb. 1920-1970); mennyiségi szemlélet, ’ellátás’, hatékonyság, racionalitás, funkcionalitás, tipizálás/uniformizálás, hit a tervezhetőségben, fragmentálódás, éles határok, (fázis-)optimalizálás
 3. 3. Auto 2 - megjelenik az autonóm jármű + ‚ipar 4.0’ 3 …mesterséges intelligencia, hálózatok, öntanuló rendszerek, 3D nyomtatás, IoT, emberek és eszközök összekapcsolódása
 4. 4. 4  20. század eleje: megjelenik az automobil + ipar 2.1  21. század eleje: megjelenik az autonóm jármű + ‚ipar 4.0’  A közlekedés jellemző korszakai – Ipar 3.0 tanulságai (modális dominancia vs. intermodalitás) – ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben elektromos, autonóm, IoT  Térhasználat / térszennyezés – (nemzetközi trendek)  Időhasználat – (hazai és nemzetközi tapasztalatok)  Hazai közlekedési időmérleg elemzés  Összefoglaló (+ mazsolák)  Az előadás több részét kifejtő cikkek: Fleischer Tamás (2018) Gondolatok a közlekedés jövőjéről. LÉPÉSEK a fenntarthatóság felé. 23. évf. 1. szám, pp 4-7. http://real.mtak.hu/79051/1/fleischer_gondolatok_a_kozlekedes_jovojerol_lepesek18_1_u.pdf Fleischer Tamás (2019) A mobilitási szolgáltatások fenntarthatósági kérdései: társadalmi hatások, tér- és időgazdálkodás. Közlekedéstudományi Szemle 69. évf. 1. szám, pp. 49-58. DOI 10.24228/KTSZ.2019.1.6 A közlekedés jövője
 5. 5. 5  Kifogják a lovat a hintó elől: megszületik az automobil **  Tanulság: az új találmányok előbb a meglévő eszközök javított formájaként jelennek meg, a korábbi tevékenység megkönnyítésére koncentrálnak, és csak fokozatosan derül ki róluk, hogy milyen új gondolkodási pályákat (és életvitel befolyásoló pályákat) képesek megnyitni.  A korszak: a második ipari forradalom (1870-1920) folytatása, futószalag, tömeggyártás, Modern idők … kb. 1920-1970 **  Mennyiségi szemlélet, ’ellátás’, hatékonyság, racionalitás, funkcionalitás, tipizálás/uniformizálás, tervezettség  Hit a tervezhetőségben, fragmentálódás, (fázis-)optimalizálás  * A rend kedvéért: ipar 1.0: a gép megjelenése; 2.0 szén, gőz, acélsín)  ** A ló helyett motor: ez még ipar 1.0; az autógyártás vált át 2.1-re (Ford) Autó 1 és a második ipari forradalom (ipar 2.1) *
 6. 6. 6  Leszedjük a ’kocsist’ is a hintóról: megszületik az autonóm jármű  Nem tudjuk, a mai első generációs autonóm járművek ötven év múlva miben fognak a leginkább elavultnak tűnni.  A korszak: a negyedik ipari forradalom indulása, mesterséges intelligencia, hálózatok, öntanuló rendszerek, 3D nyomtatás, IoT, emberek és eszközök összekapcsolódása… kb. 2020-2070 ?  + Társadalmi, etikai, környezeti, gazdasági kockázatok  Felelősségteljes kutatás és innováció Lukovics Miklós – Udvari Beáta – Zuti Bence – Kézy Béla (2018) Az önvezető autók és a felelősségteljes innováció. Közgazdasági Szemle 65. évf. 9. szám, pp. 949-974.  * A rend kedvéért: ipar 3.0: a modernitás meghaladása / tagadása, éles elkülönülések oldódása, integráció => lesz róla szó Autó 2 és a negyedik ipari forradalom (ipar 4.0) *
 7. 7. 7  Napi, heti és éves periodicitás, véletlen hatás és trend  + trendváltás A közlekedés jellemző korszakai előtt: idősorok: periodicitás, véletlen, trend
 8. 8. Eltolódás az egyes közlekedési módok szerepében Az újabb technológia időről időre újabb domináns közlekedési módot alakít ki. Forrás: Nakicenovic, N. (1988): Dynamics of Change and Long Waves. IIASA Working Paper. IIASA, Laxenburg, Austria: WP-88-074 http://pure.iiasa.ac.at/3131/1/WP-88-074.pdf A közlekedés jellemző korszakai
 9. 9. 9  Pre-indusztriális korszak: a csatornák kiépülése  Iparosítás korszaka: a vasút diadalmenete (1.1+2.0)  Modernizáció korszaka: a gépkocsi dominanciája (2.1)  ??? (3.0) Forrás: J.H. Ausubel, C. Marchetti, & P. Meyer (1998) “Toward green mobility: the evolution of transport”, European Review, Vol. 6, No. 2, pp. 137-156. A közlekedés jellemző korszakai
 10. 10. Posztmodern időszak – nincs dominancia ‘everything goes’, mindent a maga helyén, integrációk, együttműködés, (vendégszöveg, világzene…) trendváltás intermodalitás Forrás: J.H. Ausubel, C. Marchetti, & P. Meyer (1998) “Toward green mobility: the evolution of transport”, European Review, Vol. 6, No. 2, pp. 137-156. … nyomán saját kiegészítéssel 10 vasút utak légi Maglev1836 1800 1850 1900 1950 2000 2050 1891 1946 2002 Canals Rail Roads Air Maglev 1836 1800 1850 1900 1950 2000 2050 0% 1% 2% 3% 4% 1891 1946 2002 Δt= 30 years Δt= 55 years Δt= 65 years Δt= 70 years csatornák A közlekedés jellemző korszakai Elkülönült ellátási technológia => integrált közlekedés
