Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kozma Szilárd: A hítnek a sorsra gyakorolt hatásai

191 views

Published on

Nem szabad beleesni abba a materiális csapdába, hogy a tudomány a végtelenségig azzá tudja alakítani az anyagot, és így a gyógyszeripar és az orvosok a testünket, aminek mi akarjuk (pl. egészségesnek). Bár nem tagadom, az orvostudomány, pozitív hatékonyságát, de ez, a szellemet és az Istent figyelmen és számításon kívül hagyó spekuláció, fatális tévedés!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kozma Szilárd: A hítnek a sorsra gyakorolt hatásai

 1. 1. Oldal:1 1 Kozma Szilárd: A Teremtés Törvényének a megnyilvánulása és alkalmazási lehetőségei a mindennapi életünkben (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A MÁGIA gyökerének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.kozmaszilard.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.) I. A MÁGIA működési mechanizmusa, avagy: A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE "Egyre jobban, agykontrol nélkül." És: "Engedd, hogy a karma-oldási szükségleteid igényeljék a szükségeidet." I. Az alant olvasható mágia-tanban még nincs benne, hogy néhány évre az abban leírt történtek után, a karmám feloldására fordított erőfeszítéseimnek és figyelmemnek - következetességemnek és szívós kitartásomnak köszönhetően, valamint a családért, vagyis a gyermekekért vállalt maximális felelősségek mágikus következményeként, egy olyan, spirituális értelemben is, de még világi szempontból is, "minőség" élettársat - Az igazi lelki-társat! - kaptam meg a sorstól (Violánk valósággal ide lett hozva - küldve a szellemi erők által, Magyarországról!), amilyenre még a legmerészebb kamaszkori álmaimban sem merten gondolni, és akit a korábbi házasságomból származó kamasz gyermekeim édesanyámnak szólítanak, anélkül, hogy ezt valaki is kérte volna tőlük..., és akitől még született egy nagyszerű kislányom: Kozma Ividő. Majd, szintén az ebben az írásban kifejtetteknek köszönhetően (Tehát a ténylegesen „hívő” magatartásomnak köszönhetően), egy 7 (hát) személyes Opel Zafirát kaptunk ajándékba, amibe elfér az egész család. És azt követően, és ugyancsak ajándékba, kaptunk kb. ugyanennyit érő pénzösszeget is. Valóságos Tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztható tehát a meggyőződésem, hogy amennyiben az embernek sikerül egy megfelelő (Karma-feltáró) horoszkóp segítségével a karmáját feloldania, és elindulnia a megváltódás útján, mindazt, amire ennek a folytatásához tényleges szüksége van a földi életben, meg is fogja kapni. De még egyszer mondom: ennek az a feltétele, hogy fogjon bele hathatósan a karmája feloldásához és
 2. 2. Oldal:1 2 meghaladásához maximális ambícióval. - Ez, a gyakorlati megvalósításhoz – Mágikus materializáláshoz - szükséges feltétel hiányzott tehát, nem csak abból a francia mágia-kurzusból, amit én tovább fejlesztettem, vagyis a gyakorlati és az elméleti megfigyeléseimmel kiegészítettem. De ugyancsak ez hiányzik a The Secret (A Titok) c. könyvből és ugyanazzal a címmel készített film mondanivalójából is, és ez a 23 év gyakorlati tapasztalat útján megfigyelt és bebizonyosodott spirituális alapigazság hiányzik minden misztikus mágia tanból, de legfőképpen az agykontroll - kurzusokból és az agykontroll egész spirituális ideológiai rendszeréből. II. Amikor a Madarasi Hargitán tartott nyári táborunkból 2OO7 hazajöttünk, az egyetlen kamasz fiával élő szomszédunk, azzal fogadott, hogy jó, hogy haza jöttünk, mivel a napokban kicserélte a nagyszoba bútorzatát és így az ott álló ágya fölöslegessé vált. Amennyiben tehát nem kellene nekünk, ő úgy is túladna rajta, magyarul: eldobná. Nem is a számomra pihentebb és kellemesebb életet biztosító ágyhoz való - ugyancsak rég óta vágyott, gondolt és képzelt - ágyhoz való hirtelen és ingyenes hozzájutás a lényeg ebben a történetben, hanem az, hogy ahhoz, hogy az ajánlatot elfogadhassam, a százas és kétszázas szegekkel is megszilárdított gyermekkori ágyamat teljesen szét kellett bontanom, hogy a lakásból kivihessem. E régi ágynak egy olyan résében, ami csak, és csakis így, teljesen szétbontva kerülhetett napvilágra - tehát az alapjaiig és szilárdsági elemekig szétbontott ágyból! - mi más rejtőzött, mint a 15 éve elveszettnek képzelt, tépett és kopott és, mivel a hadseregnél tettem le a sofőrvizsgát: Cosma Szilard névre kiállított hajtási jogosítványom! És mindez még nem elég: Mert nem, hogy nem kellett tovább azon gondolkoznom, hogy hova és miként akarok én autót, hogyha gyakorlatilag még jogosítványom sincs, és rettenetes utánajárásba, és talán újbóli sofőrvizsgába is, kerül majd egy új jogosítványnak a megszerzése. De két hétre rá, hogy a téves névvel még 1974-ben kiállított, és a belső hosszanti szakadása mentén fémkapcsokkal össze fogott régi könyvemet, a névelírás miatti némi magyarázat után, persze, de kicserélték! Esküszöm, hogy miközben a régi hajtási jogosítványt megtaláltam, illetve amíg az újnak az előállítása érdekében a rendőrségre jártam - És azt tapasztalhattam, hogy nem is a könyvnek a káros állapota miatt, hanem a nevemnek az 1974-ben történt elírása miatt létrejött apró akadályok ellenére az autóvezetési lehetőség képzete egyre reálisabbnak látszott - csak arra gondoltam, hogy vajon miért megy ez ilyen könnyen? Hiszen nincs autónk, és a józanész logikája alapján (a jelen pénzkeresetemmel) nem is lehet? Amikor tehát az egyik barátom, akit viszont több mint féléve nem is láttam, mert időközben egy másik városba költözött, felhívott azzal a kérdéssel, hogy átveszünk-e tőle határidő nélküli használatra egy régi, de még jól működő autót, már nem is lepődtem meg olyannyira, hogy menten hanyatt essek. Persze, a spirituális fejlődést lehetővé tevő sors szükségletek és az egyetemes teremtőerők pozitív találkozását nem csak ezzel az alkalommal volt lehetőségem megtapasztalni, hanem mindjárt a spirituális utamra való rálépés elején közvetlenül. Akkor tehát, amikor a pozitív alapállásnak a várható misztikus-és
 3. 3. Oldal:1 3 pozitív következményeiről az Elta kurzusain tudomást szereztem. Akkoriban vékonypénzű, kis szerződésű újságíró voltam, akinek úgy nézett ki, hogy a Kolozsváron székelő, Keresztény Szónak a Bajor Andor halála után frissen kinevezett fiatal főszerkesztő - igazgatója, a lapnak az ő koncepciói szerinti kiadási logikájának megfelelően, nem fogja meghosszabbítani a szerződésemet. Ezt nagyon nem is bántam, mivel elegem volt abból, hogy miután az alapító Bajor Andor, végleg távozott a földi életből, nem csak az én szövegeim egyes részeit írták át Süteményes Erkölcs - vénasszonyosra, hanem még az általam gyakorta használt Hamvas Béla idézeteket is! Minden úgy nézett ki tehát, hogy a szabadúszó, de valójában munkanélküli újságírás rögös útvesztőiben ragadok, vagy vissza megyek az eredeti szakmában újra napi 8, vagy 10 órán át keményen anyagi javakat termelni, ahelyett, hogy végre íróvá válhatnék, amiről éppen 25 éve álmodoztam. Ekkor ötletszerűen megpályáztam egy Magyarországi teljes éves regényírási ösztöndíjat, és csodák - csodája, azt meg is kaptam. Ez az ösztöndíj viszont nem csak azt jelentette akkor a számomra, hogy végre megírtam annak a regényemnek az első változatát, aminek a tervét rég óta magamban hordtam, és ami mostanában (néhány hét múlva) 2008-ban meg is jelent (Egyébként a 800 oldalasra duzzadt nagyregény megjelentetését ugyancsak egy ilyen hirtelenül megjelenő, személyes anyagi segítség tette lehetővé!), hanem azt is, hogy közben a Bukaresti Elta nevű metafizikai szabadegyetem kurzusaira járva rendszeresen, alkalmazott metafizikát és komoly asztrológiát tanulhattam. Sőt! - Mivel az ösztöndíj Magyarországi körülményekhez és "alkotói szokásokhoz" (Értsd alatta: számomra és nekem luxusnak számító életvitelhez) volt kitalálva – bocsánat: forintban méretezve -, bőven jutott arra is belőle, hogy a helyi városgazdálkodási vállalat által akkoriban olcsón eladott 2 szobás I. osztályú lakásomat, amiben most is lakunk, megvásárolhassam. Tehát, éppen akkor jutottam nem csak írói lélegzetvételhez és egyben rendszeres spirituális fejlődési lehetőséghez, amikor a személyi horoszkópomból kiderült, hogy nekem elsősorban nem "a legnagyobb magyar költővé", vagy politikus népvezérré kell válnom, mint ahogy azt képzeltem korábban, hanem mindenekelőtt, családapává! (És aztán majd, esetleg.. - jöhet a többi is… - Korunk nagy erkölcsi tévedése és válsága ugyanis, nem csak abból ered, hogy az asztrológia hiteltelenítve lévén a jóslás által, nem karma-oldást használó erkölcstanként gyakorolják, hanem abból is, hogy mindennek elő- és felkészítik a gyermekeket, csak párkapcsolatban élni „köteles”, tehát a párkapcsolatban helytállni képes feleségnek vagy férjnek nem, illetve gyermekeket gondozni és nevelni képes szülőnek nem!) Még egyszer tehát: Álmodni, képzelegni, pozitív jövőt tervezni kell és lehet ugyan, mert, amint azt Hamvas Béla mondja: "A valóság természete mágikus" és emiatt ez a mágikus léterő, ami az életünket és sorsunkat táplálja és vezeti, létező valóság. És, amennyiben a karmánk némileg oldva van, az pozitívan válaszol az életképzeletünk központjában tartott jövő- képekre, úgy, hogy anyagiasítja, anyagilag megvalósítja e képzeteket. De vigyázat: nem a személyi karmánk által befolyásolt és irányított önös vágyaink szerint, hanem csak és csakis a személyi horoszkópunkból kiolvasható, egyéni fejlődési és megváltódási életprogramunk szerint! Vagyis: a karma feloldáshoz egyedül a horoszkópokból kiolvasható, egyéni (individuális) fejődési - megváltódási életfeladatok minél teljesebb körű felvállalása és
