Moja Pierwsza Komorka

933 views

Published on

Wyniki badań fokusowych, przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Millward Brown SMG/KRC oraz CenterNet wśród dzieci w wieku około 10 lat oraz ich rodziców.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moja Pierwsza Komorka

 1. 1. Prezentacja wyników badania z dziećmi i rodzicami Grudzień 2008
 2. 2. Najwa niejsze wnioski 1. Powszechność telefonów komórkowych wśród dzieci. 2. Większe poczucie bezpieczeństwa rodzica i samodzielność dziecka. 3. Atrakcyjna zabawka o walorach edukacyjnych (w świecie mediów i technologii). 4. Dziecko jest panem swojej komórki. 5. Numer alarmowy dziecka to „Mama” lub „Tata”. 6. Szkoła toleruje komórkę. 7. Pierwszy telefon to najczęściej stary aparat rodziców. 8. Dzieci w większym ni rodzice stopniu wykorzystują ró norodność funkcji telefonu. 2
 3. 3. Presja na rodziców - za, czy przeciw komórce? • W dyskursie części rodziców pojawia się wątek odsuwania momentu ofiarowania dziecku własnej komórki. Dla rodziców, który sami dali dziecku telefon często za decyzją tą stało poczucie, e jest to „ju konieczne”. • W takich sytuacjach dziecko dostaje pierwszą komórkę przy okazji wyjazdu na pierwsze kolonie, lub zieloną szkołę, gdzie rodzic spodziewa się utrudnień w komunikacji. • Pierwsza komórka to najczęściej stary aparat rodzica z kartą prepaidową. • Czy wasi koledzy i Wydaje się, e wyposa enie niedu ego • A rodziny wasze? Ktoś was kole anki te mają dziecka w telefon przestaje być źle wspierał w tym czy raczej komórki? postrzegane przez otoczenie. Rodzice • Tak. (wszyscy) 'co ty robisz?' • Prawie wszyscy. deklarują, e nie spotykają się z krytyką z • Babcie przewa nie mówią • To teraz ju wszyscy mają „oczy sobie popsujesz”. tego powodu. w waszym wieku? • Babcia. • No nie wszyscy, ale większość • U mnie wszyscy uwa ają to za ma. naturalną rzecz. • Du a większość ma. Zarówno rodzice jak i dzieci twierdzą • U mnie te , takie czasy są, są • U mnie wszyscy. natomiast, e posiadanie telefonów • U mnie w klasie 2 osoby nie te telefony. komórkowych przez ucznia szkoły mają komórki. podstawowej staje się ju powszechne od najmłodszych klas. 3
 4. 4. Jakie obawy co do komórki ma rodzic? 1. Jako najistotniejsze bariery jeśli chodzi o wyposa enie dziecka w telefon komórkowy wymienia się obawy: • e ukradną, albo dziecko zgubi • e będzie za szybko wydzwaniać kartę (obawa przed kosztami) • e dziecko jeszcze nie wie jak korzystać z ró nych funkcji w telefonie. 2. • • Powiedzcie mi o niebezpieczeństwach związanych z Rodzice wspominają równie o korzystaniem z telefonu przez dziecko. obawach związanych z mo liwością • Dostęp przez internetu, nawet przez przypadek mo na coś kliknąć. przypadkowego ściągnięcia przez • Ściąganie tych obrazków i historyjek za złoty dwadzieścia dwa. Raz dzieci nieodpowiednich z kole anką chciałyśmy sprawdzić „ściągnij historyjkę, tylko dla multimediów z internetu, lub dorosłych” i ściągnął nam się taki filmik trzyminutowy za tą kwotę. uruchomienia w telefonie funkcji o Panie były tak wyraziste. nieznanym przeznaczeniu. Aby tego • Mo na zablokować dostęp. uniknąć część rodziców blokuje • Brak czasu na inne rzeczy wa ne, du o czasu tracą na grę, muzykę, zabawę, ciągłe odbieranie i odpisywanie na SMSy i ró ne inne wybrane funkcje w telefonach dzieci. rzeczy. 3. • 4. • Jednak, zdaniem rodziców komórka Dorośli mówią tak e o tym, e nie stanowi zagro enia dla komórka, podobnie jak inne podtrzymywania normalnych multimedia, mo e stać się kontaktów z rówieśnikami. pochłaniaczem czasu, co prowadzi do zaniedbywania „innych wa nych rzeczy”. W tym kontekście mówi się jednak raczej o obowiązkach, nie o relacjach z innymi dziećmi. 4