 11. 11. Mono-modalitás? A közlekedés jellemző korszakai
 12. 12. ’Intermodalitás’! A termelő szempontjának dominanciája helyett a felhasználó szempontja került előtérbe A közlekedés jellemző korszakai
 13. 13. 13  Technológiailag meghatározó újítások ma a közlekedésben  Alternatív meghajtás (elektromos, hibrid – majd letisztul) =>  Jármű – ember, és jármű – jármű hálózati kapcsolódás, AI, IoT  Autonóm jármű =>  De !  Ha csak a technológia érvényesül, az nem ’okos’hanem technokrata fejlődés  Cohen, Boyd (2015) The 3 Generations of Smart Cities: Inside the development of the technology driven city. https://www.fastcoexist.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities  1. lépés: a technológiavezérelt működés (az egész ipar 2.1 ilyen volt)  2. lépés: a döntéshozatal IT támogatása (’érdekében’ v. kisajátított hasznok)  3. lépés: a felhasználókkal együttműködő használat – SMART + SUS (linux, wikipedia, airbnb, uber, utinform …) ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben: a jövő
 14. 14. 14  Elektromos jármű: energia megtakarítás, -tárolás; visszatermelés előnyök gyakori indításnál, és lejtős terepen  De nem „nulla kibocsátás” => helyi üzemanyag-égetésből származó légszennyezés nincs  Máshol keletkezik a légszennyezés (az energia-előállítás módjától függően), helyben pedig nő a PM10 és PM2,5 hatás (gumiabroncs és fékbetét-kopás)  Csökken a zaj, és marad a hulladék (+ akkumulátor), és a térszennyezés  Olcsó áram, zöld besorolás, adókedvezmény => kifejezett bíztatás a gépkocsi városi használatára, azaz az ösztönzés szembe megy a fenntarthatósági követelményekkel.  További gazdasági szabályozó eszközök nem mellőzhetőek az e- jármű mellől sem.  Új domináns energiahordozó ? Modernizációs 2.0 eszme ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben (?)
 15. 15. 15  Autonóm jármű – önmagában növelheti a forgalmat (0 utas; + ösztönzés) – kiindulása a biztonság-növelés (eredet!) < – > új biztonsági kockázatok – továbbá a társadalmi érzékenység az utóbbira => biztonságban áttörés  Kulcs: autonóm jármű + hálózati folyamatirányítás => passzív forgalmi szereplővé válás  Könnyebb lemondás => autómegosztás /sharing economy/ => új trend / MaaS  Fordulatot hozhat ’térszennyezésben’  Térszennyezés: regionális szint (folytonos urbánus beépítés) – települési szint (élhetetlen, autóhoz igazított városszerkezet, centralizáció) utca szint (a közterületet kisajátító autóhasználat, parkolás)  MaaS a közforgalmú és az egyéni közlekedés közötti éles határ elmosódása,  Az (egyéni, motorizált) járművek számának radikális csökkenése  Van-e alapunk bízni ilyen horderejű változásokban? ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben: a jövő
 16. 16. 16 Napközbeni (egyéni) járműszámok alakulása London City 1999–2017. Személygépkocsi és taxi: 59%-os csökkenés; kerékpár: közel négyszereződés CityofLondon,StrategicTransportationDepartmentof theBuiltEnvironment(2018)TrafficintheCity2018. http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s91800 /Appendix%201%20- %20Traffic%20in%20the%20City%202018.pdf ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – kiindulás
 17. 17. 17 Óránkénti jármű- és gyalogosszámok London City 2017. Személygépkocsi és taxi: esti csúcs; kerékpár és gyalogos hivatásforgalom CityofLondon,StrategicTransportationDepartmentof theBuiltEnvironment(2018)TrafficintheCity2018. http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s91800 /Appendix%201%20- %20Traffic%20in%20the%20City%202018.pdf ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – kiindulás
 18. 18. 18 Párizsi régió, a gépkocsik tartózkodási helye reggel 6-tól éjfélig 15 percenként. Kék: lakóterületen várakozik. Bordó: máshol várakozik. Sárga: mozgásban ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – kiindulás Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Ameénagement d’Ile-de-France, Service de la Connaissance des Études et de la Prospective (2013) Motorisation et usage de la voiture en Ile-de-France: Enquete globale transport. 26 p. http://www.driea.ile-de-france.developpement- durable.gouv.fr/IMG/pdf/EGT_Motorisation_et_usage_de_la_voiture_en_Ile-de-France_cle17ce43.pdf Idézi:VitézyDávid(2018)Ajövővárosának közlekedése:veszélyekéslehetőségekElőadás: https://www.youtube.com/watch?v=r3NCUhFsKLs 2012 !
