Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az EuropeanaLocal és Athena projektek

1,388 views

Published on

Kármán László előadása, Huntéka-M múzeumi szakmai nap a Magyar Nemzeti Galériában, 2010. május 26.

 • Be the first to comment

Az EuropeanaLocal és Athena projektek

 1. 1. Az EuropeanaLocal és Athena projektek Huntéka-M múzeumi szakmai nap 2010. Május 26 ., Magyar Nemzeti Galéria
 2. 2. Europeana <ul><li>• Európa kulturális örökségét közvetíti </li></ul><ul><ul><li>- A lehető legtöbb érdekelt bevonásával </li></ul></ul><ul><ul><li>- A lehető legszélesebb kör számára </li></ul></ul><ul><li>• Európa </li></ul><ul><ul><li>- múzeumainak, </li></ul></ul><ul><ul><li>- könyvtárainak, </li></ul></ul><ul><ul><li>- levéltárainak és </li></ul></ul><ul><ul><li>- audiovizuális gyűjteményeinek digitalizált anyagai </li></ul></ul><ul><li>• 7 millió szöveg, kép, hang, audió/videó </li></ul>
 3. 3. Europeana* projektek Arrow Presto Prime Europeana Athena APEnet Biodiversity Heritage Library Europe EUScreen European Film Gateway Europeana Local Europeana Travel Musical Inst. Museums Online Judaica Europeana The European Library EuropeanaConnect Europeana v.1.0
 4. 4. Európai digitális könyvtár - tartalom <ul><li>Az eloszláson javítani kell! </li></ul><ul><li>82% négy országból </li></ul><ul><li>egyelőre kevés a magyar tartalom </li></ul>
 5. 5. Europeana* projektek Rhine release Danube release
 6. 6. <ul><li>2009.02-2011.07 Europeana v1.0 (30 hónap) </li></ul><ul><ul><li>2010-re teljes Europeana szolgáltatás (Rajna szakasz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Legalább 10 millió digitális objektum </li></ul></ul><ul><ul><li>Az érdekeltek széleskörű bevonása </li></ul></ul><ul><ul><li>A szolgáltatás népszerűsítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Működőképes finanszírozási modell kialakítása </li></ul></ul>Europeana v1.0
 7. 7. <ul><li>2 fő verzió </li></ul><ul><li>Rajna: 2010.07 </li></ul><ul><ul><li>Tartalom , f unkcionalitás </li></ul></ul><ul><ul><li>EuropeanaConnect rész eredmények felhasználása </li></ul></ul><ul><ul><li>Adatmodell </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ESE: Europeana Semantic Elements </li></ul></ul></ul><ul><li>Duna: 2011 tavasz </li></ul><ul><ul><li>Technológia , a rchitektúra </li></ul></ul><ul><ul><li>EuropeanaConnect eredmények teljes beépítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Új adatmodell </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>EDM: Europeana Data Model </li></ul></ul></ul>Europeana v1.0
 8. 8. <ul><li>2009.05-2011 EuropeanaConnect (30 hónap) </li></ul><ul><ul><li>eContentplus finanszírozás </li></ul></ul><ul><ul><li>Biztosítja az alap komponenseket a többi projekt számára </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pl. begyűjtés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Új funkciók bevezetése az Europeana szolgáltatásba </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>többnyelvűség, időbeli behatárolás, szemantikus kiterjesztés, mobil felületek, eBook „kérésre”, licenszelés stb. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Audio tartalmakat aggregál </li></ul></ul>Europeana Connect