 4. 4. Oldal:1 4 maradéktalan beváltása vezet és ez a feltétele annak, hogy a bennünk mindenképpen – automatikusan tehát …- működő mágikus erejű képzelőerőnk pozitív életkörülményeket idézzen az életűnkbe, ( A személyi karma-oldási feladatok felvállalása után, esetleg lehet más, pl. közösségi, vagy természet-mentési feladatokat is vállalni, de semmiképpen nem azok helyett!) Nagyon rossz úton jár, és előbb utóbb, a népi szólásmondás gyakorlati használati értelmében, ténylegesen „rosszul is jár”(!) az, aki úgy képzeli, hogy a valóság mágikus természete azt is jelenti egyúttal, hogy a spirituális valóságban is lehet büntetlenül sokáig hazudozni és önkényeskedni (Mentálisan erőszakoskodni), mint a fizikai világban. Aki tényleg boldog akar lenni és egészséges öreg korában is, egy olyan bátor értéktudatot kell kialakítania életvezetésre, amely kimondottan a személyi karmája feloldására van összpontosítva, azt célozza meg. Különben tévelygés és végül kietlenségi érzésekkel lesz telítve az egész élete, még abban az esetben is, ha esetleg nem omlik össze egészségileg, erőnlétileg, vagy gazdaságilag annak az élete felénél, vagy kétharmadánál. Arra ugyanis, hogy egyes, erős diktatórikus hajlamokkal rendelkező személyek sokáig önkényeskedhetnek mások fölött, megtaláljuk a magyarázatot nem csak a Szükség- és a bőség, a Polaritás, valamint a Ciklus és a ritmus törvényében, hanem a Fejlődés törvényében, valamint a Szeretet és a nyitottság törvényében is (Akik szégyenükben eltitkolják azt, hogy mások velük önkényeskednek és felettük basáskodnak, vagy más módon hatalmaskodnak, illetve, hogy azok manipulálják, vagy manipulálták őket, csak hazudják maguknak azt, hogy szeretik azt, aki őket bántalmazza és azért nem ismertetik másokkal az igazi élethelyzetüket, illetve az önkényeskedő embertársuknak az igazi természetét: a világ elől rejtett cselekedeteit, és ezért, e szeretet nélküli titkolózással további „lehetőséget” tartanak fenn arra, hogy tovább szenvedjenek.) Nem kell tehát senkit megtévesszen az, hogy egy – egy „gonosz” diktátor milyen sokáig élhet büntetlenül, mivel ezek a látható és érzékelhető diktátorok mindössze a sors eszközei szerepében élnek, és, minden látszat ellenére, végső soron éppen annyit szenvednek a lelkiismeretüktől, vagy a kívülállók számára feltáratlanul maradt veszteségeiktől, mint az „ártatlan” áldozataik! De hozzuk hasonlatosan szenvednek a mentális és a spirituális agresszorok is, még akkor is, ha látszólag „jól megy” is nekik, mint a világi agresszoroknak. Szóval az egyetemes mágikus erőket, vagyis a teremtő és az un, gyógyító életerőket sem ajánlatos kizsákmányolni öncélúan, hanem az a mentalitás javallott, ami szerint: "Engedd, hogy a szükségleteid igényeljék a szükségeidet." - Persze, azt is meg kell nézni - amint azt az alábbiakban is látni fogjuk - hogy miféle szükségleteket helyezünk az életképzeletünk központjába? Mert, mielőtt az Eltával - a gyakorlati metafizikával találkoztam volna például, én is világi sikereket és persze, luxusautót akartam magamnak és nem családot, és meg is lett az eredménye: ha más hibájából is (Egy szabálytalanul előző Trabantos hibájából), de akkorát vágódtam egy az Erdélyi Magyar Kisgazdapárt számára általam szerzett Daciavl egy
 5. 5. Oldal:1 5 Berettyóújfalusi út menti gyümölcsfának hogy "totál káros" lett a, "szerencsére" biztosított Dácia. A jelzés tehát egyértelmű volt, még akkor is, ha, a könnyen a halálommal is végződhető 80 km/óra sebességű találkozást az út menti fával - az autónak a sofőr mögötti ülése rövidült a felére, vagyis az út menti fa, éppen a hátam mögött vágta ketté az autót! - megúsztam egy enyhe agyrázkódással és a kárt kifizette a balesetet okozó Trabantos biztosítója. Azért kellett ez velem megtörténjen, mert azelőtt, hogy Budapestről elindultam Csíkszereda irányába, teljesen zaklatott lelkiállapotban imádkoztam azért, hogy "végre" szerencsésen haza érhessek, mivel a Budapesti Taxis blokád idejére ott ragadtam, és napokig nem tudtam haza jönni. Akkor értettem meg, hogy bizony, nem mindegy, hogy milyen állapotban képzelgünk, illetve azt, hogy negatív mágia is létezik... És nem csak a zaklatott lelki állapotban végzett imádságnak a logikus következményét értettem meg a Budapesti baleseti korházban, hanem a spirituális életprogramomtól idegen életcélok követésének a logikus következménye megsejtése is ez által a baleset által történt meg. És mikor? Közvetlenül az Eltával való találkozásom előtt jöttek létre ezek a "spontán megvilágosodásaim.". - És ezek óriási segítségnek bizonyultak az Elta kurzusain néhány hónap múlva, a horoszkópokból kiolvasható sorsprogramokban tükröződő sorshelyzetek és sorsállapotok helyes értelmezésénél. És, amint erre az útra, a horoszkópomból kiolvasható életfeladatok tudatában is, egyértelműen ráléptem, és már a regényemet írtam, a frissen szerzett metafizikai ismereteimből kiszűrt életkoncepciók szerint, vagyis, amint az életképzeletem kezdett közeledni és kapcsolatba kerülni a spirituális rendeltetésemmel, a sofőr könyvemet is szerencsésen elrejtettem magam elől öntudatlanul, hogy jó ideig az öncélú autókázás lehetősége ne kísértsen. Ahhoz, hogy 16 év múlva újra megtaláljam. Mert hát tökéletesen igaz a Ritmus és Ciklus törvényének a szellemét kifejező Bibliai mondásnak ami szerint, "Van ideje mindennek: Van ideje sírásnak és van ideje kacagásnak, és van ideje télnek, és van ideje nyárnak...". És ami a legfontosabb, a mágia ereje és törvénye nem működhet öncélúan önmagában, HANEM mindig és kizárólag és csakis A TÖBBI TÖRVÉNY ÉS SORSERŐ MŰKÖDÉSÉHEZ ILLETVE AZ EGÉSZNEK, vagyis a többi kilenc egyetemes törvénynek AZ ÖSSZHATÁSÁHOZ VAN KÖTVE! És ez még akkor is így van, hogyha éppen a teremtés ősereje látja el - mágikus - energiával a többi törvényt. Mondhatni, hogy ő a többi törvény megvalósulásának és működési lehetőségének a feltétele. Úgy kell tehát elképzelnünk, hogy az, az energia, amit gyűjtőnéven mágiának nevezünk, az a misztikus benzin, vagy kozmikus villanyáram, amely működteti a teremtés és a megváltás egyetemes motorait. De figyelem! SOHA, SEMMIFÉLE KÖRÜLMÉNY ÉS KÜLSŐ RÁHATÁS (Pl. UN FEHÉRMÁGIA GYAKORLATOK, VAGY AGYKONTROLOZÁS) HATÁSÁRA, NEM ÍRHATJA FELÜL, ÉS NEM HATÁSTALANÍTHATJA A TÖBBI EGYETEMES TÖRVÉNY FUNKCIÓJÁT, EREJÉT ÉS HATÁSÁT! És ezt, a felül- írhatatlanságot, az összhatás megmásíthatatlanságát, éppen a 10. törvény: az Abszolútum törvénye, vagyis a MEGVÁLTÁS TÖRVÉNYE BIZTOSÍTJA! És itt, és ennek, A Megváltás Törvényének a nem ismerésében és a tudatlanságból eredő megsértésében, és ebben a tévképzetben hibázik mind az agykontrol, mind minden más, a mágikus erőket egy irányba csoportosítani képes mágia-tan és technika. Látványos, tehát azonnali és a felszíni látszatok szintjén tündöklő eredményeket el lehet érni ugyan ezekkel rövid távon (Lásd: agykontrol sikerek), de számolnunk kell azzal is, hogy az Ok
 6. 6. Oldal:1 6 és az Okozat, illetve a HATÁS – VISSZAHATÁS, egyetemes törvénye alapján, hosszú távú következmények, kiegyenlítődések és visszahatások is léteznek, sőt, a FEJLŐDÉS TÖRVÉNYE szerinti egyéni és csoportos szükségszerűségek is léteznek és nem csak un. tudományos technikával elérhető pillanatnyi csillogó - villogó eredmények. Vagyis: létezik a fejlődés törvénye, és a kiegyenlítődés törvénye sors-hatása is. Utóbbit ugyancsak jól ismeri a magyar bölcsesség: "Amit nyersz a réven, azt elveszíted a vámon. - Hogyha időközben nem fejlődtél semmit spirituálisan, nem tisztultál, nem lettél be-látóbb. - hibabelátóbb: tisztánlátóbb. Sajnos, közöttünk is voltak olyanok, akik úgy képzelték, hogy előbb nyernek egyet anyagilag, és utána majd, visszafogják magukat és a várt olcsó nyeremény segítségével nyugodtan élnek és közben majd "metafizikáznak". Hát persze, hogy ezek még máig is kerengnek... Hogy az a rengeteg magyar ember, akik Domján Lászlóéknál mágusi (Diszkrétebb és tudományosabb megnevezéssel: agykontrolos) beavatást és diplomát kapott, kereng-e még, vagy sikerült végre mindegyiknek az igazi egyéni életfeladatait megismernie és felvállalnia, illetve: sorsában megállapodnia, nincs ahonnan tudjam. De tény az, hogy nagyon sok olyan agykontrolossal találkoztam, aki a horoszkópját igényelte, mert a sorsa lényegi problémáit egy bizonyos határon túl, nem csak hogy képtelen volt megoldani, hanem a sorsképlete feltárásáig, egyre csak távolodott ettől a lehetőségtől. Pedig Jézus világosan beszélt mindenkihez: "Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt." És mit láthatunk és tapasztalhatunk ma, a Szent István által Szűz Máriának állítólag felajánlott Magyarországon? Majdhogynem fele az ország lakóinak el van adósodva és reggeltől estig dolgozva, nyüzsögve, loholva csak szenved, annak következtében, hogy korábban felvette a nagy hiteleket, mivel - a Fejlődés Törvényéről és a Ritmus és a Ciklus Törvényéről semmit nem tudva! -, idejekorán hozza akartak jutni ahhoz az anyagi javakhoz, amelyekhez csak, és csakis megfelelő munka és élettapasztalat által biztosított bölcsesség megszerzése után kellett volna (szabadott volna) hozza jutniuk... Mert el ne higgye bárki is azt, hogy a mágia ereje, természete és hatásmechanizmusa feltárása által, az ingyenélés és a misztikus élősködés, vagyis a belső fejlődést szolgáló munka és gyakorlati élettapasztalat nélküli, folytonosan élvezhető, víkend szerű életlehetőség maszlagéval akarom itt beetetni, holmi biztos-boldogsági receptekkel kufárkodó keleti-nyugati misztikusként. Hiszen ha csak azt vesszük is, hogy én napjában mennyit ülök a számítógép előtt, vagyis ahhoz képest, hogy a nyári táborozások kivételével, majdhogynem reggeltől estig dolgozok: fáradozok másoknak minimum az egészséghez és a család- és életrendezéshez szükséges felvilágosításán, ez a teljesen ajándékba kapott Lada például nem is olyan nagy szám. És, hogyha csak a személyi sorsképletek segítségével kibányászott és helyesen értelmezett sorsmentő, házasságmentő, családmentő, szerelem-mentő, életútmentő, illetve téves életúttól, vagy tévesen választott élettárstól megszabadító, magzat-mentő és gyermek-mentő és, bizony elég sokszor: életmentő asztrológiai információk tulajdonképpen megfizethetetlenek - mint ahogyan azt el is ismerte, néhány hálás ügyfelem. Csak az a baj, hogy ezt a megfizethetetlen értéket, a horoszkóp-rendelő személyek, mindaddig amíg a feltárásokkal gyakorlatilag szembe nem kerülnek, és addig, azoknak a rendkívüli és rendkívülien igaz
 7. 7. Oldal:1 7 mivoltáról meg nem győződhettek, egyáltalán nem érzékelhetik. Ezért nincs is ahogyan a munkámmal minimum egy közepes képességű informatikus havi keresetét elérhessem. És ezen sincs amit csodálkozni, amíg az asztrológusok többsége is, úgy képzeli, hogy azzal "segíthet", ha jósolgat..., illetve, ha prognosztikai programot állít fel... Sőt, hogyha már „véletlenül” ebbe a témába itt, az egyébként erre legalkalmasabb helyen belementem…: egyesek úgy képzelik, hogy akkor van minden a legnagyobb rendben, ha miközben az őket a végső sors-krízishez vezető és ezen a téves életútón őket szolgáló életnyerési eszközeik és tárgyaik megvásárlására pénzt költhetnek, vagy azoknak a hibás, vagy nagyobb kapacitású alkatrészeknek a vásárlására költhetnek (Pl. kényelmesebb autóülés, vagy nagyobb memória a szuperszámítógépükbe.), vagy az őket előbb - utóbb sorskrízisbe taszító életnyerő, vagy szórakoztató (személyi figyelmet és éberséget szétszóró) hobby -tevékenységükre irracionálisan nagy összegű pénzt költhetnek (szuperliga foci- vagy hoki meccseknek a lelátókról való követésére, Michel Jakson és Eminem koncertekre, izgalmas jövő-jóslásokra), és tovább: az élvezeti tárgyaikra (horgász, vagy vadász felszerelés, vitorlás csónak, motorcsónak, kisrepülő, stb.) és hobby-állataikra (Kutyájukra, macskájukra, lovaikra, boa-kígyójukra), hogy a „szükséges” kávéról, cigarettáról, sörökről, borokról és kozmetikai szerekről, vagy süteményekről ne is beszéljünk, bőség-fölöslegben pénzt költhetnek, mindeközben "szégyenlik" a sorsfeltáró asztrológus, lelkiismeretes és odaadó munkáját kellőképpen honorálni! – Persze, lehetséges, hogy ezek a személyek éppen arra számítanak, hogy a hat tagú családomat az asztrológusi munkámból eltartó személy számára szégyen a megfelelő honoráriumot kifizetni. Talán úgy gondolják, hogy én nyugodtan jótékonykodhatok a fentiekben leírtak szellemében, hiszen engem amúgy is eltart a Jóisten..., vagyis a központi imagináció... Hát igen, szó se róla: engem az eltart úgy is, hogyha akkor, amikor hozzám elindulnak a szellemi tudásom értékében kétkedő nyerni vágyók, illetve éppen rajtam spórolni vágyók negyed annyi összeget sem tesznek a zsebükbe, mint amikor a régiségkereskedésbe, az ócskapiacra, vagy az autópiacra, illetve, a mit tudom én milyen alkatrész üzletbe, a kutyapiacra, vagy a barompiacra mennek, és én nyugodt is vagyok abban, hogy ettől még nem csak én, hanem a családom egyik tagja sem hal éhen. Mivelhogy én „teljes lelkemből, teljes szívemből és teljes elmémből” hiszem azt, hogy ennyi munka után, az én családi körömben, ha néha akadozva is, de folyamatában csak kell, hogy működjön, mind a mágia, mind a kiegyenlítődés, mind a fejlődés és mind a szeretet-törvénye. Ez viszont, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a hozzám tized honoráriumnyi összeggel érkező személyeknél is működik! Sőt: az által, hogy éppen rajtam akarnak spórolni, és így abban az irányban tagadják meg az arányos kompenzálást, amerről az életüknek és sorsuknak legfontosabb információit megkaphatják, teljesen hiába kapják meg azt az információt akár tőlem, akár mástól, mert éppen a velem – velünk szemben érzett, de önmaguk elől is jól elrejtett bűntudatuk miatt képtelenek lesznek ezeket a lényegi információkat bátran és helyesen használni. És így semmit nem érnek vele, és menthetetlenül tovább tévelyegnek. Én meg semmit nem tehetek értük, mert hogyha még erre az egyszerű tényre is fel kell hívnom a figyelmüket, akkor úgy is mindegy. Legfennebb újra és újra potyára dolgozok, önhibámon kívül, halat adva az illetőnek háló helyett, vagyis potyára jótékonykodok és ez által a nagy semmi megvalósulásában, velük együtt én is tovább