 19. 19. 19  Az autómegosztás perspektívájáról  ITF (2016) Shared Mobility: Innovation for Liveable Cities. OECD International Transport Forum https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf  Lisszabon 2010-es tényadatai és modellezés segítségével elvégzett kísérlet a kiteljesedett járműmegosztás hatásainak a felmérésére.  A kiinduló feltevés: valamennyi városi közlekedési igény kielégítése magánautók nélkül, megosztott taxik, továbbá nyolc- és tizenhat üléses megosztott buszok használatával. Ezen túlmenően csak a város metróhálózata és a vasúti, elővárosi hálózata marad üzemben.  A kapott eredmény szerint a mai gépkocsiállomány 3%-a elég a forgalom lebonyolítására, a kibocsátások és az energiafelhasználás egyharmadának a megtakarításával. A közparkolók területének 95%-a felszabadítható, a közlekedés költségei a felére csökkennek. A torlódások megszűnnek, ezáltal az adott útvonalak időigényének a szórása jelentősen lecsökken. A városon belül szintén kiegyenlítődik térbeli elérhetőség a (30 percen belül elérhető szolgáltatások), azaz mindenhol az a szint biztosítható, ami ma csak a terület tized részén. ‚Ipar 4.0’ a közlekedésben: a jövő
 20. 20. HAZAI KÖZLEKEDÉSI IDŐMÉRLEG ELEMZÉS Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ fleischer.tamas@krtk.mta.hu Tir Melinda MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet tir.melinda@krtk.mta.hu A Szkeptikus Klub rendezvénye Szkeptikus Társaság, Kossuth Klub Budapest, 2019. szeptember 17.
 21. 21. Közlekedési időmérleg-számítások hazai térben  Kiindulás: felkérés Területi Statisztika / Regional Statistics 2016/2 cikk Fleischer Tamás – Tir Melinda (2016) The transport in our time-budget. Regional Statistics Vol. 6. No. 2. pp. 54-94. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2016/rs06204.pdf  Fleischer Tamás – Tir Melinda (2018) Hazai közlekedési időmérleg elemzés. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 68. No. 2. pp. 7-22. http://real.mtak.hu/79655/1/07_PDFsam_KTSZ_2018_02_vegleges_u.pdf (2019-04-30-tól)  (1) Miért izgalmas, mire vagyunk kíváncsiak, miért  (2) Az időmérleg felvételek módszereiről /adatbázis, összefüggések/  (3) Egyszerű időmérleg elemzések (demográfiai, földrajzi, társadalmi helyzetet leíró magyarázó változók; összes közlekedési idő ill. módonkénti közlekedési idő függő változók)  (4) Többdimenziós variancia elemzés – térbeli összefüggés  (+) A tanulságok összefoglalása
 22. 22. Mire voltunk kíváncsiak ?  (A) Hagyományos (trip-based) szemléletű közlekedés-tervezés: jmkm, tkm  „higher speed for time saving” => a közlekedési idő az veszteség  CBA: időmegtakarítás, mint szociális hozam => ‚másra fordítható idő’  (B) Megkérdőjeleződik a társadalmi időmegtakarítás léte. (1970-es évektől)  Illich I (1974) /10-20-szoros sebesség – hol a megtakarított idő => nincs, ill. közlekedésre fordítjuk. + autó árának megkeresése stb./  Zahavi Y (1974) Travel-time Budgets and Mobility in Urban Areas /Final Report for U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration/  Marchetti C (1994) Anthropoligical Invariants in Travel Behavior. Marchetti konstans = 65 perc / fő, nap  Jones P (2009) ’Link’ and ’Place’ /a Linken töltött időt veszteségként éljük meg/
 23. 23. Mire voltunk kíváncsiak ?  (C) Nézzünk utána, hogy is van ez a ‚stabil társadalmi időráfordítás’ – nálunk és egyáltalán  Előrebocsátva az összes közlekedési időre vonatkozó összehasonlítást  [teljes népesség15-74 1986/87: 61,8 [perc/nap,fő] 1999/00: 59,4; 2009/10: 65,2]  …azaz a közlekedésre fordított átlagos fejenkénti napi közlekedési időráfordítás meglehetősen stabil, de semmiképpen nem csökken.  Ebből még nem tudjuk, vajon a körülmények nem változnak, vagy a körülmények változnak, de az emberek választásaikkal ezt kompenzálják. Pl. ha gyorsabb az utazás – messzebbre mennek 61.8 59.4 65.2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 1986/87 1999/00 2009/10 [perc/nap,fő] Felvétel időszaka
 24. 24. Időmérleg felvételek / elemzések  VILÁGGAZDASÁG 2016. 4. 5. 11:58 | Hornyák József |  Többet dolgozunk ingyen, mint pénzért  „Rengeteget dolgozunk úgy, hogy egy forintot sem kapunk érte – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kutatásából. Egy ember átlagosan napi 214 percet, vagyis három és fél órát tölt otthoni munkával, miközben csak 164 percet termelő tevékenységgel.”
 25. 25. Időmérleg felvételek / elemzések  Korai hazai időmérleg felvételek 1963, 1977, 1986/87, 1999/00, 2009/10  Szalai Sándor, Ferge Zsuzsa, Andorka Rudolf életmód kutatások, nki összehas.  Lakatos Miklós (2013) A foglalkoztatottak időfelhasználása az ingázás és a munkába járás idejének tükrében. /A sokat és extra sokat (>90 perc) ingázó foglalkoztatottak napi időfelhasználása és összehasonlítása a többiekkel/  A mi kiindulásunk fordított: még ha a összes közlekedési időráfordítás viszonylag stabil is, vajon a különböző (demográfiai, térségi, társadalmi) hátterű emberek utazási időráfordítása eltérő-e?  Farber–Páez (2011) Running to stay in place /A legtöbb utazás tovább tart, mint korábban, viszont az utazók részaránya csökken/  Gerike– Gehlert– Leisch (2015) Time use in travel surveys and time use surveys /trip-based approach vs. activity-based approach; – utóbbi kapcsolatba hozza az utazást az annak célját képező tevékenységgel => vagyis a közlekedést annak értelmével, annak szolgáltatásával !