 5. 5. Ustalamy zasady… JEŚLI CHODZI O USTALANIE ZASAD KORZYSTANIA Z KOMÓRKI ROZMOWA Z DZIECKIEM SKUPIA SIĘ WOKÓŁ KWESTII PRAKTYCZNYCH. • Prosi się o ograniczanie długiego rozmawiania „o niczym” przez telefon, • Ustala wysokości comiesięcznych doładowań karty, które pokrywają rodzice, • Mówi o konieczności zabierania ze sobą przez dziecko komórki, gdy wychodzi z domu, • Czasem ustala się, e telefon dziecka słu y przede wszystkim do sygnalizowania rodzicom prośby o kontakt – a oni oddzwaniają z telefonów abonamentowych, • Zwraca dziecku uwagę, by nie rozmawiało przez telefon gdy jest samo w miejscach publicznych (na ulicy). 5
 6. 6. Ustalamy zasady… Rodzic, który chce się dodzwonić do dziecka musi dostosować się do zajęć dziecka – często dzwoni się, gdy dziecko zasygnalizuje, e jest dostępne i mo e w danym momencie rozmawiać. W części sytuacji to dzieci Nieoczekiwanie dzwoniący telefon bywa dla „ustalają zasady dziecka źródłem stresu, przeszkadza w odrabianiu kontaktowania się z nimi”. lekcji lub zabawie, czego dzieci nie lubią. Jednak dziesięciolatkowie sporadycznie mówili o celowym wyłączaniu telefonu by uniemo liwić rodzicom kontakt. Zdarza się natomiast, e nie odbierają telefonów od natarczywych kolegów/kole anek. • Ja czasami nie odbieram, jak ta sama osoba wcią do mnie wydzwania, jak ja odbiorę kilka razy, to ju wtedy nie chce odebrać, nie odbieram i wyłączam komórkę. • Ja nie odbieram telefonu czasami specjalnie, no bo na przykład moja kole anka Ania, ona jest troszeczkę męcząca i chciałam, eby ona do mnie nie dzwoniła, bo się trochę wtedy na nią obraziłam. No bo zrobiła dla mnie coś nieprzyjemnego, a ona cały czas do mnie dzwoniła i dzwoniła i mnie przepraszała, a ja ju mówię: No dobrze. A ona cały czas dzwoniła. 6
 7. 7. Komórka a szkoła… • Kwestia etykiety korzystania z telefonu wydaje się być mniej wa na w rozmowach z dziećmi na temat u ywania telefonu. • Dzieci nie wymieniają innych ni szkoła miejsc, gdzie nale y ograniczyć Szkoła najczęściej toleruje telefon komórkowy, jednak wolno korzystanie z telefonu. Warto go u ywać wyłącznie w czasie przerw. zaznaczyć, e to szkoła, nie dom określa zasady w tym zakresie. • Część rodziców wspomina, e oczekują • U mnie jest tak, e pani dyrektorka właśnie dlatego nie pozwala, bo mogą od dzieci wyciszania/ wyłączania dzieci jakieś złe rzeczy nagrywać i pewnie dlatego, e ktoś mo e ukraść ten telefonu w kościele. telefon, ktoś nam go zepsuje. Ale pani dyrektorka powiedziała, e mo na mieć telefony, tylko gdzieś schowane i wyłączone. Tylko na przykład eby zadzwonić do rodziców, e ju się wyszło ze szkoły, e zaraz będziemy w domu. • My nie u ywamy telefonów jeszcze z jednego powodu, poniewa jak raz ktoś u ywał telefonu na lekcji pod ławką, to pani to zobaczyła i skonfiskowała telefon. Dopiero pod koniec lekcji oddała. Jeszcze do rodziców zadzwoniła. • A nam zabiera wiesz do kiedy? A minie rok, to wtedy oddaje? • Naprawdę? • Ojej. • Czyli tak trochę się wystraszyliście? • No to macie surowo. • U nas tak jest, e pani kilka razy zwróci uwagę i zabierze i odda pod koniec lekcji. Jak kilka razy tak komuś zabierze, to mówi, e odda pod koniec roku. Tak jak się przynosi konsolę i u ywa jej i pani zabiera kilka razy, to ju oddaje pod koniec roku. 7
