Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az idő rétegei - múzeumok a weben

780 views

Published on

Palkó Gábor (PIM) előadása, Múltunk jövője 2010, MNM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az idő rétegei - múzeumok a weben

 1. 1. Az idő rétegei Múzeumok a weben: A Petőfi Irodalmi Múzeum webes megjelenése „ Múltunk jövője”, 2010. jan. 14-15. – MNM Palkó Gábor
 2. 2. <ul><li>Bevezető </li></ul><ul><ul><li>Három modell: múlt és jövő, intézmény és médium kapcsán </li></ul></ul><ul><li>Konkrét példa </li></ul><ul><ul><li>A Petőfi Irodalmi Múzeum webes megjelenési formái </li></ul></ul>Miről lesz szó?
 3. 3. Az elmúlt jövő – az első modell Reinhart Koselleck (1923-2006) : Vergangene Zukunft (1988) ( Futures Past , E lmúlt jövő )
 4. 4. <ul><li>Tapasztalati horizont és elvárási horizont </li></ul><ul><ul><li>Hogyan kondicionálja a tapasztalatok bővülő tere azt, amit a jövőtől várunk </li></ul></ul><ul><ul><li>Egy példa: mikor lesz az világvége? </li></ul></ul><ul><ul><li>Az egyre távolabbi jövőbe csúszik </li></ul></ul><ul><ul><li>Politikai kalkuláció => a jövő tervezhető </li></ul></ul><ul><ul><li>A kalkuláció alapja: a múlt tapasztalatai </li></ul></ul>Az elmúlt jövő – az első modell
 5. 5. <ul><li>Mi a helyzet a 20/21. században? </li></ul><ul><ul><li>Elbizonytalanító tapasztalatok </li></ul></ul><ul><ul><li>Kétely a jövő tervezhetőségében </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>elmélet [viták, pl. a történelem vége] </li></ul></ul></ul><ul><li>Ok: a tapasztalati tér struktúrájának változása </li></ul><ul><ul><li>Időbeliség térbelivé válik („posztmodern” tapasztalat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Legitimációs eljárások gyengülése </li></ul></ul><ul><ul><li>Egymást kizáró hagyományok egymás mellett (egyidejű nem-egyidejűség) </li></ul></ul><ul><li>A múzeum ennek a térnek az egyik kulcsszereplője </li></ul>Az elmúlt jövő
 6. 6. <ul><li>A kulturális emlékezet (1992) </li></ul><ul><ul><li>Jan Assmann (1938-) </li></ul></ul>Az elmúlt jövő – a második modell
 7. 7. <ul><li>A tapasztalati tér más felfogása </li></ul><ul><li>A kulturális emlékezet szerveződését alakító tényezők </li></ul><ul><ul><li>intézményes (politikai – vallási – memória-) </li></ul></ul><ul><ul><li>mediális (a lejegyzés, az archiválás technikái) </li></ul></ul><ul><li>A múzeum funkciója és működése ezen tényezők felől érthető meg. </li></ul>Az elmúlt jövő – a második modell
 8. 8. <ul><li>Niklas Luhmann (1927-1998) médiatörténeti modellje </li></ul>Az elmúlt jövő – a harmadik modell
 9. 9. <ul><li>A médiumok története </li></ul><ul><ul><li>szóbeliség, írásosság, könyv, tömegsajtó, … számítógép </li></ul></ul><ul><li>A visszacsatolás gyengülése: távolodás a párbeszéd közvetlen visszajelzéseitől </li></ul><ul><li>A befogadókról egyre kevesebbet tud az üzenet küldője </li></ul><ul><li>Újításkényszer (nem lehet tudni, a befogadó mit ismer és mit nem) </li></ul><ul><li>Az információ életciklusa rövidül </li></ul>Az elmúlt jövő – harmadik modell
 10. 10. <ul><li>Időbeli </li></ul><ul><ul><li>Illékonyság és kitörölhetetlenség </li></ul></ul><ul><ul><li>Illékonyság: a web kontrollálhatatlanul archivál, de maga nem archiválható </li></ul></ul><ul><li>Térbeli </li></ul><ul><ul><li>Fizikai távolság értelmezhetetlen </li></ul></ul><ul><ul><li>(környezet/szomszédosság/kontextus uralhatatlan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Korlátlan másolhatóság, végtelen számú kópia </li></ul></ul><ul><li>Szelekció </li></ul><ul><ul><li>Gyorsan változó, bizonytalan kritériumok </li></ul></ul>A hálózat mint médium
 11. 11. <ul><ul><li>Időbeli </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>megőrzés, stabilitás, változatlanság </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Térbeli </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lineáris, koherens, bejárható, kézzelfogható </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>az eredeti aurája </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Szelekció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stabil (rejtett, örökölt) szempontok </li></ul></ul></ul>A múzeum hagyományos képe
 12. 12. <ul><ul><ul><li>A múzeum olyan kulturális térben működik, amelyben a kulturális emlékezet szerveződése és a médiumok „logikája” csak részben szinkronizálható az intézmény hagyományos struktúráival. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A múzeum webes megjelenése könnyebben alkalmazkodhat ezekhez az új kulturális –mediális viszonyokhoz. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Átmenet az illékonyság és a stabilitás között. </li></ul></ul></ul>Összefoglalva
 13. 13. <ul><li>A rendszer bevezetése: 2006. ősz </li></ul><ul><li>IVY Kft. => Sensenet Kft. </li></ul><ul><li>eFesztivál nyertes (pim.hu, pim.hu/dia) </li></ul><ul><li>A régi honlap </li></ul><ul><ul><li>Sok tartalom, a strukturálás korlátozott </li></ul></ul><ul><ul><li>Nehézkes feltöltés, korlátozott vizuális lehetőségek </li></ul></ul><ul><ul><li>Programozói tudást igényel </li></ul></ul><ul><li>Emelkedő látogatottság </li></ul>A Petőfi Irodalmi Múzeum portálrendszere
 14. 14. CMS (content management system) <ul><li>CMS: tartalomkezelő rendszer </li></ul><ul><li>Távoli elérés, böngésző alapú hozzáférés (IE) </li></ul><ul><li>Alhonlapok rendszere  </li></ul><ul><li>Rugalmas bővíthetőség </li></ul><ul><li>Szerkesztőség </li></ul><ul><ul><li>Jogosultságkezelés </li></ul></ul><ul><ul><li>WYSIWYG tartalomfeltöltés </li></ul></ul><ul><li>A honlapszerkesztés 3 szintje </li></ul><ul><ul><li>Tartalomfeltöltés és korrekció </li></ul></ul><ul><ul><li>Sablonok – megjelenítők </li></ul></ul><ul><ul><li>Programozó – dizájner </li></ul></ul>