 26. 26. Időmérleg felvételek módszeréről  Hazai időmérleg felvételek 1963, 1977, 1986/87, 1999/00, 2009/10  Kb. 10 000 fő, 15-74 ill. 10-84 éves; naplózás, több száz tevékenység. >5 perc mozgás külön tevékenység, (>10 p várakozás is) tevékenységhez (+emberhez, eszközhöz) kapcsolva. Háromféle nyers adat: A, B és C (+ még egy) ‚C’ ‚B’ és ‚A’ típusú feldolgozott adatok
 27. 27. Az időmérleg felvételek módszereiről  Hazai időmérleg felvételek 1963, 1977, 1986/87, 1999/00, 2009/10  Még mindig 2009/10: eltérés az összehasonlítható (15-74 éves) és a rendelkezésre álló (10-84 éves) adatbázisból való számításoknál A teljes, közlekedésre fordított idő 2009/10 A teljes felmért népesség naponta közlekedéssel töltött ideje (‘A’ mutató) [perc/nap, fő] A közlekedők aránya a teljes felmért népességben (Series ‘B’) [%] A közlekedők által naponta közlekedéssel töltött idő (‘C’ mutató) [perc/nap, fő] 10-84 éves korcsoportok 62,3 p 78,6 % 79,3 p 15-74 éves korcsoportok 65,2 p 80,6 % 80,8 p 18-69 éves korcsoportok 66,7 p 81,7 % 81,6 p
 28. 28. Időmérleg felvételek módszeréről  Hazai időmérleg felvételek 1963, 1977, 1986/87, 1999/00, 2009/10  Milyen függő változóink vannak, és milyen magyarázó változókkal dolgoztunk Gyalogos Kerék- páros Helyi közösségi Távolsági közösségi Motor / szgk Egyéb mód Összes közlekedés
 29. 29. Időmérleg felvételek módszeréről  Hazai időmérleg felvételek 1963, 1977, 1986/87, 1999/00, 2009/10  Milyen függő változóink vannak, és milyen magyarázó változókkal dolgoztunk Demográfiai, térségi és társadalmi háttérre vonatkozó magyarázó változók Gyalogos Kerék- páros Helyi közösségi Távolsági közösségi Motor / szgk Egyéb mód Összes közlekedés Nem Életkor Megye Település jogállása Végzettség Munkaerőpiaci státusz
 30. 30. Időmérleg felvételek módszeréről  Hazai időmérleg felvételek 1963, 1977, 1986/87, 1999/00, 2009/10  Milyen függő változóink vannak, és milyen magyarázó változókkal dolgoztunk Gyalogos Kerék- páros Helyi közösségi Távolsági közösségi Motor / szgk Egyéb mód Összes közlekedés Nem Életkor Megye Település jogállása Végzettség Munkaerőpiaci státusz Demográfiai, térségi és társadalmi háttérre vonatkozó magyarázó változók
 31. 31. G K H T M E K N É M J V M Egyszerű időmérleg elemzések
 32. 32. G K H T M E K N É M J V M Egyszerű időmérleg elemzések
 33. 33. G K H T M E K N É M J V M Egyszerű időmérleg elemzések settlement status tip_bike A 2009/10 Budapest 0,6 0,6 County centres 4,0 4,0 3,215371 Other towns 8,2 8,2 5,5 Villages 6,1 6,1 relativ szórás0,584613 settlement status tip_bike B 2009/10 Budapest 1,3 1,3 County centres 7,9 7,9 7,550502 Other towns 18,0 18,0 12,5 Villages 15,3 15,3 relativ szórás0,60404 settlement status tip_bike C 2009/10 Budapest 48,9 48,9 County centres 51,2 51,2 4,899319 Other towns 45,3 45,3 44 Villages 39,9 39,9 relativ szórás0,111348 0,6 4,0 8,2 6,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Budapest County centres Other towns Villages [m in u te/d a y, ca p ] Settlement status Time spent with cycling [daily minute per capita] in the total population by settlement status in 2009/10 1,3 7,9 18,0 15,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Budapest County centres Other towns Villages [p e r ce n t] Settlement status Percent of cycling population [%] by settlement status in 2009/10 48,9 51,2 45,3 39,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Budapest County centres Other towns Villages [m in u te /d ay, cap ] Settlement status Time spent with cycling [daily minute per capita] by the cycling population and by settlement status in 2009/10
 34. 34. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 gyaloglás; 21.0; 33% kerékpározás; 5.5; 9% Helyi közforgalmú; 9.9; 16% Távolsági közforgalmú; 5.0; 8% Gépkocsi/motor; 18.6; 30% Egyéb módok; 2.3; 4% A közlekedési időfelhasználás megoszlása az egyes közlekedési módok között 2009/10 [perc/nap, fő] Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása közlekedési módok szerint
 35. 35. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása közlekedési módok szerint
 36. 36. Egyszerű időmérleg elemzések ‚C’ ‚B’ és ‚A’ típusú feldolgozott adatok 1987-2000-2010 Összes közlekedés, (15-74 évesek!) [perc/nap, fő] átlag változása közlekedési módok szerint 55.1 13.8 25.1 9.2 18.2 10.7 49.9 11.5 17.9 8.1 20.8 12.0 45.0 13.0 15.8 6.3 29.1 7.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 Gyaloglás Kerékpár Helyi közforgalmú Távolsági közforgalmú Szgk & motor Egyéb módok [százalék] Közlekedési mód A közlekedő népesség aránya [%] közlekedési mód és a felvétel időszaka szerint 1986/87 1999/00 2009/10 39.0 40.2 59.2 76.7 60.0 19.0 40.3 39.1 59.2 80.9 67.6 29.8 46.3 44.1 66.7 82.5 70.1 31.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Gyaloglás Kerékpár Helyi közforgalmú Távolsági közforgalmú Szgk & motor Egyéb módok [perc/nap,fő] Közlekedési mód A közlekedő népesség átlagos napi közlekedéssel töltött ideje [perc/nap, fő] közlekedési módok és a felvétel időszaka szerint 1986/87 1999/00 2009/10 21.4 5.6 14.9 7.0 10.9 2.0 20.1 4.5 10.6 6.5 14.1 3.6 20.9 5.8 10.5 5.2 20.4 2.5 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Gyaloglás Kerékpár Helyi közforgalmú Távolsági közforgalmú Szgk & motor Egyéb módok [perc/nap,fő] Közlekedési mód A teljes népesség átlagos napi közlekedésre fordított ideje [perc/nap, fő] közlekedési mód és a felvétel időszaka szerint 1986/87 1999/00 2009/10