 8. 8. Oldal:1 8 segédkezem... De, a keserű humort félretéve, ezennel ünnepélyesen és felelősségem teljes tudatában itt kijelentem: hogy amiként a többi természeti és szellemi erő nem, úgy a mágia törvénye sem arra való, hogy általa, áldozat és külső, vagy belső munka nélkül, néhány alant leírt könnyen elsajátítható mágia-technika alkalmazása segítségével "Megnyerhessük az életünket! Arra viszont jó, hogy a létezését megtapasztalván, abba hagyjuk az egészségkárosító aggodalmaskodást és szorongást, valamint az életromboló ellenségeskedést. És még tovább: hogy az életünk végre emberhez: Az isten első szülött fiához méltóvá: baleset, betegség és tragédia-mentessé váljon, vagyis harmonikussá és derűssé váljon. Ezért tehát, egészen biztosak lehettek abban, hogy az alábbiakat, egy, a témakör szempontjából, hiteles szerző írta. Olyan tehát, aki egészen konkrét tárgyiasulás szintjén is, gyakorlati hasznát is látja a mágia erejéről és törvényéről való tudásának, még pontosabban: e tudásanyag gyakorlati alkalmazásának Mindazonáltal sokáig, nagyon sokáig haboztam, hogy ezt, a metafizikai kommentárokkal és asztrológiai értelmezésekkel általam ellátott, és egy, a számomra máig ismeretlen francia szerző által írt, a bennünk létező mágikus erőket mozgósítani képes sors-idéző, sors-változtató erővel bíró tudattalan képzeletvilágot a hangos befolyásolás technikájával (un. mantrákkal, pragmatikus imádságokkal) serkenteni képes Mágia-tant közöljem-e a honlapomon, vagy esetleg máshol is? A tannak a román nyelvre fordított és géppel írt egyik példányához a kilencvenes évek elején jutottam hozza kb. 10 ezer forintnyi lejért 12 évvel ezelőtt, és az általa közölt módszerek "mágikus" hatása, a gyakorlati tapasztalataim és meggyőződésem szerint, sokkal erősebb és eredményesebb, mint például a tízedik, vagy akár a huszadik kurzuson is, elsajátított vizualizáló agykontroll technikáké. De éppen a kipróbált, azonnali eredményeket hozó, pozitív és negatív(!) hatásossága miatt, támadtak a közléssel szembeni kétségeim fenntartásaim. Kétségeimnek több oka is volt. A mágia megfontolás nélküli gyakorlásával kapcsolatos első kétségeimet, megírtam az Egyetemes törvényekről szóló tanulmányomban, a mágia törvényének az ismertetésénél. Itt kifejtettem, hogy tíz egyetemes törvény van és nagy hibának tartom Domján Lászlóék részéről, hogy a többi kilenc egyetemes törvény ismertetése nélkül tanítják az erős mágikus hatású agykontrollt, vagyis a mágiázásnak a vizualizációs (képi - képzeleti) technikáit. Amiatt, hogy a mindössze a mágia törvénye hatásmechanizmusát meglovagoló képzeleti mágiázást tanítják meg csupán, Domjánék alapvetően félrevezetik a tájékozatlan személyeket abban a tévhitben hagyván őket, hogy a kurzusaikon elsajátítható képi mágikus trükkök és technikák birtoklása által a szellemi élet gyakorlásához is "hivatalos jogosítványt" kapnak a hallgatóik a borsos árú agykontroll tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolvánnyal együtt. Másodsorban azért, mert a mágia törvénye által szabályozott egyetemes teremtőerők, amelyeket az agykontroll segítségével meg lehet lovagolni, mindössze egy tízedét képezik a szellemi törvényeknek és két tízedét az egyetemes létezést működető teremtő erőknek. Következésképpen, ha valaki agykontrollozni, vagy másképp mágiázni tud, azzal egy - két gazdasági, vagy családi problémát megoldhat ugyan ideig-óráig, de voltaképpen semmi lényegeset nem képes változtatni pozitív
 9. 9. Oldal:1 9 módon az életében. Arról nem is beszélve, hogy az egész sorsát, sorshelyzetét nem tudja a horoszkópjából kiolvasható megváltási programja szerint csak mágiázással átalakítani. Sőt: a fejlődés, a polaritás és a visszahatás egyetemes törvények együtthatása miatt, aki a többi tőrvényt, valamint a saját fejlődési – megváltási sorsprogramjának a sajátosságait (A karmájából eredő negatív determinációit és kevésbé tetszetős és élvezetes felvállalandó életfeladatait) figyelmen kívül hagyja, sokkal nehezebb sorskörülmények közé kerülhet, minthogyha soha nem mágiázott (agykontrolozott) volna. Ezért, a mágiázó (agykontrolozó) személy, miután a kezdeti apró sikerek, illetve az illúziók időszakán túljut, mind csodálkozhat, hogy miért nem javul az élete minősége, hogy egy bizonyos határon túl, miért "nem jönnek be tovább is a dolgok", hogy miért nem lehet boldog a mágia (agykontroll) segítségével tetszésszerűen és önkényesen beidézett anyagi gazdagságával, férjével – feleségével, gyermekével, gyermekeikkel? Az agykontroll-sikerek c. leírásokban számtalan példát találni arra - És többek között, a vese betegségből, vagyis a párkapcsolati rendezetlenségre, illetve a volt (régi), vagy a jelenlegi élettársa iránt érzett, de a tudattalan szellemvilág legmélyebb zugaiba rejtett neheztelésekre utaló betegségből magát agykontrollal kigyógyító Domján Lászlónál is! -, hogy még a legelemibb törvényt, a kiegyenlítődés törvényét sem veszik számításba az agykontrollosok ("Amit nyersz a réven, elveszted a vámon."), nem hogy a Fejlődés Törvényét például! Ezek után mind csodálkozhatnak a tanfolyam-végzők és AK- klubosok, hogy a kezdeti apró sikereik után, miért nem "nyerik meg az életüket", hogy lényegében miért nem változik az életük spirituális minősége, miért kénytelenek végső soron továbbra is egy helyben topogni egészségi, érzelmi és család-harmonizációs szempontból, az így nyert kis gazdagságukkal, lakásukkal, a megunt, vagy a mágiával beidézett csipkerózsa-álmukból felébredt és rájuk unt élettársukkal? És még jó, ha csak helyben topognak és a mágiázási képességeik segítségével, nem sikerül oly nagyon meggazdagodniuk, mint ahogy azt szeretnék például, mert a könnyen, vagyis a saját gyengeségeik legyőzése érdekében tett lelki erőfeszítések nélkül, illetve karakterbeli fejlődést kiváltó sors-nehézségek megoldása és a közvetlen tapasztalatok nélkül megszerzett anyagi gazdagságot, személyi veszteséggel, vagy egészségi károsodással kompenzálja a sors (A kiegyenlítődés és a Polaritás törvénye!). És fordítva: a spirituális (erkölcsi!) fejlődés nélküli gyógyulást és egészséget, személyi, vagy anyagi veszteséggel. Hiszen, a kiegyenlítődés és a fejlődés törvényeinek az együtthatása nélkül, lehetetlen minőségi személyi átalakulás nélkül jobb gazdasági, vagy családi sorshelyzetbe kerülni, úgy hogy másfelől ne érje valamiféle személyi, vagy anyagi veszteség, vagy károsodás az embert, bármilyen rendkívüli mágus is lett légyen is az! Szerencsére Domján László vallásos személy, és különös mentális és spirituális erőszakoskodásra, vagyis fekete mágiára nem oktatja végül is a tanítványait, és, legalábbis a Magyarországi agykontrollosok etikájához tartozik az a mentális kérelem (fohász) is, hogy amennyiben a kívánt eredménynek nem kell teljesülnie valamely, az illető személy sorsprogramjában rejlő ismeretlen (A személyi horoszkópja kauzális értelmezés révén könnyen kideríthető, és rendszerint karmikus - ) ok miatt, nem kell a mágikus erejű agykontroll- technikákat tovább erőltetni. Úgy tudom, hogy gyakorlás után, a "Legyen meg a Te akaratod"
 10. 10. Oldal:1 10 keresztény formulát is elmondják, vagy elgondolják a magyar agykontroll-hívek. De mi történik azokkal a rendszerint erős Skorpió, Nyilas, Kos, vagy Oroszlán karmával rendelkező személyekkel, akiknek az egyéni siker-vágya, szerelmi gerjedelme, vagy más jellegű személyi ambíciója túlságosan erős, ahhoz, hogy ezt a szabályt be tudják tartani? Sőt mi történik azokkal a személyekkel, akik az ilyen ambíciós agykontrolosokkal együtt élnek, illetve, akik iránt a rejtett ambíciókkal rendelkező agykontrollosok viszonzatlan szerelmet éreznek (Lilith, vagy Sárkányfarok a Skorpióban, vagy a Mérlegben), vagy akikkel az agykontrollosok jót akarnak tenni (Lilith, vagy Sárkányfarok a Nyilasban), azok tudata és akarata ellenére?! Sőt: mi történik azokkal pl. akik egy, a Skorpióban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező agykontrollosnak a haragosa, vagy adósa? Merthogy 15 éves asztrológusi gyakorlattal a hátam mögött és 4 bolygóval a személyi horoszkópom Skorpió jegyében, ne karaja velem bevetetni senki azt, hogy az olyan, agykontrolos technikákat ismerő személy, aki negatív Skorpió determinációkkal (Skorpió-karmával) születik, nem használja fel a mágikus erejű tudását arra, hogy „skorpiói módra” igazságot tegyen! - Hiszen ilyen jellegű agykontroll - "reklámot" is olvashattam a Domján úr tollából, az Elixir Magazinban, ti., hogy az agykontroll segítségével miképpen vehetőek rá pl. az adósok, hogy tartozásukat törlesszék. - Lehet, furcsán hangzik és hihetetlennek tűnik, mivel a gyanútlan ember úgy képzelné, hogy ez az eljárás békésebb, mint a pereskedéssel való fenyegetőzés, de az agykontrollos adósság-begyűjtés sokkal etikátlanabb és veszedelmesebb mind a két fél részére, mint hogyha alvilági adósság-behajtókat bíznánk meg "az ügy elintézésével. Hogy miért, az talán könnyű lesz megérteni, ha elmesélem, hogy közeli ismerősi körökben, egyes agykontrolosoknál miket észleltem. Még az Elta csíkszeredai csoportjában történt meg, hogy az egyik, agykontroll technikákat az akkoriban éppen divatba jött kézikönyvekből elsajátító társunk, csupa jóindulatból, úgy akarta megkönnyíteni a dohány-függőségére panaszkodó csoportbeli ismerősének a dohányzás ördögével való harcát, hogy vizualizálta, amint annak fájni kezd a keze, valahányszor cigarettára gyújt, illetve meggyújtott cigarettát tart a kezében. Az eredmény: az orvosok évekig keresték az önzetlen jótettet elszenvedő személy alsó és felső karjába beállt izomsorvadás okát, akit majdhogynem betegnyugdíjazni kellett, mivel tanárnő lévén, képtelen volt a táblára írni, mindaddig, amíg az, egyik meditációjában valamiképpen rá nem jött a "betegsége" misztikus okára. A baj csak az, hogy ez a megvilágosodása az után történt, amikor a csoport tagjai már rég szétváltak és az illető jóindulatú férfi már rég óta el is felejtette, hogy valamikor beindította a "segítség - programot". Egy másik esetben, a szintén csupa jóakaratból és szeretetből cselekvő anyós, azzal szerette volna megmenteni a fia házasságát, illetve a családban tartani az általa szeretett menyét, hogy szintén agykontroll technikával, esténként folyamatosan elképzelte: nem esik jól a szeretett menyének a dohányfüst, rossz érzés fogja el, valahányszor a cigarettafüstöt beszívja. Amikor ezt megtudtam, a dohányos fiatalasszonyka éppen az egyik tüdő szakorvost a másik után, és egyik belgyógyászt a másik után kereste fel, mert nem csak a tüdőbaj szimptómáit produkálta, hanem az életből is fogyott ki szép lassan. Szerencsére, a mit sem sejtő ismerősöm édesanyjával (mivel történetesen az indította el a programot), teázás közben beszélgetve, az előbbi eset alapján, kiderítettem, hogy ismét a jóindulatú külső (szerető anyósi) mágikus segítség vezetett
