Informjogok Informacioszabadsag2008i

389 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informjogok Informacioszabadsag2008i

 1. 1. Információszabadság
 2. 2. <ul><li>NYILVÁNOSSÁG </li></ul><ul><li>és </li></ul><ul><li>BIZALMASSÁG </li></ul>
 3. 3. Információs hatalom <ul><ul><li>mindent tud az egyénről, átlát másokat </li></ul></ul><ul><ul><li>róla alig tudni valamit, átláthatatlan </li></ul></ul><ul><li>Az információs szabadságjogok célja az egyént átláthatatlanná, a hatalmat átláthatóvá tenni. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>INFORMÁCIÓSZABADSÁG </li></ul>
 5. 5. Információszabadság <ul><li>A (köz)hatalomra vonatkozó ismeretek megismerésének és terjesztésének szabadsága. </li></ul>
 6. 6. Információszabadság <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul>
 7. 7. Információszabadság <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága: Alkotmány 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van (…) arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. </li></ul>
 8. 8. Információszabadság <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul>
 9. 9. Információszabadság (tág értelemben) <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog: 70/F. § (2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással (…) valósítja meg. </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 11. 11. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 12. 12. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul><ul><li>Tudományos és művészeti élet szabadsága, tanszabadság és a tanítás szabadsága </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 13. 13. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul><ul><li>Tudományos és művészeti élet szabadsága, tanszabadság és a tanítás szabadsága: 70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 14. 14. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul><ul><li>Tudományos és művészeti élet szabadsága, tanszabadság és a tanítás szabadsága </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 15. 15. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul><ul><li>Tudományos és művészeti élet szabadsága, tanszabadság és a tanítás szabadsága </li></ul><ul><li>Gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 16. 16. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul><ul><li>Tudományos és művészeti élet szabadsága, tanszabadság és a tanítás szabadsága </li></ul><ul><li>Gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság: 60. § (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki (…) kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 17. 17. <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága </li></ul><ul><li>Művelődéshez való jog </li></ul><ul><li>Tudományos és művészeti élet szabadsága, tanszabadság és a tanítás szabadsága </li></ul><ul><li>Gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság </li></ul>Információszabadság (tág értelemben)
 18. 18. Információszabadság <ul><li>Közérdekű adatok nyilvánossága: Alkotmány 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van (…) arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. </li></ul>
 19. 19. Közszféra adatainak hasznosítása <ul><li>Public Sector Information, PSI </li></ul><ul><li>Közszféra által termelt adatok </li></ul><ul><ul><li>közszféra feladata ezek előállítása </li></ul></ul><ul><ul><li>„ melléktermék” </li></ul></ul><ul><li>Közpénzből jönnek létre </li></ul><ul><li>Egyenlő hasznosítási lehetőség mindenki számára (más mint a hozzáférés joga) </li></ul><ul><li>2003/98/EK irányelv </li></ul>
 20. 20. Skandináv modell: aktanyilvánosság <ul><li>Svéd törvény a sajtó szabadságáról, 1766 </li></ul><ul><li>Aktákhoz való hozzáférés (NINCS közzététel) </li></ul><ul><li>Betekintési jog a hivatalos dokumentumokba </li></ul><ul><li>A köztisztviselők szólás- és véleménynyilvánítási szabadsága </li></ul><ul><li>A bírósági tárgyalások nyilvánossága </li></ul><ul><li>A döntéshozó testületek nyilvánossága </li></ul>
 21. 21. Amerikai modell: a vélemény-nyilvánítás szabadságának garanciája <ul><li>Információszabadság-törvény, 1966 </li></ul><ul><li>Iratok nyilvánosságát írja elő („record”) </li></ul><ul><li>Kötelezően publikálandó iratok </li></ul><ul><li>Kérelemre hozzáférhetővé teendő iratok </li></ul><ul><li>1996: elektronikus információszabadság-kiegészítés </li></ul>
 22. 22. Új demokráciák modellje <ul><li>Adatok megismerésének és terjesztésének szabadsága </li></ul><ul><li>Magyarország ebben élenjáró </li></ul>
 23. 23. <ul><li>KÖZÉRDEKŰ ADAT </li></ul>
 24. 24. Közérdekű adat <ul><li>Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.) </li></ul>
 25. 25. Közérdekű adat <ul><li>Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.) </li></ul>
 26. 26. Közérdekű adat <ul><li>Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó , a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.) </li></ul>
 27. 27. Közérdekű adat <ul><li>Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső , bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret , függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.) </li></ul>
 28. 28. Közérdekű adat <ul><li>Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.) </li></ul>
 29. 29. Tévhitek <ul><li>közérdekű adat az, ami közérdeklődésre tart számot </li></ul><ul><li>a nyilvános adat közérdekű adat </li></ul><ul><li>a közérdekű adat mindig nyilvános </li></ul>
 30. 30. <ul><li>NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL </li></ul>
 31. 31. Nyilvánosságra hozatal <ul><li>Az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. </li></ul>
 32. 32. A nyilvánosság megvalósulásának szintjei <ul><li>Minimum: az adatot nem lehet eltitkolni, kérésre ki kell adni (tudakozó) </li></ul><ul><li>Maximum: közzététel, az adatot minden külön kérés nélkül elérhetővé tesznek bárki számára, kifüggesztik a hirdetőtáblán, megjelentetik egy kiadványban, felteszik az internetre (telefonkönyv) </li></ul>
 33. 33. A nyilvánosság megvalósulásának szintjei <ul><li>minimum maximum </li></ul>
 34. 34. A nyilvánosság megvalósulásának szintjei <ul><li>Mindkét megoldás biztosítja az adatok nyilvánosságát, csak különböző módon és mértékben. Az egyik esetben az érdeklődő kérdést tesz fel, amelyre válasz érkezik, a másik esetben pedig bárki által folyamatosan elérhető az adat, nem kell érdeklődni, csak meg kell keresni a megfelelő helyen. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>MAGYAR INFORMÁCIÓSZABADSÁG- SZABÁLYOK </li></ul>