 37. 37. Összes közlekedés, 62.3 [perc/nap, fő] átlag eloszlása nemek szerint SD = 7,35 67.7 57.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Male Female [perc/nap,fő] Nemek A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] nemek szerint, 2009/10 Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 38. 38. Szgk+m közlekedés, 18.6 [perc/nap, fő] átlag eloszlása nemek szerint SD = 8,73 25.1 12.8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Male Female [perc/nap,fő] Nemek A teljes népesség szgk/motor közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] nemek szerint, 2009/10 Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 39. 39. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 58.0 86.8 87.6 75.4 72.1 64.2 70.7 69.1 60.5 56.7 45.2 43.7 38.6 27.6 23.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [perc/nap,fő] Korcsoportok A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] korcsoportok szerint, 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése életkor szerint SD = 19,61
 40. 40. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 58.0 86.8 87.6 75.4 72.1 64.2 70.7 69.1 60.5 56.7 45.2 43.7 38.6 27.6 23.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [perc/nap,fő] Korcsoportok A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] korcsoportok szerint, 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése életkor szerint SD = 19,61
 41. 41. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése életkor és közlekedési módok szerint 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [perc/nap,fő] Korcsoport A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] korcsoportok és közlekedési módok szerint, 2009/10 gyalogos kerékpáros helyi közforgalmú távolsági közforgalmú gépkocsi & motor egyéb módok
 42. 42. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 43. 43. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 44. 44. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 45. 45. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 46. 46. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 47. 47. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 48. 48. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 49. 49. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 50. 50. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 51. 51. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 52. 52. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 53. 53. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 54. 54. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 55. 55. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 56. 56. Egyszerű időmérleg elemzések Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása életkor és közlekedési módok szerint
 57. 57. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 10.2 8.9 18.5 24.6 26.7 27.7 32.8 24.9 21.9 17.9 12.4 8.2 7.8 1.9 3.4 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [perc/nap,fő] Korcsoportok A teljes népesség szgk/motor közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] korcsoportok szerint, 2009/10 Átlagos motor/szgk közlekedési idő 18.6 [perc/nap, fő] eloszlása életkor szerint SD = 9,67
 58. 58. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos motor/szgk közlekedési idő 18.6 [perc/nap, fő] eloszlása életkor és nem szerint 8.8 9.7 22.9 32.2 33.3 37.7 43.5 30.4 29.2 28.7 18.2 13.2 7.6 2.2 5.8 11.6 7.9 14.3 16.2 20.0 17.9 21.6 20.0 14.2 9.6 7.6 4.7 8.0 1.7 2.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [perc/nap,fő] Korcsoport Gépkocsi/motoros közlekedés időtartama [perc/nap, fő] a 10-84 éves népességben korcsoportok és nemek szerint, 2009/10 férfiak nők
 59. 59. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 10.2 8.9 18.5 24.6 26.7 27.7 32.8 24.9 21.9 17.9 12.4 8.2 7.8 1.9 3.4 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [minute/day,cap] Age groups A teljes népesség szgk/motor közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] korcsoportok szerint, 2009/10 6.7 19.5 19.7 13.8 9.9 9.7 8.9 10.9 7.6 7.0 6.3 6.5 6.5 4.2 3.2 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 [perc/nap,fő] Korcsoportok A teljes népesség helyi közforgalmú közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] korcsoportok szerint, 2009/10 Átlagos helyi közforgalmi közlekedési idő 9.9 [perc/nap, fő] eloszlása életkor szerint SD = 4,91
