Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biometriai Alapelvek /Médiaismeret/

1,845 views

Published on

mediaismeret

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Biometriai Alapelvek /Médiaismeret/

 1. 1. BIOMETRIAI ALAPELVEK
 2. 2. BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK <ul><li>Vannak az úgynevezett ujjnyomat-azonosítási lehetőségek, </li></ul><ul><li>Kézgeometria alapú azonosítás, </li></ul><ul><li>Tenyérnyomat-azonosítás, </li></ul><ul><li>Kézerezet azonosítás, </li></ul><ul><li>Arcfelismerés, </li></ul><ul><li>Fül alapú azonosítás, </li></ul><ul><li>Írisz azonosítás, </li></ul><ul><li>Retina-azonosítás, </li></ul><ul><li>DNS-azonosítás. </li></ul>
 3. 3. A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ESZKÖZEI <ul><li>Lehetnek ujjnyomat azonosítók, </li></ul><ul><li>Kézgeometria azonosítók, </li></ul><ul><li>Írisz azonosítók, </li></ul><ul><li>3D arcfelismerő azonosítók, </li></ul><ul><li>Kézerezet azonosítók. </li></ul>
 4. 4. EGYEDI-EGYSZERI-MEGISMÉTELHETETLEN <ul><li>Minden egyes ember saját, a fenti címben említett jelzőkkel illetett biometriai tulajdonságokkal rendelkezik. Ilyen például az ujjlenyomat, a DNS, a szem írisze. </li></ul>
 5. 5. BIOMETRIA FOGALMA <ul><li>A biometria az ember valamilyen olyan jellemzőjét, adottságát használja fel azonosításra, amely egyedi és gépileg is könnyen kezelhető. A biometria azonnal szembetűnő előnyei mellett számos hátránnyal is rendelkezik. Az egyszerűbb megoldások könnyen megtéveszthetőek, a komolyabb termékek azonban nagyon drágák. </li></ul>
 6. 6. A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ELŐNYEI <ul><li>A módszer ténylegesen magát a személyt azonosítja, nem olyan közvetett jellemzőket ellenőriz, mint jelszó vagy kulcs, amelyek eltulajdoníthatóak vagy megfejthetőek. </li></ul><ul><li>Megfelelő eszköz, illetve technológia alkalmazásával meg lehet győződni arról, hogy a mintavételezés valós élő személytől származik, ezzel jelentősen csökkentve a megtévesztés lehetőségét. </li></ul><ul><li>Lehetőség lehet csendes riasztásra, ha például ujjnyomat leolvasásnál másik ujját, vagy hangazonosításnál más jelszót használ a kényszerített személy. </li></ul>
 7. 7. A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS HÁTRÁNYAI <ul><li>A legtöbb módszer speciális hardvert igényel, amelyek ára jelenleg még elég magas. </li></ul><ul><li>Fogyatékos emberek esetén a módszer esetleg nem alkalmazható. </li></ul><ul><li>Higiéniai szempontból a fizikai kontaktust igénylő megoldások problémásak lehetnek. </li></ul><ul><li>A vizsgált jellemzők az idő múlásával, betegség illetve sérülés következményeként változhatnak. </li></ul><ul><li>A leolvasások eredménye soha nem egyezik meg teljesen, így érzékeny pontja ezeknek a rendszereknek a hibatűrés mértéke, hiszen ez ronthatja az azonosítás megbízhatóságát mind a téves elfogadás, mind a téves elutasítás szempontjából. </li></ul><ul><li>Visszajátszásos megtévesztés lehetséges több esetben is, például hangalapú azonosítás során, amely támadási mód nem minden esetben védhető ki, és ahol kivédhető ott is drága. </li></ul><ul><li>A számítógép nem biztos, hogy le tudja ellenőrizni a leolvasó hardver hitelességét, így az is támadások célpontja lehet. </li></ul><ul><li>Jogi, adatvédelmi kérdéseket vethet fel, ha a leolvasás akár távolról, az adott személy beleegyezése nélkül is megtörténhet (például arc-azonosítás). </li></ul>
 8. 8. A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS HÁTRÁNYAI <ul><li>Meg kell említenünk továbbá, hogy az azonosítandó alanyok körében a retina vizsgálat csak szűkebb körben elfogadott a veszélyérzet és a kellemetlenség miatt. A retina azonosítás esetében ugyanis egyrészt a felhasználók egy része elfogadhatatlannak tartja, hogy infravörös fénnyel keresztülvilágítanak a pupillán, másrészt pedig ezzel a módszerrel az azonosított személynek meg kell állnia, és mozdulatlanul meg kell várnia az eljárás befejezését. Ezzel szemben az ujjnyomaton alapuló módszer nagy múlttal rendelkezik, széles körben elfogadott, ráadásul gyorsan és könnyedén elvégezhető az azonosítás. </li></ul>
