Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A digitális közzététel aktuális kérdései - az Athena projekt célkitűzései

1,058 views

Published on

Bánki Zsolt István (PIM) előadása, Múltunk jövője 2010, MNM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A digitális közzététel aktuális kérdései - az Athena projekt célkitűzései

 1. 1. e Content plus Bánki Zsolt István A digitális közzététel aktuális kérdései - az Athena projekt célkitűzései Hozzáférés az európai kulturális örökség hálózataihoz ( Access to cultural heritage networks across Europe ) Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 2. 2. <ul><li>Az Európai Bizottság projektek célja: a digitális gazdaság fellendítése. O nline szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúr a fejlesztése , amely együtt mutatja be Európa közös kulturális örökségét. </li></ul><ul><li>Az Europeana ö tlete egy, az Európai Unió Tanácsa Elnökségéhez és a Bizottsághoz címzett, 2005. április 28-án kelt levél alapján született. </li></ul><ul><li>E urópai virtuális könyvtár létrehozás a azzal a céllal, hogy Európa kulturális és tudományos forrásait elérhet ő vé tegyék mindenki számára. </li></ul><ul><li>A z Europeana kísérleti honlap annak a két éves projektnek az eredménye, amely 2007 júliusában kezd ő dött. A Europeana.eu 2008. november 20-án kezdte meg m ű ködését . </li></ul><ul><li>A Europeana az Európai Bizottság eContent plus programja , keretén belül létrehozott Tematikus Hálózat. </li></ul><ul><li>Az eredetileg Európai Digitális Könyvtár néven ismert együttm ű ködés t a Holland Nemzeti Könyvtár . által létrehozott központi csoport m ű ködteti, amely az Európai Nemzeti Könyvtárak Konferenciája (The European Library ) , egyik szolgáltatása, a The European Library (Az Európai Könyvtár) által kifejlesztett menedzsmenten és m ű szaki szakértelmen alapul. </li></ul><ul><li>A projekt felügyeletét az EDL Foundation (EDL Alapítvány), látja el, amely magában foglalja a legfontosabb kulturális örökséggel foglalkozó szervezeteket a négy f ő közgy ű jteményi területr ő l. </li></ul>Europeana Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 3. 3. Europeana - célok Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum <ul><li>Biztosítsa a hozzáférést Európa kulturális és tudományos örökségéhez egy, több kulturális területet felölelő portálon. </li></ul><ul><li>A résztvevő intézmények működjenek együtt közös projekt kivitelezésében és fenntarthatóságában. </li></ul><ul><li>Kezdeményezze a meglévő digitális tartalmak együttes megjelenítését. </li></ul><ul><li>Az európai kulturális és tudományos örökség digitalizálásának támogatása. </li></ul>
 4. 4. Az EUROPEANA felépítése Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 5. 5. Az ATHENA projekt az eContentplus program keretében úgynevezett „Jó Gyakorlat Hálózatot” (Best Practice Network) kíván megvalósítani, a MINERVA projekt mintájára. Az ATHENA projekt az EUROPEANA család múzeumi tagja. Szorosan együttműködik már létező projektekkel, és intenzív klaszter jellegű kooperációt alakít ki más releváns (MINERVA, EUROPEANA Local) projektekkel. 2008. november 1-én indult és 30 hónapig tart. Az Athena projekt Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 6. 6. Együttműködés más eContentplus proje ktekkel <ul><li>EuropeanaLocal </li></ul><ul><li>Célja a helytörténeti és regionális digitális tartalmak integrálása és elérhetővé tétele az Europeanan keresztül </li></ul><ul><li>EFG </li></ul><ul><li>European Film Gateway </li></ul><ul><li>APEnet </li></ul><ul><li>Internet Gateway for Documents and Archives in Europe (levéltárak) </li></ul><ul><li>ARROW </li></ul><ul><li>Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (szerzői jogi kérdések és adatok) </li></ul><ul><li>… </li></ul>Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 7. 