 11. 11. Oldal:1 11 egészségkárosodáshoz és majdhogynem katasztrófához. Szerencsére a kedves néni, hallgatott rám, és a menyének azonnal elmondta, hogy mit tett, amitől az, a kezdeti felindulást és ijedséget követően, szinte másnapra kigyógyult minden tüdő- és légúti betegségéből. Ezek után, el lehet talán képzelni azt, hogy hány, az élete párját nem találó, szerelmi életében mindig csődöt mondó, esetleg szívbajban, vagy nemi szervi betegségben szenvedő személy, éli örömtelen napjait, vagy kapkod fűhöz - fához kétségbeesetten, mivel nem tudja, hogy betegségének és/vagy a párszerzési, párkapcsolati sikertelenségeinek a horoszkópjából kiolvasható karmikus okai mellett, az is oka lehet, hogy egy agykontrollos valamikor szerelmes lett belé és "békés úton" megpróbálta magának őt megszerezni, illetve az elválástól visszatartani. És az agykontroll még csak a legszelídebb formája az ártatlan mágiázásnak! Mert a magát metafizikai társaságnak nevező, Budapesti központú Sail Baba indiai mágus által irányított misztikus csoportosulás oktatói Magyarország szerte, kertelés nélkül, mágia- tanfolyamokat tartanak például. És ki tudja összeszámlálni, hogy a Nyilas hatása és a Jupiter uralma alatt álló, tehát a spirituális szédelgésre hajlamos tömb-magyarság erőterében, mennyi és hány féle mágusi "beavatási" tanfolyamot tartanak, anélkül, hogy bár az oktatók tisztában lennének azzal, hogy a teremtői spirituális őserőket is működtető egyetemes mágikus erő, akárcsak a szervezetben a növekedést és a gyógyulást biztosító őssejt-rendszer, rákos daganatot produkál, ha nem oda és nem úgy van irányítva a szellemi öntudat által, ahova és ahogyan azt kellene az illető személy spirituális sorsprogramja szerint?! E tapasztalatok és a naponta gyarapodó metafizikai ismereteim birtokában tehát, több mint egy évig haboztam, hogy azt a mágia-tant, amit az Eltában az utolsó évben kaptam a kezembe, és amit én nyolc - kilenc éve, hogy magyar nyelvre lefordítottam, a legjobb tudásom és az évek során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján megírt kommentárokkal közzé tegyem a honlapomon. Amennyiben valaki nem elégszik meg azzal, hogy benne amúgy is ott levő ősi - isteni teremtői képessége automatikusan is végzi a dolgát (annak függvényében, hogy mennyire tisztította ki a személyi, illetve családi szükségleteiről alkotott képzeletét a személyi horoszkópjából kiolvasható fejlődési és megváltódási sorsprogramja segítségével), és tevőlegesen is szeretne, nem csak fizikai, hanem szellemi szinten is részt venni a saját sorsa alakításában, a legfőbb, amit tudni kell az, hogy mindaddig, amíg önámításra és ennek következtében rejtett agresszivitásra hajlamos, inkább árthat magának, mint használ, amennyiben a sorshelyzete javítása érdekében a mágia bármelyik mesterséges technikáját gyakorolja. Másodjára azt kell tudni, hogy a családanyák mágikus - teremtői képessége a legerősebb (százszor erősebb pl. mint a férjeiké), ezért egyrészt inkább arra kell törekedni, hogy az ők tudattalan képzeletvilága és spirituális öntudata tisztuljon ki, mert ha ez megtörténik és a gyermekáldással sem szegül szembe, nem létezik olyan kívánságuk, amit ne tudnának önmaguk és a családjuk számára beidézni, mindössze az által, hogy napjában többszörösen rá gondolnak és egy - két gyakorlati tettet is végrehajtanak a megvalósítás érdekében. Erre számtalan példát fogok az általam kommentált mágia-tan különböző részeinek az ismertetése közben bemutatni. Ám a dolog fordítva is igaz: amennyiben egy családanya ellenségképzetekkel él és folytonosan
 12. 12. Oldal:1 12 aggódva, folytonosan "az ördögöt festi a falra", ő maga tekinthető a család szerencsétlenségének és a gyermekei betegségének az igazi és a fő okozójává! Egy ilyen sötét és negatív lelkivilággal, illetve ellenség- és szerencsétlenség képzetekkel terhelt képzeletű családanya mellett, a legjobb spirituális képzettséggel és (pl. agykontrollal) kifejlesztett mágikus képességekkel rendelkező férfi is szüntelenül kudarcot vall, de legalábbis, alig - alig tudja a süllyedési szint fölött tartani a családját, még akkor is, ha megfelelő anyagi jövedelmet biztosító szakmája, vagy munkaköre van. Következésképpen, a házastársak esetében, a mágiázás csak akkor hozhat, negatívan vissza nem ütő sikert, ha elsősorban a nő (családanya) tudattalan szellemi és képzeleti világa van jól - jól kitisztítva a személyi horoszkópból kiolvasható karmikus terhek és életfeladatok ismertetése és gyakorlati felvállalása által. És amit harmadjára kell a mágiáról tudni az, amit korábban is említettem, hogy a tudatos, vagy az önkéntelen (ugyancsak a horoszkópból kiolvasható!) mentális - gondolati, vagy képzeleti erőszakoskodás, sokkal veszélyesebb, és következésképpen sokkal kegyetlenebb visszahatásokat eredményezhet, mint a pszichikai, vagy a fizikai erőszak, amennyiben még mágiázási technikákkal is felerősíti (megduplázza, megtriplázza!) azt a valóságnak az önkényes mentális, vagy képzeleti befolyásolására hajlamos egyén. De vigyázat! Nem az életerejüket, személyiségük pozitív és negatív oldalát egyaránt nyíltan felvállalni képes, un. nyers modorú személyek hajlamosak a rejtett mentális és spirituális erőszakoskodásra, hanem éppen fordítva: a születésüktől fogva konfliktus-hárító és konfliktus-kerülő, "arany szívű" félénk személyek, akikről hajlamosak vagyunk azt képzelni és állítani, hogy "a légynek" sem ártanak. A fizikai és a pszichikai nyers megnyilvánulásoktól a nyers önkifejezéstől óvakodó félénk (gyáva…) , un. békeszerető személyek, igazából jóval agresszívebbek, mint az önmagukat nyersen kifejezni bátor személyek, mivel az un. Marsi életenergia folytonos elfojtás és elnyomás alatt van a tudattalan világukban és az bármikor kitörni kész mint egy szellemi vulkán. Ezért időnként önmaguk számára is meglepő módon kitörtnek, de azután mindössze a szégyenérzetig jutnak el és utólag ki- és felmentik magukat, ahelyett, hogy elgondolkoznának a történteken. A gyakori sírásra, migrénes fejfájásra, vagy náthás hűlésre, torok- és fülgyulladásra, valamint a homlok- és arcüreg-gyulladásra való hajlam, a legbiztosabb jele a mentális és képzeleti agresszivitásnak. Az ilyen személyek számára, az agykontroll, vagy a mantra-mondás maximum az öntisztítási és az öngyógyítási képesség kifejlesztése érdekében javallott, kezdeti mágikus praktika gyanánt és még ez is csak mértékkel. De amennyiben ezt a tanulmányomat elolvasva, bizalmat és nem kétkedést érzenek a több mint tizenkét éves gyakorló asztrológusi minőségemben szerzett tudásommal szembe, inkább azt a tanácsomat fogadják meg, hogy a mágia eszközéhez csak az után nyúljanak, miután legalább hét évet gyakorolták a harcművészetek valamelyik erős és komoly ágát, és minimum a 2 kyu-s fokozatig elértek. És lenne még egy kategória, akiket a mágia bármely fajtájának a hamari gyakorlásától eltanácsolnék: azokat, akik jellegzetes és erős Vízöntő, Ikrek, Szűz és Skorpió karmával születtek a világra, vagyis azokat, akiknek a több mint három negatív fényszög által is támadott Sárkányfarka, vagy a Lilithje ezekben a jegyekben, illetve a nekik megfelelő gyakorlati életköröket megjelenítő XI, III, IV és VIII. házakban, azok valamelyikében áll. És még inkább eltanácsolnám az olyan személyeket, akiknek a horoszkópjában, a fentiek mellett, egy - egy
 13. 13. Oldal:1 13 negatívan fényszögelt bolygó található a Lilithel, vagy a Sárkányfarokkal együttállásban, mindaddig, amíg a horoszkópjuk kauzális feltárását követő karma-felismerésben és teljes mértékű életfeladat- felvállalásban el nem töltöttek minimum tíz évet. Létezik ugyanis a fent leírt mentális és képzeleti agresszivitásnál egy sokkal mélyebb determináció, nevezetesen, amikor az anyai ági örökletes programoknak köszönhetően, valaki nem is, hogy nyílt, vagy rejtett agresszivitással, hanem nagy fokú önkéntelen és öntudatlan önámítási hajlammal és sors- ellenes, vagyis Isten-ellenes neheztelési hajlammal születik a világra, amely anyai ági öröklődéseket a karmikus programokról szóló tanulmányomban Kaméleon programnak és Sors- ellenes programnak neveztem el. Ezek az emberek ugyanis nem folyamatosan, hanem hirtelenül, de annál intenzívebben vállnak mentális és képzeleti szinten agresszívé, annak függvényében, hogy "mikor telik be a keserűség méreg pohara" az életükben és a szívük szívükben. Annak függvényében tehát, hogy a folytonos önámításaik következményeinek a következtében, mikor ébred fel és árad szét az Isten Haragja nevű, teremtés előtti ősállapot a személyükben. Ez az Isten Haragja nevű állapot attól jön létre, ha valaki huzamosan félrevezeti önmagát és ennek következtében hamis, vagy téves kiegyenlítődésben él, illetve hamis harmóniában, hamis boldogságbab és hamis magváltásban. Semmi nincs ami az infernális erőket ennél a huzamosan átélt hamis kiegyenlítettségi állapotnál jobban felkeltené. Ilyenkor maga a becsapott Szent Szellem és a Teremtő Isten, vagyis a teremtés eredeti ősterve és logikája lázad fel személyünkben feltartóztathatatlanul. Persze, ilyenkor, amikor ez a vulkanikus szellemi kitörés elindul, már nem mágiázik az ember, illetve ha mágiázik is, annak már nincs semmilyen hatása, azon kívül, hogy éleszti és kihívja maga ellen a romboló - megszüntető erőket. De igenis van hatása - és visszahatása a mágiának, amikor azokat a "csendes" periódusokban, a "kegyes hazugságok" idején követik el. Nos, ezek azok a varázslatok, amelyeknek a hatásait szerzett karmának is neveznek és amelyek végig kísérnek nem csak földi életünkben, hanem a túlvilágon is, és amelyek visszahatásai következtében képtelenekké válunk az abszolútummal való egyesülésre - vallásosan: az Atyához való visszafordulásra - mindaddig, amíg a tisztítótűz nevű spirituális állapotban meg nem szabadulunk azoknak az egoista indítóokoknak a kauzális gyökerétől, amelyek a hazugság- mocsárban való élvezethabzsolás közben a mágiázásra rávezettek. Ezek után, természetesen felmerül a kérdés: EGYÁLTALÁN MIKOR SZABAD ÉS EGYÁLTALÁN KELL-E, MÁGIÁZNI? Kell, mivel nem elég tudomásul venni a létezését, hanem személyesen is meg kell ismerni a szabályait és az erejét. Illetve meg kell, hogy ismernünk saját teremtői személyiségünket általa. Azonkívül tehát, hogy a mágia amúgy is működik automatikusan a képzeletünk által, nem árt ha olyan tárgyak és élethelyzeteknek az életünkbe való beidézése érdekében használjuk fel ezt a képességünket tudatosan, amelyek a spirituális fejlődésünket - a kiegyenlítődési (megváltódási) képességeink és lehetőségeink megismerését, vagyis a fény és a szeretet növesztését, tágulását biztosítják számunkra. De vigyázat: az utóbbit egy hajszál választja el az egoizmusból eredő sugallatoktól, a hiuságtól és az alantas becsvágytól. Ahogy egy Indiában misszionáriusi szolgálatot teljesítő jezsuita szerzetes mondta:
