Internetowy Barometr Ing Technologie

1,020 views

Published on

Ponad połowa internautów nie boi się płacić w internecie - wynika z badania „Internetowy Barometr ING" sporządzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego. Także połowa użytkowników internetu korzysta z bankowości internetowej, a 41% jest zainteresowanych korzystaniem z bankowości mobilnej, za pomocą telefonu komórkowego.

http://media.ingbank.pl/PressOffice/PressRelease.115431.po?changeLocale=PL

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internetowy Barometr Ing Technologie

 1. 1. Internetowy Barometr ING Badanie preferencji internautów i nie internautów Internet i nowe technologie Marzec 2009
 2. 2. METODOLOGIA • Badanie zostało przeprowadzone: • przez Millward Brown SMG/KRC • na próbie N=1000 respondentów, z czego N = 500 deklarujących się jako uŜytkujący Internet oraz N = 500 jako tych, którzy nie korzystają z Internetu. • Metodą CATI (computer assisted telephone interview). • Czas realizacji badania: styczeń 2009. ING 2
 3. 3. NajwaŜniejsze wyniki • Prawie połowa internautów (48%), uwaŜa Ŝe płaci za internet za duŜo • Większość osób niekorzystających z internetu tłumaczy to brakiem dostępu do sieci (26%) • Dwie trzecie obecnych nie internautów (66%) korzystałoby z internetu, gdyby był on powszechnie dostępny i za darmo. • 59% nie korzystających z Internetu deklaruje chęć skorzystania z darmowej nauki obsługi komputera i Internetu. ING 3
 4. 4. NajwaŜniejsze wyniki FINANSE • Prawie co drugi internauta uwaŜa, Ŝe ceny internetu w Polsce są za wysokie • Połowowa uŜytkowników internetu korzysta z bankowości elektronicznej (posiada konto internetowe). Trzech na czterech posiadaczy kont bankowości elektronicznej korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu (74%) • 46% internautów korzysta z internetu jako platformy umoŜliwiającej dokonywanie róŜnego rodzaju płatności • 56% internautów twierdzi, Ŝe nie ma obaw przed płaceniem przez internet • 41% internautów jest zainteresowanych moŜliwością robienia przelewów za pomocą mobilnej bankowości elektronicznej TECHNOLOGIE • 60% internautów nie wyobraŜa juŜ sobie Ŝycia bez internetu • Co piąty internauta wolałby zrezygnować z seksu niźli z internetu • Internauci nie akceptują reklam w internecie. Czterech na pięciu polskich internautów byłoby skłonnych płacić 10 zł miesięcznie za moŜliwość korzystania z internetu bez reklam. Ponad połowa badanych zapłaciłaby za moŜliwość surfowania po internecie wolnym od reklam nawet 30 zł • Tylko co ósmy polski internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik muzyczny. Prawie co drugi polski internauta ściąga muzykę z internetu, a co szósty robi to regularnie • Co trzeci polski internauta woli oglądać teledyski w internecie niŜ w telewizji • Tylko co 7 polski internauta korzysta z internetu w telefonie komórkowym ING 4
 5. 5. NajwaŜniejsze wyniki MEDIA • Internet dla internautów jest głównym źródłem informacji, waŜniejszym od telewizji, prasy i radia. • Fakty TVN, to najbardziej wiarygodny program informacyjny (przy czym wskazuje go aŜ 47% internautów oraz „tylko” 29% nie internautów). • Dwóch na pięciu internautów uznało portal Onet.pl za najlepsze zastępstwo prasy drukowanej (43%) • Co drugi polski internauta chciałby mieć moŜliwość oglądania przez internet stacji TVN • Ponad jedna trzecia internautów słucha radia przez internet śYCIE I SPOŁECZEŃSTWO • NiezaleŜnie od faktu korzystania z Internetu, Kraków, to zdaniem badanych najpiękniejsze polskie miasto (jako takie wskazuje je 44% internautów oraz 38% nie internautów). • Internauci są bardziej ukulturalnieni. Czytają więcej ksiąŜek, częściej chodzą do teatru i kina. • Co piąty polski internauta posiada płytę Feel (21%) lub Piotra Rubika (20%) • Prawie dwie trzecie polskich internautów chciałoby móć głosować przez internet • AŜ trzy czwarte internautów wzięłoby udział we wszystkich wyborach i referendach, gdyby mogli głosować przez internet • 84% polskich internautów chciałoby załatwiać sprawy w urzędzie za pomocą internetu • Najpopularniejszym polskim blogerem politykiem byłby Władysław Bartoszewski. Prawie co piąty Polak chciałby czytac blog Donalda Tuska • Najpopularniejszymi gwiazdami polskiego internetu są Czesio oraz Jožin z Bažin ING 5
 6. 6. Internet i nowe technologie: Dlaczego nie wszyscy korzystają z internetu? ING 6
 7. 7. Proszę powiedzieć, dlaczego nie korzysta Pan/Pani z Internetu? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% • Osoby niekorzystające z internetu tłumaczą nie m am dostępu 26% to brakiem dostępu do sieci (26%) lub nie potrzebuje (nie jest komputera (21%) i 23% m i do niczego brakiem odpowiedniej potrzebny) wiedzy (10%) nie m am kom putera 21% • Internauci, czyli osoby które muszą regularnie dokonywać oplat za nie um iem obsługiw ać 10% internet, w większym kom putera stopniu zwracają uwagę na jego wysokie ceny. 48% jest za drogi 9% internautów, uwaŜa Ŝe płaci za internet za duŜo inne 22% nie w iem 1% N = 500 nie uŜytkownicy internetu ING 7
 8. 8. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe za Internet płaci Pan/Pani? nie w iem / trudno pow iedzieć; 5% nieduŜo; 4% za duŜo; 48% w sam raz; 43% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 8
 9. 9. Gdyby internet był powszechnie dostępny i za darmo, to czy korzystałby z niego ? • 66% obecnych nie internautów Nie wiem; 10% korzystałoby z internetu, gdyby był on powszechnie dostępny i za darmo. • Oznacza to, Ŝe zadeklarowanych Nie; 24% wrogów internetu nie jest aŜ tak duŜo. Tak; 66% N = 500 nie uŜytkownicy internetu ING 9
 10. 10. A gdyby była taka moŜliwość, to czy skorzystałby/aby Pan/Pani z darmowej/bezpłatnej nauki obsługi komputera i Internetu? • 59% nie korzystających z Internetu deklaruje Nie wiem; 6% chęć skorzystania z darmowej nauki obsługi komputera i Internetu. Nie; 35% Tak; 59% N = 500 nie uŜytkownicy internetu ING 10
 11. 11. Internet i nowe technologie: Badanie opinii internautów ING 11
 12. 12. Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami • 60% internautów nie 100% wyobraŜa juŜ sobie Ŝycia 90% bez internetu 80% • Co piąty internauta wolałby zrezygnować z seksu niźli z 70% internetu 60% • Internauci za bardziej niezbędne w Ŝyciu od 50% internetu przedmioty uznali: 85% pralkę, samochód oraz radio 82% 40% 73% • śycia bez telewizji nie 63% 30% 60% 54% wyobraŜa sobie 54% internautów. 20% • Internauci są przekonani o 21% 10% pozytywnym oddziaływaniu 0% Internetu na świat – 82% Ŝycia bez samochodu Ŝycie zmieniło się na nie wyobraŜam sobie nie wyobraŜam sobie nie wyobraŜam sobie nie wyobraŜam sobie nie wyobraŜam sobie korzystania z Internetu miesiąc z seksu, niŜ z Ŝycia bez Internetu spośród nich uwaŜa, Ŝe zrezygnowałbym na Ŝycia bez telewizji Ŝycia bez pralki myślę, Ŝe prędzej Ŝycia bez radia lepsze dzięki Internetowi dzięki internetowi Ŝycie zmieniło się na lepsze. N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 12