 60. 60. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 [perc/nap,fő] Megyék A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] megyék szerint, 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése megyék szerint SD = 6,16 Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 61. 61. Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése megyék szerint SD = 6,16 < 57 min > 65 min 60,3 - 65 min 57 - 60,3 min Átlagos közlekedési idő alapján négy quartilisra osztott megyék > 65 min 60,3 - 65 min 57 - 60,3 min < 57 min Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 62. 62. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 [perc/nap,fő] Megyék A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] megyék szerint, 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése megyék szerint SD = 6,16 Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 63. 63. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 [perc/nap,fő] Megyék A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] megyék és közlekedési módok szerint, 2009/10 other modes cycling local public reg/long public motor & car walking Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése megyék és közlekedési módok szerint Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 64. 64. Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése megyék és közlekedési módok szerint other modes cycling local public reg/long public motor & car walking 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 [perc/nap,fő] A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] megyék és közlekedési módok szerint, 2009/10 other modes cycling local public reg/long public motor & car walking Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 65. 65. 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 [minutes/day,cap] Megyék A teljes népesség kerékpár-közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] megyék szerint, 2009/10 Átlagos kerékpáros közlekedési idő 5,5 [perc/nap, fő] eltérése megyék szerint SD = 4,38 Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 66. 66. Átlagos kerékpáros közlekedési idő 5.5 [perc/nap, fő] eltérése megyék szerint SD = 4,38 Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 2x mean - 4x mean 1x mean - 2x mean 1/2* mean - 1x mean 1/4* mean - 1/2* mean X 1/8* mean - 1/4* mean (empiy cathegory) < 1/8mean
 67. 67. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 75.0 61.2 58.5 59.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Budapest County centres Other towns Villages [perc/nap,fő] Settlement status A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] a település jogállása szerint, 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62,3 [perc/nap, fő] eltérése a település jogállása szerint SD = 7,65 A Napi közlekedési idő fejenként Népesség 10-84 éves Teljes közlekedési idő Teljes közlekedési idő Népesség 10-84 éves [perc/nap, fő] [fő] [perc] [%] [%] Budapest 75,0 1 536 464 115 250 930 21,1 17,6 Megyeszékhely 61,2 1 802 868 110 302 223 20,2 20,6 További városok 58,5 2 760 377 161 556 649 29,6 31,5 Községek 59,9 2 650 376 158 754 230 29,1 30,3 8 750 085 545 864 032 100 100
 68. 68. Egyszerű időmérleg elemzések Átlagos kerékpáros közlekedési idő [perc/nap, fő] változása időben a település jogállása szerint 15-74 évesek ! 0.3 0.4 0.7 2.1 2.3 4.3 7.6 6.9 8.68.3 5.7 6.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 1986/87 1999/00 2009/10 [perc/nap,fő] Felvétel időszaka Kerékpározással töltött idő [perc/nap, fő] a 15-74 éves népességben települési jogállás és a felmérés időszaka szerint Budapest Megyeszékhely A többi város Községek
 69. 69. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 26.8 9.4 4.7 6.4 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Budapest County centres Other towns Villages [perc/nap,fő] Település jogállása A teljes népesség helyi közforgalmú közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] a település jogállása szerint, 2009/10 Helyi ill. távolsági közforgalmú közlekedési idő alakulása a település jogállása szerint SD = 10,15
 70. 70. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 26.8 9.4 4.7 6.4 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Budapest County centres Other towns Villages [perc/nap,fő] Település jogállása A teljes népesség helyi közforgalmú közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] a település jogállása szerint, 2009/10 2.8 2.8 4.9 7.6 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Budapest County centres Other towns Villages [perc/nap,fő] Település jogállása A teljes népesség távolsági közforgalmú közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] a település jogállása szerint, 2009/10 Helyi ill. távolsági közforgalmú közlekedési idő alakulása a település jogállása szerint SD = 2,3
 71. 71. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62,3 [perc/nap, fő] eltérése iskolai végzettség szerint SD = 8,49 53.4 58.3 70.8 69.5 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Általános iskola vagy kevesebb Szakképzett Érettségizett Felsőfokú végzettség [perc/nap,fő] Iskolai végzettség A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, fő] iskolai végzettség szerint, 2009/10 A Közlekedési időfelhasználás fejenként és naponta Népesség Összes közlekedési időfelhasználás Összes közlekedési időfelhasználás Népesség [perc/nap, fő] 11-85 éves korcsoportok / 2011 [minute] [%] [%] Általános iskola vagy kevesebb 53,4 2 977 507 159 022 049 29,3 34,0 Szakképzett 58,3 1 805 051 105 266 263 19,4 20,6 Érettségizett 70,8 2 489 424 176 201 523 32,4 28,5 Felsőfokú végzettség 69,5 1 478 103 102 669 416 18,9 16,9 8 750 085 543 159 252 100,0 100,0