7. Feladatok <ul><li>meghatározni az európai múzeumokban fellelhető digitális tartalmakat </li></ul><ul><li>megerősíteni, támogatni és bátorítani azokat a múzeumokat és a kulturális örökség más területeinek intézményeit, amelyek még nem kapcsolódtak be az Europeana-ba </li></ul><ul><li>hozzájárulni a kulturális örökség különböző területeinek integrációjához, együttműködve más, főként könyvtárakra és archívumokra összpontosító projektekkel, annak érdekében, hogy mindezek az Europeana-ban egyesüljek </li></ul>Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 8. 8. Feladatok <ul><li>• kifejleszteni egy olyan technikai infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a szemantikus együttműködést az Europeana-val </li></ul><ul><li>létrehozni olyan testre szabható segédeszközöket, ajánlásokat és irányelveket </li></ul><ul><ul><li>többnyelvűségre </li></ul></ul><ul><ul><li>szemantikára </li></ul></ul><ul><ul><li>metaadatokra </li></ul></ul><ul><ul><li>tezauruszokra </li></ul></ul><ul><ul><li>adatstruktúrákra vonatkoznak </li></ul></ul><ul><ul><li>segítik a múzeumok belső digitalizáló tevékenységét </li></ul></ul><ul><ul><li>előmozdítják digitális tartalmaik integrálását az Europeana-ba </li></ul></ul>Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 9. 9. Célok <ul><li>Az ATHENA </li></ul><ul><li>hozzájárul az Europeana felépítéséhez a közös szabványok alapján </li></ul><ul><li>a MINERVA munkáját folytatja a digitalizáció szabványainak és irányelveinek harmonizációja területén </li></ul><ul><li>a MICHAEL és a nemzeti hálózatok által összegyűjtött tapasztalatokra épít </li></ul><ul><li>továbblép az együttműködési képesség, a szemantikus web és a minőségi szolgáltatások irányába a végfelhasználó számára </li></ul>Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 10. 10. Tevékenységek <ul><li>Metaadatsémák, szabályozott terminológiák és tezauruszok feltérképezése </li></ul><ul><li>Ontológiák a kulturális örökség leírására </li></ul><ul><li>Technikai szabványok és protokollok az adatcserében </li></ul><ul><li>A szerzői joggal kapcsolatos problémák elemzése és lehetséges megoldásaik </li></ul><ul><li>Technikai infrastruktúra kialakítása az adatok integrálására az Europeana szerkezetében </li></ul><ul><li>Kompetenciaközpont alapítása minden résztvevő országban </li></ul><ul><li>Eszközök, ajánlások és irányelvek kidolgozása </li></ul>Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 11. 11. <ul><li>Europeana </li></ul><ul><ul><li>Minerva , Michael , Athena … </li></ul></ul><ul><li>ICOM – Cultural Heritage Preservation </li></ul><ul><li>Louvre - (141.341 műalkotás leírása + digitális bemutatása) </li></ul><ul><li>Tate Gallery </li></ul><ul><li>A madridi Prado képtár 14 műalkotásának háromdimenziós bemutatása a GoogleEarth szolgáltatása. (14 ezer millió pixeles, azaz 14 gigapixeles fényképek) </li></ul><ul><li>Aggregátorok: </li></ul><ul><li>Franciaország http :// www . culture . gouv . fr </li></ul><ul><li>Olaszország http :// www . cultura . it / </li></ul>Nemzetközi trendek, példák Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 12. 12. <ul><li>Szakmai előkészítő tanulmány – OSZK vezetésével </li></ul><ul><li>NFT-n belül közgyűjteményi digitalizáció – nem valósult meg </li></ul><ul><li>Előkészítő fázis – múzeumi digitalizálási bizottság feladata a szakmai tanulmány </li></ul><ul><li>Digitális képkönyvtár – pilot projekt </li></ul>Hazai pillanatfelvétel Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 13. 