 14. 14. Oldal:1 14 "Eddig a világi egodat szolgáltad, most a spirituális egodat kívánod szolgálni." És ebben az ördög-szolgálatban, a mágia még veszélyesebb eszköz lehet, mint a fölösleges gazdasági gyarapodás, vagy a gátlástalanság útján szerzett világi karrier. Hogy mégis miért adom közre én is azt, amit a mágiáról tudok, amikor teljesen tisztában vagyok vele, hogy mekkorát árthat vele másoknak, vagy magának, az aki tisztátalan kézzel és szívvel nyúl ehhez a veszélyes eszközhöz? Azért elsősorban, hogy a honlap-látogató barátaim hétköznapi képzeletébe és tudatába épüljön be a mágia létezésének a tudata, hogy számoljanak vele! Azért tehát, hogy a hétköznapi életük minden mozzanatában vegyék számításba, a mágia hatásait, hogy számoljanak vele, mindig, valahányszor a saját sorsuk figyelemfelhívó jelenségeit és az általános létfolyamatok ok - okozati összefüggés rendszerét értelmezik! Mert a mágia megismerése és megértése nélkül, nem érthetjük a teremtést sem és ez által az életünk értelmét, a sorsunk logikáját sem. A mágia ismerete és megértése nélkül, nem érthetjük meg azt sem, hogy miként jöttünk létre a szellemvilágban, a biológiai foganásunk előtt és így, mindössze egy materiális és misztikus feltételezés-halmaz és végül is egy értelmetlen labirintus-járás az életünk, amelyben értelmetlenség értelmetlenséget követ és egy látszólagos véletlen, más látszólagos véletlent követ. HOLOTT A TÖBBI KILENC EGYETEMES TÖRVÉNY SZERINT IS ALAKUL A SORSUNK, DE EZT A KILENC EGYETEMES TÖRVÉNYT IS A MÁGIA TÖRVÉNYE, egészen pontosan maga az egyetemes mágikus erő MŰKÖDTETI. Ő az egyetemes hajtóerő mindenben, ami létrejött és megnyilvánult a világegyetem összes dimenziójában! („Ez A Theleszma. Ez minden erőben az erőnek az ereje.” – Tabula Smaragdina.) Ezért, amennyiben nem számolunk vele, amennyiben nem ismerjük meg a hatóerejét és a működési szabályait, az embernek semmiféle értelmes életstratégiája nem lehet, mert folyamatosan felborítják és kizökkentik kerékvágásából az életét ezek a véletlennek képzelt "értelmetlenségek". Azok a véletlenek, amelyek igazából nagyon is értelmessé válnak, ha számításba vesszük azt, hogy a többi egyetemes törvény is mágikusan, a mágia törvénye szabályai szerint hat, mind a világban és a természetben, mind a belső szellemi (mentális és érzelmi) világunkban és a szervezetünkben. A mágia törvénye ismerete és számbavétele nélkül, a mágia hatásmechanizmusának az ismerete nélkül semmi esélyünk nincs ara, hogy megértsük a betegségeink és sérüléseink, valamint a más hátráltató sors-eseményeink igazi okait. Persze, hogy a spirituális (mágikus) tájékozatlanságunknak (butaságunknak) köszönhetően, állandóan a környező természetet és a környezetünkben élőket és szeretteinket akarjuk megerőszakolni tettlegesen, vagy pszichikailag annak érdekében, hogy azok úgy viselkedjenek és úgy alakuljanak, hogy minket boldoggá tegyenek! A mágia ismerete és számontartása nélkül, persze, hogy aggódunk az életünkért, az életben maradásért, a jövőnkért, illetve a családunk -gyermekeink jövőjéért és életéért, a Jézusi nagy figyelmeztetés ellenére, miszerint: "Ne aggodalmaskodjatok! Nézzétek az ég madarait…" Már hogyne aggodalmaskodna az anya, aki nem tudja azt - Mert a természettudósoktól és a szociológusoktól és a pszichológusoktól, és a filozófusoktól és a teológusoktól és a papoktól nincs ahogyan megtudja - mivel azok sem tudják, vagy ha tudják, letagadják (Mármint a papok és a teológusok) azt -, hogy az a "Ti Atyátok", aki gondoskodik rólunk, sokkal jobban mint az ég madarairól, az ott van benne, és mindenképpen kifejti hatásait az ő mágikus erejű, anyai
 15. 15. Oldal:1 15 teremtő képzelete által? Azt tehát, hogy elsősorban rajta, az ő képzelete jellegén és minőségén múlik az, hogy a kiskorú gyermekével, gyermekeivel, mi történik! Mert mi is teremtő atyák és anyák vagyunk felnőttekként, amiképpen az a szentkönyveinkben van megírva, következésképpen 21 éves korunk után, mindaz, ami történik velünk, a mi tudatos, vagy öntudatlan mágikus erejű képzeletünknek a következménye! Amely mágikus képzeletünket viszont a horoszkópból kiolvasható karmikus meghatározódásaink irányítanak a mély tudattalan ideavilágunk hátérből, ha akarjuk, ha nem, ha tetszik ez, ha nem! Lehet, hogy furcsa, de a fenti okok miatt, és a fenti értelemben megtisztított életképzeletre alapozott mágia-gyakorlásra, nem is a nőknek van szüksége, hiszen ők a születésüktől fogva érzik magukban ezt a sorsidéző képességet és erőt, még ha nem is „értenek” a működtetéséhez úgymond mesteri szinten, hanem a férfiaknak! És éppen azért, annak érdekében, hogy a férfiak is, akik kb. egy századnyival kevesebb, velük született mágikus teremtőerővel bírnak mint a nők, meggyőződhessenek arról, amit Hamvas Béla úgy mond ki egyszerűen, hogy „A valóság természete mágikus!”. (Figyelem: A VALÓSÁG TERMÉSZETE, nem racionális, tehát nem tudományos és ezért nem intellektuális, de nem is esztétikai – művészi, hanem MÁGIKUS!) Vagyis arról, amit a Tabula Smaragdina első mondata kertelés nélkül és megkérdőjelezhetetlenül (megfellebbezhetetlenül) kinyilatkoztat: „Való, hazugság nélküli, biztos és igaz, hogy mindaz, ami van, az egy (Isten) varázslatából született.”. Az a tudás ugyanis, ami mindössze racionális, tehát merő ész-konstrukció, amit személytelenül memorizálunk és alkalomadtán elmondunk, leírunk, vagy más, ugyancsak száraz és személytelen értelmi műveletet hajunk végre általa és vele, nem ér semmit. Ezért van szüksége tehát inkább a férfiaknak a mágia gyakorlására, hogy ennek a mindent megelőző, és mindennek a gyökerénél álló misztikus ősi erőnek a létezéséről személyesen is meggyőződhessenek, és ezt követően mindig, életük minden pillanatában számon tartsák és számoljanak vele. Máskülönben mindig értetlenül kell, hogy álljanak az életük nehézségeivel szemben, illetve bármikor bármi – de tényleg bármi! – megtörténhet velük, vagyis az általuk vaknak és ostobának és véletlenszerűnek képzelt (Holott nagyon is logikusan működő!) sorserőknek lesznek az úgymond ártatlan kiszolgáltatottjai. Aki nem tud róla, nem érzékeli és nem érti a mágiát, illetve a képzelőerő mágikus hatalmát és nem számol azzal, az élet valós problémáinak az értelmezésében, attól nem várható el teljes körű és minden lehetséges ok – okozati tényezőt számba venni képes, józan ítélet. Hogyan alkosson a maga, vagy a mások számára helyes ítéletet bármiről is valaki, akinek a valóság igazin természetéről fogalma sincs, aki tehát nem képes egy jelenség (Pl. a biológiai fejlődés) megítélésében számításba venni a mágikus erők hatásmechanizmusait? Miután ezeket tisztáztuk, még csak az ide vágó asztrológiai elemek ismertetése maradt hátra. Tudnunk kell tehát, hogy emberi szinten legalább is, a mágikus erőket mozgató képzelőerőnek két fajtáját különböztethetjük meg egymástól. Az un. maszkulin (Jang) típusú képzelő erő és a az un. feminin (Jin természetű) képzelőerő által kiváltott és működtetett mágikus erőket. Az első az Uránusszal áll analogikus kapcsolatban, a második a Neptunusszal. Az Uránuszi mágikus teremtő képzelet fényszerű, ezért határozott (élesen körvonalazott) és célszerű és ennek megfelelően lehetőleg minél nagyobb pontosságra törekszik. Úgy is mondhatnánk, hogy
 16. 16. Oldal:1 16 ez a fajta teremtőképzelet inkább a tudományos és technikai szférával áll kapcsolatban és erre vonatkozóan találunk is több példát majd az itt közölt mágia-tanban. A Neptunuszi (feminin) teremtőképzelet egységesen szétáradó és a vágy-képzelet tárgyához tartozó környezetet is egybelátó, nincs annyira határozott és pontos körvonala és célja mint az Uránuszi képzelőerőnek (Agykontrol), de ez koránt sem azt jelenti, hogy annál valamivel is gyengébb lenne a hatóereje, sőt: a legtöbb esetben annál, sokkal, de sokkal erősebb és képes azt felülírni, semlegesíteni. Ezért írtam az anyagi bőségről és szűkösségről szóló tanulmányomban, hogy a legnagyobb férfi-mágus un. misztikus teremtői tevékenységét is képes semlegesíteni, meghiusítani a feleségének a férje törekvéseivel és karatával ellenkező, érzelmileg mélyen átélt (jövő-félelemből, vagy hitetlenségből, illetve kicsiny hitűségből táplálkozó) és önkéntelenül és tudattalanul is működő negatív képzelete. Nos, a véleményem szerint, a honlapomra feltöltött tanulmányok és regények, végre elég információt nyújtanak (sőt: még fölös mértékben is nyújtanak!) ahhoz, hogy bárki, aki élni akar ezzel a benne rejtőző, reális teremtői képességgel, a saját felelősségére, immár tudatosan megtehesse, vagyis, a mágia működési mechanizmusait és természetét az itt leírtak alapján megismerve, a saját sorsát tudatosan a kezébe vehesse. Ahhoz, hogy ténylegesen autonóm személyként, szabadon választva a lehetőségei és a felelősségei között, emberhez méltóan éljen, és ne fogja rá többé a vele történetkért való felelősséget sem a vírusokra, sem a véletlen balesetekre, sem a társadalmi körülményekre és semmiképpen ne egy külső és felső, vagyis egy helyette és felette létező, a sorsáról az ő akaratán kívül intézkedő objektív Istenre. Az utóbbi „ártatlan”, de inkább felelőtlen magatartás persze könnyebb, mint a sorsunkért való közvetlen felelősségvállalás. Mármint az, hogy a velünk történtek, vagy a gyávaságból eredő tehetetlenségünk miatti felelősséget rákenjük a környezetünkre, a véletlenre, a társadalmi - politikai helyzetre (asztrológusként, hányszor kell hallanom, a ködös, de politikai töltetű ellenségképzetektől terhelt, személytelenül neheztelő kifejezést, hogy "ebben az országban"…) de semmiféle pozitív eredményhez nem vezet sem a magunk, sem a gyermekeink sorsában, akikért viszont mi szülők vagyunk a felelősek. Egészen pontosan, a mi tudattalan lelki és szellemi világunk által működtetett mágikus erejű képzeletünk a felelős, és nem az államapparátus, a kormányon levő jobb, vagy baloldali pártok képviselői, vagy a pedagógusok. És, végül, de nem utolsó sorban(!), mielőtt a leghatékonyabb általam ismert (keresztény!) mágia-tant közreadnám, el kell árulnom a fehér mágiának a második legnagyobb akadályát és buktatóját (az első a személyi és karmikus életfeladat-rendszer ismeretének a hiánya, amit a egyedül horoszkópja feltárása által ismerhet meg pontosan és fogadhat el részletesen az ember) vagyis , azt, ami bármely mágiát, még az öntudatlan és önkéntelen (mágikus erejű) képzeleti tevékenységünket is, fekete mágiává teszi: Ez nem más mint a hús (a húsban levő hullaméreg), az alkohol és más un. serkentő, vagy nyugtató, vagyis mesterséges éberség-fokozó szerek (pl. cigaretta, vagy kávé) fogyasztása. Ez a népi szokás szerű mesterséges önkábítás a buktatója tulajdonképpen a szekularizált kereszténységnek is. Ezért "nem működik a hit", ezért nem látjuk a vallásnak a pozitív következményét megnyilvánulni, vagyis ezért történnek teljesen ugyanazok a dolgok a vallás- gyakorlókkal, mint az ateistákkal, és azért nincs semmiféle lényegi eltérés a két féle ember