 72. 72. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos motoros/szgk közlekedési idő 18,6 [perc/nap, fő] eltérése iskolai végzettség szerint SD = 9,34 8.0 19.1 22.2 30.7 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Általános iskola vagy kevesebb Szakképzett Érettségizett Felsőfokú végzettség [perc/nap,fő] Legmagasabb iskolai végzettség A szgk/motor közlekedéssel töltött idő [perc/nap, fő] a 10-84 éves népességben legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2009/10 A Közlekedési időfelhasználás fejenként és naponta Népesség Összes közlekedési időfelhasználás Összes közlekedési időfelhasználás Népesség [perc/nap, fő] 11-85 éves korcsoportok / 2011 [perc] [%] [%] Általános iskola vagy kevesebb 8,0 2 977 507 23 957 051 15,1 34,0 Szakképzett 19,1 1 805 051 34 546 757 21,7 20,6 Érettségizett 22,2 2 489 424 55 231 968 34,7 28,5 Felsőfokú végzettség 30,7 1 478 103 45 316 047 28,5 16,9 Összesen 8 750 085 159 051 823 100,0 100,0
 73. 73. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos közlekedési idő 62,3 [perc/nap, fő] eltérése munkapiaci helyzet szerint SD = 15,17 72.9 39.5 47.6 79.9 59.4 63.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Foglalkoztatott Nyugdíjas Gyes/gyed Tanuló Munkanélküli Egyéb [perc/nap,fő] Munkaerőpiaci státusz Közlekedéssel töltött idő [perc/nap, fő] a 10-84 éves népességben munkaerőpiaci státusz szerint 2009/10
 74. 74. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 A teljes közlekedési idő [perc/nap] eltérése munkapiaci helyzet szerint (Foglalkoztatottak aránya a 10-84 éves népességben 51,7 %, nyugdíjasok 27,7 %, tanuló 13,7 % ) 59.6 17.3 2.9 17.0 0.7 2.5 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Foglalkoztatott Nyugdíjas Gyes/gyed Tanuló Munkanélküli Egyéb [százalék] Munkaerőpiaci státusz A teljes közlekedésre fordított idő megoszlása [%] munkapiaci státuszcsoportok szerint 2009/10-ben. 100 % a teljes népesség közlekedésre fordított ideje
 75. 75. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos motoros / szgk közlekedési idő 18,6 [perc/nap, fő] eltérése munkapiaci helyzet szerint SD = 7,76 (Teljes népességben számolva a motor/személygépkocsi időráfordítás 77,3 %-át a foglalkoztatottak /51,7 % népesség/ veszi igénybe) 30.0 7.7 13.2 10.9 13.4 13.7 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Foglalkoztatott Nyugdíjas Gyes/gyed Tanuló Munkanélküli Egyéb [perc/nap,fő] Munkaerőpiaci státusz Személygépkocsi/motor közlekedéssel töltött idő [perc/nap, fő] a 10-84 éves népességben munkaerőpiaci státusz szerint 2009/10
 76. 76. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Átlagos gyalogos közlekedési idő 21,0 [perc/nap, fő] eltérése munkapiaci helyzet szerint 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Foglalkoztatott Nyugdíjas Gyes/gyed Tanuló Munkanélküli Egyéb [perc/nap,fő] Munkaerőpiaci státusz Gyalogosközlekedéssel töltött idő [perc/nap, fő] a 10-84 éves népességben munkaerőpiaci státusz szerint 2009/10
 77. 77. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10
 78. 78. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Az átlagos közlekedési idő 62,3 [perc/nap, fő] szórása (SD) az egyes magyarázó változók és közlekedési módok szerint. (Keresztfüggőség nincs kiszűrve, átlagértékek szórása) Gyalogos Kerék- páros Helyi közösségi Távolsági közösségi Motor / szgk Egyéb mód Összes közlekedés Nem (2) 2,19 0,97 0,44 0,41 8,73 0,13 7,35 Életkor (15) 5,37 1,81 4,91 4,22 9,67 1,11 19,61 Megye (20) 3,98 4,38 5,15 2,26 3,93 1,17 6,16 Település jogállása (4) 1,08 3,22 10,15 2,3 1,27 0,94 7,65 Végzettség (4) 2,54 2,11 3,5 1,73 9,34 0,47 8,49 Munkaerőpiaci státusz (6) 5,09 1,47 5,32 4,75 7,76 0,88 15,17
 79. 79. Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10 Az átlagos közlekedési idő 62,3 [perc/nap, fő] szórása (SD) az egyes magyarázó változók és közlekedési módok szerint. (Keresztfüggőség nincs kiszűrve, átlagértékek szórása) Gyalogos Kerék- páros Helyi közösségi Távolsági közösségi Motor / szgk Egyéb mód Összes közlekedés Nem (2) 2,19 0,97 0,44 0,41 8,73 0,13 7,35 Életkor (15) 5,37 1,81 4,91 4,22 9,67 1,11 19,61 Megye (20) 3,98 4,38 5,15 2,26 3,93 1,17 6,16 Település jogállása (4) 1,08 3,22 10,15 2,3 1,27 0,94 7,65 Végzettség (4) 2,54 2,11 3,5 1,73 9,34 0,47 8,49 Munkaerőpiaci státusz (6) 5,09 1,47 5,32 4,75 7,76 0,88 15,17
 80. 80. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10  Az összes közlekedés vizsgálatakor az interakciós modell megmagyarázott hányada alacsonynak (9,7 %) bizonyult, és tovább csökkent akkor, ha a vizsgálatot csak a közlekedőkre (‚C’) szűkítettük.  A kérdés: ha a vizsgált magyarázó változók nem egészen tíz százalékban magyarázzák a közlekedésre fordított idő eltéréseit, mi lehet a másik 90 százalék fő magyarázata?
