Partners in LearningMagyarországi Fórum - 2012
www.benedekelek.hu
Fejlesztendő készségek, képességek:                                         Koros...
Kérjük, mutassa be röviden a projektet!
A tanulási környezetelőkészítése
Kérjük, ismertesse a projekt eredetét, pedagógiaimódszereit!Az IKT alkalmazások az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben me...
A projekt lépései
Kérjük, ismertesse a projekt egyes szakaszait, éstüntesse fel azok időtartamát is!A projekt időtartama: 2012. február – má...
IKT-eszközök innovatívhasználata
A diákok által készített, készítendő produktumok:A gyógypedagógiában a zenei fejlesztés mélyen hat a gyermekek érzelmeire....
Ismeretszerzés és tudásépítés
A projekt fókuszában álló tudományterületek:Művészeti nevelés – ZeneVizuális nevelésAnyanyelvi nevelésHogyan kapcsolja öss...
Problémamegoldás ésinnováció (osztálytermen túl)
Amennyiben a tanulási folyamat nincs tantermekhez, a hagyományos tanórák időkeretéhezkötve, kérjük, írjon erre példákat!A ...
Együttműködés
Mutassa be, hogyan dolgoznak együtt a diákoktársaikkal!
Értékelés
Mutassa be a projekt során alkalmazott értékelésiszempontrendszert!Az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben az azonnali vis...
EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰ Élménypillanatok a muzsikában IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰ Élménypillanatok a muzsikában IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben

1,174 views

Published on

A 2012. novemberében megrendezett PIL Fórumon bemutatott projekt.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EGYSZERŰ ÉS NAGYSZERŰ Élménypillanatok a muzsikában IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben

