Informjogok Infoszabadsag2008ii

432 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informjogok Infoszabadsag2008ii

 1. 1. Információszabadság II.
 2. 2. <ul><li>A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK GYAKORLATI TEENDŐI </li></ul>
 3. 3. <ul><li>I. Egyszeri kötelezettségek </li></ul><ul><ul><li>közzétételi kötelezettségek felmérése (elektronikus közzététel) </li></ul></ul><ul><ul><li>integráció a közadatkeresőbe </li></ul></ul><ul><ul><li>szabályzatkészítési kötelezettségek </li></ul></ul><ul><li>II. Rendszeres kötelezettségek </li></ul><ul><ul><li>frissítés (közzétett adatok, közadatkereső, szabályzatok) </li></ul></ul><ul><ul><li>bejelentés az adatvédelmi biztosnak </li></ul></ul><ul><li>III. Folyamatos kötelezettségek </li></ul><ul><ul><li>adatigénylések megválaszolása </li></ul></ul>Teendők számbavétele
 4. 4. Közzétételi kötelezettség <ul><li>Ágazati szabály meghatározhatja a közzététel módját és a közzéteendő adatok körét. </li></ul><ul><li>Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény közzétételi listáin szereplő adatok elektronikusan közzéteendők. </li></ul>
 5. 5. Közzétételi kötelezettség <ul><li>I. Általános közzétételi lista </li></ul><ul><li>II. Különös (ágazati) közzétételi lista </li></ul><ul><li>III. Egyedi közzétételi lista </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Mód: internetes honlapon. </li></ul><ul><li>a) saját honlap </li></ul><ul><li>b) fenntartó honlapja vagy társulásban üzemeltetett honlap </li></ul><ul><li>c) központi honlapon: www.kozadattar.hu </li></ul><ul><li>„Közérdekű adatok” menüpont. </li></ul>Közzétételi kötelezettség
 7. 10. Integráció a közadatkeresőbe <ul><li>www.kozadattar.hu </li></ul><ul><li>Az elektronikus közzétételi kötelezettségen felül a törvény előírja, hogy a szervezetek a közérdekű adatok egyszerű nyilvántartása és kereshetősége érdekében, a közzétett információk leíró adatait továbbítsák a központi elektronikus jegyzéknek és egységes közadatkeresőnek. </li></ul><ul><li>Jelenleg a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. üzemelteti az egységes közadatkereső-rendszert. </li></ul>
 8. 12. Szabályzatkészítés <ul><li>adatigénylés-teljesítési szabályzat </li></ul><ul><li>közzétételi szabályzat </li></ul>
 9. 13. Adatigénylés-teljesítési szabályzat <ul><li>Tartalom: </li></ul><ul><li>- az adatigénylések teljesítésével kapcsolatos eljárások (folyamatok, belső határidők) </li></ul><ul><li>- az adatigénylések teljesítésével kapcsolatos belső felelősségi szabályok (mely szervezeti egységnek vagy személynek mi a teendője az igény teljesítésével összefüggésben) </li></ul><ul><li>- az adatigénylések teljesítése dokumentálásának rendje </li></ul>
 10. 14. Adatigénylés-teljesítési szabályzat <ul><li>Forma: </li></ul><ul><li>- normatív munkáltatói utasításként </li></ul><ul><li>- állami irányítás egyéb jogi eszközeként </li></ul><ul><li>A kibocsátó személyétől, valamint attól függ, hogy mely szervekre nézve lesz a szabályzat kötelező. </li></ul><ul><li>Akármilyen formában is bocsátják ki a szabályzatot, az nem terjeszkedhet túl a jogszabályok keretein, vagyis nem korlátozhatja a jogszabályban meghatározottakon túl a polgárok jogait, és nem csorbíthatja a polgárok jogait védő garanciákat sem. </li></ul>