 15. 17. A portál tartalma és szolgáltatásai <ul><ul><li>Illékonyság  „Archívum” (!?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Statikus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Általános információk, elérhetőség, intézménytörténet, telefonkönyv, tárak stb. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dinamikus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rendezvények,kiállítások </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Múzeumi bolt – Publikációk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RSS-feed – rendezvény, kiállítás, kiadvány </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hírlevél </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Akadálymentes verzió (kép) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Google Analytics (GA) – Látogatói statisztikák </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A visszacsatolás (redukált/lehetséges) módja </li></ul></ul></ul>
 16. 18. <ul><li>kép </li></ul>
 17. 19. Aloldalak <ul><li>Főoldal – aloldalak szerkezet </li></ul><ul><ul><li>Alkalmazkodás a kulturális környezethez </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elvárások és funkciók sokfélesége </li></ul></ul></ul><ul><li>Meghatározás: szülő – aloldal viszony </li></ul><ul><ul><ul><li>Önálló URL, részben önálló tartalom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keresőoptimalizálás, ergonómia </li></ul></ul></ul><ul><li>Az aloldalak különböznek </li></ul><ul><ul><li>Saját frissítési ritmus </li></ul></ul><ul><ul><li>Saját életciklus </li></ul></ul><ul><ul><li>Külön célközönség </li></ul></ul><ul><ul><li>Eltérő műfaj/médium/intézmény analógiája </li></ul></ul>
 18. 20. Aloldalak <ul><ul><li>irodalmiakademia.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>pimmedia.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>palutcai-fiuk.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>nyugat100.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>MaraiSandor.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>Előkészületben: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kassaklajos.hu, emigrans.hu, pimko, pimmedia.hu </li></ul></ul></ul>
 19. 21. Aloldalak I. <ul><li>A Pál utcai fiúk </li></ul><ul><ul><li>www.pim.hu/puf ; palutcai-fiuk.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban </li></ul></ul><ul><ul><li>2007. október 11. – 2008. augusztus 31. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nem követi a főoldal szerkezetét </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimális tükrözés (rendezvények, pályázat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anyagok a szerzőről és a regényről </li></ul></ul><ul><ul><li>Hírességek üzennek – az olvasónak, a szereplőknek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utalás a tömegmédiumokra </li></ul></ul></ul>
 20. 23. Aloldalak II. <ul><li>Márai Sándor </li></ul><ul><ul><li>www.maraisandor.hu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hagyaték a PIM-ben </li></ul></ul><ul><ul><li>Mészáros Tibor: Márai-filológia </li></ul></ul><ul><ul><li>Teljesen önálló tartalom </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fényképek, hanganyagok, kéziratok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kronológia, életrajz, bibliográfia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Részletek a szakirodalomból </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Részletek Márai műveiből </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Virtuális kiállítás modul </li></ul></ul><ul><ul><li>„ A hónap Máraija” – </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A hagyaték egyes izgalmas tárgyainak, kéziratlapjainak ismertetése </li></ul></ul></ul>
 21. 24. Virtuális kiállítás modul <ul><ul><li>Környezet – virtuális kiállítások/galériák a weben </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Káosz: a keresőmotorok „logikája” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Outsider és professzionális tartalmak </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>virtualiskiallitas.lap.hu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voltaképpen honlap (pl. PIM.hu galériái) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2D – 3D: virtuális tér illúziója </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gond és Hitvallás '56 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egyedi fejlesztés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flash technológia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szorosan kapcsolódik a kiállításhoz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az összegyűjtött és kiállított anyagok újrarendezése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egyszeri fejlesztés, nem modul </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kiállítás-modul </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mp3 hangfájl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jpg képek szinkronizálva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Szövegbox </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Képek ikonjai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lejátszósáv </li></ul></ul></ul>
 22. 26. <ul><li>Köszönöm a figyelmet! </li></ul><ul><li>Palkó Gábor </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×