 1. 1. Partners in LearningMagyarországi Fórum - 2012
 2. 2. www.benedekelek.hu
 3. 3. Fejlesztendő készségek, képességek: Korosztály/évfolyam:KontaktusteremtésMotiváció, kreatív önkifejezés, fantázia 5 – 6 évZenei memória, hallás, belső hallásZenei hangok, dallamkontúr, tonalitás, zenei írás-olvasásRitmusérzék, egyenletes lüktetésHangmagasság különbségének fejlesztéseSzociális-kommunikáció, aktív-passzív szókincs Tantárgy(ak)/Kognitív funkciók műveltségterületek:Finommotorika, szem-kéz koordinációKeresztcsatornák ÓvodaiKitartás, figyelem, tolerancia zenei nevelésTársas kapcsolatokKomplex személyiségfejlesztés grafikon
 4. 4. Kérjük, mutassa be röviden a projektet!
 5. 5. A tanulási környezetelőkészítése
 6. 6. Kérjük, ismertesse a projekt eredetét, pedagógiaimódszereit!Az IKT alkalmazások az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben megkönnyítik a komplex személyiségfejlesztést. Az óvodában azegyéni és kooperatív formában történő foglalkozásokon a kompetenciaalapú nevelésben hangsúlyos szerepet kapó képességfajtákszerinti fejlesztés az irányadó.A sajátos nevelési igényű és autista gyermekek fejlesztésekor jelentős szerepet kap a gyermek önmagához való fejlődésének és egyénifejlődési ütemének legoptimálisabb elősegítése, a motiváció, az együtt-cselekvés, az önálló cselekedtetés módszereivel. A zeneinevelés során a gyermekeknek lehetősége nyílik a hangszerek kipróbálásán túl az interaktív tábla használatával olyan zenei világfelfedezésére, ahol kreatív módon, élményekkel jut új ismeretekhez.. Mindenesetben építve a gyermek tapasztalatára és tudására.Az innovatív, dúsított zenei környezet biztosításával az együttműködés és kommunikáció hatékonyabban érvényesül. A moderntechnika kellékei a spontán előtörő alkotási örömöt is ösztönzi.
 7. 7. A projekt lépései
 8. 8. Kérjük, ismertesse a projekt egyes szakaszait, éstüntesse fel azok időtartamát is!A projekt időtartama: 2012. február – májusFebruár: A zenei nevelés konvencionális és digitális módszereinek ötvözete - eszközhasználat, informatikai alapismeretek elsajátítása - a zene világa: érzelmi ráhangolódás különböző zeneművekkelMárcius: Szociális - kommunikációs készségek fejlesztésének elősegítése - egyéni és kooperatív fejlesztés során a kapcsolat szerepének erősítéseÁprilis: Kognitív funkciók elősegítése - digitális eszköztár lehetőségeinek maximális kihasználása - zenei képességfejlesztés - egyszerű dallamok, szekvenciák megismeréseMájus: Örömpedagógia – tehetségígéretek felismerése, azonosítása, gondozása - az innovatív környezetben motivációjuk és kreativitásuk kibontakoztatása - önálló, önfeledt zenei alkotás létrehozásaA foglalkozások heti bontásban történtek egyéni és csoportos fejlesztések alkalmával.Melléklet: videofilm az óvodai és gyógypedagógiai nevelés játékos képességfejlesztés foglalkozásairól valamint a zenei nevelésmegismerési folyamatairól: http://www.youtube.com/watch?v=M2oMAej1f28&feature=youtu.be
 9. 9. IKT-eszközök innovatívhasználata
 10. 10. A diákok által készített, készítendő produktumok:A gyógypedagógiában a zenei fejlesztés mélyen hat a gyermekek érzelmeire. A zene előidézteélménypillanatok, a fantasztikus, extázist kiváltó eufória, a sajátos nevelési igényű, tanulásbanakadályozott vagy autista gyermeket felszabadítja, észrevétlenül önbizalomhoz juttatja,ismeretekkel gazdagítja, értelmi és szociális képességeit nagy mértékben fejleszti.Önálló, önfeledt zenei alkotás.Alkalmazott IKT-eszközök: Interaktív tábla, laptopSzoftverek és on-line alkalmazások: 1Szerű szoftvercsalád Kreatív történetek modul, LogovárI. – i-Doctum interaktív tananyag, Játszóház fejlesztő játék, Smart interaktívtábla Notebook szoftver,Mozabook interaktív eszköz és játéktára, egyszervolt.huHogyan segítette az IKT-eszközök használata a diákok tudásának bővítését, az együttműködést,illetve a tanórán kívüli tanulást?A zenei fejlesztés során a technikai eszköztár megismerése és célszerű használata a gyermekekinformatikai tudását mélyítette. Ez önállóságukat valamint együttműködő készségüket segítette.
 11. 11. Ismeretszerzés és tudásépítés
 12. 12. A projekt fókuszában álló tudományterületek:Művészeti nevelés – ZeneVizuális nevelésAnyanyelvi nevelésHogyan kapcsolja össze a projekt ezeket a területeket?A zenei nevelés transzfer hatása:A zene megszerettetése életre szóló ajándék a felnövekvő gyermekeknek, ezért a zenei nevelésnek önmagán istúlmutató jelentősége van az életükben. A zeneterápia eredményei is bizonyítják azt a tényt, hogy a zene pozitívan hata szociális és az emocionális fejlődésre és a személyiségfejlődésben betöltött szerepén kívül kimutatható hatással vanaz értelmi képességek fejlődésére is.Hogyan ad lehetőséget a projekt a diákok számára a megszerzett új ismeret elemezésére, értékelésére,összegezésére!A gyermekek egyre önállóbb, kreatív alkotásokra lesznek képesek. A kölcsönös interaktivitás, a zenei szituációk ésviszonyok kialakulása önbizalom erősítő hatás kiváltására képesek, így adva lehetőséget az új ismeretek értékelésére ésösszegzésére.
 13. 13. Problémamegoldás ésinnováció (osztálytermen túl)
 14. 14. Amennyiben a tanulási folyamat nincs tantermekhez, a hagyományos tanórák időkeretéhezkötve, kérjük, írjon erre példákat!A sajátos nevelési igényű és autista gyermekeknél gátlások szabadulnak fel a digitális nevelésifolyamatban az óvodai környezet szabad játékidejében is, ezáltal biztosabban, félelem nélkül,szorongásmentesen tudnak játszani, kapcsolatokat teremteni kortársaikkal.Mutassa be, milyen gyakorlati haszna van a diákok számára a projekt során szerzett újismereteknek!Az gyermekek strukturált napirendjében segítő stratégia a digitális komplexszemélyiségfejlesztés.Amennyiben befolyással van a projekt a lokális/globális közösségre, kérjük, mutassa be ezt egykonkrét példával!Az óvoda-iskola átmenetet támogató kezdeményezések, amelyeknek része a digitális zeneinevelés – integrált zeneovi, nyíltnapok – esélyegyenlőséget és akadálymentességet teremtenek.
 15. 15. Együttműködés
 16. 16. Mutassa be, hogyan dolgoznak együtt a diákoktársaikkal!
 17. 17. Értékelés
 18. 18. Mutassa be a projekt során alkalmazott értékelésiszempontrendszert!Az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben az azonnali visszacsatolás, a gyermekek önértékelése és a pedagógusönbizalomerősítő értékelése az elsődleges, a pozitív megerősítés a folyamatban elengedhetetlen.A foglalkozások levezetése a Snoezelen terápia (bizalomlégkörben ellazított, gyengéd stimuláció az elemi érzékekcsatornáin keresztül, élvezetes pihenés biztonságos környezetben) eszközével történik.

×