 11. 15. Közzétételi szabályzat <ul><li>Tartalom: a közérdekű adatok közzétételével, a helyesbítéssel és a törléssel kapcsolatos részfeladatok, az azokért felelős munkakörök, a felelősök együttműködésének rendje, a fegyelmi felelősség részletes szabályai, az adatbiztonsági szabályok, valamint a belső ellenőrzés rendje. </li></ul><ul><li>A két szabályzat elkészíthető egységes szerkezetben is, ennek nincs akadálya. </li></ul><ul><li>A szabályzat nyilvános, a honlapon közzé kell tenni. </li></ul>
 12. 17. Az adatvédelmi biztos értesítésének kötelezettsége <ul><li>1. Évente teljesítendő kötelezettség. (A biztos minden évben a Magyar Közlönyben közzétett közleményben hívja fel a figyelmet e kötelezettségre.) </li></ul><ul><li>2. Az értesítés tartalma: az elutasított adatigénylésekről és ezek indokai. </li></ul><ul><ul><li>- Amennyiben ilyen nem volt, akkor erről a tényről. </li></ul></ul><ul><ul><li>- A részben teljesített adatigénylés is elutasítottnak számít. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Csak statisztikai adatokat kell szolgáltatni. </li></ul></ul><ul><ul><li>- A biztos arra is kéri a közfeladatot ellátó szerveket, hogy arról is nyújtsanak tájékoztatást, összesen mennyi adatigénylés érkezett hozzájuk. </li></ul></ul><ul><li>3. Az értesítés formája: külön formanyomtatvány nincs, egyszerű levélben kell az adatvédelmi biztosnak megküldeni az Adatvédelmi Biztos Irodája címére. </li></ul>
 13. 18. <ul><li>AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG KORLÁTOZÁSA </li></ul>
 14. 19. Korlátok <ul><li>19. § (3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha a (…) nyilvánosságot törvény korlátozza. </li></ul>
 15. 20. Korlátozás <ul><li>Nem a polgárnak kell az információszerzéshez érdekeltségét igazolnia, hanem a köz szolgálatára rendelt szervnek kell indokolnia – a törvényi okok fennállását bizonyítva – az igényelt információ esetleges megtagadását. </li></ul><ul><li>Az adatok nyilvánossága a főszabály; ehhez képest a közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását kivételesnek kell tekinteni. </li></ul><ul><li>32/1992 (V. 29.) AB határozat </li></ul>
 16. 21. Korlátozás feltételei <ul><li>1. Alapjogkorlátozással szembeni általános követelmények </li></ul><ul><li>2. Speciális információszabadság-korlátozási kritériumok </li></ul>
 17. 22. Korlátozás a következő adattípusok esetében megengedett <ul><li>államtitok </li></ul><ul><li>szolgálati titok </li></ul><ul><li>nemzetközi szerz. alapján minősített adat </li></ul><ul><li>törvény által korlátozott nyilvánosságú adat </li></ul><ul><li>üzleti titok </li></ul><ul><li>az EUjogszabálya által az EU jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel korlátozott nyilvánosságú adat </li></ul><ul><li>a döntés megalapozását szolgáló adat </li></ul>
 18. 23. ad 4: Törvény által korlátozott nyilvánosságú adat <ul><li>A nyilvánosságot törvény </li></ul><ul><li>honvédelmi, </li></ul><ul><li>nemzetbiztonsági, </li></ul><ul><li>bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, </li></ul><ul><li>központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, </li></ul><ul><li>külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, </li></ul><ul><li>bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza </li></ul>
 19. 24. Alkotmányossági követelmények a nyilvánosság korlátozására <ul><li>1. A diszkrecionális döntési jogkörbe utalt nyilvánosságkorlátozás alkotmányellenes. </li></ul><ul><li>2. A tartalomtól független titkosítás alkotmányellenes. </li></ul><ul><li>3. Alkotmánysértő a bizonytalan fogalmakkal történő nyilvánosság-korlátozás. </li></ul>
