Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mária Montessori a 21.századi Magyarországon

1,221 views

Published on

Tudományos Napok - Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar - Hallgatói tudományos munkák - Kaposvár, 2006.11.08.
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar - Neveléstudományi Tanszék - Budapest, 2006.12.12.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mária Montessori a 21.századi Magyarországon

 1. 1. MARIA MONTESSORI A 21. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON K.E.CS.V.M.P.F.K. Konzulens: Miseta Ida Főiskolai adjunktus Ujhelyi Jánosné IV. éves gyógypedagógia szakos hallgató
 2. 2. „Nem vagyunk egyformák, de attól még nagyon becsülhetjük, szerethetjük egymást, és kölcsönösen tanulhatunk egymástól. Nagy segítséget nyújt mindehhez a Montessoriféle szemlélet, a Montessori pedagógia lehetősége.” /B. Méhes Vera/
 3. 3. A PÉCSI KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Általános Iskola • Tanulásban akadályozottak /enyhe értelmi fogyatékos tanulók csoportja/ • Értelmileg akadályozottak /középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek foglalkoztatója/ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye • Halmozottan sérült óvodáskorúak • Fejlesztő felkészítésben részesülő iskolakötelezettek • Ép értelmű mozgássérült fiatalok
 4. 4. • Vezetőtünet: mozgássérültség • Az ICP-hez társul 70%ban értelmi sérülés, 35%-ban epilepszia • Érzékszervi /hallási, látási/ sérülés • Nehezített beszéd • Finommozgások kivitelezhetetlensége miatt minimális grafomotoros megnyilvánulás
 5. 5. • Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása Montessori tanfolyam elvégzéséhez. • Maria Montessori pedagógiai módszere: • A gyermeki lélek tudományos ismerete és mély tisztelete • Gazdag eszközkínálat • A tanulás folyamata a gyermek által végzett tevékenységre épül • Az ismeretszerzés örömforrás; kudarc helyett sikerélmény
 6. 6. • • • • • • • Montessori alapelvek Az abszorbeáló /elnyelő/, mindent magába szívó lélek. Az érzékeny periódusok ideje A gyermek szabadsága Az előkészített környezet A munka Az önkontroll A pedagógus személyisége
 7. 7. A csend és a vonalon való járás
 8. 8. A három fokozatú lecke • lépcsőfok: a nevelő létrehozza a kapcsolatot a tárgy és a neve között. 2. lépcsőfok: a megjegyzés, a rögzítés fázisa. 3. lépcsőfok: a passzív szókincs átalakul aktívvá.
 9. 9. A Montessori pedagógia eszközrendszere • A gyermek öntevékenységét biztosítja • Probléma elé állítja a gyermeket • Konkrét élménytől az absztrakt fogalomalkotásig
 10. 10. AZ ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 1. Praktikus eszközök/ a mindennapi élet gyakorlati teendőire felkészítő eszközök Szőnyeg ki- és feltekerése
 11. 11. 2. Az érzékelést fejlesztő eszközök Rózsaszínű torony /Montessori jelkép/
 12. 12. Zajdobozok /eszközök a hallóérzékhez/
 13. 13. Csengők /a hallás iskolázása; a muzikális nevelés előkészítése/
 14. 14. 3. Az anyanyelvi nevelés eszközei Írott és nyomtatott betűk csipeszes játéka
 15. 15. Olvasójáték legyezővel
 16. 16. 4. Matematikai eszközök Számtani rudak /piros-kék rudak/
 17. 17. Dörzspapír számok
 18. 18. 5. A kozmikus nevelés A Montessori pedagógia és a környezeti nevelés
 19. 19. Általános módszertani lépések Időszalag-koncepció Fogalomfejlesztő osztályozó kártyasorozatok
 20. 20. „A bátorítás, vígasz, szeretet és tisztelet tulajdonképpen a másik ember lelkéhez vezető út.” /Maria Montessori/ Köszönet B. Méhes Verának, Vera néninek, a Magyarországi Montessori Egyesület tiszteletbeli elnökének, aki Maria Montessori szemléletét továbbadta számunkra.
 21. 21. Köszönöm figyelmüket!

×