 9. 9. A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS HÁTRÁNYAI <ul><li>További probléma a retina azonosítás esetében, hogy a felmérések szerint az esetek 5.9%-ban elfogadhatatlanul rossz minőségű lesz az összegyűjtött adat, míg ez az arány ujjnyomatok esetében mindössze 1.8%. Az adatgyűjtés nehézsége ugyanis szintén nagy mértékben befolyásolja a biometrikus technológia elfogadottságát. </li></ul>
 10. 10. BIOMETRIKUS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA <ul><li>Biometrikus módszerek összehasonlításakor az egyik legfontosabb kérdés a felhasznált paraméter egyedisége, vagyis az, hogy milyen pontossággal rendelhető hozzá egy konkrét sablon egy adott személyhez. A pontosság az FAR és FRR értékekkel jellemezhető, ezen görbék metszéspontja ezért jól meghatározza a módszer általános értelemben vett pontosságát: </li></ul><ul><li>Módszer Relatív pontosság </li></ul><ul><li>Retina-azonosítás 1:10,000,000+ </li></ul><ul><li>Írisz-vizsgálat 1:131,000 </li></ul><ul><li>Ujjlenyomat- azonosítás 1:500 </li></ul><ul><li>Hang-azonosítás 1:50 </li></ul><ul><li>Arc-felismerés N/A </li></ul><ul><li>A fenti táblázatból jól látható, hogy mind a retina azonosítás, mind pedig az írisz vizsgálat gyakorlatilag teljes biztonsággal képes megállapítani egy személy identitását. Ennél jóval kisebb pontossággal rendelkezik az ujjnyomat és a hang azonosítás. Az említett módszerek pontossága ötvözés útján tovább növelhető. </li></ul>
 11. 11. ARC FELISMERÉS <ul><li>A leolvasás két lépésben történik. Az első lépés során a képen meg kell keresni az arc körvonalát, majd eltávolítani a nem kívánt hátteret. A második lépés az arc összevetése az adatbázisban tárolt adatokkal. Erre két matematikai transzformációkon és analízisen alapuló eljárást használnak. Az egyik módszer magát az arcról készült képet, mint különböző árnyalatú foltok halmazát vizsgálja, míg a másik módszer az arc különböző elemeit keresi meg (orr, szemek, csontozat, szemöldök, száj stb.), és azok egymáshoz viszonyított helyzetét, távolságát vizsgálja. </li></ul><ul><li>Az összehasonlításra léteznek egyéb, pl. neurális hálókat használó módszerek is, valamint egyes rendszerek több irányból készített felvételek segítségével az arc háromdimenziós modelljét állítják elő és vizsgálják. Egy szintén érdekes és említésre méltó módszer a hőfényképek alapján történő vizsgálódás (ami például sötétben is működik). </li></ul>
 12. 12. ÍRISZ AZONOSÍTÁS <ul><li>A képet általában közelről kell készíteni, hogy megfelelően részletgazdag legyen, majd meg kell keresni az írisz határait. Ez nem egyszerű, hiszen a kör alakot takarhatják a szemhéjak. Az írisz behatárolása után már készíthető fókuszált felvétel, amelyen kikereshetőek az azonosításhoz szükséges paraméterek. </li></ul><ul><li>A felvétel készítése alapján kétféle leolvasást különböztetünk meg: aktívat és passzívat. Az aktív leolvasás a felhasználó aktív közreműködését igényli, mivel a kamerától 15-35 cm távolságra kell tartania a szemét. Ezzel szemben a passzív eljárás a felhasználók szempontjából sokkal kellemesebb, hiszen ez esetben a rendszer először egy nagy látószögű kamera segítségével határozza meg a szemek helyzetét, majd arra fókuszál rá egy másik kamerával, és végzi el a leolvasást akár 30-100 cm távolságból is. Mindkét esetben, a leolvasás körülbelül 2 másodpercet vesz igénybe. </li></ul><ul><li>Az eljárás előnye, hogy régóta használják, így sok tapasztalat és megfelelő elméleti tudás halmozódott fel a megbízható azonosítás biztosításához. Szintén előnye a rendszernek, hogy az írisz mintázata az idővel nem, sőt baleset, betegség vagy műtét következtében is csak extrém esetben változhat. </li></ul>

×