 20. 25. <ul><li>4. Biztosítani kell a nyilvánosságkorlátozás feletti érdemi és hatékony bírói jogorvoslati lehetőséget, amelynek a formai kritériumok vizsgálatán túlmenően ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás indokoltságának tartalmi vizsgálatára is. </li></ul><ul><li>5. Törvényi szinten szabad csak korlátozni. </li></ul><ul><li>6. Az államtitok a közhatalomtól elválaszthatatlan. </li></ul><ul><li>7. A nyilvánosság előli végérvényes elvonás tilos. </li></ul><ul><li>23/1992, 34/1994, 12/2004. AB határozatok </li></ul>Alkotmányossági követelmények a nyilvánosság korlátozására
 21. 26. Nyilvánosságkorlátozás eltérő szintjei <ul><li>1. Titokban tartás lehetősége </li></ul><ul><li>2. Eltitkolás kötelezettsége </li></ul>
 22. 27. <ul><li>Az állam- illetve a szolgálati titok-minőség feltételei: </li></ul><ul><li>az adat az állam- vagy a szolgálati titokkörbe tartozzon, </li></ul><ul><li>idő előtti nyilvánosságra hozatala stb. sértse vagy veszélyeztesse a törvényben felsorolt érdekeket, államtitok esetén közvetlenül a Magyar Köztársaság felsorolt érdekeit, szolgálati titok esetében pedig az adott állami vagy közfeladatot ellátó szerv érdekeit és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság érdekeit is, és </li></ul><ul><li>a minősítésre jogosult az adatot a törvény szerinti eljárásban minősítse. </li></ul>Állam- és szolgálati titok
 23. 28. <ul><li>Az állam- illetve a szolgálati titok-minőség feltételei: </li></ul><ul><li>az adat az állam- vagy a szolgálati titokkörbe tartozzon, </li></ul><ul><li>idő előtti nyilvánosságra hozatala stb. sértse vagy veszélyeztesse a törvényben felsorolt érdekeket, államtitok esetén közvetlenül a Magyar Köztársaság felsorolt érdekeit, szolgálati titok esetében pedig az adott állami vagy közfeladatot ellátó szerv érdekeit és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság érdekeit is, és </li></ul><ul><li>a minősítésre jogosult az adatot a törvény szerinti eljárásban minősítse. </li></ul>Állam- és szolgálati titok
 24. 29. <ul><li>Az államtitok érvényességi idejét legfeljebb az államtitokköri jegyzékben titokfajtánként megállapított időtartamig a minősítő állapítja meg. Az államtitok érvényességi ideje 90 évnél hosszabb nem lehet. </li></ul><ul><li>A szolgálati titok érvényességi ideje az adat minősítésétől számított legfeljebb 20 év lehet. </li></ul><ul><li>(1995. évi LXV. törvény) </li></ul>Állam- és szolgálati titok
 25. 30. Korlátozás a következő adattípusok esetében megengedett <ul><li>államtitok </li></ul><ul><li>szolgálati titok </li></ul><ul><li>nemzetközi szerz. alapján minősített adat </li></ul><ul><li>törvény által korlátozott nyilvánosságú adat </li></ul><ul><li>üzleti titok </li></ul><ul><li>az EUjogszabálya által az EU jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel korlátozott nyilvánosságú adat </li></ul><ul><li>a döntés megalapozását szolgáló adat </li></ul>
 26. 31. Üzleti titok <ul><li>Avtv. a Ptk.-ra utal. </li></ul><ul><li>Ptk. 81. § </li></ul>
 27. 32. Ptk. 81. § <ul><li>meghatározza az üzleti titok fogalmát </li></ul><ul><li>jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, a visszaélést jogsértőnek nyilvánítja </li></ul><ul><li>költségvetési pénzek felhasználásával, a közvagyonnal kapcsolatos adatokat kiveszi e védelem alól </li></ul><ul><li>a technológiai eljárásokat, műszaki megoldásokat, know-howt védelem alá helyezi </li></ul>