 81. 81. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi fiziológiai (pl. alvási-) idejének várható eloszlása 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%[percent] time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100% = the total population surveyed)
 82. 82. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi közlekedési idejének eloszlása 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%[percent] time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100% = the total population surveyed)
 83. 83. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi közlekedési idejének eloszlása 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 0,1-10 10-30 30-70 70-150 150-310 310-630 [percent] log-time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100%=the total population surveyed)
 84. 84. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi közlekedési idejének eloszlása 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%[percent] time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100% = the total population surveyed)
 85. 85. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi közlekedési idejének eloszlása (exponenciális trendgörbe) y = 0.4165e-0.325x R² = 0.9713 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%[percent] time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100% = the total population surveyed)
 86. 86. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi közlekedési idejének eloszlása (hatványfüggvény trend) y = 0.8351x-1.836 R² = 0.7709 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%[percent] time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100% = the total population surveyed)
 87. 87. Többdimenziós variancia elemzés 2009/10 A mintában szereplő 8385 ember napi közlekedési idejének eloszlása y = 0,4165e-0,325x 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%[percent] time-use [minute/day, cap] Distribution of the daily average time-use for transport (all modes, [%] ) (100% = the total population surveyed) Hipotézis a mintából kimaradó öt percnél rövidebb, illetve nem közlekedésként számon tartott rövid mozgásokról
 88. 88. A hazai közlekedési időmérleg blokk tanulságainak az összefoglalása (1) A hazai időmérlegben a közlekedésre fordított idő kb. napi egy óra, a teljes 24 óra rendelkezésre álló idő 4,5 %-a. Ez az idő 1977-ben15-69 63 perc volt, azóta15- 74 61,81987; 59,42000; 65,22010 perc, elég stabilnak mondható. Mindenesetre igazolja azt a megállapítást, hogy a közlekedési eszközök technológiai fejlődésével, illetve az infrastruktúra beruházások építésével nem takarítunk meg társadalmi időt, vagyis az erre vonatkozó, a beruházásokat alátámasztani hivatott érvelés megkérdőjelezhető. (2) A 2009/10-es felmérés szerint a bő egy órás napi átlagos közlekedési idő egyharmadát gyaloglással töltjük, 30%-át gépkocsiban/motoron; hatod részét helyi közforgalmú közlekedéssel, egy másik hatodon osztozik a távolsági közforgalmú közlekedés és a kerékpározás nagyjából fele-fele arányban. (2-3% egyéb) (3) E viszonylag stabil átlagos közlekedési időráfordítás mögött ugyanakkor igen kiterjedt időbeli szórás tapasztalható. A legjelentősebb eltérést okozó tényező, hogy a közlekedés nagyszámú (rövid távolságú) rövid idejű napi mozgásból és a távolsággal exponenciális függvény szerint csökkenő számú hosszabb utazásból áll.
 89. 89. Budapest településfejlődése, térbeli kiterjedése a város korabeli és mai térképén Budapest településfejlődési lépcsői 1873 – 1930 – 1950 – 1990 Forrás: Budapest városfejlesztési koncepciója (2011) 7. kötet: Budapest városszerkezete http://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/07_Varosszerkezet.pdf
 90. 90. 90  Ipar 2.0 a gépesítés technológiai forradalma 1870-1920 ’szén – gőz – acélsín’ + automobil, elektromos hálózat, futószalag =>  Ipar 2.1 tömegtermelés, modernitás, 1920-1980 terv, fázistevékenységek optimuma ’kőolaj – aszfalt – automobil’  Ipar 3.0 digitális, posztmodern, integrált, 1980-2??? környezet-érzékeny, alkalmazkodó, ’integrált közlekedés, intermobilitás, bevonás’  ‚Ipar 4.0’ mesterséges intelligencia (AI), IoT, hálózatok, ????-???? felhasználói részvétel, kooperáció, etika ’autonom autó, -megosztás, + közlekedésen kívüli integráció’ A közlekedés jövője blokk tanulságainak az összefoglalása 1/3
 91. 91. 91  Trendváltozás nem várható: megjelennek újabb technológiák, a városkiterjedés megmarad, a közlekedés fix össztársadalmi időráfordítása  Trendváltozás várható: technológia szervezésben való használata, integrált közlekedés, közlekedés és településfejlesztés integrálása, helyi / helyközi integrálása felhasználók részvétele adatszolgáltatásban, a szolgáltatásban, járműmegosztás elterjedése, a közterület újrafelosztása, A közlekedés jövője blokk tanulságainak az összefoglalása 2/3
 92. 92. 92  A hosszú távú trendek részben folytatódnak, más részük trendfordulóhoz ér, megváltozik – de ezt nehéz előre jelezni  Az új találmányok előbb a meglévő eszközök javított formájaként jelennek meg, a korábbi tevékenység megkönnyítésére, és csak fokozatosan derül ki róluk, hogy milyen új gondolkodási pályákat (és életvitel befolyásoló pályákat) képesek megnyitni  Nem tudjuk, hogy a mai első generációs technikai újdonságok milyen további funkciókat rejtenek még, és azt sem, hogy a mai eszközök ötven év múlva miben fognak a leginkább elavultnak tűnni  Ha csak a technológia érvényesül, az nem ’okos’ hanem technokrata fejlődés  A termelő, a szolgáltató kínálati szempontjainak a dominanciája helyett a felhasználó keresleti szempontjai kerülnek előtérbe  A gazdasági (és más) szabályozó eszközök nem mellőzhetőek A közlekedés jövője blokk – mazsolák /3
 93. 93. Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ fleischer.tamas@krtk.mta.hu A Szkeptikus Klub rendezvénye Szkeptikus Társaság, Kossuth Klub Budapest, 2019. szeptember 17. HAZAI KÖZLEKEDÉSI IDŐMÉRLEG, ÉS A KÖZLEKEDÉS JÖVŐJE KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

×