 17. 17. Oldal:1 17 között! Ezért lehet esetenként éppen úgy és éppen annyira beteges és "szerencsétlen" (szerelemben, párkapcsolatban, családban, gyermekáldásban, gyermekek számában és egészségében) minden magát kereszténynek valló személy, mint a vallásos érzelmekre és tradíciókra mindössze ünnepnapokon emlékező, "baloldali hívő", vagy bármely útszéli ateista! Sőt: ez a magyarázat arra is, hogy a hatás-visszahatás törvénye alapján, a mágikus hatásokat kiváltó vallásos érzetek és képzetek következményeként, a hívekre is éppen úgy hat a fekete- mágia, sőt: talán még jobban is, mint a közömbösekre és a hitetlenekre! Egy szó, mint száz: azt mondják, hogy a puding próbája, annak az elfogyasztása. Hát tessék fogyasztani, illetve tessék kilépni a Fénybe: A Jézus által tanított Evangélium (Kinyilatkoztatott Jó hír), eredetében és spirituális céljában nem volt egy vallás-apparátus működtetése érdekében létrehozott propagandisztikus dogmarendszer, sem egy vallásos szektának a (esszénusok) misztikus ideológiája, ahogyan ma azt képzelik. Az Evangélium a teremtés eredeti célját, rendeltetését és értelmét megvilágító, időben és térben mindig érvényesülő egyetemes törvényekről szóló kinyilatkoztatott tanítás. Az evangélium, az ember (Adam Kadmon) eredeti küldetésének az értelmét helyére állítani és fenntartani, a rendeltetését beteljesíteni és az által az egészséget és a boldogságot létrehozni képes mindenkori szellemi alapállásról szól. A keresztény alapállás az a szemmel látható, pozitív életgyakorlat, amely képes pozitív gyakorlati eredményeket felmutatni: képessé teszi az egyént a teljesen egészséges, természetes vágyaiban kiteljesedett és kiegyenlítődött, boldog földi élet folytatására. A keresztény hit az a metafizikai tudásból fakadó mágikus erő, amely képes az mennyek országa nevű személyi állapotot : a derű, a biztonságtudat, az elégedettség, az egyéni élettervek valóra váltását, a fejlődéshez és a harmonikus élethez szükséges javakat, az egészséget és a kreatív életet ténylegesen megvalósítani. A kereszténység tehát, egy a teremtés eredeti céljával és rendeltetésével összhangban álló, és ez által a mágikusan ható teremtő erők hatásmechanizmusát szabályozó egyetemes tőrvények szerinti életforma, amely képes megvalósítani az egészséges és boldog életet, ténylegesen és látható módon. A kereszténység olyan szabadon megvalósítható és tudatos mentalitás, amely képes irányítani az egyéni teremtői képességeket (mágikus erőket). Olyan mágikus képességeket felszabadítani képes, spirituális tisztánlátásra alapozott lelki mentalitás, olyan tényleges hit-erőt adó életgyakorlat, amely a földkerekségen bárhol, bárki által, mindenféle külsőségek nélkül: csoport-ájtatoskodások és patetikus szertartások nélkül, szabadon (társadalomban, vagy akár a vadonban) és egyénileg állandóan élhető. Mindez viszont kizárólag a „Vegye fel mindenki a maga keresztjét”, vagyis: Vegye fel mindenki a saját és a gyermekei sorsa feletti felelősségét" alapelvnek a (értsd alatta: vállalja fel mindenki a saját életfeladatait és ne kerülje ki azokat az erőfeszítésekkel és fájdalmakkal járó személyi tapasztalatokat, amelyek az embernek a természet elemeivel, jelenségeivel és folyamataival való közvetlen kapcsolatából adódnak) gyakorlati megvalósítását követő mágikus következményeként jöhet létre. A „mennyek országába” való egyéni belépési képesség csakis úgy alakulhat ki az emberben, ha az tudatosan megismeri, felvállalja és végrehajtja azokat a számára fontos és kikerülhetetlen egyéni élet-tapasztalatokat biztosító, konkrét életfeladatokat,
 18. 18. Oldal:1 18 amelyeket az őseitől örökölt spirituális sors-programjai tartalmaznak és ezáltal világossá válik előtte az ő sajátos egyéni hivatása. Ez a feltétele annak, hogy egészséges fizikai és boldogság- tudati állapotot érjen el és, hogy egész lényével az isteni teremtő erőknek a fizikai dimenzióba való behatolását és a forma-nyerés általi kiegyenlítődését elősegítő személlyé váljon. Illetve azt, hogy maga is e teremtő erőket tudatosan használó, mágikus képességeivel rendelkező, teremtő lénnyé váljon. Hogy egész lényével szüntelen és zavartalan információkat közvetítsen az Abszolútum (Isten) felé a természeti életformáknak a spirituális teremtő erőkkel való harmonikus egybekötési lehetőségeiről. Ez, a természeti elemekkel való közvetlen kapcsolat közben kialakuló teremtői képességnek a tudatos gyakorlása és a harmonikus egység-tudat, az egység-érzékelési képességének az elérése tehát a keresztény alapállásnak és a megváltás megvalósításának a racionális célja és értelme. A megvalósított egészséges és harmonikus jólét annak a spirituális alapállásnak az eredménye, amely alapállás által minden ember külön-külön megválthatja az úgynevezett lelkét (és amíg a fizikai létben tartózkodik, a testét) és elérheti azt, hogy a földi küldetése (fizikai - természeti élete) befejeztével, a megélt teljesség léttudatával (szellemi öntudatával) visszatérhessen az Abszolútumba. A kereszt metafizikai értelmének ismerete megadja számunkra a kereszténység helyes értelmezését, és a Jézus által hirdetett, világos tanítás elsajátításának a lehetőségét. Ennek a fényében viszont bukik az összes babona, amit keresztény hit címen hirdetnek a mai egyházak. Mert az Isteni világosságtól, vagyis a Teremtői és a megváltó mágikus őserőket hordozó tanoktól - És az emberben is, az emberi képzelet által is, megnyilvánuló Szent Szellem világteremtő erejétől (hatalmától) -, amit Jézus ismertetett meg az emberrel, épp azok a Jézus követők ijedtek meg, és azok ferdítették el a gnosztikus Jézusi tanok értelmét a kereszténység vallássá dogmásításakor, akik az eredeti kinyilatkoztatásokat értelmezték. Ezek a kinyilatkoztatás-kanonizáló és dogmatizáló személyek, azon ijedségükben, hogy nehogy ártsanak vele, inkább meghamisították mindazt, amire elődeiket Jézus tanította. A kanonizáló püspökök és teológusok az Isten nevében nagyokat hazudva és az emberi mágikus erőket (Pl. bioenergiás gyógyítói képességeket!) kizárólag a kivételezett Isten-fiúnak, Jézusnak, majd a keresztény szenteknek a különös képességeiként beállítva, akkorát ártottak az emberiségnek, hogy azt egyelőre még csak fel sem tudjuk mérni. Ők, megfertőzvén a hívek képzeletét a külső kegyelemről és az önkényes megváltásról szóló tanaikkal, vagyis a természeti elemekkel és erőkkel való közvetlen kapcsolat és egyéni erőfeszítések nélkül elérhető, külső teher- könnyítésekről szóló misztikus (vallásos) meséikkel, ami által megfosztották a keresztény híveket az első szülötti képességük – a teremtőerejük - gyakorlási lehetőségétől is. És ugyanakkor, ez által arra kényszeríttették az igazságkutató európai embert, hogy a tudományos felvilágosodás korában, a kereszténység nagy része megtagadja a hazug tanaikat és ez által teljesen elszakadjon a szellemi világtól, az ő ősforrásától, létének az egyetlen alapjától, létrehozván a szellemi valóságtól elszakadt steril materialista tudományt és annak ideológiáját: a kommunizmust. A Jézus-isten által a hívei számára állítólag nagylelkűen és ingyen „elintézett” (Általa az Atyánál már előre minden keresztény számára „kikönyörgött”) megváltásról, a bűnbocsánatról és a test halál utáni fizikai feltámadásáról szóló meséknek az lett a következménye, hogy a nyugati pragmatista ideológiák szerint élő ember teljesen tönkre
 19. 19. Oldal:1 19 tette a föld klímáját, kipusztítván az évmilliók során kialakult nővény és állatfajok felét. Ezeknek a császári hatalmat biztosítani hivatott, irracionális meséknek, nem lehetett más a következménye mint az, hogy a Jézusi tanok igazi, gnosztikus értelme elhomályosodott és szinte el is veszett teljesen. Pedig az ember - és az emberiség - nem képes harmóniába kerülni a természettel, mindaddig, amíg nyomorúságában nem kezdi felvenni a kapcsolatot a saját teremtői-tudatával, a mágikus erejű képzeletével, illetve amíg nem került harmóniába az ő belső természetében (is) működő és az által (is) ható egyetemes törvényekkel. A Krisztus második eljövetele nem azt jelenti, hogy a történelmi Jézus újra reinkarnálódik, hanem azt, hogy az apokalipszis időszakában egyre több lélek ébred fel az anyagba zuhanás kábulatából, az összetévesztések rengetegéből és az elsőszülötti képességét beindító és fenntartó, ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET varázsigének a saját személyére alkalmazása segítségével, megvalósítja azt a finoman szilárd személyiségtudatot, amelyre az egyetemes léttudat felépíthető. És amely által a földi megváltódás reálisan is megvalósítható, ténylegesen elérhető. Így jön el tehát és így születik meg bennünk és általunk a személyes Krisztus, hogy belülről visszaállítsa az egészségünket, a kreatív élet által biztosított teljesség - érzésből következő boldogsági állapotot, a felelősségtudatból származó szellemi és fizikai erőt és szabadságot, valamint az örök életet (vagyis az örökkévalóságba beágyazott tudat szerinti földi életvitelnek a túlvilágra is átható pozitív következményeit) mindannyiunk számára. A bennünk feléledő Krisztus, megtanítja nekünk újra, hogy nem létezik más életforrás és másfajta (égi, vagy földi) értelem, csak az egyetlen Abszolút Létforrás, vagyis az a világteremtő spirituális szubsztancia- és információáramlást biztosító ősi erőforrás, amelyhez a foganásunktól kezdve, közvetlenül hozzá vagyunk kötve mindannyian az aura-testeinken, vagyis az egyetemes léttudatot is magában hordó lelkünkön keresztül, és az azáltal. Rá kell jönnünk arra, hogy nem létezik egy felettünk és kívülünk álló Atya aki minket büntet, vagy jutalmaz önkényesen, hanem mi vagyunk azok, akik a zavarosan kapkodó képzeletünk zavarosan ható mágikus ereje által megbüntetjük saját magunkat és egymást. Hiszen tudatlanságunkban és földhöz ragadt okos butaságunkban, szembeszegülünk önkényesen azokkal a bennünk és általunk megnyilvánuló egyetemes törvényekkel, amelyek alapján él és teremtődik az egész egyetemes létezés és azon belül az anyagi, az energetikai, a pszichikai (asztrális), a mentális (gondolati), az ideális (képzeleti) és a kauzális világegyetem. Az emberiség nagy többsége még mindig azt képzeli, hogy az élet egy, az egyéni szellemtől, az egyén képzeleti, gondolati és érzelmi tevékenységétől különváltan működő, objektív, a természeti folyamatok és ciklusok közben véletlenszerűen előálló események és történések átláthatatlan szövevénye, egy kegyetlen harc a fennmaradásért, a túlélésért, az élvezetért, a faj fenntartásáért és a fajok egymás fölötti győzedelmeskedésért. Ezek az objektíven és objektumokban gondolkozó emberek e létfenntartási harc megkönnyítéséért, valamint az élvezet és a biztonság fokozásáért egyre bonyolultabb technikai eszközöket alkotnak és egyre átláthatatlanabb pszichikai erők és akaratok által működtetett, mentális dzsungelekké váló, társadalmi berendezkedéseket hoznak létre, a mindig csak a felszíni szükségszerűségeket látó, az „objektív” látszat-valóság által felvetett problémák és krízis-kezelési szükségszerűségek alkalmazása, rövid távú és kisszerű megoldásokat hozva. A materialisták szerint, bizonyos