 8. 8. Kontrola rodzicielska • A jak wygląda ta kwestia kontrolowania przez was tych komórek waszych dzieci. Kontrolujecie je w ogóle? • Ja powiem tak, patrzę w skrzynkę odbiorczą, mimo e nie powinnam, ale to robię. • Robisz to w ukryciu pod nieobecność? • Raczej tak. Ogólnie to ona wie, e ja tam czasem zajrzę, ale zwykle jak nie widzi to patrzę. • Ja na przykład jeszcze nie. Ale na przykład wszystkie • Rodzice mają poczucie, e kontrola telefonu brzydkie SMSy jakie podostawał od kolegów to mi pokazuje. Wierszyki, melodyjki, jeszcze nie ma dziecka jest konieczna, jednak jego tajemnic. sprawdzanie jest źródłem dyskomfortu. • Porozmawiajmy jeszcze o kontroli. Ktoś z was Rodzic ma poczucie e narusza granice jeszcze sprawdza? prywatności dziecka. • Nie sprawdzam pod względem jakości, to znaczy treści, ale patrzę z kim rozmawia. Z mę em stwierdziliśmy, e konieczna jest taka kontrola. Kartę • Uwa a zarazem, e na razie (w wieku 10 lat) zmieniliśmy na mix, bo mo na biling dostać. dzieci są jeszcze bardzo otwarte i spontanicznie • Ale dzieciaki wiedzą o tym? dzielą się informacjami na temat otrzymywanych • Tak. Zresztą one się same chwalą co dostają, sms-ów i rozmów. pokazują. • Tak. • To jeszcze nie jest ten wiek. • Dzielą się wszystkim. • Jeśli ju się kontroluje to za wiedzą dziecka, • Raportują natychmiast. ale nie przy nim – przeglądając z kim się kontaktuje w telefonie lub na billingach z mixa. 8
 9. 9. Gdyby się coś stało zadzwoń do… mamy • Tylko część rodziców edukuje dzieci w zakresie korzystania z telefonów alarmowych. • Dzieje się tak, poniewa , z punktu widzenia rodzica samo wyposa enie dziecka w telefon ma charakter zabezpieczenia go na wypadek sytuacji awaryjnych. • Rodzic traktuje w związku z tym mo liwość skontaktowania się z nim, lub inną bliską osobą (np. dziadkowie) jako wystarczające zabezpieczenie. • Mówiąc o trudnych dla dziecka sytuacjach wymienia się raczej bójkę w szkole, zgubienie się, tęsknotę za domem podczas wyjazdu ni zdarzenie losowe. Dzieci obawiają się nieprzewidywalnych zagro eń i chciałyby być informowane o tym co zrobić w nietypowej sytuacji. Część z nich deklaruje, e uzyskuje takie informacje od innych ni rodzice dorosłych. Edukacja w tym zakresie okazuje się być coraz częściej włączana w program lekcji wychowawczych, w postaci pogadanek z policjantem lub stra akiem miejskim. W związku z tym szkoła przejmuje cię ar uczenia dziecka jak radzić sobie w sytuacjach zagro enia. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej komfortową sytuacją zarówno dla dzieci jak i rodziców. 9