 36. 37. Alkalmazási kör <ul><li>közérdekű adat </li></ul><ul><li>közérdekből nyilvános adat </li></ul><ul><ul><li>közfeladatot ellátó személyek adatai </li></ul></ul><ul><ul><li>közszolgáltatók adatai </li></ul></ul><ul><li>közhitelű nyilvántartások kivétele a szabályok hatálya alól </li></ul>
 37. 38. Az információszabadság tartalma <ul><li>A közvélemény gyors és pontos tájékoztatásának kötelezettsége </li></ul><ul><li>Közzétételi </li></ul><ul><li>kötelezettségek </li></ul>Adatigénylés
 38. 39. <ul><li>1. lépés: köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását </li></ul>Proaktív információszabadság
 39. 40. <ul><li>19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. </li></ul>A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása
 40. 41. <ul><li>19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. </li></ul>A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása
 41. 42. <ul><li>19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. </li></ul>A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása
 42. 43. <ul><li>19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. </li></ul>A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása
 43. 44. <ul><li>1. lépés: köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását </li></ul>Proaktív információszabadság
 44. 45. <ul><li>1. lépés: köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását </li></ul><ul><li>2. lépés: közzétételi kötelezettségek </li></ul>Proaktív információszabadság
 45. 46. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Közzétételi kötelezettség
 46. 47. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Közzétételi kötelezettség
 47. 48. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Közzétételi kötelezettség
 48. 49. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Közzétételi kötelezettség
 49. 50. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Közzétételi kötelezettség
 50. 51. <ul><li>1. lépés: lehetővé kell tenni a megismerhetőséget </li></ul>Alanyi értelemben vett információszabadság
 51. 52. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Megismerhetővé tétel
 52. 53. <ul><li>(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. </li></ul>Megismerhetővé tétel
 53. 54. <ul><li>(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse (…) </li></ul>Megismerhetővé tétel
 54. 55. <ul><li>1. lépés: lehetővé kell tenni a megismerhetőséget </li></ul>Alanyi értelemben vett információszabadság
 55. 56. <ul><li>1. lépés: lehetővé kell tenni a megismerhetőséget </li></ul><ul><li>2. lépés: adatigénylést teljesíteni kell </li></ul>Alanyi értelemben vett információszabadság
 56. 57. <ul><li>20. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. </li></ul><ul><li>(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. </li></ul>Adatigénylés
 57. 58. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul>
 58. 59. Másolatigénylés, költségtérítés szabályai <ul><li>20. § (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő szerv kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. </li></ul>
 59. 60. Másolatigénylés, költségtérítés szabályai <ul><li>20. § (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő szerv kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. </li></ul>
 60. 61. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul>
 61. 62. Kivonatolás <ul><li>20. § (4) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. </li></ul>
 62. 63. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul>
 63. 64. Közérthető és kért forma <ul><li>20. § (5) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. </li></ul>
 64. 65. Közérthető és kért forma <ul><li>20. § (5) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. </li></ul>
 65. 66. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul><ul><li>Az elutasítás határideje és módja </li></ul>
 66. 67. Az elutasítás határideje és módja <ul><li>20. § (6) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. </li></ul>
 67. 68. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul><ul><li>Az elutasítás határideje és módja </li></ul><ul><li>Idegen nyelvű adatigénylés </li></ul>
 68. 69. Idegen nyelvű adatigénylés <ul><li>20. § (7) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. </li></ul>
 69. 70. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul><ul><li>Az elutasítás határideje és módja </li></ul><ul><li>Idegen nyelvű adatigénylés </li></ul><ul><li>Adatigénylés-teljesítési szabályzat </li></ul>
 70. 71. Adatigénylés-teljesítési szabályzat <ul><li>20. § (8) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük. </li></ul>
 71. 72. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul><ul><li>Az elutasítás határideje és módja </li></ul><ul><li>Idegen nyelvű adatigénylés </li></ul><ul><li>Adatigénylés-teljesítési szabályzat </li></ul><ul><li>Elutasított igények bejelentése </li></ul>
 72. 73. Elutasított igények bejelentése <ul><li>20. § (9) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szervek évente értesítik az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól. </li></ul>
 73. 74. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul><ul><li>Az elutasítás határideje és módja </li></ul><ul><li>Idegen nyelvű adatigénylés </li></ul><ul><li>Adatigénylés-teljesítési szabályzat </li></ul><ul><li>Elutasított igények bejelentése </li></ul><ul><li>Bírósági jogérvényesítés </li></ul>
 74. 75. Bírósági jogérvényesítés <ul><li>21. § (1) Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz fordulhat. </li></ul>
 75. 76. Bírósági jogérvényesítés <ul><li>(2) A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. </li></ul><ul><li>(6) A bíróság soron kívül jár el. </li></ul><ul><li>(7) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelő szervet a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. </li></ul>
 76. 77. Garanciák <ul><li>Másolatigénylés, költségtérítés szabályai </li></ul><ul><li>Kivonatolás </li></ul><ul><li>Közérthető és kért forma </li></ul><ul><li>Az elutasítás határideje és módja </li></ul><ul><li>Idegen nyelvű adatigénylés </li></ul><ul><li>Adatigénylés-teljesítési szabályzat </li></ul><ul><li>Elutasított igények bejelentése </li></ul><ul><li>Bírósági jogérvényesítés </li></ul>

×