 20. 20. Oldal:1 20 élvezetek gyarapítása és kényelmi helyzetek elérésével járó absztrakt győzelmek elérése érdekében ("megnyerni az életet") élünk. A vallásos misztikusok szerint épp ellenkezőleg: egy az ésszerű gondolkozás által be- és felfoghatatlan és túlvilági üdvösség megszerzéséért. Mind a két szélsőséges nézet téves, és az a rengeteg okos és irracionális erőfeszítés, amit az ember a fentiek elérése érdekében nap mint nap kifejt, csak arra jó, hogy természetellenessé, zavarossá és tragikussá tegye vele mind a természetet, mind a saját életét. A legtöbb esetben nem is élünk, hanem folytonosan túlélünk és amikor már minden lehetetlenné és elviselhetetlenné válik az életünkben és a lelkünkben, fellázadva kétségbeesésünkben, el szakítunk egy-két láncot, amellyel mi kötöztük meg saját magunkat. Ilyenkor feldereng valami halvány világosság és sejteni kezdjük, hogy ezt az egészet nem így kellene csinálni, de ezáltal még nem jutunk el az igazi felismerésekig. Ha nem is értjük, de sejtjük, hogy az Ok és az Okozat törvénye hatásainak, vagyis a hatás és a visszahatás törvénye hatás-folyamatai feltartóztathatatlanul és kikerülhetetlenül érvényesülnek. Hogy ennek következtében, a saját korábbi tetteink, de még inkább az ellenőrizetlen (zavaros, vagyis fertőzött és ezerirányú) érzelmeink által befolyásolt mágikus erejű vágy- és félelem-képzelgéseink következményeként, újabb és újabb kötelékek és gyakorlati nehézségek között, újabb szükségek, sérülések és betegségek között találjuk magunkat. E nehéz élethelyzetek és betegségek sűrű hálójából nem szabadulhatunk csak azután, hogy teljes mértékben és teljes mélységben sikerül felkutatni, leleplezni és megérteni ezen diszharmonikus állapotoknak és élet- helyzeteinknek az igazi okait. Nehéz, és a kauzális asztrológia feltárásai nélkül, teljességgel lehetetlen megtalálni a fölösleges tragédiáinknak, a betegségeinknek és a "ránk szakadó ostoba" konfliktusoknak, az értelmetlennek tűnő sors- nehézségeinknek, fizikai és lelki sérüléseinknek az igazi okait. A horoszkópból kiolvasható, mágikus erejű egyéni sorsprogramjaink feltárása és megismerése nélkül, nem tudhatjuk meg és nem oldhatjuk fel az anyai ági női őseinktől öröklött zavaros, önáltató és rejtetten agresszív életképzeletünkben rejlő, a megváltás-ellenes (kiegyenlítődés – ellenes) magatartásunkban rejlő, a fáradságos és kényelmetlen tapasztalások ellen lázadozó, kiegyenlítődés-ellenes ambícióink által motivált tetteinkben, érzéseinkben és a gondolatainkban rejlő, ellenséges sors- helyzetek igazi okait. Amennyiben ez a megismerés és a megismerés által lehetővé tett, személyi kiegyenlítődés nem sikerül teljes mértékben, a személyi kiegyenlítődési képesség megszerzése nélkül hagyjuk el a fizikai dimenziót, miután feléltük az összes fizikai energiatartalékainkat, utódainkra hagyván a nyerészkedni vágyó, harmóniátlan életképzeletünk és tevékenységünk természetromboló következményeit. És ezt mindaddig amíg nem leszünk hajlandók arra használni a természetet, hogy a szellemi világunkat abban tükröztessük és a visszatükrözésből a megfelelő következtetéseket levonva, végre egészségesen és boldogan éljünk, minden személyiség-kiteljesülési lehetőségeinket kipróbálva és helyesen megélve. Amennyiben feloldjuk a személyi horoszkópban a Sárkányfarok és a Lilith jegy- és házhelyzetéből kiolvasható negatív tulajdonságainkat, és ezeknek az asztrológiai pontoknak a bolygók általi negatív fényszögeltségéből és a velük együttálló bolygók negatív fényszögeltségéből kiolvasható negatív meghatározódásainkat, az életünk egy olyan játszma lehet, amely játszmának megtanulhatjuk a Jézus által ismertetett szabályait, minden különösebb
 21. 21. Oldal:1 21 erőfeszítés nélkül („Az én terhem könnyű...”). Ezt követően úgy élvezhetjük az élet szépségeit ("és az én igám gyönyörűséges."), hogy közben nem romboljuk és nem szennyezzük fölöslegesen sem a természetet és nem zavarjuk más embertársunk sorsát, életét sem. Hiszen az egyetemes törvényekkel való harmonizált tudatállapotban való szabad létezés azt a gyönyörűség teljes életet biztosítja, amelyet Jézus megváltásként emlegetett. Jézus tehát megtanított minket arra, hogy miként adjunk és hogyan kapjunk: "Ki mint vet, úgy arat.", vagyis azt, hogy a Rezonancia, valamint a Hatás és Visszahatás (Karma) törvénye alapján, mindazt amit gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel megjelenítünk és megidézünk, az visszafordul hozzánk és ezért amit adunk, mindig azt kapjuk vissza. Ha mi önkéntelenül szorongunk az embertársainktól és emiatt róluk folytonosan negatív képzeteket alkotunk, abból az következik, hogy mások is ellenséges gondolatokat alkotnak rólunk. Ha gyűlöletet adunk, akkor gyűlöletet kapunk vissza. De ha félelem- és szorongás mentes, tehát szellemi erőszak-mentes (a másikat negatívan befolyásolni nem akaró) szeretet és információt (fényt) áramoltatunk a környezetünkre, akkor mi is a sorsprogramunkkal megegyező, helyes és pozitív, útbaigazító válasz-reakciókat váltunk ki a környezetünkből. Vagyis, úgymond egyetemes szeretet-energiát kapunk vissza. Ha hazudozunk és ötletszerűen, vagy igazságtalanul kritizálunk, rólunk és nekünk is hazudnak, minket is ferdén kritizálnak, ha lenézünk valakit, akkor minket is lenéznek, ha nyíltak vagyunk, mások is nyitottá válnak velünk szemben, ha hazudunk, akkor nekünk is hazudnak, ha becsapunk és megtévesztünk valakit, akkor minket is becsapnak és megtévesztenek. Amiért képtelenek vagyunk mindezt felismerni és beismerni, az azért van, mert a legtöbb esetben és a leggyakrabban nem ugyanazon helyekről és nem ugyanazon személyektől kapjuk vissza adósságainkat és tartozásainkat, ahol és akiknél magunkat ezekkel a teremtés- és megváltásellenes, külső és belső magatartásunkkal, cselekedeteinkkel, szavainkkal és gondolatainkkal a sorsunkat beterheltük. Meg kell szoknunk azt a tényt, hogy a teremtő képzeletünknek, vagyis a Teremtés (a mágia, az imagináció) törvényéhez, és A TEREMTÉS ŐSLOGIKÁJÁHOZ és céljához való személyes KAPCSOLATUNKNAK elsődleges szerepe van az életünkben. Ezért az első, amihez hozzá kell szoktassuk magunkat, az a képzeletünknek, és a gondolatainknak a misztikus és materiális babonáktól való megtisztítása, illetve az önkéntelen hiedelmeinknek a feloldása és a képzeletvilágunk fegyelmezése. Légy fegyelmezett! - "Tartsd a szívedet (vagyis a vágyaidhoz, a sóvárgásaidhoz, a félelmeidhez és az ambícióidhoz kötött élet- képzeletedet: az imaginációdat) tisztán teljes erődből és maximális éberséggel, mert annak közepén halad keresztül az élet minden ösvénye." Ez azt jelenti például, hogy bármiről is képzelgünk félve és szorongva, mint olyan helyzetről, amit szeretnénk elkerülni és aminek a bekövetkezésétől félünk, az, ha más formában is, de előbb-utóbb meg fog jelenni az életünkben és a környezetünkben. Ennek az egyesült törvény- eredőnek (A mágia, illetve a teremtés, valamint az összhang és a vonzás, illetve a tükröződés törvénye egységének.) a valóságos működését (hatásmechanizmusát) nehéz mindig felismernünk, mert az a rengeteg ellentmondásos „jó dolog”, amit magunknak elképzelünk, összevegyül és elkeveredik mindazzal a negatív és sötét gondolattal (tévképzettel), amellyel a
 22. 22. Oldal:1 22 környező világunkat (a természeti környezetünket, a szomszédokat, a munkahelyünket és a munkatársainkat, a városunkat, a szülőföldünket, az országunkat, a népünket, a szomszéd népeket és a szomszéd országokat, stb.) és az ellenségnek látott embertársainkat akaratlanul illetjük. Ezek a képzetek összeadódnak és együtt, mintegy sors- és életkörülmény-egységként jelennek meg (materializálódnak) az életünkben, számunkra már az eredeti képzeteinktől teljesen eltérő, felismerhetetlen formákban. Az önkéntelen és ellenőrizetlen imaginációs tevékenységünk erejéről számtalan példát lehet sorolni. Az életben számtalan olyan esettel találkozhattunk, vagy velünk is megtörténhetett, hogy valaki nagyon félt egy bizonyos, ritkán előforduló és végül is nem könnyen elkapható ("felszedhető") betegségtől, de amelyről addig képzelgett, esetleg cikkeket és tudományos értekezéseket is olvasva e betegségről, amíg végül ez a bizonyos betegség az ő szervezetében is megjelent. Az ilyen emberek, sajnálatos módon, de ostoba áldozatai lesznek a saját ellenőrizetlen - fegyelmezetlen - képzelő erejüknek. Ezért is fontos tehát a babonákkal szembenézve és azokat metafizikailag felülvizsgálva, azok negatív erejét az értelmezés útján semlegesítve, megtisztítanunk, kiművelnünk és önfegyelmezésre nevelnünk a képzeletünket, megtanulva így, bátran szembenézni mindazzal, ami benne felbukkan. Az olyan ember, aki az önfegyelem segítségével hozzá szoktatta a képzeletét, hogy százszázalékosan csak pozitív képzeteket alkosson és tartalmazzon, vagyis akinek sikerült teljesen neheztelés, harag, gyűlölet, félelem, szorongás és rombolás- mentessé, illetve áltatás- és korrupciómentessé tenni a képzeletét, az csakis az ő spirituális fejlődési programjának megfelelő megvalósulási formákat fog magához vonzani: egészséget, szeretetet, anyagi áldást, valamint az önkifejeződési lehetőségeit biztosító legjobb lehetőségeit. Annak érdekében, hogy mindezt teljes mértékben megérthessük, vizsgáljuk meg az Imagináció természetét és tulajdonságait. Az imagináció a racionális tudat megjelenését megelőző spirituális állapot. Ezért a képzeteket (életképeket, jövőképeket, vágyképeket) alkotó képzelet a tudatnak egy szabályozó és azt befolyásoló - működtető spirituális erőrendszere, egy olyan egyetemes és ugyanakkor személyes mentális (teremtő, materializáló) erőforrás, amely külön választja és energiával feltöltve felerősíti napról napra, óráról órára és percről percre, azokat a gondolatképeket, amelyeket egy ember önkéntelenül alkot a környező világról, önmagáról, az életéről és a jövőjéről. Ezért, egy bizonyos idő után, az ember mindig találkozni fog a saját imaginációjának a megvalósulási formáival az ő közvetlen környezetében. Ahhoz, hogy képesek legyünk fegyelmezni és tudatosan működtetni az imaginációnkat, meg kell értenünk a gondolkozásunk és a képzeletünk természetét. A delphoi jósda falára azt írták a görög beavatottak, hogy Ismerd meg önmagad ahhoz, hogy megismerhesd Istent és ismerd meg Istent, hogy megismerhesd önmagad. Vagyis, mindaddig, amíg saját magunkat, a személyi struktúránkban létező és az általunk megnyilvánuló negatív és pozitív spirituális programokat igazából nem ismerjük, semmit nem tudhatunk meg a teremtő és a megváltó Istenről. És fordítva: mindaddig, amíg a bennünk (is) levő Teremtőről, valamint az Abszolútumnak a teremtővé válásáról, illetve az Abszolútumot megzavaró és a Teremtő létesülését - megjelenését kiprovokáló Lilith nevű abszolút sóvárgásról nem tudunk semmit, addig saját magunkat sem ismerhetjük meg.