13. <ul><li>Saját bázison megvalósított szolgáltatás – storage, IMS </li></ul><ul><li>Aggregáció – közgyűjteményi áganként </li></ul><ul><li>IT és know-how (vas és tudás) </li></ul><ul><li>Repository-k: </li></ul><ul><ul><li>Intézményeknél </li></ul></ul><ul><ul><li>Központi helyen, elosztott regionális rendszerekben, non-profit (megbízható) tárhely szolgáltató közreműködésével   </li></ul></ul>Digitális közzététel elvi technológiai feltételei - aggregáció Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 14. 14. <ul><li>A könyvtárak döntően kereskedelmi forgalomba kerülő, sokszorozott kiadványokat gyűjtenek, amelyeknek alapvető attribútumuk, hogy a nyilvánosságra lettek szánva </li></ul><ul><li>A múzeumok egyedi objektumokat gyűjtenek, amelyeknek a publikációja csak járulékos, a közvagyon jellegből fakadó elem </li></ul><ul><li>Közzététel jogi feltételei </li></ul><ul><li>Objektumtípusok (szöveg vs. Kép) </li></ul>Szemléletbeli különbségek a közgyűjtemény típusok között Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 15. 15. <ul><li>Eseti – reprográfiai megrendelés, kiállítási, közlési célú </li></ul><ul><ul><li>Tárolás: CD, DVD, winchester </li></ul></ul><ul><li>Tervszerű, nagytömegű </li></ul><ul><ul><li>Célja: </li></ul></ul><ul><ul><li>Archiválás, megőrzés, védelem </li></ul></ul><ul><ul><li>Közzététel </li></ul></ul><ul><ul><li>Tárolás: nagyteljesítményű háttértároló (storage) </li></ul></ul><ul><ul><li>Formátumok: elsősorban képek (tif, gif, jpg), szövegek (doc, pdf) audiovizuális dokumentumok, mozgóképek (mpg, waw, flv), 3D(?) </li></ul></ul>Digitális adatvagyon a hazai múzeumokban Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 16. 16. <ul><li>Intézményi digitalizálási stratégia </li></ul><ul><li>Elvi döntések meghozatala – mi a múzeum célja a digitalizációval? </li></ul><ul><li>Az állományra vonatkozó döntések meghozatala - milyen állományrészek? Teljes állomány, vagy csak részek? Milyen szempontok alapján döntsön egy-egy intézmény? </li></ul><ul><li>Gyakorlati felkészülés: szakértelem, eszközök, tárolókapacitás </li></ul>Intézményi felkészülés a tervszerű digitalizációra Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 17. 17. <ul><li>A digitális közzététel előny! </li></ul><ul><li>Állományvédelem </li></ul><ul><li>Új típusú megőrzés </li></ul><ul><li>Új típusú szolgáltatásokat teremt </li></ul><ul><li>Publikálás </li></ul><ul><li>Növeli a múzeumba látogatók számát </li></ul><ul><li>A távfelhasználó is felhasználó – statisztikai adat </li></ul><ul><li>Közművelődési funkciója van – aki nem tud eljönni a múzeumba az is megismerkedhet a gyűjteménnyel, műkincsekkel </li></ul>Érvek és ellenérvek Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 18. 18. <ul><li>A digitális közzététel veszély! </li></ul><ul><li>Elvi: </li></ul><ul><li>Ki diszponál a digitális mesterpéldányok (arhivális, nagyfelbontású objektum) felett? Tulajdonos az állam, vagyonkezelő a múzeum. </li></ul><ul><li>Jogvédelem – szerzői/személyiségi jogok </li></ul><ul><li>Őrzési kötelezettség – digitális adatvagyon védelme </li></ul><ul><li>Piaci szereplők - képügynökségek </li></ul><ul><li>Gyakorlati: </li></ul><ul><li>Ki végzi, hol, milyen eljárással? </li></ul><ul><li>Tárolás – intézményeknél, központi helyen, elosztott rendszerben </li></ul><ul><li>Illetéktelenek kezébe kerül – tulajdonjog sérül, bevételi forrástól esik el az intézmény (közlési díj) </li></ul><ul><li>Személyes érzékenységek </li></ul>Érvek és ellenérvek Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum
 19. 19. További információ: http://www.athenaeurope.org Múltunk jövője 2010. 01. 14. – Magyar Nemzeti Múzeum

×