 10. 10. Jak dziecko u ywa telefonu? Dzieci mają szeroki dostęp do nowoczesnych technologii korzystają z komputerów, play station, konsoli gier, telewizji. Oczekiwanie dostępu do komórki staje się dla nich czymś naturalnym. Wbrew wyobra eniom rodziców, dla dziecka, • Bo na przykład jak robi się lekcje i się w domu komórka staje się przede wszystkim kolejną nudzi, bo jest się samemu, to na przykład mo na pograć na komórce. To te jest z jednej strony elektroniczną zabawką, a nie medium frajda, a z drugiej strony potrzebna rzecz. komunikacji i podtrzymywania więzi z rodziną. • Ja wtedy jak dostałam ten zielony telefon, to tak się cieszyłam, bo te miał bardzo du o funkcji. I nagrywanie i robienie zdjęć, kamera. I się wtedy cieszyłam, a potem dostałam nowszy telefon. Telefon komórkowy wspiera natomiast • Prosiłaś o to, czy tak się zło yło, e rodzice zadecydowali? budowanie relacji w grupie rówieśniczej i ma • Babcia moja z rodzicami porozmawiała czy mo e być znaczenie dla określania własnej pozycji. taki prezent. No a potem mama jeszcze dodała, e babcia mo e mi kupić komórkę, a mama i tata kupią mi mp3. Dzieci zwracają uwagę na wygląd aparatu • To było wa ne czy to był nowy, czy stary telefon? Pamiętacie chłopaki? i ilość dostępnych funkcji dodatkowych • Ja miałem jako pierwszy z klasy telefon. Dopiero w (nawet bardzo zaawansowanych, lub czwartej klasie kto inny miał. bezu ytecznych). Zdarza się, e dziecko z • A ja bardzo chciałem mieć telefon, bo mo na było przestarzałym aparatem staje się obiektem robić zdjęcia i tego, ale dostałem bez zdjęć na razie, docinków. a potem to zobaczymy. 10
 11. 11. Jak dziecko u ywa telefonu? Dzieci korzystają z gier, mo liwości ściągania i słuchania plików • Ja gram. • Robię zdjęcia i nagrywam. muzycznych, robienia zdjęć. Klasyczne funkcje telefonu wydają się mieć • Gramy w gry. dla nich, na co dzień, mniejsze znaczenie. • Przesyłamy sobie dzwonki. • Słuchamy muzyki. • Jak ktoś na przykład ma mo liwość podłączenia słuchawek do komórki, to często słucha muzyki, tak jak moja siostra. • Ja te . • Ja czasami. • W związku z powy szym, z punktu widzenia dziecka staje się istotne jakie funkcje ma telefon, a lepszy, nowocześniejszy aparat jest „obiektem po ądania”. • Tym samym telefon zaczyna zajmować istotne miejsce na prezentowej liście yczeń i staje się mile widzianym podarkiem na większe okazje (np. komunię). • Ze względu na to, e dzieciom udostępnia się niemal wyłącznie telefony na karty, zakup nowego aparatu bywa sporym wydatkiem. • W związku z tym nowy aparat z perspektywy dorosłego staje się kosztownym podarunkiem. Wpływ to większą akceptację tego rodzaj prezentu jako prezentu specjalnego dla dziecka (zamiast bmx-a telefon od chrzestnego na komunię). 11
 12. 12. Czy cyberprzemoc jest problemem? • U nas wyszło takie rozporządzenie o zakazie przynoszenia telefonów, jeśli nauczyciel zauwa y, to mo e zabrać i rodzic odbiera w sekretariacie ten telefon. Ten zakaz się wziął z tego, e dzieci na Dorośli dostrzegają istnienie lekcjach podpuszczają nauczycieli, robiły im zdjęcia i umieszczały problemu cyberprzemocy, chocia na internecie. Nie raz. raczej nie posługują się tym terminem. Poruszają jednak w rozmowach z dziećmi problem szanowania prywatności i wizerunku innych osób. • A jak jest z kwestią cyberprzemocy? Czyli wykorzystywanie ró nych mo liwości robienia zdjęć, filmów, nagrywania dźwięku? • Najczęściej przesyłają sobie, ale przy okazji uczą się tego, e same mogą paść ofiarą takiej