 13. 13. Główne źródło najwaŜniejszych dla Pana/Pani informacji ? 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Internet dla internautów 32% Telew izja jest głównym źródłem 59% informacji, waŜniejszym od telewizji, prasy i 7% radia. Radio 12% • Co ciekawe, choć nie internauci nie korzystają 6% samodzielnie z Prasa internetu, dla co ósmego 14% z nich sieć jest głównym źródłem informacji 53% Internet 12% 0% Ŝadna 1% N=500 UŜytkownicy internetu N=500 NieuŜytkownicy internetu 2% nie w iem , trudno pow iedzieć 2% ING 13
 14. 14. Proszę powiedzieć od jak dawna korzysta Pan/Pani z Internetu? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Trzy czwarte polskich internautów korzysta z Mniej niŜ rok 8% Internetu minimum od 2 lat • Tylko co 17 internauta korzystał z internetu przed Od roku do dw óch 18% lat 1999 r Od dw óch do pięciu 41% lat Od pięciu do 27% dziesięciu lat Więcej niŜ dziesięć 6% lat Nie w iem , trudno 0% pow iedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 14
 15. 15. Gdyby miesięczna opłata za korzystanie z Internetu, w którym nie byłoby reklam wynosiła 5 zł, 10zł lub 30 zł, to czy korzystałby/aby Pan/Pani z takiej moŜliwości? • Internauci nie Miesięczna opłata za Miesięczna opłata za Miesięczna opłata za korzystanie z korzystanie z korzystanie z akceptują reklam w Internetu Internetu Internetu 30 zł internecie. Czterech 5 zł 10 zł na pięciu polskich internautów byłoby skłonnych płacić 10 100% zł miesięcznie za 88% 90% moŜliwość korzystania z 78% 80% internetu bez reklam 70% • Ponad połowa badanych 60% 52% zapłaciłaby za 50% moŜliwość 45% surfowania po 40% internecie wolnym 30% od reklam nawet 30 zł 19% 20% 11% 10% 4% 2% 1% 0% tak tak tak nie nie nie nie wiem, trudno nie wiem, trudno nie wiem, trudno powiedzieć powiedzieć powiedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 15
 16. 16. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe za Internet płaci Pan/Pani? • Prawie co drugi internauta uwaŜa, Ŝe ceny internetu w Polsce są za wysokie nie w iem / trudno pow iedzieć; 5% • Najwięcej, bo ponad nieduŜo; 4% połowa (57%) internautów twierdzi, Ŝe miesięcznie wydaje na Internet od 51 do 100 zł., a 30% deklaruje wydatki do za duŜo; 48% 50 zł. w sam raz; 43% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 16
 17. 17. Proszę powiedzieć ile zł wydaje Pan/Pani na Internet miesięcznie? Mam Internet Nie wiem/ trudno Do 50 zł 151 – 200 zł 51 – 100 zł 201 zł i więcej 101 – 150 zł powiedzieć za darmo 100% 90% 80% 70% 59% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 5% 2% 2% 1% 1% 0% N = 500 uŜytkownicy internetu ING 17
 18. 18. Jak często zdarza się Panu/Pani kupować Internecie pliki z muzyką? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Tylko co ósmy polski 2% kilka razy w tygodniu internauta kiedykolwiek kupił w internecie plik muzyczny 0% raz w tygodniu • Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) muzykę w formie cyfrowej kupuje co 1% 2-3 razy w miesiącu dwudziesty polski internauta 2% raz w miesiącu 4% kilka razy w roku 2% raz w roku 2% raz na kilka lat w ogóle nie kupuje 87% plików muzycznych w Internecie ING 18