 9. 9. <ul><li>CARARE </li></ul><ul><ul><li>régészeti és építeszi tartalmak aggregálása </li></ul></ul><ul><ul><li>3D és virtuális valóság </li></ul></ul><ul><li>HOPE </li></ul><ul><ul><li>társadalomtörténet </li></ul></ul><ul><li>Europeana Regia </li></ul><ul><ul><li>középkori és reneszánsz kéziratok </li></ul></ul><ul><li>ASSETS </li></ul><ul><ul><li>keresési technikák fejlesztése </li></ul></ul>Tervezett projektek
 10. 10. <ul><li>Az Europeana projektek múzeumi tagja </li></ul><ul><li>eContentplus finanszírozás </li></ul><ul><li>30 hónap </li></ul><ul><li>Résztvevők </li></ul><ul><ul><li>20 EU tagország </li></ul></ul><ul><ul><li>és Izrael, Oroszország, Azerbajdzsán </li></ul></ul><ul><li>Magyar résztvevők </li></ul><ul><ul><li>Petőfi Irodalmi Múzeum </li></ul></ul><ul><ul><li>Magyar Rádió Zrt. </li></ul></ul>Athena projekt
 11. 11. <ul><li>Néhány feladat </li></ul><ul><li>Múzeumi digitális tartalmak feltérképezése </li></ul><ul><li>Ajánlások, irányelvek kidolgozása </li></ul><ul><ul><li>többnyelvűség, szemantika, metaadatok, tezauruszok </li></ul></ul><ul><ul><li>fókuszban az egységes közzététel </li></ul></ul><ul><li>Múzeumi aggregátor infrastruktúra felállítása </li></ul><ul><li>Múzeumi tartalmak </li></ul><ul><ul><li>begyűjtése, továbbítása az Europeana felé </li></ul></ul><ul><li>Együttműködve a párhuzamosan futó projektekkel </li></ul>Athena projekt
 12. 12. <ul><li>2008.06-2011.05 (36 hónap) </li></ul><ul><li>Résztvevők 32 országból </li></ul><ul><li>Helyi tartalmak közvetítése az Europeana-ba </li></ul><ul><ul><li>Helyi és régiós kulturális értékek </li></ul></ul><ul><ul><li>Múzeumok, könyvtárak, levéltárak, audio-vizuális archívumok és egyéb tartalomgazdák </li></ul></ul><ul><ul><li>Az anyagok többsége „látható” -> digitalizált, képi </li></ul></ul><ul><ul><li>Szabadon felhasználható </li></ul></ul><ul><ul><li>Népszerűsíti a helyi tartalmak közzétételét </li></ul></ul>EuropeanaLocal projekt
 13. 13. <ul><li>EDLFoundation </li></ul><ul><li>1 Kulturális Minisztérium </li></ul><ul><li>2 Nemzeti Könyvtár * </li></ul><ul><li>2 Nemzeti Múzeum * </li></ul><ul><li>3 Nemzeti kulturális ügynökség * </li></ul><ul><li>5 Régiós kulturális hatóság </li></ul><ul><li>7 Nyilvános könyvtár </li></ul><ul><li>1 Helyi múzeum </li></ul><ul><li>1 Kutatási alapítvány </li></ul><ul><li>1 Regionális digitális könyvtár szolgáltató </li></ul><ul><li>7 Magánkézben lévő szervezet </li></ul>EuropeanaLocal partnerek
 14. 14. <ul><li>Békés Megyei Tudásközpont és Könyvtár </li></ul><ul><li>Németh László Városi könyvtár, </li></ul><ul><ul><li>H ódmezővásárhely </li></ul></ul><ul><li>Munkácsy Mihály múzeum </li></ul><ul><li>Békés Megyei Levéltár </li></ul><ul><li>Életfa Kulturális Alapítvány </li></ul><ul><li>+ Új csatlakozók </li></ul>EuropeanaLocal magyar partnerek
 15. 15. <ul><li>Néhány feladat </li></ul><ul><li>Infrastruktúra kiépítése </li></ul><ul><li>Standardok alkalmazása </li></ul><ul><li>Technológiai felkészítés </li></ul><ul><li>A szolgáltatás népszerűsítése </li></ul><ul><li>Több mint 200 gyűjtemény </li></ul><ul><li>Rajna: 3 millió digitális objektum -> Europeana </li></ul><ul><li>Duna: ~5 millió új digitális objektum -> Europeana </li></ul>EuropeanaLocal projekt
 16. 16. <ul><li>Sokféle elektronikus gyűjtemény </li></ul><ul><li>Jellemzően HTML-fájl alapúak </li></ul><ul><li>Formátum konverziók </li></ul><ul><li>Adatbázisba szervezés </li></ul><ul><ul><li>Elektronikus Dokumentumkelező   </li></ul></ul><ul><li>Dokumentum típusok </li></ul><ul><ul><li>Szöveg </li></ul></ul><ul><ul><li>Kép </li></ul></ul><ul><ul><li>Videó </li></ul></ul><ul><ul><li>Hang </li></ul></ul>Műszaki feladatok I.