 23. 23. Oldal:1 23 Az embert alkotó (harmonikus és diszharmonikus) teremtő erőknek és karmikus sorsprogramoknak és az emberi elmének, illetve a teremtő képzeletnek a funkcióit három különálló természetű tulajdonságként észlelhetjük. A személyi tudatunknak e három különálló alapját és felszíni megnyilvánulási formáját: 1) a nappali éber tudatnak, 2) a tudattalannak (tudat alatti képzeletnek és teremtő elmének) és 3) a "tudatfeletti észlelésnek", vagyis a Felettes- Én befolyásának nevezzük. 1) A tudatunkat, vagyis a nappali Én-tudatot, ember észlelési képességnek is nevezzük és ez olyannak látja az életet, amilyennek az élet, a sors és a természet a felszínes, anyagi megnyilvánulásaiban tűnik. Így észleli a megfigyelő eszünk úgymond kívülről az anyagi korlátokat, a nehézséget, a halált, a szerencsétlenséget, a tragédiát, a betegséget, szegénységet és a szűkösséget és tévesen (!) eredeti oknak, „objektív” valóságnak látja ezt az élettelen, akarat nélküli és magatehetetlen anyagi tényvilágot. Az észlelő ész ezt az anyagi szűkősséget: a szükséget és a behatároltságot észleli és ezekkel a negatív, félelmet keltő képekkel, képzetekkel végzi az eszünk az ő „ésszerű” műveleteit, ezekből vonja le a következtetéseit, miközben e felszínes „valóság-képekkel”, vagyis a természeti (fizikai) határállapotok érdekes, izgató, kívánatos, vagy éppenséggel félelmetes tragikus látképeivel izgatja, provokálja és valósággal bombázza a tudattalant. 2) A tudattalan érzés- és képzeleti világunkat (a tudat alatti elmét) egyrészt egy akarat, irány és irányultság nélküli, könnyen befolyásolható, érzékeny mentális masszaként, vagy életteremtő spirituális, mentális és asztrális erőtérként képzelhetjük el. Olyannak mint a gőz és a vízár, a hőáramlás, vagy a mágneses tér, illetve a villanyáram, amely azt a gépet működteti, amelyhez hozzá csatolják, vagyis azt a gépezetet hozza mozgásba, amelyre rákapcsolják és a (materializáló) erejét ráirányítják. Másrészt, a tudattalan érzés- és képzeletvilágunk tartalmazza azokat az élettervünket jelentő negatív és pozitív spirituális programokat, amelyeket az anyai ági női őseink magukban mélyen elfojtva, nem éltek át tudatosan és ezért nem harmonizálták magukban, illetve nem egyenlítettek ki. A tudattalan karmikus programjainkat tartalmazó spirituális ősstruktúrák és rejtett teremtő energiák világa a képzeleti idea-dimenzióban található és azt befolyásolja, annak ellenére, hogy nincs önálló cselekvési képessége. Ezért ez, a karmikus programjainkon átütő, azokat is aktiváló, rejtett, de rendkívüli és kivédhetetlen energiákat tartalmazó ősi (Isteni) teremtő program, pontosan úgy hat és arra a lehetséges megvalósulásra irányul, amiképpen és amerre az ösztönöktől, az érzelmektől és az észlelt „objektív valóságtól” befolyásolt nappali képzeletünk működik. Jó esetben úgy, amiképp a tudatosan aktivált, a kiegyenlítődési sorsprogramunkat számon tartó felettes- Énünk-őt vezérli. Az önvezérlés nélküli (romboló és alkotó) tudattalan személyi sorsprogramjainkat is tartalmazó, spirituális struktúránknak e befolyásolható - teremtő természete miatt, bármit érez az ember és bármilyen gondolat-képet (képzetet) alkot magának a jövőjéről, a barátairól, a szeretteiről, vagy az ellenségeiről (tudatosan vagy öntudatlanul, de) bevésődik a tudattalan ősi energia-képek idea-masszájába, ahol ezek a képek megtelnek létesülő életerővel. Ebből a mentális masszából,
 24. 24. Oldal:1 24 ezek a tudatalatti képzetek határozott alakot öltenek, feltelnek teremtő erővel és így, az éteri dimenzióban is „megvalósulva”, idővel kikerülnek a fizikai - természeti életbe. Ott, a többi érzelmi, mentális és ideális impulzusok megvalósulási formáival együtt, vagyis a tudattalan teremtő-képzetek halmazának összeredményeként, különböző élet- és sorsesemények és különböző, negatív, vagy pozitív létkörülmények, találkozások, lehetőségek (negatív vagy pozitív lehetőségek és megvalósulások) és konfliktusok formájában, a legpontosabb részletességgel fognak megjelenni. A mágikus természetű, tudattalan személyi képzeletnek erre a teremtői - megvalósítói erejére (morfogenetikus tulajdonságára) vonatkozó számtalan példával, esetleírással találkozhatunk. Egy hölgy például, még zsönge gyermekkorában mindig arról fantáziált, hogy ő özvegy. Ha tehette, feketébe öltözött, és egy hosszú fekete sálat kötött a nyakára. A környezetében élők nagyon jópofának, sőt még szellemesnek is találták, aminek hatására ő ezt az együgyű játékot még fiatal nő korában is folytatta. Idő teltével azonban férjhez ment egy olyan férfihez, akit nagyon szeretett. Nagyon röviddel a házasságkötés után, a férje csakugyan meghalt és a nő sok éven keresztül mind csak feketében járt és vigasztalhatatlanul gyászolt. Ugyanis, az özvegység állapotáról alkotott képzete, megvalósítandó programként beivódott az ő mágikus erejű tudattalan képzeletébe, és részben egy olyan férfit vonzott az életébe, aki, a benne munkálkodó életellenes programjait nem volt képes feloldani, tehát idő előtt meg kellett halnia. Másrészt ez a képzeletet aktiváló özvegyi program, átalakult életellenes és férjellenes programmá és, az adott pillanatban kifejtette hatását anélkül, hogy a „gazdájának” okozott tragédiára tekintettel lett volna. Persze, ahhoz, hogy az anyai ági női ősöktől öröklött karmikus program, vagyis, hogy a nő tudattalan képzeletvilágában már veleszületetten létező férj- és életellenes program, ki tudja fejteni a hatását, a rezonancia törvénye értelmében, olyan férfivel is kellett találkozzon, aki magában (tudattalanjában, aurájában) hordozta egyik lehetőségként a korai elhalálozást, mint például egy skorpió jellegű, gyökeres átalakulási és újjászületési törekvéseket igénylő sorsprogramot. De ez a skorpiói program nem ebbe a negatív kibontakozási – Hanem éppen fordítva: a megújulási, megújhodási és megerősödési! – irányba hatott volna, amennyiben nem éppen ezzel az ostoba gyászba-szerelmes nővel kötött volna házasságot, az illető férfi, hanem egy olyannal, aki az újjászületés és a pozitív átalakulás igényét ébreszti fel benne. 3. A felettes Én, tulajdonképpen a minden személyben létező isteni (egyetemes) megváltási igényt is magában hordozó léttudat és ez, egyben a tökéletes személyi megvalósulási és kiegyenlítődési képzeteknek (a megváltó lehetőség-ideáknak) is a helye. Itt található az a megváltódási idea-modell, amiről Platón beszélt. Ugyanis minden ember számára létezik a felettes én-jében egy feladatmegvalósulási és kiegyenlítődési életmodell, amiről sejtelme van és amelyet még el szeretne érni fiatal korában, vagy élete első felében, de, mivel már az iskolai oktatás és nevelés hatására a bűnbeesés pragmatikus képzetei (öncélú eredmény-, élvezet- és biztonsághajszoló életnyerés) logikája szerint gondolkozó környezete befolyása alá kerül, a legtöbb ember az idő teltével, lemond erről az ideális törekvésről. "Létezik egy olyan út, amelyet neked kell bejárnod és amit senki más nem járhat be rajtad kívül." Ez a személyi sors- program, vagyis ez az ideális űr, mint megvalósítható és megvalósítandó lehetőség, mint
 25. 25. Oldal:1 25 potencialitás (megvalósulási lehetőség), amely, mint a negatív karmikus meghatározottságoknak az ellentéte van jelen a spirituális struktúránkban. A személyi horoszkópokban és az Ascendensnek, de elsősorban a Sárkányfejnek a ház- és jegyhelyzete utal ennek a megvalósítandó modellnek a jellegére, szellemi színezetére. Az Ascendens és a Sárkányfej konstellációja által jelölt, hiányzó tulajdonságokként van jelen a sors- programunkban, mint elvárható, megszerzendő tulajdonság. Vagyis ez a megváltási sors-modell „pozitív de még hiányzó-információ-hordozó lehetőségként”, valósággal tátong a személyünkben (ebből ered az ember szellemi hiány-érzete) és a horoszkóp bolygóinak az Ascendenssel és a Sárkányfejjel alkotott pozitív fényszögeinek az alapján olvasható ki, vagyis az illető személynek un. lehetséges pozitív tulajdonságaira utaló jelekből látható, hogy milyen jellegű lehet ez a személyi megváltási modell. Valójában a Sárkányfarok és a Lilith által jelzett negatív adottságokból és az Ascendens és a Sárkányfej által jelzett megváltási program magvalósulási lehetőségéből áll az embernek az igazi sorsa (keresztje, életfeladata), amelyet áthat az a spirituális intelligencia, az őshívás, amely ott szunyókál kibontakozási lehetőségre vágyva, a saját lelki és szellemi igényeiben és a lelkiismeretében. Az emberiség nagy többsége nem ismeri fel az egyetemes ember rendeltetésével egybekapcsolt személyi hivatását és olyasmikért harcol, küszködik aminek a valóságos értéke siralmasan kevés a befektetett - és így elpazarolt - szellemi, lelki és fizikai energiákhoz képest, valamint ahhoz képest, hogy milyen eredményeket érhetne el, amennyiben az ő sorsprogramja szerinti életútját járná és a céljai elérése érdekében, használná a mágikus erejű teremtő képzeletét. Arról nem is beszélve, hogy mi is történne vele abban az esetben, ha mindazt a dolgot és az álértéket létre is hozhatná és mindazt a zagyvaságot el is érhetné konkrétan, aminek megszerzéséért, eléréséért és megvalósításáért oly hatalmas erőbevetéssel küzd! Biztosak lehetünk abban, hogy még nagyobb kielégületlenséget és kiábrándultságot érezne és az öngyilkosságra hajló depressziós személyek által tapasztalt nyomasztó bűntudatnál is intenzívebb kétségbeesést és szorongást érezne, vagy pánikrohamai lennének. Ilyen hiábavaló célok kergetése nyomán megjelenő és kietlenségi érzések okozzák a modern betegségeket: a depressziót, a melankólia-kórt, a bulimiát és az anorexiát, valamint a racionálisan meg nem indokolható rombolási (gyilkolási) és önrombolási (öngyilkossági) készttetéseket. Az élet játszmája című mágia-tan szerzőjét azzal a kéréssel kereste meg egyik női ismerőse, hogy mondja ki számára azt a képzeleti teremtő-energiákat mozgósító varázsigét, amely hozzásegítené őt ahhoz, hogy házasságot kössön azzal a férfival, akibe abban az időszakban a hölgy éppen nagyon szerelmes volt. (Nevezzük e fiatalembert Jánosnak.). A Mester azt válaszolta, hogy ilyet ő nem tesz, mert ez nem lenne más, mint a Teremtés (Mágia) Törvényének a közönséges megerőszakolása, ellenben igényelheti mágikus úton az ismerőse számára azt, hogy közelebbről találkozhasson azzal a férfival, akivel az spirituális értékű összhangban, illetve kreatívan, dinamikus viszonyban és szellemi kiegyenlítettségben élhet. A hölgy tájékozatlanságából eredő kétségbeesettségét látva, a Mester mindehhez még hozzáfűzte azt is, hogy amennyiben János az a férfi, aki a nő számára adatott a sorsa (személyi programja) által, nem veszítheti el Jánost, hanem meg fogja kapni. Amennyiben viszont nem János a
 26. 26. Oldal:1 26 karmája szerint neki megfelelő („a számára rendelt”) párja, akkor viszont János helyett jelentkezzen nála hamarosan az a férfi, aki a Gondviselés által kijelöltetett számára az Egyetemes Törvények alapján (a rezonancia, a polaritás, a fejlődés, a karma és a kiegyenlítődés törvénye alapján). Így is történt, és a mágikus imával nyomatékosított misztikus igénylés után, annak ellenére hogy a nő több ízben találkozott Jánossal, semmi olyan lelki mozzanat nem jött létre közöttük, amely a kapcsolatuknak mélyebb tartalmat adhatott volna. Telt-múlt az idő és egyik este a nő felhívta a misztikus mestert azzal a hírrel, hogy az utóbbi időben már nem találja Jánost olyan vonzónak. A Mester türelemre és kitartásra intette őt, megjegyezvén azt is, hogy spirituálisan talán még sem János az ő számára megfelelő férfi. És csakugyan, nemsokára a nő találkozott egy másik férfival, aki azonnal szerelmes lett belé azt állítván, hogy a hölgy egyenesen az ő női ideálját testesíti meg. Sőt, nagy meglepetésére, ez a férfi, olyasmiket mondott állandóan a Mester ismerősének, amiket az korábban Jánostól szeretett volna hallani. Természetesen a hölgy is szerelmes lett e férfibe nemsokára és a továbbiakban már egyáltalán nem izgatta János személye. Ebben az esetben, azzal a jelenséggel találkozunk, amikor egy tévképzetekkel összevegyült, negatív ösztöni vágyakozás nyomában létrejött igény kicserélődött egy, az isteni törvények alapján megfogalmazott (alkotott) igényléssel és ezáltal nem történt semmi zavar, nem jött létre semmiféle veszteség, vagy fölösleges (ostoba) áldozat. Jézus megmondta: "Keressétek mindenek előtt(!) Istennek Országát, és az Isten igazságát - Vagyis: ismerjétek meg és tartsátok be a szellemi világ törvényeit! - és mindazt, amit kerestek, meg fogjátok kapni ráadásul." Ez az Istennek Országa, amiről Jézus beszél, a harmonikus megvalósítások és kiegyenlítődések, illetve a teremtett létezést és az életet létrehozó teremtőerőknek és isteni (mennyei) Ideáknak a síkja (dimenziója), amellyel kapcsolatban van a hetedik (kheterikus) auratestűnk. Az itt található személyi ősideák biztosítják a formai és energetikai terv-alapot, a tudatfeletti Énünkben létező személyi program megváltódási és önmegváltói sorsprogram anyagi kapcsolódási lehetőségeit és kedvező körülményeit. Ennek a mágikus idea-erőtérnek (A személyes mennyei országunk kormányának) az aktiválása viszont nem megy egyik napról a másikra. Csak amennyiben teljesen felvállaljuk a személyi horoszkópunkból kiolvasható gyakorlati életfeladatainkat, amennyiben nem hárítjuk másokra és a mások szeszélyes jóindulatára a kilátástalan problémáink és élethelyzeteink megoldását, amennyiben nem érzelgősködünk és nem gyűlölködünk, nem irigykedünk, és nem neheztelünk, vagy haragszunk másokra, és amennyiben nem áltatjuk sem önmagunkat, sem nem akarunk manipulálni másokat, csak akkor materializálódnak, a megfelelő és fegyelmezett képzetalkotásaink hatására, a pozitív életkörülmények. Akkor láthatjuk meg az Isten országát, amikor megértjük az isteni igazság: a megváltás ránk vonatkozó szükségeit. („Boldogok a tiszta szívűek, mert megláthatják Istent.” - Boldogok az igazság szelleme szerint kiegyenlítődni vágyó, a mindent mindig a rendeltetés alaplogikája szerint megérteni - feldolgozni és elengedni, megbocsátani képes, megtisztított és fegyelmezett képzeletű emberek, mert meglátják sorsukban az Isteni igazság szellemét és felfedezik személyükben az isteni kiegyenlítődési és teremtői képességet (az Isteni boldogságot). „Azt mondom néktek, ha nem lesztek olyanok mint

×