 19. 19. Jak często zdarza się Panu/Pani kupować Internecie pliki z filmami/ dostęp do filmów, odcinków seriali ? 0% 20% 40% 60% 80% 100% • Tylko co dziewiąty polski kilka razy w 1% internauta kiedykolwiek kupił tygodniu w internecie plik z filmami lub dostęp do materiałów wideo 2-3 razy w m iesiącu 0% online • Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) pliki z filmami raz w m iesiącu 4% lub dostęp do materiałów wideo online kupuje co 3% kilka razy w roku dwudziesty polski internauta 1% raz w roku raz na kilka lat 2% w ogóle nie kupuje plików m uzycznych 89% w Internecie ING 19
 20. 20. Czy zdarza się Panu/Pani ściągać muzykę/ filmy z Internetu lub oglądać transmisje sportowe przez Internet? 100% • Prawie co drugi polski 90% internauta ściąga muzykę z internetu, a co szósty robi to 80% regularnie 55% 70% • Co czwarty polski internauta 74% ściąga filmy z internetu, a co 60% 82% dwunasty robi to regularnie 50% • Co piaty polski intrnauta nie ogląda transmisje sportowe w tak, ale rzadko 40% tak, dosyć często internecie tak, bardzo często 28% 30% 20% 19% 15% 13% 10% 5% 3% 4% 3% 1% 0% Muzyka Filmy Transmisje sportowe N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 20
 21. 21. Proszę powiedzieć czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami: teledyski/ filmy/ seriale wolę bardziej oglądać w Internecie niŜ w telewizji? • Co trzeci polski internauta 100% 1 4% 7% 1% woli oglądać teledyski w internecie niŜ w telewizji 90% • Co piaty polski intrnauta woli 80% 35% oglądać filmy w internecie niŜ w telewizji 55% 70% • Co dwudziesty polski 59% 60% internauta woli oglądać Nie w iem , trudno seriale w internecie niŜ pow iedzieć 50% zdecydow anie nie 26% telewizji zgadzam się raczej nie zgadzam się, 40% raczej zgadzam się, 24% zdecydow anie 30% zgadzam się, 18% 22% 20% 11% 10% 6% 17% 9% 5% 0% Teledyski Filmy Seriale ING 21
 22. 22. Czy korzysta Pan/Pani z Internetu w telefonie komórkowym? • Tylko co 7 polski internauta korzysta z internetu w tak telefonie komórkowym 15% nie 85% N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 22
 23. 23. A z ilu komputerów korzysta Pan/Pani do „chodzenia” po internecie: wyłącznie z jednego komputera, czy moŜe z więcej niŜ jednego komputera? Nie w iem , trudno pow iedzieć 0% Więcej niŜ jednego kom putera 41% Wyłącznie z jednego kom putera 59% N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 23
 24. 24. Proszę powiedzieć ile kont pocztowych (e-maili) Pan/Pani posiada? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Połowa polskich internautów 49% jedno posiada tylko jedno konto pocztowe dw a 24% • 6% internautów w ogóle nie posiada Ŝadnego konta e- mail 12% trzy 4% cztery pięć 2% 1% sześć i w ięcej 6% Ŝadnego nie w iem / trudno 4% pow iedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 24
 25. 25. Proszę powiedzieć, gdzie korzysta Pan/Pani z Internetu? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Co trzeci polski internauta korzysta z internetu w pracy w pracy 35% • 95% internautów posiada internet w domu • Kawiarenki internetowe są w dom u 95% coraz mniej popularne – korzysta z nich zaledwie co 25 uŜytkownik internetu w Polsce w kaw iarence 4% internetow ej inne m iejsce 5% nie w iem , trudno 0% pow iedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 25
 26. 26. Czy zdarza się, Ŝe Pana/Pani pracodawca blokuje lub ogranicza Panu/Pani dostęp do Internetu w pracy? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Polscy pracodawcy rzadko ograniczają swoim 8% tak pracownikom dostępu do internetu. Tylko 8% internautów ma blokowany dostęp do sieci w miejscu pracy. 70% nie nie dotyczy 21% nie w iem , trudno 1% pow iedzieć N = 500 uŜytkownicy Internetu ING 26