 17. 17. <ul><li>Metaadatok </li></ul><ul><ul><li>Felvitele </li></ul></ul><ul><ul><li>Bővítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Tartalmuk normalizálása </li></ul></ul><ul><ul><li>Megfeleltetése (ESE , LIDO ) </li></ul></ul>Műszaki feladatok II.
 18. 18. <ul><li>Követelmények </li></ul><ul><li>Metaadatok automatizált konverziója </li></ul><ul><ul><li>Korábban centralizált módon </li></ul></ul><ul><ul><li>Europeana(Local ) szintjén </li></ul></ul><ul><li>Decentralizálás szükségessége </li></ul><ul><ul><li>Gyűjtemények szintjén </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerek szintjén </li></ul></ul><ul><ul><li>Aggregátorok szintjén </li></ul></ul>Metaadat változtatások
 19. 19. <ul><li>Megfeleltetés: szerkezet átalakítása </li></ul><ul><li>Normalizálás: tartalmi változtatások </li></ul><ul><ul><li>Személyek, közreműködés jellege </li></ul></ul><ul><ul><li>Tárgy meghatározása </li></ul></ul><ul><ul><li>Időbeli vonatkozások (<dc:date> YYYY) </li></ul></ul><ul><ul><li>Földrajzi adatok </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyelv (ISO 369-1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ország (ISO 3166) </li></ul></ul><ul><li>-> Egységes szerkezet, egységes tartalom </li></ul><ul><li>-> Europeana „ráépülő” szolgáltatások </li></ul>Metaadat változtatások
 20. 20. <ul><li>Europeana ajánlás </li></ul><ul><li>Az összes kapcsolódó projekt számára </li></ul><ul><li>Jelenleg 3.2.2-es verzió (2010.01.18) </li></ul><ul><li>Metaadat elemek </li></ul><ul><li>Europeana funkcionalitásához igazodva </li></ul><ul><li>Kiterjesztett DC (15+1+10 mező) </li></ul><ul><li>XML attribútum(ok) -> xml.lang (IETC RFC 4646) </li></ul><ul><li>Példa: </li></ul><ul><ul><li><dc:subject xml:lang=”en”>weather</dc:subject> </li></ul></ul><ul><ul><li><dc:subject xml:lang=”de”>wetter</dc:subject> </li></ul></ul>Metaadatok - a jelen (Rajna) ESE: Europeana Szemantikus Elemek
 21. 21. <ul><li>LIDO - Lightweight Information Describing Objects … </li></ul><ul><ul><li>Közzétételre optimalizált séma </li></ul></ul><ul><ul><li>Cidoc-CRM kompatibilis </li></ul></ul><ul><ul><li>Az alábbi standardok alapján </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MuseumDat (DE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SPECTRUM (UK) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CDWA Light </li></ul></ul></ul><ul><li>Megfeleltetések </li></ul><ul><ul><li>saját metaadat szerkezet -> LIDO -> ESE! </li></ul></ul>Athena metaadatok
 22. 22. A jövő (Duna+) EDM: Europeana Data model
 23. 23. Aggregátor szerep Műszaki feladatok III.
 24. 24. <ul><li>Aggregátor szerep </li></ul><ul><li>Helyi repozitórium felállítása </li></ul><ul><li>Partner metadatok begyűjtése </li></ul><ul><ul><li>OAI-PMH DP/SP </li></ul></ul><ul><li>“ Távgyűjtemény” kisebb partnerek számára </li></ul><ul><li>Továbbítás </li></ul><ul><ul><li>Feltöltés: Europeana teszt adatbázis -> Content checker </li></ul></ul><ul><ul><li>Jóváhagyás esetén: Europeana </li></ul></ul><ul><li>Végül OAI-PMH DP/SP </li></ul>Műszaki feladatok III.