sytuacji. • Ten temat pojawia się przy okazji • Ale czy w ogóle rozmawiałyście na taki temat? Gdzie mo na filmować, robienia przez dzieci zdjęć i kogo mo na? kręcenia filmików. • Była taka rozmowa, ogólnie powiedziałam eby nie było takich przykrych zachowań. Jest na etapie filmowania brata dwuletniego. • Jest to związane przede wszystkim • Do mnie przyszedł syn, pokazujący zdjęcie kole anki, takie normalne ujęcie, z kontaktami dziecka z jak z nią siedzi w ławce, jak ona coś rysuje. Ju coś mnie tknęło i się spytałam rówieśnikami w szkole. czy on miał jej zgodę, ale mówił e jej jest to obojętne. • Myślisz e do niego to dotarło na przyszłość. • Mówi się o tym równie w szkole. • Ja mu powiedziałam, e nie zawsze mo na ka demu robić zdjęcie. Myślę e on Zdarza się nawet, e szkoła mógł tego nie zrozumieć do końca, mo e jest jeszcze za mały. ogranicza mo liwość korzystania z • Czy w ogóle rozmawiałyście na temat nagrywania sytuacji, które komórki na swoim terenie, by mogą być upokarzające dla kogoś i przesyłania tego dalej? wyeliminować ryzyko tego rodzaju • Tak, bo moje dziecko trafiło na taką sytuację i prosiło eby jej nie robić problemów. zdjęcia, a drugie dziecko nie posłuchało i tutaj była rozmowa. Pokazałam te od razu z drugiej strony, jak ona robi takie zdjęcie. Trudno znaleźć środek tego, „bo ona miała fajną minę”, a druga jest wściekła do granic mo liwości. To są trudne rozmowy.
 13. 13. Edukacja i rozwój • Powiedzcie mi czy telefon komórkowy u dziecka raczej pomaga w Rodzice nie patrzą na telefon jako na jego rozwoju, czy hamuje? zagro enie rozwoju dziecka. • Manualnie. Wręcz przeciwnie, są zdania, e obcowanie • W manualnych sprawach pomaga. z techniką i ró norodnymi urządzeniami • Trochę nowości jest jakiś, brak strachu przed techniką. Jak to pozna, to zaraz coś innego chwyci i będzie umiał. dostępnymi w aparacie telefonicznym działa • Szybciej dziecko chłonie ni babcia czy dziadek. stymulująco – rozwija manualnie, pozwala • Mój syn gra w te gry co mówiłam i mi się to podoba, jak gra w ciągu dnia. odkrywać pasje (np. fotografia). • Gra rozwijająca tak? • Tak, pyta się mnie jak czegoś nie wie, jest zadowolony jak zgadnie. • Jeszcze macie jakieś pomysły jak ten telefon mo e się przysługiwać? • Jak jest aparat, to mo e w przyszłości zostanie fotografem. • Zainteresowania. • W jakiś sposób językowo te , du o piszą. • A druga strona w takim razie? • Dziecko czasami za du o myśli o telefonie, zamiast się skupiać na lekcjach, to chce gdzieś tam poklikać, przejrzeć zdjęcia, posłuchać muzyki. Absorbuje uwagę, nawet nie czas. • Wydaje mi się, e my mamy Nie postrzega się raczej telefonu jako medium ograniczającego kontrolę nad tym gdzie dziecko samodzielność dziecka, poprzez zapewnienie mu mo liwości ciągłego pójdzie, co jakiś czas wydłu amy kontaktu z rodzicem. mu tą smycz. To nie jest Mo na by raczej powiedzieć, ze wyposa enie dziecka w komórkę ułatwia ograniczanie go, upewnianie się, e sobie poradził na takim etapie rodzicowi uwalnianie go od swojej nieustającej opieki. Daje mu bowiem raczej i mo na go gdzieś dalej poczucie bezpieczeństwa wynikające z faktu, e są dla siebie wzajemnie posłać. osiągalni. 13
 14. 14. Dziękuję za uwagę Kuba Antoszewski kuba.antoszewski@pl.millwardbrown.com 14

×