 27. 27. Czy korzysta Pan/Pani z serwisów społecznościowych? • Co trzeci polski internauta Nie w iem , trudno korzysta z serwisów pow iedzieć; 0% społecznościowych • Dziewięciu na dziesięciu polskich internautów korzystających z serwisów Tak; 36% społecznościowych posiada profil na Naszej Klasie • Z najpopularniejszych serwisu społecznościowych na świecie (Facebook, MySpace) korzysta w Polsce Nie; 64% jedynie co piętnasty internauta N = 500 uŜytkownicy internetu ING 27
 28. 28. A z jakich serwisów społecznościowych Pan/Pani korzysta. Proszę wymienić wszystkie, które Pan/Pani pamięta. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 93% Nasza-klasa Grono 16% Facebook 8% 7% My space 7% Goldenline Inne 12% Nie w iem , 2% N = 160 uŜytkownicy Internetu ING 28 korzystający z serwisów społecznościowych
 29. 29. WSZYSCY RESPONDENCI: INFORMACJE NA TEMAT OSÓB BADANYCH ING 29
 30. 30. Informacje o respondentach (1) Wiek Płeć UŜytkow nicy Internetu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26% do 24 lat 2% MęŜczyzna 46% Kobieta 54% 29% 25-34 11% 20% 35-44 NieuŜytkow nicy Internetu 12% 25% 45 i w iecej MęŜczyzna 74% 48% Kobieta 52% 1% odm ow a N=500 UŜytkownicy internetu 1% N=500 NieuŜytkownicy internetu ING 30
 31. 31. Informacje o respondentach (2) Stan cywilny 72% 57% 39% 15% 13% 4% kawaler/ panna w związku osamotniony Wykształcenie 46% 43% 41% 33% 14% 10% 9% 3% podstawowe zasadnicze zawodowe wyzsze średnie 62% Status zawodowy 48% 33% 17% 9% 9% 9% 6% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% ma stałą pracę pracuje dorywczo jest bezrobotny(a) jest emerytem(ką) uczy się studiuje nie pracuje zajmuje urlop wychowawczy nie pracuje z innych rencistą(ką) się domem powodów N = 500 – uŜytkownicy internetu ING 31 N = 500 – nieuŜytkownicy internetu
 32. 32. Informacje o respondentach (3) Wykonywany zwód 62% 30% 14% 10% 12% 10% 10% 8% 8% 7% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 1% 1% 0% dyrektorzy, wysocy specj aliści z wyŜszym technicy i pracownicy umysłowi właściciele prywatnych pracownicy handlu i robotnicy robotnicy rolnicy Nie wiem/trudno Odmowa urzędnicy państwowi wykształceniemwolne wyspecj alizowani firm usług wykwalifikowani niewykwalifikowani powiedziec zawody pracownicy administracyj no biuro Miesięczny dochód osobisty netto 39% 25% 21% 20% 19% 19% 18% 11% 10% 6% 6% 5% nie mam dochodów do 1000 zl 1001 - 1500 zł 1501 - 2500 zł powyŜej 2500 zł nie wiem/trudno powiedziec Samoocena sytuacji materialnej 47% 46% 39% 29% 12% 10% 10% 3% 2% 1% 1% 1% Pieniędzy nie starcza nawet Musimy odmawiać sobie Na co dzień pieniędzy Pieniędzy starcza na Jesteśmy zamoŜni, nie Trudno powiedzieć na najpilniejsze potrzeby wielu rzeczy, aby pieniędzy starcza, ale nie stać nas na wszystkie wydatki, a część musimy oszczędzać nawet starczyło większe w moŜemy odłoŜ na większe wyd N = 500 – uŜytkownicy internetu ING 32 N = 500 – nieuŜytkownicy internetu
 33. 33. Informacje o respondentach (4) Na jaką partię głosow ał w ostatnich w yborach 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44% PO 28% 18% PiS 21% 7% SLD 8% 3% PSL 6% 1% N=500 UŜytkow nicy internetu Samoobrona 2% N=500 NieuŜytkow nicy internetu 1% LPR 1% 1% Inne 0% Na Ŝadną, nie 20% wziął udziału w 29% wyborach 6% Nie wiem trudno powiedzieć 5% ING 33

×