 25. 25. <ul><li>Horizontális -> „cross domain” </li></ul><ul><ul><li>könyvtár, múzeum, levéltár és AV gyűjtemények vegyesen </li></ul></ul><ul><li>Vertikális -> „single domain” </li></ul><ul><ul><li>„ domain” specifikus: pl. ATHENA -> múzeumi tartalmak </li></ul></ul><ul><li>Tematikus </li></ul><ul><ul><li>Képek: Magyar Digitális Képkönyvtár (OSZK) </li></ul></ul><ul><ul><li>Videók: Videotorium (NIIF) </li></ul></ul><ul><li>Területi alapon </li></ul><ul><ul><li>Regionális, nemzeti, európai, globális </li></ul></ul><ul><li>Saját portál felülettel vagy anélkül </li></ul>Aggregátorok típusai
 26. 26. Aggregátor mátrix Domain / Területi Regionális N emzeti Europ ai Globális Cross-domain (horizont á l is ) Thuis in Brabant CulturaItalia EuropeanaLocal Europeana Single- domain (verti ká l is ) MovE (museums in East Flanders ) Direcção-Geral de Arquivos (Portuguese archives) Dismarc ( zene ) TEL ( nemzeti könyvtárak ) EFG ( filmek ) ATHENA (múzeumok) World Digital library WorldCat Tematikus Cross domain Videoportál (NIIF) Judaica ArXiv.org Single domain Múzeumi aggregáció (MNM) MDK Great War Archive
 27. 27. Kulcs-szabvány: OAI <ul><ul><li>OAICAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Repox </li></ul></ul><ul><ul><li>CWIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Dspace </li></ul></ul><ul><ul><li>Fedora </li></ul></ul><ul><ul><li>Greenstone </li></ul></ul><ul><ul><li>JaDoX + </li></ul></ul><ul><li>Monguz </li></ul><ul><ul><li>stb. </li></ul></ul>
 28. 28. Ellenőrzés: Content checker
 29. 29. <ul><li>Monguz információ bróker </li></ul><ul><ul><li>általános információ tároló és szolgáltató </li></ul></ul><ul><li>Felső plugin-ok (szolgáltató funkciók) </li></ul><ul><ul><li>Web felület (keresés/böngészés) </li></ul></ul><ul><ul><li>OAI-PMH DP adatfeladáshoz </li></ul></ul><ul><li>Alsó plugin-ok (lekérdező funkciók) </li></ul><ul><ul><li>JaDoX kapcsolat </li></ul></ul><ul><ul><li>OAI-PMH SP adatbegyűjtéshez </li></ul></ul><ul><ul><li>szabványos, nyílt &quot;rendszerfüggetlen&quot; csatlakozás (!) </li></ul></ul><ul><li>Mag plugin-ok (általános funkciók) </li></ul><ul><ul><li>Rekordok összefésülése, tárolása </li></ul></ul>Milyen szoftverekre építünk
 30. 30. <ul><li>JaDoX Elektronikus Dokumentumkezelő </li></ul><ul><li>Digitális objektumok elhelyezése </li></ul><ul><ul><li>szöveg </li></ul></ul><ul><ul><li>kép </li></ul></ul><ul><ul><li>videó </li></ul></ul><ul><ul><li>hang </li></ul></ul><ul><li>Indexelés/keresés/böngészés </li></ul><ul><li>Keresés teljes szövegben is </li></ul><ul><li>Metaadat-űrlapok kitöltése </li></ul><ul><li>Import/Export </li></ul>Milyen szoftverekre építünk
 31. 31. <ul><li>Ráépülő szolgáltatások </li></ul><ul><ul><li>Turizmus </li></ul></ul><ul><ul><li>Oktatás (formális, nem-formális) </li></ul></ul><ul><ul><li>Családtörténet, családkutatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Humán kutatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiadói és média ipar </li></ul></ul><ul><ul><li>Egyéb keresők és szolgáltatások a WEB-en </li></ul></ul><ul><li>Üzleti és nonprofit „újrahasznosítás” </li></ul><ul><ul><li>A fenntarthatóság miatt bevételre van szükség </li></ul></ul><ul><ul><li>A közös tartalomra független szolgáltatások is épüljenek </li></ul></ul>Europeana* jövő: Újrahasznosítás
 32. 32. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kármán László Monguz kft. Monguz – MTA SZTAKI konzorcium Web: www.monguz.hu E-mail: [email_address] Telefon: +36-20/383-9119

×