Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Közösségi médiától a webkettes múzeumig

391 views

Published on

Hain Ferenc előadása, Múzeum Újratöltve, 2010. május 7., Ludwig Múzeum

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Közösségi médiától a webkettes múzeumig

 1. 1. Közösségi médiától a webkettes múzeumig Szociálpszichológiai perspektíva
 2. 2. <ul><li>1. A kommunikációtechnológiai változások társadalomtörténeti (mikroperspektívájú) kontextusa </li></ul><ul><li>2. Az informatikai eszközhasználat informális és a formális/ intézményi gyakorlata Magyarországon </li></ul><ul><li>3. Jó és példák és problémák </li></ul><ul><li>4. Amiről megbeszéltük, hogy nem lesz szó, pedig szerintem…. </li></ul>
 3. 3. 1. A kommunikációtechnológiai változások társadalomtörténeti (mikroperspektívájú) kontextusa
 4. 4. <ul><li>a modern, nagyvárosiasodó életkörülmények (át)alakulásának az egyik …legfontosabb aspektusa a társas viszonyaink kapcsolathálózati viszonylatainak átformálódása… </li></ul><ul><li>Az életünk jelentős részét általunk nem, vagy egy szerepben ismert emberek társaságában töltjük </li></ul><ul><li>Kapcsolathálónk mérete : </li></ul><ul><li>“ szimpátia- csoport ” ~ 12-15 / </li></ul><ul><li>személyes ismerősök csoportja ~ 150 / </li></ul><ul><li>a valamilyen szinten “nyilvántartottak” ~500 </li></ul><ul><li>akiket pl. névről l ismerünk ~ 2000 </li></ul><ul><li>A kapcsolati hálónk strukturálisan legfontosabb tulajdonsága : egymástól elkülönülő szociális terekben mozgunk – az ismerőseink rendszerint nem ismerik egymást!!!! </li></ul><ul><li>Mindennek egy nagyon érdekes magyarországi példája és kísérő jelensége az iWiW… </li></ul>
 5. 5. 2. Az informatikai eszközhasználat informális és a formális/ intézményi gyakorlata Magyarországon
 6. 6. <ul><li>A klasszikus társadalmi törésvonalak a visszaköszönnek – elmélyülnek az informatikai eszközök által is támogatott társadalmi kommunikációs térben, </li></ul><ul><li>az egyre szélesedő internethasználat és a szinte teljes körű mobiltelefon penetráció ellenére </li></ul><ul><li>A magyarországi internethasználat terjedésének sajátosságai (szemben az Egyesült Államokbelivel) máig meghatározóak – itt kísértenek … </li></ul><ul><li>Lásd erről magyarul egy cikkem „ Az internethasználat alakulásának néhány kulturális éstársadalomtörténeti sajátossága ” alfejezetét, a cikk 16-18. oldalán </li></ul>
 7. 7. 3. Jó és példák és problémák
 8. 8. Obama 2008-as elnökválasztási kampánya <ul><li>Kampány 2.0: minek köszönhette sikerét Obama ? </li></ul><ul><li>- egy cikk magyarul </li></ul>http ://my.barackobama.c om
 9. 9. Egy magyar kezdeményezés… az Index. Hu Totalcar rovatának Népítélete http://nepitelet.hu/autok/
 10. 10. Szemben a magyar felsőoktatás ebbéli állapotával… Erről egy cikk Az MIT Alumni példája a felsőoktatási térben kialakuló szociális szerveződések támogatására…

×