 28. 33. a közérdekű adat nyilvános főszabály
 29. 34. ami üzleti titoknak minősül, nem nyilvános kivétel a közérdekű adat nyilvános főszabály
 30. 35. a közpénzekkel … kapcsolatos adat nem korlátozza a nyilvánosságot alkivétel ami üzleti titoknak minősül, nem nyilvános kivétel a közérdekű adat nyilvános főszabály
 31. 36. technológiai eljárások, műszaki megoldások, know-how mégis védett kivétel az alkivétel alól a közpénzekkel … kapcsolatos adat nem korlátozza a nyilvánosságot alkivétel ami üzleti titoknak minősül, nem nyilvános kivétel a közérdekű adat nyilvános főszabály
 32. 37. - technológiai eljárások, műszaki megoldások, know-how mégis védett kivétel az alkivétel alól + a közpénzekkel … kapcsolatos adat nem korlátozza a nyilvánosságot alkivétel - ami üzleti titoknak minősül, nem nyilvános kivétel + a közérdekű adat nyilvános főszabály
 33. 38. Üzleti titok – konjunktív feltételek <ul><li>gazdasági tevékenységhez kapcsolódás </li></ul><ul><li>a jogosult érdekeinek lehetséges sértése vagy veszélyeztetése illetéktelenek kezébe kerülés esetén </li></ul><ul><li>a jogosult aktív magatartása a titokban tartás érdekében </li></ul>
 34. 39. Nem minősül üzleti titoknak… <ul><li>… az állami és helyi önkormányzati költségvetés, illetve az EU támogatás felhasználásával, állami önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatos adat. </li></ul>
 35. 40. Kötelezetti kör kiterjesztése <ul><li>Aki az államháztartás valamely alrendszerével üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő adatokról tájékoztatást adni. </li></ul>
 36. 41. Korlátozás a következő adattípusok esetében megengedett <ul><li>államtitok </li></ul><ul><li>szolgálati titok </li></ul><ul><li>nemzetközi szerz. alapján minősített adat </li></ul><ul><li>törvény által korlátozott nyilvánosságú adat </li></ul><ul><li>üzleti titok </li></ul><ul><li>az EUjogszabálya által az EU jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel korlátozott nyilvánosságú adat </li></ul><ul><li>a döntés megalapozását szolgáló adat </li></ul>
 37. 42. A döntés megalapozását szolgáló adat <ul><li>A közérdekű adatok egy alcsoportjáról van szó. </li></ul><ul><li>Meghatározása: a döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat </li></ul><ul><li>Jogi sorsa: a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános, ezen adatok megismerését az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. Tíz év után nyilvános. </li></ul><ul><li>Lehetőség és nem kötelezettség az eltitkolás. </li></ul>
 38. 43. A döntés megalapozását szolgáló adat <ul><li>A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat. </li></ul>
 39. 44. A döntés megalapozását szolgáló adat <ul><li>közérdekű adat </li></ul><ul><li>két konjunktív feltétel: </li></ul><ul><ul><li>formai (mikor, milyen körülmények között keletkezik) </li></ul></ul><ul><ul><li>tartalmi (milyen érdemi kapcsolatban áll a döntéssel) </li></ul></ul>
 40. 45. A döntés megalapozását szolgáló adat <ul><li>E minőségét nem befolyásolja, hogy a döntés megszületik-e vagy sem. </li></ul><ul><li>Egy döntés-előkészítő folyamat részeként kell készíteni vagy rögzíteni </li></ul><ul><li>Másik közfeladatot ellátó szerv döntésével való kapcsolat megítélése problémás. </li></ul>
 41. 46. <ul><li>Megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. </li></ul>A döntés megalapozását szolgáló adat

×